Items where Division is "Other Journal > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ج | ح | خ | د | ر | ش | ع | ق | م | ن | ک
Number of items: 25.

ا

احمدزاده اصل, محمود and داودی, فرنوش and زارعی, نوشین and محمدصادقی, هما and خادم الرضا, نوشین and رسولیان, مریم (2013) طراحی و ارزيابی پرسش‌نامه سنجش آگاهی و نگرش نسبت به خشونت خانگی عليه زنان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 19 (1). pp. 43-53. ISSN 1735-4315

اسدی, مینا and صالحی, منصور and صدوقی, محمود and افخم ابراهیمی, عزیزه (2013) عزّت نفس و نگرش به ظاهر بدنی پيش و پس از عمل جراحی زيبايی بينی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 9 (1). pp. 28-33. ISSN 1735-4315

اسلامی شهربابکی, مهین and سبزواری, لعیا and حق دوست, علی اکبر and داوری آشتیانی, رزیتا (2013) مقايسه اثربخشی بوسپيرون و متيل‌فنيديت در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بيش‌فعالی به‌صورت متقاطع و دوسوکور. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (4). pp. 284-292. ISSN 1735-4315

ب

بهرامی, فاطمه and موحدی, احمدرضا and مرندی, سید محمد and عابدی, احمد (2013) تأثير تمرين کاتا در کاهش رفتارهای کليشه‌ای سه پسر مبتلا به نشانگان آسپرگر. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 19 (1). pp. 54-64. ISSN 1735-4315

بهرامی, هادی and افتخار, مهرداد and کیامنش, علیرضا and سخندانی, فیروزه (2013) عملکرد و خودابرازی جنسی در زوج‌های با ازدواج به وصال نرسيده. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 19 (2). pp. 149-155. ISSN 1735-4315

بیگلو, محمد حسین and چخماچی دوم, نگین and شاه خدابنده, سوسن (2013) توليد علمی جهان با تأکيد برجايگاه ايران در حوزه روانشناسی در پايگاه مدلاين (2010-2000). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 9 (2). pp. 97-101. ISSN 1735-4315

ج

جان بزرگی, مسعود and گلچین, ندا and علی پور, احمد and آگاه هریس, مژگان (2013) اثربخشی درمان شناختی- رفتاری گروهی در کاهش شدت درد و پريشانی‌های روان‌شناختی زنان مبتلا به کمردرد مزمن. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 19 (2). pp. 102-108. ISSN 1735-4315

ح

حسینیائی, علی and احدی, حسن and فتی, لادن and حیدری, علیرضا and مظاهری, محمدمهدی (2013) تأثير آموزش گروهی مبتنی بر درمان پذيرش و تعهد (ACT) بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 19 (2). pp. 109-120. ISSN 1735-4315

خ

خادمی, لیلی and شریعت, سید وحید (2013) فراوانی مصرف غيرپزشکی متيل‌فنيديت (ريتالين) در دستياران دانشگاه علوم پزشکی تهران و نگرش نسبت به مصرف آن. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 19 (1). pp. 20-27. ISSN 1735-4315

خانجانی, زینب and هداوند خانی, فاطمه and هاشمی نصرت آباد, تورج and محمود علیلو, مجید and بخشی پور رودسری, عباس (2013) رابطه ساختاری صفات درخودمانده‌گونه و صفات اسکيزوتايپی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 19 (1). pp. 34-42. ISSN 1735-4315

د

داودی, فرنوش and رسولیان, مریم and احمدزاد اصل, مسعود and نجومی, مرضیه (2013) عوامل خطر و محافظت‌کننده خشونت خانگی فيزيکی عليه زنان در کشورهای حوزه مديترانه شرقی: مرور نظام‌مند و فراتحليل. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (4). pp. 261-275. ISSN 1735-4315

دژکام, محمود and الهامی اصل, مینا and بخشی پور رودسری, عباس and غضنفری, هادی (2013) مدل يابی نشانه‌های اختلال‌های هيجانی طيف ترس و پريشانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 9 (2). pp. 121-133. ISSN 1735-4315

