Items where Division is "Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: آ | ا | ب | ج | ح | ر | ش | ص | ع | ف | م | ن | ه | ک
Number of items: 33.

آ

آخوند لطفعلی, پريناز and حسينی, محمد علی and خانکه, حميدرضا and فلاحی خشکناب, مسعود and حسين زاده, سمانه (2012) بررسی تأثير آموزش هوش هيجانی برتعارض شغلی پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (1). pp. 7-16. ISSN 2251-9947

آهنچيان, محمدرضا and اميری, رعنا and بخشی, محمود (2012) بررسی همبستگی هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی در پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (2). pp. 44-53. ISSN 2251-9947

ا

اسماعيلی, رقيه and حسينی, ميمنت and يغمايی, فريده (2012) بررسی فعاليت بدنی مدرسين زن دانشگاه: طراحی، اعتبار سنجی و بکار گيری ابزار ثبت زمان فعاليت بدنی بالغين. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (1). pp. 26-33. ISSN 2251-9947

اسکندری, منيژه and عباس زاده, عباس and برهانی, فريبا (2012) مراقبت در حال تغيير: چالش فرايند مراقبت از سلامت در جامعه روستايی ايران بر اساس تجربه مراقبين سلامت. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (2). pp. 66-74. ISSN 2251-9947

افکند, صغری and نوروزی تبريزی, کيان and فلاحی خشکناب, مسعود and رضا سلطانی, پوريا (2012) بررسی تأثير "الگوی مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی" بر افسردگی بيماران همودياليزی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (3). pp. 7-16. ISSN 2251-9947

اکرامی, محمود and ياری, فهيمه and رجب زاده, سميه (2012) ميزان آمادگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای اجرای مديريت کيفيت جامع درآموزش علوم پزشکی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (4). pp. 25-31. ISSN 2251-9947

ب

برهانی, فريبا and عباس زاده, عباس and کهن, سيمين (2012) بررسی همبستگی خودکارآمدی مقابله با حوادث غيرمترقبه با ويژگی های جمعيت شناسی در پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (1). pp. 17-25. ISSN 2251-9947

ج

جديد ميلانی, مريم and اشک تراب, طاهره and عابد سعيدی, ژيلا and علوی مجد, حميد (2012) تاثير گروه همتايان بر ارتقاء وضعيت سلامت جسمی بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس:آزمون نظريه خود-تعالی ريد. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (1). pp. 34-45. ISSN 2251-9947

ح

حريری, غلامرضا and يغمايی, فريده and زاغری تفرشی, منصوره and شاکری, نزهت (2012) بررسی برخی عوامل مرتبط با تمايل به ترک خدمت در پرستاران شاغل در بيمارستان های آموزشی تابع دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (3). pp. 17-27. ISSN 2251-9947

حسينی, ميمنت and بيات, رويا and يغمايی, فريده and حسين زاد, صفيه and نصيری, نويده (2012) بررسی ميزان همبستگی ابعاد عملکرد خانواده و خود پنداره نوجوانان پسر سيگاری شهر زنجان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (4). pp. 61-68. ISSN 2251-9947

حسينی نوده, زهرا and حسينی, ميمنت and يغمايی, فريده and علوی مجد, حميد and جباری, موسی (2012) بررسی همبستگی ويژگی های جمعيت شناسی و نگرش ايمنی به کار کارگران زن کارخانه های مواد غذايی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (3). pp. 64-72. ISSN 2251-9947

حشمتی نبوی, فاطمه and معماريان, ربابه and ونکی, زهره (2012) تاثير اجرای الگوی نظارت بالينی بر پيامدهای آموزش به بيمار. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (3). pp. 28-36. ISSN 2251-9947

ر

راشدی, وحيد and فروغان, مهشيد and حسينی, محمد علی (2012) بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان بهزيستی استان تهران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (2). pp. 15-22. ISSN 2251-9947

رضائی, شادی and ربيع راد, نارملا and تميزی, زهرا and فلاحی خشکناب, مسعود and محمد نژاد, اسمعيل and محمودی, محمود (2012) بررسی ميزان بروز مواجهه های شغلی با وسايل تيز و برنده درکارکنان درمانی شاغل در بخشهای اورژانس بيمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سالهای 89-1386. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (3). pp. 46-54. ISSN 2251-9947

رضايی راد, مصطفی and دعايی, حبيب اله (2012) بررسی رابطه راهبردهای منابع انسانی با حمايت سازمانی درک شده و تعهد سازمانی پرستاران: ارائه الگو. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (2). pp. 35-43. ISSN 2251-9947

رفاهی, سيد علی اکبر and شمسی, افضل and عبادی, عباس and سعيد, ياسر and مرادی, علی (2012) مقايسه سبک زندگی افراد نظامی و غير نظامی مبتلا به پرفشاری خون. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (4). pp. 43-50. ISSN 2251-9947

