Items where Division is "Other Journal > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ج | ح | خ | ر | ز | ش | ص | ط | ع | ق | م | ن | و | پ | ی
Number of items: 45.

ا

ابراهیمی, امراله and برکتین, مجید and نجفی, محمدرضا and صالح زاده, مریم and مرآثی, محمدصالح (2011) مرآثیآماده‌سازی و بررسی اعتبار و پايايی نسخه فارسی پرسش‌نامه کيفيت زندگی در صرع (QOLIE-89). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (1). pp. 35-43. ISSN 1735-4315

احتشام زاده, پروین and احدی, حسن and عنایتی, میرصالح الدین and حیدری, علیرضا (2011) ساخت و اعتباريابی مقياسی برای سنجش بخشودگی بين فردی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (1). pp. 443-455. ISSN 1735-4315

احمد زاده اصل, مسعود and زارعی, نوشین and بوالهری, جعفر (2011) نقد برنامه بهداشت روان ايران: گزارشی از تمرين‌های درسی دستياران روانپزشکی جامعه‌نگر در انستيتو روانپزشکی تهران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (2). pp. 170-174. ISSN 1735-4315

احمدزاده اصل, مسعود and شمشیری, احمدرضا and حاجبی, احمد and ناصربخت, مرتضی and صابری زفرقندی, محمدرضا and داودی, فرنوش (2011) پراکندگی جغرافيايی نيروی انسانی در سامانه ارايه خدمات سلامت روان در سال 1386. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (2). pp. 143-150. ISSN 1735-4315

اسداله پور, امین and فتی, لادن and غرایی, بنفشه (2011) اضطراب فراشناختی و قضاوت يادگيری آنی و تأخيريافته: در جستجوی ساز وکارهای زيرساز اضطراب در نظريه ولز. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (1). pp. 412-419. ISSN 1735-4315

امین الرعایا, مهین and عطاری, عباس and نوری, فریبا and قاسمی, فاطمه (2011) تجربه زنان بستری در بخش روانپزشکی از روابط خانوادگی- زوجی: يک پژوهش کيفی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (3). pp. 248-255. ISSN 1735-4315

انصاری, سارا and غرایی, بنفشه and افسرکازرونی, فرشته (2011) اختلال‌های شخصيتی و شيوه‌های رويارويی در زنان روسپی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (1). pp. 71-75. ISSN 1735-4315

ب

باقریان سرارودی, رضا and معروفی, محسن and سید زارع, فاطمه and باغبانیان, علی (2011) سبک‌‌های مقابله‌‌ای در بيماران دچار علايم افسردگی پس از سکته قلبی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (1). pp. 432-442. ISSN 1735-4315

بخشی پور رودسری, عباس and شاطری, لیلا and فتاحی, ثمینه and سودمند, محسن and صادری, الهه and منصوری, احمد (2011) اعتباريابی نسخه فارسی پرسش‌نامه شخصيت اسکيزوتايپال در جمعيت دانشجويی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (1). pp. 26-34. ISSN 1735-4315

بهرامیان, سیمین (2011) همراهی تخصصی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (2). pp. 164-165. ISSN 1735-4315

بوالهری, جعفر and زجاجی, علی and کریمی کیسمی, عیسی and نظری جیرانی, محبوبه and طبائی, سکینه (2011) خدمات بهداشت روان شهری: الگوی مراقبت‌های بهداشتی اوليه همراه با مشارکت اجتماعی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (2). pp. 110-115. ISSN 1735-4315

بوالهری, جعفر and شریعت, سید وحید (2011) گفتاری درباره چالش‌های پيش‌روی سلامت روان و اعتياد در ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (2). pp. 83-84. ISSN 1735-4315

بیرامی, منصور and بخشی پور رودسری, عباس and هداوندخانی, فاطمه (2011) الگوی علّی هوش هيجانی، اسکيزوتايپی و آسيب روانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (1). pp. 16-25. ISSN 1735-4315

ج

جلالی, امیر حسین and علوی, کاوه and پاکدل, سعید and احمدزاده اصل, مسعود and افتخار, مهرداد (2011) آگاهی و نگرش افراد مبتلا به اختلال هويت جنسی مراجعه‌کننده به انستيتو روانپزشکی تهران نسبت به ايدز. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (2). pp. 256-261. ISSN 1735-4315

