Items where Division is "Other Journal > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology" and Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: آ | ا | ب | ت | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ع | ف | ق | م | ن | پ | ک
Number of items: 47.

آ

آقامحمديان, حميد رضا and کمال شنبدی, علی (2007) اثر آرامش عضلانی و بازسازی شناختی تحت هيپنوتيسم بر زنان مبتلا به ميگرن: بررسی تک‌ موردی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (2). pp. 182-188. ISSN 1735-4315

آگيلار- وفايی, مريم (2007) ويژگی‌‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه پاسخ‌‌های مقابله جوانان در بررسی افراد تحت درمان سرطان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 12 (4). pp. 315-326. ISSN 1735-4315

ا

اسمعيلی, معصومه and احدی, حسن and دلاور, علی and شفيع آبادی, عبدا. . . (2007) تأثير آموزش مؤلفه‌های هوش هيجانی بر سلامت روان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (2). pp. 158-165. ISSN 1735-4315

امينی, همايون and رحيمي‌نژاد, فاطمه and نوروزيان, مريم and شريفی, ونداد and شکيبا, مجيد (2007) نرم‌نشانه‌های عصبی در بيماران دچار نخستين دوره سايکوز، بستگان درجه اول آنها و افراد سالم. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (2). pp. 89-96. ISSN 1735-4315

ب

بحری, نرجس and دلشاد, علی and هاديزاده طلاساز, فاطمه (2007) تأثير برنامه آموزشی در زمينه يائسگی به همسران بر ميزان اضطراب و افسردگی دوران يائسگی زنان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (2). pp. 128-131. ISSN 1735-4315

بختياری, مريم and يزدان‌دوست, رخساره and بيرشک, بهروز and قاضی طباطبايی, محمود (2007) ارتباط ميان باورهای مربوط به کنترل با آسيب‌شناسی روانی برون‌ريز و درون‌ريز در کودکان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (2). pp. 140-147. ISSN 1735-4315

بهرامی, فاطمه and رضوان, شيوا (2007) رابطه افکار اضطرابی با باورهای فراشناختی در دانش‌آموزان دبيرستانی مبتلا به اختلال اضطراب فراگير. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (3). pp. 249-255. ISSN 1735-4315

بوالهری, جعفر (2007) آيا زمان اجرای آسکی در روانپزشکی رسيده است؟. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (1). pp. 3-4. ISSN 1735-4315

بوالهری, جعفر and تقوا, ارسيا and رسوليان, مريم and محمديان, مهرداد and پناغی, ليلی and امينی, همايون (2007) چگونگی راه اندازی اولين آزمون ساختاريافته عينی- بالينی روانپزشکی در ايران و ميزان رضايت استادان، دستياران و بيماران استانداردشده از آن. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (1). pp. 5-11. ISSN 1735-4315

ت

تقوا, ارسيا (2007) آغاز به‌کارگيری آزمون ساختار يافته عينی- بالينی روانپزشکی در ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (1). pp. 60-61. ISSN 1735-4315

تقوا, ارسيا and بهادر, حميداله and عطاری, عباس and فدايی, فربد (2007) تجاربی از راه‌اندازی آزمون ساختاريافته عينی- بالينی روانپزشکی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (1). pp. 58-59. ISSN 1735-4315

تقوا, ارسيا and رسوليان, مريم and ليلی پناغی, مريم and بوالهری, جعفر and ضرغامی, مهران and نصر اصفهانی, مهدی and هاجز, برايان (2007) پايايی و روايی نخستين آزمون ساختاريافته عينی- بالينی (OSCE) روانپزشکی در ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (1). pp. 17-24. ISSN 1735-4315

خ

خليلی, نويد and ياسمی, محمدتقی (2007) ميزان برخورداری بيماران روانپزشکی از خدمات بستری در اورژانس‌های روانپزشکی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 12 (4). pp. 337-345. ISSN 1735-4315

خير, محمد and استوار, صغری (2007) ارتباط ميان اضطراب اجتماعی و سوگيری‌های شناختی در نوجوانان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (3). pp. 256-263. ISSN 1735-4315

د

دانش, عصمت and سليمی‌نيا, نرگس (2007) نيازهای دسته الف مورای در کودکان 3 تا 10 ساله مادران شاغل و خانه‌دار. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 12 (4). pp. 371-379. ISSN 1735-4315

ر

رحمانی, فرناز and سيدفاطمی, نعيمه and برادران رضايی, مهين and صداقت, کامران and فتحی آذر, اسکندر (2007) ارتباط شيوه تربيتی والدين با ميزان مشکلات رفتاری دانش‌آموزان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 12 (4). pp. 365-370. ISSN 1735-4315

