Items where Division is "Other Journal > Journal of Hospital" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 26.

ابراهیم نیا, مهدی and عامریون, احمد and عزیزآبادی فراهانی, مهدی and خدامی ويشته, حمیدرضا and حیدری, سمیه (2009) رضایتمندی بیماران از نحوه ارائه خدمات اورژانس در بیمارستان های نظامی. مجله بیمارستان, 8 (2). pp. 14-23. ISSN 2228-7450

ابراهیمی پور, حسین and حیدری, سمانه and دشمن گیر, لیلا and اسمعیل زاده, حمید (2009) اولویت‌گذاری پژوهشی و شیوه‌‌های مختلف تعیین اولویت در حوزه سلامت. مجله بیمارستان, 8 (2). pp. 57-64. ISSN 2228-7450

امامی, حسن (2009) بررسی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی و میزان آمادگی گروه های آموزشی در آموزش پزشکی. مجله بیمارستان, 8 (3). pp. 57-67. ISSN 2228-7450

اکبری حقیقی, فیض اله and جعفری پویان, ابراهیم (2009) بکار گیری مدل سروکوال در سنجش عملکرد برنامه ملی ارزشیابی بیمارستانهای ایران، مطالعه موردی در استان همدان. مجله بیمارستان, 8 (3). pp. 49-56. ISSN 2228-7450

اکبری ساری, علی and دشمن گیر, لیلا (2009) مروری بر روش های اندازه گیری اتفاقات ناخواسته در نظام سلامت و بررسی نقاط ضعف و قوت آن ها. مجله بیمارستان, 8 (2). pp. 51-56. ISSN 2228-7450

بهزادی گودرزی, فرانک and وطن خواه, سودابه and زرگر, ساناز and حسینی, فاطمه (2009) ررسی توسعه کمی و کیفی صادرات تجهیزات پزشکی کشور در دو سال آغازین قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال 1386-1384. مجله بیمارستان, 8 (2). pp. 30-36. ISSN 2228-7450

تبریزی, جعفرصادق and جنتی, علی and حمزه ای, زهرا and نریمانی, محمودرضا (2009) بهبود ارزیابی نهایی درس کارآموزی دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده بهداشت و تغذیه تبریز به روش آزمون در عرصه ساختار یافته عینی. مجله بیمارستان, 8 (3). pp. 75-81. ISSN 2228-7450

جوادی, مرضیه and یعقوبی, مریم and توکلی, مریم and افکار, ابوالحسن (2009) بررسی رابطه نمره ارزشیابی اساتید و نمرات دروس تخصصی دانشجویان رشته های مختلف دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله بیمارستان, 8 (2). pp. 45-50. ISSN 2228-7450

جودکی, حسین and رشیدیان, آرش (2009) فساد در نظام سلامت: تئوری، روش ها و مداخلات. مجله بیمارستان, 8 (3). pp. 82-100. ISSN 2228-7450

حسینی, فرزانه سادات and عباسی, محمدرضا and حسینی, میرزاحسن (2009) تحلیل شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه گذاران (خریداران)بیمه مکمل درمان برای کارکنان آموزش و پرورش با استفاده از مدل SERVQUAL. مجله بیمارستان, 8 (5). pp. 39-44. ISSN 2228-7450

حسینی فولادی, شیوا and یار محمدیان, محمدحسین and عجمی, سیما (2009) رابطه بین فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی کارکنان بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 86 - 1387. مجله بیمارستان, 8 (2). pp. 37-44. ISSN 2228-7450

رشیدیان, آرش (2009) حاکمیت خدمات بالینی در دانشگاه علوم پزشکی تهران: ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی درمانی (مطالعه موردی). مجله بیمارستان, 8 (5). pp. 27-32. ISSN 2228-7450

رمضانخانی, عذرا and مرکزی مقدم, نادر and حاجی فتحعلی, عباس and جعفری, حسین and حیدری منفرد, مهدی and محمدنیا, مونا (2009) بررسی میزان و علل لغو اعمال جراحی : شناسائی حوزه های قابل بهبود. مجله بیمارستان, 8 (3). pp. 27-34. ISSN 2228-7450