روحی, مريم and هروی کريموی, مجيده and يوسفی, هما and صالحی, کمال and حبيب زاده, سعيد and شجاعی, محدثه (2012) بررسی شيوع و تداوم مشکلات سلامتی مادران بعد از زايمان و همبستگی آن با تعداد زايمان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (4). pp. 51-60. ISSN 2251-9947

ش

شاکری, خسرو and فلاحی خشکناب, مسعود and خانکه, حميد رضا and حسينی, محمد علی and حسين زاده, سمانه and حقی منيع, نادر (2012) ارزشيابی مهارت های بالينی کارکنان فوريت های پزشکی مرکز اورژانس شهر تهران در مواجهه با تروما. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (4). pp. 16-24. ISSN 2251-9947

شريعتی, عليرضا and آسايش, حميد and نصيری, حسين and تاج بخش, رامين and حسام, مسلم and ملايی, عين اله and عبدالهی, علی اکبر and روحی, قنبر and نيک سيئر, مهرنوش (2012) مقايسه کفايت دياليز در بيماران مراجعه کننده به بخش های همودياليز استان گلستان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (3). pp. 55-63. ISSN 2251-9947

شمسی, افضل and پيله ورزاده, مطهره and عبادی, عباس (2012) بررسی عوامل خطرزای بيماری های قلبی عروقی در سالمندان مقيم خانه های سالمندان تهران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (4). pp. 32-42. ISSN 2251-9947

ص

صباحی بيدگلی, محمد and شهری, سميه and کبريايی, علی and سيدی, سيد حميد رضا and سرافراز, زهرا (2012) بررسی وضعيت ايمنی بيماران در مراکز درمانی شهرستان کاشان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (1). pp. 62-72. ISSN 2251-9947

ع

عطارزاده بهبهانی, سيد عبدالصمد and يغمايی, فريده and اختر دانش, نيما and علوی مجد, حميد (2012) طراحی و روان سنجی "مقياس رضايتمندی پرستار از گزارش نويسی". فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (2). pp. 54-65. ISSN 2251-9947

ف

فلاحی خشکناب, مسعود (2012) سرمقاله. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (1). p. 3. ISSN 2251-9947

فيض اله زاده, حسين and حسنی, پرخيده (2012) چالش ها و فرصت های اشتغال فارغ التحصيلان دکتری تخصصی پرستاری در بالين. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (1). pp. 74-84. ISSN 2251-9947

م

منصوريان, مرتضی and قربانی, مصطفی and شفيعيان, ناهيد and آسايش, حميد and رحيم زاده برزکی, هادی and شفيعيان, زينب and عارفی راد, طاهره and مقصودلو, درسا (2012) ارتباط سبک زندگی با پرفشاری خون در جمعيت روستايی شهرستان گرگان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (2). pp. 23-28. ISSN 2251-9947

مهربانی, محمد and حسينی, محمد علی and نوروزی تبريزی, کيان and کريملو, مسعود (2012) بررسی مقايسه تاثير پانسمان عسل با پانسمان هيدروکلوئيد بر ترميم زخم فشاری بيماران بستری در بخش های ويژه. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (3). pp. 37-45. ISSN 2251-9947

ن

نصيری پور, امير اشکان and سعيد زاده, زهرا سادات and صباحی بيدگلی, محمد (2012) همبستگی مهارت های ارتباطی پرستاران با کيفيت خدمات بستری در بيمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (1). pp. 45-54. ISSN 2251-9947

نوبهار, منير and احمدی, فضل اله and الحانی, فاطمه and فلاحی خشکناب, مسعود (2012) تجربه پرستاران بازنشسته از بازنشستگی: يک مطالعه کيفی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (4). pp. 69-80. ISSN 2251-9947

نيک پيما, نسرين and اشک تراب, طاهره (2012) ديدگاه پرستاران درباره عوامل تأثيرگذار بر ايفای نقش های حرفه ای. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (3). pp. 73-84. ISSN 2251-9947

نيک پيما, نسرين and ايزدی, احمد (2012) بررسی منابع دانش مورد استفاده توسط پرستاران در بالين. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (1). pp. 55-61. ISSN 2251-9947

ه

همتی مسلک پاک, معصومه and حبيب زاده, حسين and خليل زاده, حميده (2012) بررسی عملکرد مديران و پرستاران در مراقبت ايمن از بيماران از ديدگاه پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (2). pp. 7-14. ISSN 2251-9947

ک

کفعمی, فاطمه and موسوی, سيدقاسم and محسن پور, محدثه and قنبری, وحيد (2012) بررسی همبستگی تفويض اختيار و رضايت شغلی پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (2). pp. 29-34. ISSN 2251-9947

کلانتری, سهيلا and حکمت افشار, ميترا and جويباری, ليلا and ثناگو, اکرم and محمدی, رسول (2012) بررسی رفتارهای محيط کاری و همبستگی آن با مشخصات جمعيت شناسی از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستانهای آموزشی شهر گرگان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (4). pp. 7-15. ISSN 2251-9947

This list was generated on Sun Feb 17 09:26:24 2019 IRST.