Items where Division is "Other Journal > Iranian Journal of Surgery" and Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 53.

آل‌رسـول, سيمين and ثاقب, سوده and زهتـاب, محمدجواد and كـرمي, محسن (2007) بررسی نتایج اسکنوگـرام در بیماران دچار کوتاهی اندام. نشریه جراحی ایران, 15 (3). pp. 63-69. ISSN 1735-4099 (In Press)

ابراهيمي‌فـرد, فرزانه and ستايش, علي and كلبـاسي, حشمت‌الله (2007) گزارش نتایج هموروئیدوپکسی با استاپلـر در 47 مورد هموروئیدهای پرولابه علامت‌دار. نشریه جراحی ایران, 15 (2). pp. 41-46. ISSN 1735-4099

احمدي‌نژاد, مجتبي and دلفـان, بهرام and طراحي, محمدجـواد and پوريا, علي and هاشمي, سيدمظفر and طاهـري‌تفتي, موج and طگوهريان, وحيد گوهريان (2007) مقایسة تأثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و دیکلوفناک در کاهش دردهای خوش‌خیم پستان. نشریه جراحی ایران, 15 (3). pp. 32-37. ISSN 1735-4099

اشرفي, محمـود and عمويي, عبدالحميد and فـريد, مهدي and صانعي, محمـدحسين and سروري, سارنگ and يادگاري, مهـرداد and واحد, اليـاس (2007) بررسی اثر مایع آمنیوتیک بر تغییرات هیستوپاتولوژیک نخاع جنین گوسفند مبتلا به میلومننگوسل. نشریه جراحی ایران, 15 (2). pp. 15-22. ISSN 1735-4099

اميـرجمشيدي, عباس and ابوذري, مهدي and افتخار, بهـزاد and رشيدي, محمود and رضائي, اميـدوار and اسفنـدياري, رضا and شيراني بيدآبادي, محمد and اوليائی, محمد (2007) پیامدها و میزان عود 82 مورد هماتوم مزمن ساب دورال. نشریه جراحی ایران, 15 (3). pp. 10-16. ISSN 1735-4099

امیـراحمدی, علی and بلندپرواز, شهرام and عباسی, حمیدرضا and حسيني, سيدمحمدوحيد and عباسي, سيروس (2007) آخرین رویکـردها در درمان صدمات کولون و رکتوم، مروری بر مقالات و منابع پزشکی. نشریه جراحی ایران, 15 (3). pp. 1-9. ISSN 1735-4099

انصاري, محمدحسين (2007) استخوان‌سازی خود انگیـز در فک پایین بدون استفاده از پیوند استخوان، « معـرفی یک بیمار». نشریه جراحی ایران, 15 (3). pp. 111-115. ISSN 1735-4099

بهتاش, حميـد and گنجـویان, محمدصالح and عامـری, ابراهیم and مبینی, بهـرام and وحیدطاری, سیدحسین and نجومی, مرضیه (2007) بررسی عوامل مرتبط با آنومالی نخاعی در بیماران مبتلا به اسکولیوز مادرزادی. نشریه جراحی ایران, 15 (3). pp. 27-31. ISSN 1735-4099

بيگي, علي‌اكبـر and قريشي, مهـرداد and گلپـرور, محمد and محمـوديه, محسن and طهماسبي‌راد, مروا and صحت, سياوش (2007) نتایج درمان جراحی ترمیم عروق اندام با توجه به مشخصه‌های MESS قبل از عمل در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان طی سال‌های 1374 –1384. نشریه جراحی ایران, 15 (2). pp. 28-34. ISSN 1735-4099

بيگي, علي‌اكبـر and نوريان, سيدابراهيم and گوهـريان, وحيد and قريشي, مهـرداد and طاهـري, حسين and صحت, سياوش (2007) فاشیوتومی در له شدگی در حادثه زلزله بم و پیگیری دو سالة بیماران. نشریه جراحی ایران, 15 (1). pp. 115-122. ISSN 1735-4099

تقويه, عبـاس and جليلي‌منش, محمد (2007) بررسی علت و انواع شکستگی فک در بیمارستان‌های آموزشی یزد، سال‌های 1373 و 1374. نشریه جراحی ایران, 15 (3). pp. 57-62. ISSN 1735-4099

جزايري, بهـ‍زاد (2007) استفاده از لیزر داخل رگ برای درمان نارسائی دریچه‌ای ورید سافن در 69 بیمار: نتایج 16 ماهه. نشریه جراحی ایران, 15 (1). pp. 69-80. ISSN 1735-4099

جلائيان‌تقـدمي, رضا and مشهدي‌نژاد, حسين and پيـوندي, آرش (2007) بررسی اثرات استفاده از ترانکسامیک اسید وریدی در کاهش میزان خونریزی اعمال جراحی هرنیاسیون دیسک کمری با دو روش بیهوشی استنشاقی و بیهوشی کامل داخل وریدی. نشریه جراحی ایران, 15 (1). pp. 95-101. ISSN 1735-4099

