Items where Division is "Other Journal > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ج | ح | خ | ر | ش | ص | ط | ع | ف | ق | م | ن | پ | ی
Number of items: 39.

ا

امین الرعایا, مهین and عطاری, عباس and حسن زاده, اکبر (2010) اولويت‌های پژوهشی حيطه علوم رفتاری از ديدگاه دست‌اندرکاران بهداشت روان در شهر اصفهان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (2). pp. 127-134. ISSN 1735-4315

اکبری, مهدی and محمود علیلو, مجید and اصلان آبادی, ناصر (2010) ارتباط استرس و سبک‌های مقابله‌ای با بيماری کرونری قلب: نقش عامل جنسيت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 15 (4). pp. 368-376. ISSN 1735-4315

ب

برکتین, مجید and بهداد, محمد and توکلی, مهگل and مهوری, جعفر and مرآثی, محمدرضا and والترفانگ, مالت and ولاکولیس, دنیس (2010) ويژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی «مقياس ارزيابی شناختی واحد روانپزشکی- عصبي» در بيماران مبتلا به زوال عقل. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (1). pp. 14-20. ISSN 1735-4315

ج

جعفری, زهرا and اشتفان‌موريتس, فيليپ and زندی, طاهر and علی‌اکبری کامرانی, احمد and ملايری, سعيد (2010) ويژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی آزمون يادگيری شنوايی- کلامی ری در سالمندان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (1). pp. 56-64. ISSN 1735-4315

جمشیدی, بهنام and حسینی, فریده سادات and عرب مقدم, نرگس (2010) پيش‌بينی فرار دختران با استفاده از مدل پنج عامل بزرگ شخصيت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (2). pp. 135-144. ISSN 1735-4315

جوشن لو, محسن and دائمی, فاطمه and بخشی, علی and ناظمی, سبا and غفاری, زهرا (2010) ساختار عاملی نسخه تجديدنظرشده فارسی پرسش‌نامه شخصيتی نئو در ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (3). pp. 220-230. ISSN 1735-4315

ح

حقیقت منش, الهه and آقا محمدیان شعر باف, رضا and قنبری هاشم آبادی, بهرام علی and مهرام, بهروز (2010) طرح‌واره‌های ناسازگار اوليه و ابعاد طرح‌واره تجاوزگران جنسی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (2). pp. 145-153. ISSN 1735-4315

خ

خرم دل, کاظم and ربیعی, مهدی and مولوی, حسین and طاهر نشاط دوست, حمید (2010) ويژگی‌های روان‌سنجی «آزمون درآميختگی افکار» در دانشجويان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (1). pp. 74-78. ISSN 1735-4315

ر

ربیعی, مهدی and خرم دل, کاظم and کلانتری, مهرداد and مولوی, حسین (2010) ساختار عاملی، پايايی و روايی مقياس اصلاح‌شده وسواس فکری- عملی ييل- براون برای اختلال بدشکلی بدن در ميان دانشجويان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 15 (4). pp. 343-350. ISSN 1735-4315

رجبی, غلامرضا (2010) ساختار عاملی مقياس رضايت زناشويی در کارکنان متأهل دانشگاه شهيد چمران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 15 (4). pp. 351-358. ISSN 1735-4315

ش

شریعت, سید وحید and تابان, مژگان (2010) محدوديت استفاده از بيماران استانداردشده در آزمون OSCE: گزارش يک مورد. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 15 (4). pp. 398-400. ISSN 1735-4315

شریعت, سید وحید and کیخاونی, آلاء (2010) ميزان همدلی در دستياران تخصصی رشته‌های بالينی بيمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (3). pp. 248-256. ISSN 1735-4315

شعبانی, امیر (2010) اختلال استرس پس از جنگ در ادبيات پژوهشی ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 15 (4). pp. 232-326. ISSN 1735-4315

شهسوارانی, محمد and رسول زاده طباطبائی, سید کاظم and اللهیاری, عباس علی and عشایری, حسن and ستاری, کلثوم (2010) تأثير استرس بر توجه انتخابی بينايی با نگاه به عامل شخصيتی وظيفه‌شناسی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (3). pp. 203-219. ISSN 1735-4315

ص

صادقی, خیراله and غرایی, بنفشه and فتی, لادن and مظهری, سیدضیاء الدین (2010) اثربخشی رفتاردرمانی شناختی در درمان مبتلايان به چاقی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (3). pp. 107-117. ISSN 1735-4315

ط

طاهری فر, زهرا and فتی, لادن and غرایی, بنفشه (2010) الگوی پيش بينی هراس اجتماعی در دانشجويان بر پايه مؤلفه های شناختی- رفتاری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (1). pp. 34-45. ISSN 1735-4315

ع

عباسی, مهرنوش and رشیدیان, آرش and عرب, محمد and امینی, همایون and حسینی, مصطفی (2010) نگرش پزشکان، پرستاران و بيماران بستری در بيمارستان‌های منتخب روانپزشکی شهر تهران در مورد حقوق بيماران روانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (3). pp. 172-180. ISSN 1735-4315

ف

فاطمی, سيد مصطفی and داودی, علی (2010) آماده سازی ليزری سطح زيست مواد. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 6 (4). pp. 27-35. ISSN 3319-1735

فتح, نجمه and گودرزی, محمدعلی and رحیمی, چنگیز and تقوی, محمدرضا and فیروزآبادی, علی (2010) برتری جانبی مغزی پردازش محرک‌های ديداری کلی- جزيی در بيماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (1). pp. 3-13. ISSN 1735-4315