ر

رجبی, غلامرضا and نادری, زهرا (2013) ويژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقياس تنيدگی پس از زايمان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 19 (4). pp. 65-72. ISSN 1735-4315

ش

شاه محمدی, شقایق and یعقوبی, حمید and بوالهری, جعفر and مشیرپور, شیرین (2013) مرور نظام‌مند پژوهش‌های انجام‌شده در زمينه ادغام خدمات بهداشت روان در مراقبت‌های بهداشتی اوليه در ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 19 (1). pp. 3-8. ISSN 1735-4315

شریفی, ونداد and ابوالحسنی, فرید and فرهودیان, علی and امین اسماعیلی, معصومه (2013) خدمات مؤثر جامعه‌نگر برای مبتلايان به اختلال‌های روانپزشکی کدامند؟ مروری بر شواهد. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 9 (2). pp. 79-96. ISSN 1735-4315

ع

عباسی, بهنود and کیمیاگر, سیدمسعود and شهیدی, شهریار and محمد شیرازی, مینو and صادق نیت, خسرو and پیاب, مولود and هدایتی, مهدی and رشید خانی, بهرام and کریمی, نسترن (2013) اثر دريافت مکمل منيزيم در بهبود سلامت روانی سالمندان مبتلا به بی‌خوابی: کارآزمايی بالينی تصادفی دوسو کور. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 19 (1). pp. 9-19. ISSN 1735-4315

ق

قاسمی پو, یداله and بهرامی احسان, هادی and عباس پور, سمیه and پورشریفی, حمید (2013) اثربخشی مصاحبه انگيزشی بر اضافه وزن و چاقی افراد مبتلا به بيماری کرونری قلب. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (4). pp. 276-283. ISSN 1735-4315

م

محمدزاده, علی (2013) تبيين صفات اسکيزوتايپی و مرزی بر پايه سبک‌های دلبستگی و صفات بنيادی شخصيت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (4). pp. 322-330. ISSN 1735-4315

مروت دار, نگار and مرادی لاکه, مازیار and ملکوتی, سیدکاظم and نجومی, مرضیه (2013) مرور نظام‌مند فراوانی روش‌های خودکشی در کشورهای حوزه مديترانه شرقی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (4). pp. 253-260. ISSN 1735-4315

مظفری, شهرزاد (2013) کاربرد ارسال پيامک برای بيماران اعصاب و روان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 19 (2). pp. 156-157. ISSN 1735-4315

معرفت, رحمان and مکوند حسینی, شاهرخ and عبدالمجید, امیرحسین and سلیمی, صغری (2013) وضعيت همکاری گروهی نويسندگان مقاله‌های تأليفی مجله روانپزشکی و روانشناسی بالينی ايران طی سال‌های 89-1381. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (4). pp. 293-298. ISSN 1735-4315

ن

نوعی, زهرا and ابوالحسنی, فرید and شریفی, ونداد and امین اسماعیلی, معصومه and موسوی نیا, سیدجعفر (2013) ميزان رضايت بيماران روان‌پزشکی مراکز سلامت روان جامعه‌نگر از نقش رابط درمان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 19 (2). pp. 134-138. ISSN 1735-4315

نوفرستی, اعظم and اناری, اسیه (2013) طرح‌واره‌های ناسازگار نخستين در مجرمان جنسی و غيرجنسی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 19 (2). pp. 139-148. ISSN 1735-4315

نیک آذین, امیر and نائینیان, محمدرضا and شعیری, محمدرضا (2013) روايی و پايايی پرسش‌نامه کيفيت زندگی مرتبط با سلامت کيداسکرين 27گويه‌ای در نمونه‌ای از دانش‌آموزان ايرانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (4). pp. 310-321. ISSN 1735-4315

ک

کریمی طلابری, زهره and نوری خواجوی, مرتضی and رفیعی, حسن (2013) دلايل قطع درمان نگهدارنده با متادون در مراجعان به مرکز ملی مطالعات اعتياد: يک پژوهش کيفی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 18 (4). pp. 299-302. ISSN 1735-4315

This list was generated on Thu Jun 21 18:17:31 2018 IRDT.