جلالي, سيدعلي (2007) مروری بر منابع و مقالات پزشکی: مسئولیت جراح در ارزیابی‌های بیماران ‌جراحی قبل، حین و پس از عمل. نشریه جراحی ایران, 15 (2). pp. 1-15. ISSN 1735-4099

جوانمـردی, محمد and نقـوی‌راوندی, مرضیه and میـانه‌ساز, الهه (2007) معرفی یک مورد جالب پولیپوز معده، گزارش یک مورد و مروری بر منابع پزشکی. نشریه جراحی ایران, 15 (1). pp. 128-133. ISSN 1735-4099

حافظي, فرهاد and نقيب‌زاده, بيژن and پگاه مهـر, محمد and نوحي, اميرحسين (2007) افزایش بیش از حد حجم دهنده‌های بافتی در اسکارهای صورت. نشریه جراحی ایران, 15 (1). pp. 44-51. ISSN 1735-4099

حافظي, فـرهاد and نقيب‌زاده, بيـژن and پگاه مهـر, محمد and بدوحي, نصرت‌الله and نوحي, اميـرحسين (2007) ترمیم اسکار سوختگی در صورت و گردن با استفاده از فلپ فاسیوکوتانه ذوزنقه‌ای. نشریه جراحی ایران, 15 (2). pp. 84-91. ISSN 1735-4099

حسنتاش, سيداحمد and بيكـدلي, بهنـود and كلانتـريان, شادي and صادقيان, مـريم and افشار, هاله and طهماسبي‌راد, مـروا (2007) پاتوفیزیولوژی بیماری ورید صافن در گرافت آئورتوکـرونری. نشریه جراحی ایران, 15 (3). pp. 17-27. ISSN 1735-4099

خان‌فخـرائي‌تهراني, عبدالله (2007) آبسة اپیدورال گسترده ستون فقرات ـ حذف فشار با حداقل تهاجم جراحی (معرفی دو مورد). نشریه جراحی ایران, 15 (3). pp. 104-109. ISSN 1735-4099

رفيعي, محمدهادي and معمارزاده, مهـرداد and حسين‌پور, مهـرداد (2007) بررسی علل و انواع سوختگی در کودکان و نوجوانان زیر 15 سال در شهر اصفهان طی 2 سال اخیر. نشریه جراحی ایران, 15 (2). pp. 92-97. ISSN 1735-4099

زرگـر, محمدعلي and مهـرآوران, كاوه and سليمي, هرمـز and عجمي, حسين (2007) یورتروسیستوپلاستی خلف صفاقی در بیمارانی که کلیه‌هایی با عملکرد مناسب دو طرفه دارند. نشریه جراحی ایران, 15 (2). pp. 118-123. ISSN 1735-4099

سروش, احمدرضا and خورگامی, ژامک and حکیمیـان, محمدرضا and احتشامی, ندا and آقاجانی, مطهـره (2007) بررسی پرفوراسیون‌های دستگاه گوارش در بیمارستان دکتر شریعتی تهران طی سال‌های 1381 الی 1385. نشریه جراحی ایران, 15 (2). pp. 47-52. ISSN 1735-4099

سياوشي, بابك and زهتاب, محمدجـواد and سادات, ميـرمصطفي (2007) معرفی یک مورد دررفتگی تحتانی مفصل شانه همراه با شکستگی توبروزیتی بزرگ هومروس. نشریه جراحی ایران, 15 (2). pp. 124-128. ISSN 1735-4099

سيـرتی, فريدون and قهاری, آزاده (2007) تعیین فراوانی فاکتورهای پیش‌آگهی‌ دهنده در سرطان پستان و بررسی ارتباط آنها با یکدیگر، سن و وضعیت منوپوز بیماران. نشریه جراحی ایران, 15 (3). pp. 38-48. ISSN 1735-4099

شفيقي, صديقه and بياتي, اکـرم and رفيعي, محمد and کلانتـري, معصومه (2007) بررسی میزان تطبیق نتایج سونوگرافی با یافته‌های حاصل از معاینة بالینی و ماموگرافی در تشخیص سرطان پستان. نشریه جراحی ایران, 15 (3). pp. 92-96. ISSN 1735-4099

شکوهي, غفـار and اصغـري, محمد and فـرشيدنيا, حسن (2007) بررسی ارتباط شاخص تودة بدن و بار کاری با ایجاد هرنیاسیون دیسک‌های ناحیة لومبر. نشریه جراحی ایران, 15 (3). pp. 77-84. ISSN 1735-4099