رحيميان بوگر, اسحق and صادقی, احمد (2007) شيوع اختلال خواندن در دانش‌آموزان دبستانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 12 (4). pp. 396-402. ISSN 1735-4315

رحيميان بوگر, اسحق and نوری, ابوالقاسم and عريضی, حميدرضا and مولوی, حسين and فروغی مبارکه, عبدالرضا (2007) رابطه سبک‌های دلبستگی بزرگسالی با رضايت و استرس شغلی در پرستاران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (2). pp. 148-157. ISSN 1735-4315

رسوليان, مريم and تقوا, ارسيا and پناغی, ليلی and ظهيرالدين, علی‌رضا and صالحی, منصور and قلعه‌بندی, ميرفرهاد (2007) ارزيابی کيفی نخستين آزمون ساختاريافته عينی- بالينی (OSCE) روانپزشکی در ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (1). pp. 12-16. ISSN 1735-4315

ز

زارعان, مصطفی and اسداله‌پور, امين and بخشی‌پور رودسری, عباس (2007) رابطه هوش هيجانی و سبک‌های حل مسأله با سلامت عمومی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (2). pp. 166-172. ISSN 1735-4315

زارعی دوست, الهام and عاطف وحيد, محمد کاظم and بيان زاده, سيد اکبر and بيرشک, بهروز (2007) مقايسه منبع کنترل، شيوه‌های مقابله و باورهای غيرمنطقی در زنان روسپی و عادی شهر تهران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (3). pp. 272-279. ISSN 1735-4315

زکی, محمدعلی (2007) اعتباريابی مقياس چندبعدی رضايت از زندگی دانش‌آموزان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (1). pp. 49-57. ISSN 1735-4315

س

سامانی, سيامک and جوکار, بهرام and صحراگرد, نرگس (2007) تاب‌آوری، سلامت روانی و رضايتمندی از زندگی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (3). pp. 290-295. ISSN 1735-4315

سجادی‌فر, محمد and شريفی, ونداد and امينی, همايون (2007) باورهای شبه‌سايکوتيک در گروهی از دانشجويان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 12 (4). pp. 353-358. ISSN 1735-4315

ش

شاره, حسين and آقامحمديان, حميدرضا (2007) رابطه بين پايگاه‌های هويت و فرار دختران از خانه. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (2). pp. 122-127. ISSN 1735-4315

شاهقليان, مهناز and مرادی, عليرضا and کافی, سيد موسی (2007) رابطه آلکسی‌تيميا با سبک‌های ابراز هيجان و سلامت عمومی ‌در دانشجويان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (3). pp. 238-248. ISSN 1735-4315

شعبانی, امير (2007) رعايت اخلاق در نگارش مقالات علمی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (2). pp. 87-88. ISSN 1735-4315

شهيم, سيما (2007) پرخاشگری رابطه‌ای در کودکان پيش‌دبستانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (3). pp. 264-271. ISSN 1735-4315

شکری, اميد and کديور, پروين and دانشورپور, زهره (2007) تفاوت‌های جنسيتی در بهزيستی ذهنی: نقش ويژگی‌های شخصيت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (3). pp. 280-289. ISSN 1735-4315

ص

صادقی, مجيد and تقوا, ارسيا and ميرسپاسی, غلامرضا and حسن‌زاده, سيد مهدی (2007) نگرش استادان و دستياران روانپزشکی درباره عملکرد بيماران استانداردشده در آزمون ساختار يافته عينی- بالينی روانپزشکی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (1). pp. 25-28. ISSN 1735-4315

ض

ضرغامی, مهران and فاطمه شيخ مونسی, ارسيا and تقوا, ارسيا and خليليان, عليرضا (2007) نگرش دستياران روانپزشکی ايران پيرامون آزمون ساختاريافته عينی- بالينی روانپزشکی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (1). pp. 34-40. ISSN 1735-4315

ط

طيری, فريبا and اصغرنژاد فريد, علی اصغر and بوالهری, جعفر and قاضی‌زاده, احمد (2007) ارزشيابی برنامه ادغام بهداشت روان در نظام مراقبت‌های بهداشتی اوليه روستايی شهرستان سنندج. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 12 (4). pp. 403-409. ISSN 1735-4315

ع

عابدی, شيوا and شيرازی, الهام and حاجبی, احمد (2007) آيا اختلال بيش‌فعالی با کمبود توجه در مبتلايان به وابستگی به مواد شايع‌تر است؟. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (3). pp. 227-231. ISSN 1735-4315

