Items where Division is "Other Journal > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: آ | ا | ب | ج | ح | خ | د | ر | ز | ش | ص | ط | ع | ف | ق | ل | م | و | پ | ک
Number of items: 36.

آ

آقائی, الهام and عابدی, احمد and جمالی پاقلعه, سمیه (2012) فراتحليل اثربخشی مداخلات شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب امتحان در ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (1). pp. 3-12. ISSN 1735-4315

آگنج, نجمه and هنرپروران, نازنین and رفاهی, ژاله (2012) روايی و پايايی نسخه فارسی نمايه عوامل حفاظت‌کننده فردی (IPFI). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (3). pp. 220-226. ISSN 1735-4315

ا

استکی آزاد, نسیم and امیری, شعله (2012) اثربخشی برنامه‌ آموزشی کاهش زورگويی مبتنی بر روش الويز در پسران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (3). pp. 175-183. ISSN 1735-4315

امین الرعایا, مهین and برکتین, مجید and عطاری, عباس (2012) نيازسنجی آموزشی از دستياران روانپزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان درباره خودکشی: يک پژوهش کيفی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (2). pp. 108-114. ISSN 1735-4315

اکبری, ابراهیم and محمود علیلو, مجید and خانجانی, زینب and پورشریفی, حمید and فهیمی, صمد and امیری پیچاکلایی, احمد and عظیمی, زینب (2012) مقايسه دانشجويان دارای شکست عشقی با و بدون نشانگان بالينی در طرحواره‌های ناسازگار اوليه و الگوهای فرزند‌پروری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (3). pp. 184-194. ISSN 1735-4315

ب

بوالهری, جعفر and احمدخانیها, احمدرضا and حاجبی, احمد and باقری یزدی, سید عباس and ناصربخت, مرتضی and کریمی کیسمی, عیسی and طهماسبی, سیامک (2012) ارزشيابی برنامه ادغام بهداشت روان در سامانه مراقبت‌های بهداشتی اوليه ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (4). pp. 271-278. ISSN 1735-4315

ج

جان بزرگی, مسعود and راجزی اصفهانی, سپیده (2012) گروه‌درمانی چندبعدی اختلال وسواسی- اجباری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (4). pp. 289-296. ISSN 1735-4315

جلالی, امیرحسین (2012) هم نويسنده‌ای به‌نام و هم روانپزشکی توانا. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (2). pp. 87-88. ISSN 1735-4315

ح

حبیبی, نسترن and شهریور, زهرا and شریفی, ونداد and محمودی قرائی, جواد and طباطبائی, مریم and ضرابی, مژگان (2012) ويژگی‌های بالينی و ثبات تشخيصی اختلال دوقطبی در کودکان و نوجوانان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (1). pp. 29-39. ISSN 1735-4315

حسن زاده, سید مهدی (2012) خاطره‌ای از کربنات ليتيوم. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (2). p. 167. ISSN 1735-4315

حکیم شوشتری, میترا and الیاسی, فروزان and توسلی, آزیتا (2012) همراهی نشانگان پولند با اختلال درخودماندگی: گزارش موردی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (4). pp. 332-335. ISSN 1735-4315

خ

خوشابی, کتایون and مرادی, شهرام and حبیبی, مجتبی (2012) عوامل خطر و محافظت‌کننده سوء‌مصرف مواد در دانش‌آموزان دبيرستانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (4). pp. 313-323. ISSN 1735-4315

د

داداش زاده, حسین and یزداندوست, رخساره and غرایی, بنفشه and اصغرنژادفرید, علی اصغر (2012) اثربخشی درمان شناختی – رفتاری گروهی و مواجهه‌درمانی بر ميزان سوگيری تعبير و ترس از ارزيابی منفی در اختلال اضطراب اجتماعی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (1). pp. 40-51. ISSN 1735-4315

ر

راجزی اصفهانی, سپیده and متقی پور, یاسمن and کامکاری, کامبیز and ظهیرالدین, علیرضا and جان بزرگی, مسعود (2012) پايايی و روايی نسخه فارسی مقياس وسواسی- اجباری ييل- براون. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (4). pp. 297-303. ISSN 1735-4315

رجبی, غلامرضا and داستان, نصیر and شهبازی, مسعود (2012) پايايی و روايی مقياس خودکارآمدی جنسی- کنش‌وری نعوظی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (1). pp. 74-82. ISSN 1735-4315

رحیمیان بوگر, اسحاق and حبیبی, مجتبی (2012) حساسيت، ويژگی و نقطه برش مقياس تجديدنظرشده هوشی وکسلر کودکان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (3). pp. 195-201. ISSN 1735-4315

رضائی, سجاد and صالحی, ایرج and موسوی, حشمت ا.. and یوسف زاده, شاهرخ (2012) آسيب‌شناسی روانی محور يک درچهار ماهۀ اول پس از آسيب مغزی تروماتيک. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (1). pp. 13-28. ISSN 1735-4315

ز

زارع, مریم and شایقیان, زینب and بیرشک, بهروز and افخم ابراهیمی, عزیزه (2012) پايايی، روايی و تحليل عاملی پرسش‌نامه بی‌قراری کوهن- منسفيلد (CMAI). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (1). pp. 67-73. ISSN 1735-4315

ش

شاهجویی, تقی and محمود علیلو, مجید and بخشی پور رودسری, عباس and فخاری, علی (2012) تحمل‌نکردن بلاتکليفی و نگرانی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير و اختلال وسواسی- اجباری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (4). pp. 304-312. ISSN 1735-4315