ح

حاجبی, احمد and احمد زاده اصل, مسعود and زمان, مهیار and ناصربخت, ناصر and محمدی, نوید and داودی, فرنوش and صابری زفرقندی, محمدباقر (2011) طراحی سامانه ثبت خودکشی در کشور. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (2). pp. 106-109. ISSN 1735-4315

حمیدپور, حسن and دولتشاهی, بهروز and پورشهباز, عباس and دادخواه, اصغر (2011) کارآيی طرح‌واره‌درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگير. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (1). pp. 420-431. ISSN 1735-4315

خ

خرازی ها, شهرام (2011) نهال بهداشت روان به ثمر نمی‌رسد. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (2). pp. 161-162. ISSN 1735-4315

ر

رجبی, غلامرضا and عباسی, قدرت ا... (2011) ساختار عاملی (روايی سازه) نسخه فارسی مقياس بازبينی‌شده کمرويی در بين دانشجويان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (1). pp. 456-467. ISSN 1735-4315

رحیمی موقر, آفرین and ملایری خواه لنگرودی, زهرا and دلبرپور احمدی, شهناز and امین اسماعیلی, معصومه (2011) بررسی کيفی نيازهای زنان برای درمان اعتياد. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (2). pp. 116-125. ISSN 1735-4315

رحیمیان بوگر, اسحاق and بشارت, محمد علی and مهاجری تهرانی, محمدرضا and طالع پسند, سیاوش (2011) نقش پيش‌بين خودکارآمدی، باور به اثربخشی درمان و حمايت اجتماعی در خودمديريتی ديابت قندی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (3). pp. 232-240. ISSN 1735-4315

رنجبر, فرحدخت and قنبری, بهروز and منوچهری, هومان and نصیری, نویده (2011) اثربخشی برنامه ترخيص بر آگاهی، نشانه‌های بالينی و دفعات بستری بيماران اسکيزوفرنيای بستری در بيمارستان‌های دانشگاه علوم‌پزشکی ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (1). pp. 53-59. ISSN 1735-4315

ز

زاده محمدی, علی and احمدآبادی, زهره and حیدری, محمود (2011) تدوين و بررسی ويژگی‌های روان‌سنجی مقياس خطرپذيری نوجوانان ايرانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (3). pp. 218-225. ISSN 1735-4315

زارعی, نوشین and احمدزاده اصل, مسعود and بوالهری, جعفر (2011) گزارش بازديد از يک خانه اسکان حمايتی بيماران روانی (اسفند 1388). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (2). pp. 166-169. ISSN 1735-4315

ش

شاره, حسین and غرایی, بنفشه and عاطف وحید, محمدکاظم (2011) مقايسه درمان فراشناختی، فلووکسامين و درمان ترکيبی در بهبود راهبردهای کنترل فکر و نشانه‌های توقف در اختلال وسواسی- اجباری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (3). pp. 199-207. ISSN 1735-4315

شریفی, ونداد (2011) مروری بر برنامه‌های آموزش روانپزشکی جامعه‌نگر برای دستياران روانپزشکی در کشورهای مختلف. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (2). pp. 99-105. ISSN 1735-4315

شریفی, ونداد and دلیری, سعید and امینی, همایون and محمدی, محمدرضا (2011) مشکلات روانپزشکی در درمانگاه‌‌های عمومی: شيوع و علت مراجعه. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (4). pp. 484-489. ISSN 1735-4315

ص

صابری زفرقندی, محمدباقر (2011) برخی از چالش‌های بهداشت روان و اعتياد در ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (2). pp. 157-161. ISSN 1735-4315

ط

طاهرخانی, حمید (2011) گشودن درها؛ مقايسه سامانه سلامت روان ايتاليا، اتريش و ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (2). pp. 185-189. ISSN 1735-4315

ع

عاطف‌وحيد, محمدکاظم and قهاری, شهربانو and زارعی دوست, الهام and بوالهری, جعفر and کریمی کیسمی, عیسی (2011) نقش ويژگی‌های جمعيت‌شناختی و روان‌شناختی در پيش‌بينی خشونت در قربانيان همسرآزاری شهر تهران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (1). pp. 403-411. ISSN 1735-4315