عطاری, عباس and ميرسپاسی, غلامرضا and تقوا, ارسيا and بوالهری, جعفر and امين‌الرعايا, مهين and حسن‌زاده, اکبر (2007) اعتباريابی آزمون ساختاريافته عينی- بالينی روانپزشکی: يک بررسی راهنما. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (1). pp. 41-48. ISSN 1735-4315

ف

فارسی, زهرا and جباری موروئی, مسعود and عبادی, عباس (2007) همبودی سردردهای ميگرنی با اختلال ديس‌تايميک و اختلال اسکيزوافکتيو. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 12 (4). pp. 410-411. ISSN 1735-4315

فرهوديان, علی and رادگودرزی, رضا and رحيمی‌موقر, آفرين and شريفی, ونداد and محمدی, محمد رضا and سهيمی ايزديان, الهه and منصوری, نغمه and نجاتی صفا, علی‌ اکبر (2007) روند پژوهش‌های انجام شده در زمينه اختلال‌های روانپزشکی در ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 12 (4). pp. 327-336. ISSN 1735-4315

فلاحی خشکناب, مسعود (2007) تأثير تفريح‌درمانی بر وضعيت روانی بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيای مزمن. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (3). pp. 232-237. ISSN 1735-4315

ق

قرائی‌پور, منوچهر and عاطف وحيد, محمد کاظم and نصر اصفهانی, مهدی and اصغرنژاد فريد, علی اصغر (2007) کارکردهای عصب ـ روانشناختی در اقدام‌کنندگان به خودکشی مبتلا به اختلال افسردگی اساسی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 12 (4). pp. 346-352. ISSN 1735-4315

م

مسعودنيا, ابراهيم (2007) سبب‌شناسی اجتماعی اختلال‌‌های سايکوتيک و خلقی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (2). pp. 112-121. ISSN 1735-4315

مظهری, شهرزاد and حق‌شناس, حسن and فيروزآبادی, علی (2007) حافظه کلامی، ديداری و در جريان در بيماران مبتلا به ‌اسکيزوفرنيا و بستگان درجه‌ اول. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 12 (4). pp. 359-364. ISSN 1735-4315

معتمدی شارک, فرزانه and افروز, غلامعلی (2007) بررسی رابطه سبک‌های اسنادی و سلامت روان در دانش‌آموزان تيزهوش و عادی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (2). pp. 173-181. ISSN 1735-4315

موسوی‌نسب, سيد محمد حسين and تقوی, سيد محمد رضا (2007) خوش‌بينی- بدبينی و راهبردهای کنارآمدن: پيش‌بينی سازگاری روان‌شناختی در نوجوانان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 12 (4). pp. 380-389. ISSN 1735-4315

ن

نجومی, مرضيه and ملکوتی, سيد کاظم and بوالهری, جعفر and پشت مشهدی, مرجان and اصغرزاده امين, صفيه (2007) عوامل پيش‌بينی‌کننده اقدام به خودکشی در جمعيت عمومی شهر کرج. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (3). pp. 219-226. ISSN 1735-4315

نوربالا, احمدعلی and رمضان‌زاده, فاطمه and ملک‌افضلی اردکانی, حسين and عابدي‌نيا, نسرين and رحيمی فروشانی, عباس and شريعت, مامک (2007) تأثير مداخلات روانپزشکی در ميزان رضايت زناشويی زوج‌های نابارور در يک مرکز تحقيقات بهداشت باروری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (2). pp. 104-111. ISSN 1735-4315

نوروزی, نصرت‌ا. . and عاطف وحيد, محمدکاظم and قربانی, نيما and قاضی طباطبايی, محمود (2007) عامل دوگانه مقاومت و انتقال در بيماران با و بدون اختلال‌های شخصيت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (2). pp. 132-139. ISSN 1735-4315

پ

پاکروان, مريم and قلعه‌بندی, ميرفرهاد and علوی, کاوه and افخم ابراهيمی, عزيزه (2007) مقايسه آزمون وسواسی- اجباری مادزلی و مصاحبه بالينی ساختاريافته مبتنی بر DSM-IV برای تشخيص اختلال وسواسی- اجباری در بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (2). pp. 97-103. ISSN 1735-4315

ک

کرامتی, کرامت and بوالهری, جعفر and اصغرنژاد فريد, اصغر (2007) اثر محروميت از پدر بر اختلال‌های رفتاری کودکان دبستانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 12 (4). pp. 390-395. ISSN 1735-4315

This list was generated on Thu Jun 21 18:15:44 2018 IRDT.