Items where Division is "Other Journal > Journal of Nursing Education (JNE)" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: آ | ا | ب | ح | خ | د | ز | س | ش | ط | ع | ق | م | ن | ه | و | پ | ک
Number of items: 29.

آ

آذرپور, زینب and معصوم پور, آناهیتا and روحانی, کاملیا and جام برسنگ, سارا (2015) بررسی تأثير آموزش احياء قلبی-ريوی بر آگاهی و عملکرد دانش آموزان مقطع ابتدايی. نشریه آموزش پرستاری, 4 (3). pp. 1-10. ISSN 2222-4428

آقاجری, پروانه and حسین زاده, مینا and مهدوی, نادر and هشترودی زاده, محمد and وحیدی, مریم (2015) تأثير آموزش مهارت های زندگی بر انگيزه يادگيری (درونی و بيرونی)، عزت نفس و پيشرفت تحصيلی دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 4 (2). pp. 18-27. ISSN 2222-4428

ا

ابراهيمی, حسين and صادقی, مهدی and اشرفی, رسول (2015) بررسی ارتباط ميزان توانمندی با دانش مرتبط به بيماری و شاخص‌های کنترل متابوليک در بيماران ديابتی نوع 2. نشریه آموزش پرستاری, 4 (1). pp. 23-30. ISSN 2222-4428

اعتمادی سنندجی, ماشاالله and قهری سرابی, علیرضا and بنکدار, حميرا and اکبرزاده باغبان, عليرضا and بنا درخشان, همایون and قاسمی, سعید (2015) مقايسه تأثير دو روش آموزش چهره به چهره و کتابچه آموزشی بر خودکارآمدی تنفسی مبتلايان به بيماری مزمن انسدادی ريه مراجعه‌کننده به بيمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی. نشریه آموزش پرستاری, 4 (1). pp. 1-7. ISSN 2222-4428

امينی مريدانی, محمدرضا and طل, آذر and صادقی, رویا and محبی, بهرام and اعظم, کمال (2015) بررسی تأثير مداخله آموزشی خانواده محور بر حمايت اجتماعی درک شده سالمندان ديابتی نوع 2: کاربرد تئوری شناختی اجتماعي. نشریه آموزش پرستاری, 4 (3). pp. 30-40. ISSN 2222-4428

ب

برزنجه عطری, شیرین and عبداللهی, حسين and ارشدی, محمد and اصغری جعفرآبادی, محمد (2015) تأثير مداخله آموزشی بر نگرش و رفتار مراقبتی مراقبين خانوادگی کودکان کم‌توان ذهنی. نشریه آموزش پرستاری, 3 (4). pp. 1-10. ISSN 2222-4428

ح

حاج رضایی, بهار and روشنی علی‌بنه‌سی, حسن and شاهعلی زاده, محمد and زینالی, مریم and بدلی, مهدی (2015) بررسی اثربخشی يادگيری تلفيقی بر مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 4 (1). pp. 49-59. ISSN 2222-4428

حسین رضایی, حکیمه and نوحی, عصمت and طاهر هريکنديی, سیده صغری (2015) تأثير آموزش بر دانش، نگرش و عملکرد از ديدگاه پرستاران بخش‌های مراقبت ويژه تروما در زمينه کاربرد مهارکننده‌های فيزيکی. نشریه آموزش پرستاری, 4 (1). pp. 31-38. ISSN 2222-4428

خ

خاوشی, نعیمه and طل, آذر and شجاعی زاده, داود and شمشيری, احمدرضا (2015) تأثير مداخله آموزشی بر سبک زندگی سالمندان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اسلامشهر: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی. نشریه آموزش پرستاری, 3 (4). pp. 19-28. ISSN 2222-4428

د

دهقانی, محمد and حیوی حقیقی, محمدحسین and طیاری, نرگس and خرمی, فرید (2015) همبستگی رفتار سازمانی پرستاران و کيفيت مستندات آن‌ها. نشریه آموزش پرستاری, 3 (4). pp. 68-80. ISSN 2222-4428

ز

زارعی, شکوفه and شریف, فرخنده and علوی شوشتری, علی and وثوقی, مهرداد (2015) تأثير آموزش مديريت استرس بر سلامت روان مادران دارای کودک مبتلا به اختلال بيش فعالی نقص توجه. نشریه آموزش پرستاری, 3 (4). pp. 58-67. ISSN 2222-4428

س

سمیاری, حسن and هروی کريموی, مجيده and نصیری, ملیحه and عربی, فاطمه (2015) بررسی ميزان هوش معنوی دانشجويان دندانپزشکی، تهران ۱۳۹3-۱۳۹2. نشریه آموزش پرستاری, 3 (4). pp. 48-57. ISSN 2222-4428

ش

شيخ ابو مسعودی, روح اله and مقیمیان, مسعود and هاشمی, مریم السادات and کاشانی, فهیمه and کریمی, طیبه and آتشی, وجیهه and سالاروند, شهین (2015) مقايسه تأثير ارزشيابی عملی ساختار يافته عينی(OSCE) با نظارت مستقيم و غير مستقيم براضطراب امتحان دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 4 (3). pp. 1-8. ISSN 2222-4428

ط

طولابی, طاهره and شيخيان, علی and گله دار, نسرین and عنبری, خاطره and محمدی, عيسی and مجیدی مهر, مجید (2015) تعيين نياز‌های آموزشی اعضای هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تکنيک دلفی. نشریه آموزش پرستاری, 4 (2). pp. 28-37. ISSN 2222-4428