شریفی, ونداد and مسگرپور, بیتا and بصیرنیا, آناهیتا and امین اسماعیلی, معصومه and فرهودیان, علی and امینی, همایون and محمدی, محمدرضا and رحیمی موقر, آفرین and ثالثیان, نیلوفر and یوسفی نورانی, رضا (2012) کيفيت پژوهش‌های شيوع اختلال‌های روانپزشکی در ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (2). pp. 138-149. ISSN 1735-4315

شهریور, زهرا and علاقبندراد, جواد and محمودی قرائی, جواد and صدیق, ارشیا and ثالثیان, نیلوفر and جلالی رودسری, محسن and صبح بیداری, پیام (2012) اثربخشی الگويی از درمان جامع در مقايسه با درمان‌های رايج در پی‌گيری دوساله کودکان و نوجوانان مبتلا به روان‌پريشی بار نخست. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (2). pp. 115-137. ISSN 1735-4315

ص

صالحی, حمید and زارع زاده, مهشید and سالک, بابک (2012) روايی و پايايی نسخه فارسی پرسش‌نامه مشاهده حرکتی برای آموزگاران (PMOQ-T). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (3). pp. 211-219. ISSN 1735-4315

ط

طاولی, آزاده and اللهیاری, عباسعلی and آزاد فلاح, پرویز and فتحی آشتیانی, علی and ملیانی, مهدیه and صحراگرد, مهدی (2012) روايی و پايايی نسخه فارسی مقياس اضطراب در تعاملات اجتماعی (SIAS). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (3). pp. 227-232. ISSN 1735-4315

ع

عابدی, احمد and ملک پور, مختار and عریضی, غلامرضا and فرامرزی, سالار and جمالی پا قلعه, سمیه (2012) هنجاريابی و بررسی روايی و پايايی آزمون عصب‌روان‌شناختی نپسی در کودکان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (1). pp. 52-60. ISSN 1735-4315

عابدی قلیچ قشلاقی, میلاد and اصغری مقدم, محمد علی and خلیل زاده پشتگل, مرضیه (2012) ويژگی‌های روان‌سنجی سياهه خودمديريتی درد (PSMC) در بيماران مبتلا به درد مزمن. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (2). pp. 150-156. ISSN 1735-4315

ف

فدایی, زهرا and عاشوری, احمد and حبیبی, مجتبی and دهشیری, غلامرضا and کریم زاده, عاطفه (2012) افکار خودکشی و ضريب توارث‌پذيری آن در دوقلوهای همسان و ناهمسان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (2). pp. 88-98. ISSN 1735-4315

ق

قدیری, محمد and نوحه سرا, شبنم and مصطفوی عبدالملکی, حمید and احمدخانیها, حمیدرضا and تابان, مژگان (2012) تشکيل بانک ژنتيک برای بررسی‌های ژنتيکی و اپی‌ژنتيکی در اختلال‌های روانپزشکی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (4). pp. 324-331. ISSN 1735-4315

قنبری جلفایی, عاطفه and نصر اصفهانی, مهدی (2012) روند مشاوره‌های روانپزشکی بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (1). pp. 61-66. ISSN 1735-4315

ل

لشنی, زینب and شعیری, محمدرضا and اصغری مقدم, محمدعلی and گلزاری, محمود (2012) تأثير راهبردهای شاکرانه بر عاطفه مثبت، شادکامی و خوش‌بينی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (2). pp. 157-166. ISSN 1735-4315

م

مظهری, شهرزاد (2012) برقراری ارتباط پستی الکترونيک ميان روانپزشکان و مراجعان در ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (3). pp. 245-247. ISSN 1735-4315

مظهری, شهرزاد and بهاالدین بیگی, کامبیز (2012) روانپزشکی از راه دور و کاربرد آن در ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (4). pp. 336-338. ISSN 1735-4315

مولوی, پرویز and شهریور, زهرا and محمودی قرائی, جواد and بشرپور, سجاد and شرقی, افشان and نیک پرور, فاطمه (2012) عوامل پيش‌بينی‌کننده پيامد کوتاه‌مدت اختلال دوقطبی نوع يک در کودکان و نوجوانان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (2). pp. 128-137. ISSN 1735-4315

و

وثوقی, اصغر and بخشی پور رودسری, عباس and هاشمی, تورج and فتح الهی, سیامک (2012) روابط ساختاری ابعاد شخصيتی نئو با نشانه‌های اختلال‌های اضطرابی و افسردگی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (3). pp. 233-244. ISSN 1735-4315

پ

پالاهنگ, حسن and ربیعی, مهدی and خرم دل, کاظم and زره پوش, اصغر and سجادیان, پریناز (2012) روايی، پايايی و ساختار عاملی نسخه 71گويه‌ای غربال اختلال‌های هيجانی مرتبط با اضطراب کودک (SCARED-71). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (3). pp. 202-210. ISSN 1735-4315

پورشریفی, حمید and حبیبی, مجتبی and زرانی, فریبا and عاشوری, احمد and حفاظی, میترا and حاجبی, احمد and بوالهری, جعفر (2012) نقش افسردگی، استرس ، شادکامی و حمايت اجتماعی در شناسايی افکار خودکشی دانشجويان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (2). pp. 99-107. ISSN 1735-4315

ک

کورکی, مریم and یزدخواستی, فریبا and ابراهیمی, امرالله and عریضی, حمیدرضا (2012) اثربخشی روان‌نمايشگری در بهبود مهارت‌های اجتماعی و کاهش اعتياد به ‌اينترنت در دانشجويان دختر. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 17 (4). pp. 279-288. ISSN 1735-4315

This list was generated on Thu Jun 21 18:17:15 2018 IRDT.