فیروزآبادی, عباس and اصغرنژادفرید, علی اصغر and میرزایی, جعفر and شاره, حسین (2010) هنجاريابی مقياس اجرايی بالينی اختلال استرس پس از ضربه (CAPS-1) برای عوارض روانی ناشی از جنگ. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 15 (4). pp. 334-342. ISSN 1735-4315

ق

قاسمی پور, یداله and قربانی, نیما (2010) بهوشياری و نيازهای بنيادی روانشناختی در بيماران قلبی- عروقی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (2). pp. 154-162. ISSN 1735-4315

قره باغی, فاطمه and آگیلار- وفایی, مریم (2010) نقش تعارض زناشويی و ايمنی هيجانی خانواده در سلامت جسمانی و روانی- اجتماعی کودک. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 15 (4). pp. 359-367. ISSN 1735-4315

م

مجله, ر (2010) چکيده مقالات دهمین همايش پیاپی سالیانه انجمن علمی ‌روانپزشکان ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (3). pp. 267-297. ISSN 1735-4315

مجله, روانپزشکی و روانشناسی (2010) ادامه چکيده مقالات دهمین همايش پیاپی سالیانه انجمن علمی ‌روانپزشکان ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (3). pp. 398-405. ISSN 1735-4315

محمدخانی, پروانه and آزادمهر, هدیه and متقی, شکوفه (2010) رابطه خشونت جنسی و نگرش‌های زناشويی و همراهی انواع خشونت در روابط زناشويی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (3). pp. 195-202. ISSN 1735-4315

محمدی, ابوالفضل and امیری, مهدی (2010) مقياس فعال سازی رفتاری برای افسردگی: ويژگی های روان‌سنجی و تحليل عاملی تأييدی نسخه ايرانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (1). pp. 65-73. ISSN 1735-4315

محمدی, لیلا and محمدخانی, پروانه and دولتشاهی, بهروز and گلزاری, محمود (2010) نشانگان اختلال استرس پس‌ از سانحه و همبودی آن با اختلال‌های ديگر در نوجوانان زلزله‌زده 11 تا 16 ساله شهر بم. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (3). pp. 187-194. ISSN 1735-4315

محمودی, عثمان and عسگری, علی and ازخوش, منوچهر and خدابخشی کولایی, آناهیتا (2010) پايايی و روايی پرسش‌نامه دلايل زندگی بزرگسالان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (3). pp. 239-247. ISSN 1735-4315

مغانلو, مهناز and آگیلار-وفایی, مریم and شهرآرای, مهرناز (2010) رابطه سبک‌های هويت و دينداری در دانشجويان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 15 (4). pp. 377-387. ISSN 1735-4315

مقصودلو, صفا and قدوسی, آرش and کفاشیان, علیرضا and بهرام زاده, سمیه and عطاری, عباس (2010) ارتکاب به قتل در زنان قاتل: يک پژوهش کيفی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 15 (4). pp. 397-388. ISSN 1735-4315

مولوی, حسین and ترکان, هاجر and سلطانی, ایرج and پالاهنگ, حسن (2010) هنجاريابی و سنجش روايی و پايايی پرسش‌نامه بهزيستی ذهنی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (3). pp. 231-238. ISSN 1735-4315

ن

نادی سخویدی, محمد and شاهرخی, حسن and پورافکاری, نصرت اله and مالک, ایوب and مختارزاده, امیر and قریشی زاده, سید محد علی and زکریا پزشکی, محمد and رنجبر کوچکسرایی, فاطمه and محمدی, رویا and موسوی, احمد (2010) پايايی و روايی فرم کوتاه نسخه فارسی «مقياس سنجش آگاهی‌نداشتن از اختلال رواني» در مبتلايان به شيدايی روان‌پريش. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (3). pp. 181-186. ISSN 1735-4315

نادی سخویدی, محمد and مالک, ایوب and عابدی, حیدرعلی and رنجبر, فاطمه (2010) رويدادهای تنش‌زای کودکان سن دبستان: يک بررسی کيفی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (3). pp. 257-261. ISSN 1735-4315

نارنجی ها, هومان and نوری, رویا and اکبریان, مهدی and عزیزآبادی فراهانی, مهدی and میرزمانی, محمود (2010) تجربه بيش‌مصرف غيرکشنده مواد در دوران زندگی در سوءمصرف‌کنندگان مواد در ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 15 (4). pp. 327-333. ISSN 1735-4315

نصیرزاده, راضیه and روشن, رسول (2010) تأثير قصه‌گويی در کاهش پرخاشگری پسران شش تا هشت ساله. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (2). pp. 118-126. ISSN 1735-4315

نویدیان, علی and پهلوان زاده, سعید and یزدانی, محسن (2010) اثربخشی آموزش خانواده بر ميزان بار روانی مراقبان خانگی بيماران روانی بستری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (3). pp. 99-106. ISSN 1735-4315

پ

پناغی, لیلی and احمدآبادی, زهره and زاده محمدی, علی and پشت مشهدی, مرجان (2010) ساخت و اعتباريابی پرسش‌نامه ارتباط با مدرسه. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (1). pp. 46-55. ISSN 1735-4315

پناغی, لیلی and احمدآبادی, زهره and پیروی, حمید and ابوالمسلمی, فائزه زهرا (2010) روند خودکشی دانشجويان در فاصله سال‌های 1382 و 1387. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (2). pp. 87-98. ISSN 1735-4315

ی

یوسفی, ناصر and اعتمادی, عذرا and بهرامی, فاطمه and احمدی, سید احمد and فاتحی زاده, مریم السادات (2010) مقايسه طرح‌واره‌های ناسازگار اوليه در همسران مطلقه و عادی به‌عنوان پيش‌بينی‌کننده طلاق. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (1). pp. 21-33. ISSN 1735-4315

This list was generated on Thu Jun 21 18:22:25 2018 IRDT.