Items where Division is "Other Journal > Journal of Nursing Education (JNE)" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ت | ج | خ | د | ر | س | ش | ض | غ | ق | م | ن | پ | چ | ک | ی
Number of items: 32.

ا

ابراهیمی, حسین and صادقی, مهدی (2014) بررسی تاثير آموزش رژيم غذايی بر شاخص‌های آزمايشگاهی بيماران تحت درمان با همودياليز. نشریه آموزش پرستاری, 2 (4). pp. 12-22. ISSN 2222-4428

افراسیابی فر, اردشیر and نجفی دولت آبادی, شهلا and موسوی, اسدالله (2014) مقايسه تأثير سخنرانی بازخوردی و سخنرانی سنتی بر يادگيری و رضايتمندی دانشجويان در درس مراقبت‌های ويژه پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 3 (3). pp. 69-78. ISSN 2222-4428

الهی, نسرین and الحانی, فاطمه and احمدی, فضل اله (2014) مشارکت حرفه‌ای: تبيين تجارب پرستاران در مواجهه با فاصله بين آموزش نظری و بالين. نشریه آموزش پرستاری, 3 (1). pp. 21-31. ISSN 2222-4428

ایزدی, احمد and برخورداری, معصومه and شجاعی, زهرا and ظاهری, مهدیه (2014) يادگيری خودراهبر در سال‌های مختلف تحصيلی و ارتباط آن با اضطراب و عزت نفس در دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 2 (4). pp. 80-89. ISSN 2222-4428

ایمانی, الهام and رسولی, مريم and زاغری تفرشی, منصوره (2014) مروری بر سبک‌های يادگيری تجربی در آموزش پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 3 (3). pp. 23-33. ISSN 2222-4428

ب

باديه پيمای جهرمی, زهره and کشاورزی, ساره and جهان بین, ایران (2014) بررسی روايی و پايايی نسخه فارسی پرسشنامه خودپنداری حرفه‌ای پرستاران (NSCQ). نشریه آموزش پرستاری, 2 (4). pp. 63-71. ISSN 2222-4428

بیرامی, منصور and موحدی, یزدان and عبهری, اصغر (2014) مقايسه مؤلفه هاي روان شناختي كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در پرستاران شیفت ثابت و متغیر. نشریه آموزش پرستاری, 3 (3). pp. 50-58. ISSN 2222-4428

ت

تقوی لاريجانی, ترانه and مردانی حموله, مرجان and رضائی, نسرین and قدیریان, فتانه and رشیدی, اعظم (2014) رابطه قاطعيت و تفکر انتقادی در دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 3 (1). pp. 32-40. ISSN 2222-4428

ج

جهان پور, فائزه and زارعی, احمدرضا and روانی پور, مریم and رزازان, نجمه and حسینی, سمیه (2014) بررسی مشکلات آموزش بالينی در بخش اطفال از ديدگاه دانشجويان و دانش‌آموختگان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. نشریه آموزش پرستاری, 2 (4). pp. 72-79. ISSN 2222-4428

خ

خطیبان, مهناز and سنگستانی, گیتا and عشوندی, خدایار (2014) تجربه دانشجويان مامايی از آموزش به روش ايفای نقش در کارآموزی: پژوهش کيفی. نشریه آموزش پرستاری, 3 (1). pp. 61-70. ISSN 2222-4428

د

دهقانی, علی and اردوبادی, نگار and شمسی زاده, مرتضی and پروينيان نسب, علی محمد and طالبی, ميترا (2014) بررسی ديدگاه بيماران درباره ميزان رعايت معيارهای اخلاق حرفه‌ای در عملکرد پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 3 (2). pp. 76-84. ISSN 2222-4428

ر

رزازان, نجمه and روانی پور, مریم and غریبی, طیبه and معتمد, نیلوفر and زارعی, احمدرضا (2014) بررسی تأثير الگوی توانمندسازی خودمديريتی بر کيفيت زندگی نوجوانان و جوانان مبتلا به تالاسمی ماژور. نشریه آموزش پرستاری, 3 (2). pp. 48-59. ISSN 2222-4428

س

سجادی هزاوه, محبوبه and خسروی, شراره (2014) تبيين تجارب پرستاران تازه کار در کسب آمادگی حرفه‌ای: مطالعه‌ای با رويکرد تحليل محتوا. نشریه آموزش پرستاری, 3 (2). pp. 1-11. ISSN 2222-4428

سدری, نادیا and اسدی نوقابی, احمدعلی and ذوالفقاری, میترا and حقانی, حمید and توان, اصغر (2014) مقايسه ی تأثير دو روش پيام کوتاه (تعاملی و غير تعاملی) بر تبعيت از رژيم درمانی ضد انعقاد در بيماران با دريچه مصنوعی قلب. نشریه آموزش پرستاری, 2 (4). pp. 1-11. ISSN 2222-4428

سيد نعمت اله روشن, فاطمه السادات and ناوی پور, حسن and الحانی, فاطمه (2014) تأثير الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کيفيت زندگی مادران دارای نوجوان مبتلا به کم خونی فقرآهن. نشریه آموزش پرستاری, 3 (2). pp. 27-40. ISSN 2222-4428

سپهوندی, محمدعلی and موحدی, یزدان and عزیزی, امیر and لشنی, آرزو and محمدزادگان, رضا (2014) بررسی رابطه بين ابعاد سرمايه اجتماعی با فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بيمارستان‌های دانشگاهی شهر خرم‌آباد. نشریه آموزش پرستاری, 3 (1). pp. 41-50. ISSN 2222-4428