طبیبی, سید جمال الدین and کاخانی, محمدجمیل and گوهری, محمودرضا and شهری, سميه (2009) رابطه کیفیت خدمات ارائه شده با وفاداری بیماران در بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر تهران در سال1388. مجله بیمارستان, 8 (3). pp. 35-42. ISSN 2228-7450

طل, آذر and پوررضا, ابوالقاسم (2009) بررسی میزان اضطراب قبل و بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران ـ سال 1367. مجله بیمارستان, 8 (3). pp. 43-48. ISSN 2228-7450

عبادی فرد آذر, فربد and حقانی, حمید and هاشمی, فرح السادات (2009) پایش طرح ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرستان رباط کریم در سال 1387. مجله بیمارستان, 8 (5). pp. 7-12. ISSN 2228-7450

عرب, محمد and فضایلی, سمیه and محمدپور, مسعود and پیرموذن, وحیده and یوسفی, مهدی (2009) تخمین تعداد نیروی انسانی مورد نیاز در واحد پذیرش مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از روش کارسنجی و زمان سنجی فعالیت ها. مجله بیمارستان, 8 (3). pp. 19-26. ISSN 2228-7450

محمدنیا, مونا and دلگشایی, بهرام and توفیقی, شهرام and ریاحی, لیلا and عمرانی, امیر (2009) بررسی میزان کیفیت خدمات پرستاری با استفاده از مدل سروکوال در بیمارستان های تامین اجتماعی تهران. مجله بیمارستان, 8 (3). pp. 68-73. ISSN 2228-7450

مردانی حموله, مرجان and شهرکی واحد, عزیز (2009) بررسی موانع عدم گزارش دهی خطاهای کاری کارکنان پرستاری از دیدگاه آنها. مجله بیمارستان, 8 (5). pp. 45-48. ISSN 2228-7450

نصیری پور, امیراشکان and رئیسی, پوران and سورانی نیک, غلامرضا (2009) تاثیر آموزش نظام آراستگی محیط (5S) بر الگوی مصرف تجهیزات پزشکی مصرفی در بیمارستان آیت ا... کاشانی تهران در سال 1387. مجله بیمارستان, 8 (5). pp. 19-26. ISSN 2228-7450

نصیری پور, امیراشکان and طبیبی, سید جمال الدین and ملکی, محمدرضا and نوروزی, توران (2009) محاسبه قیمت تمام شده خدمات آزمایشگاه بالینی بیمارستان ولی عصر تهران با استفاده از تکنیک هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال 1387. مجله بیمارستان, 8 (3). pp. 5-7. ISSN 2228-7450

والی, لیلا and روانگرد, رامین (2009) بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی پرستاران شاغل در بخشهای بستری بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1386. مجله بیمارستان, 8 (2). pp. 24-29. ISSN 2228-7450

پوررضا, ابوالقاسم and توحیدی, حلیمه and رفیعی, سیما (2009) تاثیر آموزش بر آگاهی و عملکرد افراد در مقابله با زلزله. مجله بیمارستان, 8 (5). pp. 13-18. ISSN 2228-7450

یعقوبی, مریم and جوادی, مرضیه and جندقیان, مریم and رجالیان, فرزانه and فرح آبادی, سید محمد احسان and مفید, مریم and نظری, مریم (2009) بررسی میزان کسورات اعمال شده سازمان تامین اجتماعی نسبت به عمل های جراحی در بیمارستان های آموزشی منتخب شهر اصفهان در نیمه اول سال 1387. مجله بیمارستان, 8 (5). pp. 33-38. ISSN 2228-7450

یعقوبی, مریم and کریمی, سعید and حسن زاده, اکبر and جوادی, مرضیه and ماندگار, حسنعلی and عابدی, فرزانه (2009) ررسی عوامل موثر بر بهبود عملکرد کارکنان بر اساس مدل ACHIEVE از دید مدیران (ارشد، اداری و پرستاری) بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان. مجله بیمارستان, 8 (3). pp. 7-14. ISSN 2228-7450

یوسفی, مهدی and فضایلی, سمیه and شعبانی نژاد, حسین (2009) تحلیل کارائی فنی بخش های بستری بیمارستان مرکز طبی کودکان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) در سالهای 1386و1387. مجله بیمارستان, 8 (5). pp. 49-53. ISSN 2228-7450

This list was generated on Wed Sep 27 01:06:00 2023 IRST.