Items where Division is "Other Journal > Journal of Nursing Education (JNE)" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: آ | ا | ت | ج | ح | خ | ذ | ر | ش | ص | ط | م | ن | ه | و | پ | ک | ی
Number of items: 32.

آ

آزادمنش, یاسین and عظیمیان, جلیل and ضیغمی, رضا and جهانی هاشمی, حسن (2013) بررسی همبستگی سبک‌های يادگيری با برخی ويژگی‌های دانشجويان پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی قزوين با استفاده از الگوی وارک. نشریه آموزش پرستاری, 2 (1). pp. 27-35. ISSN 2222-4428

آقاخانی, نادر and شريف نيا, سید حمید and دهقانی, محمدرضا and حجتی, حميد and غنا, ساميه and حکمت افشار, ميترا and اقتدار, سامره (2013) اثربخشی مدل مشارکت پرسنل پرستاری بر کارآيی آموزش بالينی دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 2 (1). pp. 8-15. ISSN 2222-4428

آهنچیان, محمدرضا and حسنیان, زهرا مرضیه (2013) ارتباط بين سبک تفکر و سبک حل مشکل در دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 2 (3). pp. 38-48. ISSN 2222-4428

ا

امینی, راضیه and جوزی, مینا and مقیمیان, مریم and خراسانی, پروانه (2013) تأثير اجرای طرح مشاوره و راهنمايی تحصيلی توسط استاد راهنما بر ميزان اضطراب دانشجويان کارشناسی پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 2 (2). pp. 1-9. ISSN 2222-4428

ت

تقوی لاريجانی, ترانه and رضایت, فاطمه and سید فاطمی, نعیمه and مهران, عباس (2013) تأثير برنامه آموزشی رفتار قاطعانه بر سطح قاطعيت دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 1 (2). pp. 42-52. ISSN 2222-4428

ج

جانی قربان, مژگان and اله داديان, مریم and حقانی, فریبا (2013) شبيه‌سازی راهکاری برای ارتقای آموزش بالينی. نشریه آموزش پرستاری, 2 (1). pp. 55-65. ISSN 2222-4428

ح

حکیم, اشرف السادات (2013) مؤلفه‌های تأثيرگذار بر ميزان رضايتمندی دانشجويان پرستاری از رشته تحصيلی. نشریه آموزش پرستاری, 2 (2). pp. 10-20. ISSN 2222-4428

حیدری, محمدرضا and انوشه, منيره and آزادارمکی, تقی and محمدی, عيسی (2013) بررسی بستر و زمينه آموزش مراقبت فرهنگی در ايران. نشریه آموزش پرستاری, 1 (2). pp. 1-8. ISSN 2222-4428

خ

خانی, لطفعلی and غفاری, مظفر (2013) بررسی ارتباط سرمايه اجتماعی ميان گروهی و هوش فرهنگی با نگرش پرستاران نسبت به آموزش بيماران. نشریه آموزش پرستاری, 2 (3). pp. 58-67. ISSN 2222-4428

ذ

ذوالفقاری, میترا and سوخک, فاطمه and اسدی نوقابی, احمدعلی and حقانی, حمید (2013) تأثير مداخله شناختی- رفتاری بر تبعيت از رژيم غذايی و محدوديت مصرف مايعات در بيماران همودياليزی. نشریه آموزش پرستاری, 2 (3). pp. 9-17. ISSN 2222-4428

ر

رادمهر, مریم and اشک تراب, طاهره and نیسی, لیلا (2013) تأثير اجرای برنامه آموزشی بر ارتقای سلامت بيماران وسواس جبری: بر پايه الگوی پندر. نشریه آموزش پرستاری, 2 (2). pp. 56-63. ISSN 2222-4428

ش

شجاعی, اسما and نحرير, بتول and نادري, نسيم and زارعیان, آرمین (2013) بررسی تأثير آموزش به بيمار و پيگيری تلفنی توسط پرستار بر ميزان اميدواری بيماران نارسايی قلبی. نشریه آموزش پرستاری, 2 (1). pp. 16-26. ISSN 2222-4428

شیرازی, مریم and الحانی, فاطمه and اکبری, لیلا and سميعی سينی, فاطمه and بابایی, محمود and حیدری, فاطمه (2013) بررسی وضعيت آموزش بالينی از ديدگاه دانشجويان کارشناسی پرستاری و ارايه راهکارهای کاربردی مبتنی بر مشکلات. نشریه آموزش پرستاری, 2 (2). pp. 30-38. ISSN 2222-4428

ص

صادقی, مهدی and پدرام رازی, شادان and نيکبخت نصرآبادی, عليرضا and ابراهیمی, حسین and کاظم نژاد, انوشیروان (2013) مقايسه تأثير آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی و مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر دانش و کنترل متابوليکی بيماران مبتلا به ديابت نوع دو. نشریه آموزش پرستاری, 2 (3). pp. 18-27. ISSN 2222-4428

صیدی, جمال and الحانی, فاطمه and انوشه, منيره (2013) آسيب‌شناسی درس اصول و فلسفه تعليم و تربيت در برنامه درسی دکتری آموزش پرستاری: مطالعه کيفی. نشریه آموزش پرستاری, 2 (1). pp. 36-48. ISSN 2222-4428

ط

طل, آذر and مجلسی, فرشته and رحیمی, عباس and محبی, بهرام (2013) بررسی موانع آگاهی و باورها در زندگی با ديابت نوع 2 و عوامل مرتبط با آن. نشریه آموزش پرستاری, 1 (2). pp. 21-28. ISSN 2222-4428