عبدی, رضا and بخشی پور رودسری, عباس and محمودعلیلو, مجید (2011) ميزان حساسيت سامانه‌های گرايش و بازداری رفتاری در افراد سوءمصرف‌کننده مواد، سيگاری و سالم. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (3). pp. 241-247. ISSN 1735-4315

علی بیگی, ندا and محمدخانی, پروانه and مزینانی, ربابه and دولتشاهی, بهروز (2011) اثربخشی درمان گروهی ترميم شناختی در بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا با سير طولی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (1). pp. 44-52. ISSN 1735-4315

ق

قاسم زاده, محمدرضا (2011) آموزش روان‌پزشکی در بهداشت روان: گزارش يک تجربه. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (2). pp. 175-176. ISSN 1735-4315

م

متقی پور, یاسمن and شمس, جمال and ثالثیان, نیلوفر and شریفی, ونداد and علاقبندراد, جواد (2011) سازگاری فرهنگی و بررسی روايی و پايايی نسخه فارسی پرسش‌نامه تجربه مراقبت از بيمار در خانواده بيماران مبتلا به اختلال‌های شديد روانپزشکی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (3). pp. 226-231. ISSN 1735-4315

محمدزاده, علی (2011) اسکيزوتايپی: از سلامتی تا فروپاشی روان‌پريشی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (1). pp. 3-15. ISSN 1735-4315

محمدزاده, علی and رضایی, اکبر and یعقوبی, حسن and پیرخایفی, علیرضا (2011) رابطه ويژگی‌‌های وسواس فکری- عملی و الگوهای شخصيت اسکيزوتايپی در بين دانشجويان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (4). pp. 490-495. ISSN 1735-4315

محمدی, ابوالفضل and آقاجانی, میترا and زهتاب ور, غلامحسین (2011) ارتباط اعتياد، تاب‌آوری و مؤلفه‌های هيجانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (2). pp. 136-142. ISSN 1735-4315

ملک, مریم and سید مهدی, سید محمد (2011) بهداشت روان صنعتی در يک کارخانه: گزارش موردی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (3). pp. 262-264. ISSN 1735-4315

منصوری, نغمه and شریعت, سید وحید and میرزایی, مصلح and دارالشفا, یاشار and بوالهری, جعفر (2011) چالش‌های بهداشت روان و اعتياد: گزارش نشست تخصصی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (2). pp. 177-184. ISSN 1735-4315

موتابی, فرشته and فتی, لادن and مولودی, رضا and ضیایی, کاوه and جعفری, هلیا (2011) تدوين و بررسی روايی و پايايی مقياس باورهای مربوط به افسردگی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (3). pp. 208-217. ISSN 1735-4315

میکائیلی منیع, فرزانه (2011) همسانی درونی و تحليل عاملی تأييدی پرسش‌نامه کنترل تفکر ولز و ديويس. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (1). pp. 468-478. ISSN 1735-4315

ن

نوربالا, احمد and باقری یزدی, سید عباس and اسدی لاری, محسن and واعظ مهدوی, محمدرضا (2011) وضعيت سلامت روان افراد 15 ساله و بالاتر شهر تهران در سال 1387. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 16 (4). pp. 479-483. ISSN 1735-4315

نوربالا, احمدعلی (2011) سلامت روانی- اجتماعی و راهکارهای بهبود آن. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (2). pp. 151-156. ISSN 1735-4315

و

وحید شریعت, سعید and منصوری, نغمه and غرایی, بنفشه and بوالهری, جعفر and یوسفی نورایی, رضا and رحیمی موقر, آفرین (2011) آگاهی، نگرش و رضايت‌مندی مراجعان و کارکنان زيرپوشش برنامه ادغام خدمات بهداشت روان در PHC: مرور نظام‌مند بررسی‌های 20 سال اخير ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (2). pp. 85-98. ISSN 1735-4315

پ

پناغی, لیلی and پیروزی, دارا and شیرین بیان, مینو and احمدآبادی, زهره (2011) نقش ويژگی‌های شخصيتی و جمعيت‌شناختی در همسرآزاری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (2). pp. 126-135. ISSN 1735-4315

ی

یزدخواستی, فریبا and عریضی, حمیدرضا (2011) هنجاريابی سه نسخه کودک، پدر/ مادر و معلم سياهه رفتار کودک در شهر اصفهان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (1). pp. 60-70. ISSN 1735-4315

This list was generated on Thu Jun 21 18:19:54 2018 IRDT.