ش

شاهجوئی, سمیرا and جلال‌منش, شمس الملوک and ابراهیمی, ابراهیم (2014) ارتباط گرايش به تفکر انتقادی و مهارت‌های ارتباطی ميان فردی در دانشجويان پرستاری دانشگاه آزاد تهران پزشکی. نشریه آموزش پرستاری, 3 (3). pp. 1-13. ISSN 2222-4428

شریفی فرد, فاطمه and نوروزی تبريزی, کيان and حسینی, محمدعلی and آسایش, حمید and نوروزی, مهدی (2014) عوامل مرتبط با فرسودگی تحصيلی در دانشجويان پرستاری و پيراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1392. نشریه آموزش پرستاری, 3 (3). pp. 59-68. ISSN 2222-4428

ض

ضیغمی, رضا and سعادت جو, علیرضا and خراسانی, پروانه and افشانی, شهلا and گنجه‌ای, شیده and جعفریان, هانیه and صالحی, ندا and امینی, مریم (2014) تدوين پيش‌نويس سند ملی کاهش گسست تئوری و عمل در پرستاری ايران. نشریه آموزش پرستاری, 3 (2). pp. 68-75.

غ

غلامی, محمد and فلاحی خشکناب, مسعود and سيد باقر مداح, سادات and احمدی, فضل اله and خانکه, حميدرضا and نادري, نسيم (2014) نيازهای اطلاعاتی بيماران قلبی عروقی طی فرآيند جستجوی اطلاعات سلامت: يک مطالعه کيفی. نشریه آموزش پرستاری, 2 (4). pp. 33-49. ISSN 2222-4428

ق

قائدی حیدری, فاطمه and پهلوان زاده, سعید and مقصودی, جهانگیر and قضاوی, زهرا (2014) تأثير برنامه آموزش خانواده بر ميزان افسردگی، اضطراب و استرس مراقبين خانوادگی سالمندان مبتلا به دمانس. نشریه آموزش پرستاری, 3 (1). pp. 12-20. ISSN 2222-4428

قاسمی, سیده فاطمه and حسنوند, شیرین and ولی زاده, فاطمه (2014) بررسی فراوانی افت تحصيلی و عوامل مؤثر بر آن از ديدگاه دانشجويان دانشکده پرستاری و مامايی خرم‌آباد. نشریه آموزش پرستاری, 3 (1). pp. 71-79. ISSN 2222-4428

م

متوسلیان, منیره and نصیریانی, خدیجه (2014) مقايسه تأثير به‌کارگيری لوح فشرده و نمايش عملی بر مهارت اندازه‌گيری علايم حياتی در دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 3 (2). pp. 41-47. ISSN 2222-4428

معافیان, فاطمه and نوحی, عصمت and عباس زاده, عباس (2014) تأثير آموزش الکترونيکی تلفيقی بر يادگيری و خودکارآمدی دانشجويان پرستاری در درس مراقبت‌های ويژه قلبی عروقی. نشریه آموزش پرستاری, 3 (3). pp. 42-49. ISSN 2222-4428

ممی‌يانلو, هایده and طل, آذر and خطیبی, نرجس خاتون and احمدی کومله, صنم and محبی, بهرام (2014) بررسی تأثير تکنيک آموزش در گروه‌های کوچک بر ميزان آگاهی و سواد بهداشتی بيماران مبتلا به نارسايی قلبی. نشریه آموزش پرستاری, 3 (3). pp. 34-41. ISSN 2222-4428

منصورقناعي, رویا and اسماعيل پور بندبنی, محمد and مصفای خمامی, هما (2014) ويژگی‌های استاد بالينی مؤثر: نظرات دانشجويان پرستاری و مامايی سال‌های آخر. نشریه آموزش پرستاری, 3 (2). pp. 60-67. ISSN 2222-4428

ن

نوبهار, منير (2014) تجارب يادگيری بالينی پرستاران تازه‌ وارد در بخش مراقبت ويژه قلب. نشریه آموزش پرستاری, 3 (2). pp. 12-26. ISSN 2222-4428

پ

پورشعبان, مهسا and پارسا يکتا, زهره and غلام نژاد, محمد and پیروی, حمید (2014) بررسی تاثير آموزش تغذيه بر ميزان تبعيت از رژيم غذايی در بيماران مزمن کليه غير دياليزی. نشریه آموزش پرستاری, 2 (4). pp. 23-32. ISSN 2222-4428

چ

چراغی, فاطمه and مرتضوی, سیده زهره and شمسایی, فرشید and مقیم بیگی, عباس (2014) بررسی تأثير آموزش بر مديريت قندخون کودکان مبتلا به ديابت. نشریه آموزش پرستاری, 3 (1). pp. 1-11. ISSN 2222-4428

ک

کیانی, تیلم and فلاحی خشکناب, مسعود and دالوندی, اصغر and حسینی, محمدعلی and نوروزی تبريزی, کيان (2014) بررسی وضعيت اعتياد به اينترنت و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال1392. نشریه آموزش پرستاری, 2 (4). pp. 50-62. ISSN 2222-4428

کیانیان, تکتم and زارع, مسعود and ایلدرآبادی, اسحاق and کریمی مونقی, حسین and صابر, سامان (2014) بررسی توانمندی آموزشی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی در آموزش مددجويان و مراجعين. نشریه آموزش پرستاری, 3 (1). pp. 51-60. ISSN 2222-4428

ی

یزدانخواه فرد, محمدرضا and غلامی, سحر and بحرینی, مسعود and میرزایی, کامران (2014) رويکردهای يادگيری دانشجويان پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال تحصيلی 1392-1391. نشریه آموزش پرستاری, 3 (3). pp. 14-22. ISSN 2222-4428

This list was generated on Wed Jul 18 16:37:54 2018 IRDT.