ع

عاقبتی, ناهید and محمدی, عيسی and احمدی, فضل اله (2015) تجارب مربيان و دانشجويان از اجرای برنامه درسی کارشناسی ارشد ويژه پرستاری: يک مطالعه کيفی. نشریه آموزش پرستاری, 4 (2). pp. 48-60. ISSN 2222-4428

عبدی, علیرضا and اسدی, پروانه and محمدیاری, تورج and میری, جواد (2015) بررسی ارتباط بين سبک تصميم گيری عمومی و صلاحيت بالينی در پرستاران شاغل در بيمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1393. نشریه آموزش پرستاری, 4 (3). pp. 19-29. ISSN 2222-4428

عزیزی, امیر and اسماعیلی, سودابه and پیدا, نگین (2015) بررسی همبستگی اعتیاد به اینترنت با ابعاد شخصیتی هگزاکو در دان شآموزان دبیرستانی. نشریه آموزش پرستاری, 4 (2). pp. 68-77. ISSN 2222-4428

ق

قربانی, فاطمه and رهکارفرشی, ماهنی and ولیزاده, لیلا (2015) مقايسه برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری کودکان ايران و آمريکا. نشریه آموزش پرستاری, 4 (3). pp. 41-47. ISSN 2222-4428

م

محمدی, الهام and بنا درخشان, همایون and برهانی, فريبا and حسین آبادی فراهانی, محمدجواد (2015) عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت در میان دانشجویان پرستاری: یک مطالعه توصیفی- مقطعی. نشریه آموزش پرستاری, 4 (2). pp. 60-67. ISSN 2222-4428

محمدی‌ريزی, شهلا and بهرامی, مسعود and مرادی, فاطمه (2015) مقايسه تأثير آموزش الکترونيک و پمفلت بر آگاهی زنان از بهداشت دوران پس از زايمان. نشریه آموزش پرستاری, 3 (4). pp. 29-36. ISSN 2222-4428

مروتی شريف آباد, محمدعلی and بهمنی, افشین and احمدیان, فرزانه and وطن خواه, مسعود and غریب, علیرضا (2015) بررسی اثربخشی بسيج اطلاع‌رسانی پيشگيری از بيماری وبا در دانش‌آموزان شهرستان مرزی سروآباد سال 1392. نشریه آموزش پرستاری, 3 (4). pp. 11-18. ISSN 2222-4428

مهرآفرید, معصومه and خاکپور, مسعود and جاجرمی, محمود and عليزاده موسوی, ابراهیم (2015) تأثير آموزش مثبت‌انديشی بر سخت‌رويی، تاب‌آوری و فرسودگی شغلی زنان پرستار. نشریه آموزش پرستاری, 4 (1). pp. 72-83. ISSN 2222-4428

ن

نمازی, آسیه and عليزاده, شیوا and کوچک زاده طالمی, سبحانه (2015) سلامت عمومی در دانشجويان پرستاری و مامايی و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلی. نشریه آموزش پرستاری, 4 (3). pp. 11-18. ISSN 2222-4428

ه

همتی, زینب and حقانی, فریبا and کیانی, داود (2015) تجارب دانشجويان پرستاری از تدريس اساتيد در دروس تئوری: يک مطالعه کيفی. نشریه آموزش پرستاری, 4 (1). pp. 39-48. ISSN 2222-4428

و

واحديان عظيمی, امیر and الحانی, فاطمه and گوهری مقدم, کیوان and مدنی, سید جلال and نادری, علی and حاجی اسماعيلی, محمدرضا (2015) تأثير الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به انفارکتوس قلبی: يک مطالعه کارآزمايی بالينی. نشریه آموزش پرستاری, 4 (1). pp. 8-22. ISSN 2222-4428

پ

پشندی, شادی and خوشاب, هادی and رفیعی, حسین and عباس زاده, عباس and برهانی, فريبا (2015) بررسی عوامل تسهيل‌کننده و بازدارنده شرکت مشمولين در برنامه‌های آموزش مداوم جامعه پزشکی. نشریه آموزش پرستاری, 3 (4). pp. 37-47. ISSN 2222-4428

پودينه مقدم, مهدیه and جهانتيغ حقيقی, مریم and شهدادی, حسین and سراوانی, سلیمان and شجاعی شاد, فهیمه (2015) تأثير آموزش مبتنی بر شواهد بر تفکرانتقادی دانشجويان پرستاری زابل 1392-1393. نشریه آموزش پرستاری, 4 (2). pp. 9-17. ISSN 2222-4428

پیرزادی, حجت and فتحی آشتيانی, علی and شکوهی يکتا, محسن (2015) اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری گروهی بر شاخص‌های فيزيولوژيکی استرس و مهارت‌های ارتباطی کارکنان بيمارستان. نشریه آموزش پرستاری, 4 (1). pp. 60-71. ISSN 2222-4428

ک

کريمی مونقی, حسین and خراشادی زاده, فاطمه (2015) مقايسه تطبيقی نحوه اجرای استراتژی دانشجو محوری در برنامه درسی کارشناسی پرستاری کشورهای امريکا، کانادا و استراليا و ارائه راهکارهای پيشنهادی در برنامه درسی پرستاری ايران. نشریه آموزش پرستاری, 4 (2). pp. 38-47. ISSN 2222-4428

This list was generated on Wed Jul 18 16:35:13 2018 IRDT.