طل, آذر and مجلسی, فرشته and شجاعی زاده, داود and اسماعيلی شهميرزادی, سیما and محمودی, محمود and مرادیان, منور (2013) تأثير مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر تداوم رفتار شيردهی. نشریه آموزش پرستاری, 2 (2). pp. 39-47. ISSN 2222-4428

طل, آذر and پردل شهری, محمود and اسماعيلی شهميرزادی, سیما and محبی, بهرام and جوادی نیا, سید علیرضا (2013) بررسی تأثير مداخله آموزشی ترکيبی بر ميزان اضطراب بيماران کانديد جراحی ارتوپدی. نشریه آموزش پرستاری, 2 (3). pp. 1-8. ISSN 2222-4428

م

مجلی, محمد and مهرام, بهروز (2013) بررسی ميزان دستيابی دانشجويان پرستاری دانشکده پرستاری و مامايی مشهد به اهداف برنامه درس اصول و مهارت های پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 1 (2). pp. 36-41. ISSN 2222-4428

مهرام, بهروز and نامدار, حسين and وحیدی, مریم and مجلی, محمد and حسينی شهيدی, لاله (2013) ميزان دستيابی دانشجويان مقطع کارشناسی پرستاری به اهداف آموزشی از ديدگاه دانشجويان و سرپرستاران بخش‌ها. نشریه آموزش پرستاری, 1 (2). pp. 29-35. ISSN 2222-4428

ن

ناصحی, اسراء and عباس زاده, عباس and برهانی, فريبا and عرب, منصور and ثمره فکری, میترا and جعفری, مجتبی (2013) بررسی تأثير دو مدل آموزشی مبتنی بر رعايت و توانمندسازی بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به آسم. نشریه آموزش پرستاری, 2 (1). pp. 1-7. ISSN 2222-4428

نجفی, سید سعید and حقگو, مهران and کاوه, محمد حسین and منصوری, پریسا (2013) مقايسه يادگيری تفسير الکتروکارديوگرام با دو روش وب کوئيست و سخنرانی در دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 1 (2). pp. 62-72. ISSN 2222-4428

نحریر, بتول and رژه, ناهید and عبادی, عباس (2013) آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد. نشریه آموزش پرستاری, 2 (1). pp. 49-54. ISSN 2222-4428

ه

هدایت, زینب and شيخی آهنگر کلايی, جواد (2013) طراحی دستگاه ماساژور تقويت‌کننده انقباضات مثانه و کاهش دهنده حجم باقيمانده ادرار. نشریه آموزش پرستاری, 2 (1). pp. 66-70. ISSN 2222-4428

همتی مسلک پاک, معصومه and حبیب زاده, حسین (2013) تبيين تجارب دانشجويان پرستاری در زمينه مشکلات آموزش دروس نظری پرستاری با روش شناسی کيفی. نشریه آموزش پرستاری, 1 (2). pp. 9-20. ISSN 2222-4428

و

وجدانی, محمدعلی and حارث آبادی, مهدی and پروينيان نسب, علی محمد and قربانی, متین and جلالی, سیده زهرا (2013) ارزيابی رضايت دانشجويان پرستاری از بسته آموزشی اصول تغذيه با شير مادر: آموزش مبتنی بر رايانه. نشریه آموزش پرستاری, 2 (2). pp. 48-55. ISSN 2222-4428

ورعی, شکوه and چراغی, محمدعلی and سیدفاطمی, نعیمه and طالبی, ميترا and بحرانی, ناصر and دهقانی, علی and شمسی زاده, مرتضی (2013) تأثير آموزش همتا بر اضطراب بيماران کانديد عمل جراحی پيوند عروق کرونر؛ يک مطالعه کارآزمايی بالينی. نشریه آموزش پرستاری, 2 (3). pp. 28-37. ISSN 2222-4428

وروانی فراهانی, پوران and حکمت پو, داود and امینی, هیمن (2013) تعيين امتياز کمی آسيب های شغلی موجود و عوامل زمينه ساز آنها در بين پرستاران شاغل در بيمارستان های آموزشی شهر اراک. نشریه آموزش پرستاری, 1 (2). pp. 53-61. ISSN 2222-4428

پ

پازکیان, مرضیه and شبان, مرضیه and ذاکری مقدم, معصومه and مهران, عباس and سنگلجی, بهرام (2013) بررسی تأثير آموزش ورزش‌های هوازی بر ميزان خستگی بيماران مولتيپل اسکلروزيس. نشریه آموزش پرستاری, 2 (2). pp. 64-73. ISSN 2222-4428

ک

کاشانی نیا, زهرا and رسولی, مريم and حسینی, محمدعلی and کاشف قربان پور, رضا (2013) طراحی و روان‌سنجی مقياس ارزشيابی تدريس. نشریه آموزش پرستاری, 2 (2). pp. 21-29. ISSN 2222-4428

کاوسی, علی and معماریان, ربابه and ونکی, زهره and پروينيان نسب, علی محمد (2013) بررسی برنامه‌های بازآموزی در بيمارستان‌های آموزشی- درمانی شهر گرگان از ديدگاه پرستاران. نشریه آموزش پرستاری, 2 (3). pp. 49-57. ISSN 2222-4428

ی

یعقوبیان, فاطمه and کجباف, محمدباقر and قمرانی, امیر (2013) اثربخشی آموزش گروهی مؤلفه‌های شناخت و عمل به وظايف دينی بر ارتقاء شادی. نشریه آموزش پرستاری, 2 (3). pp. 68-77. ISSN 2222-4428

This list was generated on Tue Jul 17 06:27:22 2018 IRDT.