صادق‌پورطبائي, علي and رستمي, عليـرضا and اصدق‌پور, اسماعيل (2007) تجربة 7 ساله استفاده از شریان رادیال در بای پس کرونر در مرکز قلب شهید رجایی. نشریه جراحی ایران, 15 (2). pp. 60-65. ISSN 1735-4099

صادق‌پورطبائي, علي and ماندگار, محمدحسين and كريمي, عباس‌علي and عارفي, سهيلا (2007) مقایسة درناژ حفرة پریکارد و پلور پس از اعمال جراحی قلب باز با دو روش توراکوستومی از لترال و مدیال در بیمارستان شریعتی در سال 1377. نشریه جراحی ایران, 15 (1). pp. 52-59. ISSN 1735-4099

صادق‌پورطبائي, علي and ماندگار, محمدحسين and واحديان, جلال and صادق‌پورطبائي, اميرحسين and عارفي, سهيلا (2007) برش خلفی پریکارد در 319 مورد بای پس کرونر در بیمارستان شریعتی. نشریه جراحی ایران, 15 (3). pp. 49-57. ISSN 1735-4099

صدیقی, احمد and حکیمیان, محمدرضا (2007) آپاندیس دوتایی در شیرخوار دو ماهه، گزارش یک مورد و مروری بر منابع پزشکی. نشریه جراحی ایران, 15 (1). pp. 134-137. ISSN 1735-4099

طباطبائي, سيدعباس and هاشمي, سيدمظفـر and قريشي, مهـرداد and گـوهريان, وحيد and احمدي‌نژاد, مجتبي and صحت, سياوش (2007) بررسی نتایج درمان بعد از تایمکتومی از طریق گردن در میاستنی گراو در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان طی سال‌های 1377-1382. نشریه جراحی ایران, 15 (2). pp. 53-59. ISSN 1735-4099

عباسي, عـزيزالله and ادهمي, شاهرخ and عباسي, سپهر and كسرائيان‌فرد, امیر and فـرزانگان, رويا (2007) مقایسة نتایج درمان طبی با درمان جراحی در گروهی از بیماران مبتلا به برونشکتازی. نشریه جراحی ایران, 15 (2). pp. 22-27. ISSN 1735-4099

عرب, مهـرداد and پژهان, ساويز and فـرزانگان, رويا and شادمهـر, محمد‌بهگام and جواهرزاده, مجتبي and دانشور, ابوالقاسم and عباسي, عزيزالله (2007) نتایج درمان تنگی تراشه به ‌دنبال لوله‌گذاری در سالمندان در بیمارستان مسیح دانشوری. نشریه جراحی ایران, 15 (2). pp. 66-70. ISSN 1735-4099

عزيزي, رسول and جمشيدي, علي and تقي‌پور, محمدعلي (2007) بررسی اثر آنتی‌بیوتیک پروفیلاکتیک در جلوگیری از عفونت زخم متعاقب اعمال جراحی غیر اورژانس تمیز. نشریه جراحی ایران, 15 (1). pp. 109-114. ISSN 1735-4099

عطاريان, حميد and قدياني, مجتبي and رضواني, حميد and اباسهل, ابوالقاسم (2007) رژیم شیمی درمانی مؤثر برای کانسرهای معده پیشرفته غیر قابل جراحی. نشریه جراحی ایران, 15 (1). pp. 81-87. ISSN 1735-4099

محـرابي, آريانب and كشفـي, آرش and فنـوني, حميدرضا and Peter, Schemmer and Bruno, M. Schmied and Peter, Hallscheidt and Peter, Schirmacher and Jurgen, Weitz and Helmut, Friess and Markus, W. Buchler and Jan, Schmidt (2007) همانژیواندوتلیومای اپیتلیویید کبدی بدخیم اولیه، یک مرور جامع از متون تحقیقی با تأکید بر درمان جراحی. نشریه جراحی ایران, 15 (1). pp. 1-20. ISSN 1735-4099

محمـدي, حسن‌رضا and شابه‌پور, مسعـود and نايب آقائي, حسيـن and بيـاتي, فـرشيد and ارجمند, علي (2007) استخوانی شدن لیگامان طولی خلفی ستون فقـرات،‌ گزارش 7 مورد بیماری. نشریه جراحی ایران, 15 (1). pp. 122-128. ISSN 1735-4099

مظفـر, محمد and خوارزم, پژمان and طالبیان‌فـر, محسن and زينل‌زاده, محمد and صابري, عليـرضا and بهجو, شاهين and فيـروزي, كامل (2007) نتایج درمان جراحی32 مورد ایسکمی مزانتریک در بیمارستان شهداء تجریش. نشریه جراحی ایران, 15 (2). pp. 35-41. ISSN 1735-4099

معمارزاده, مهرداد and رفيعي, محمدهادي and حسین‌پور, مهرداد and ناظمي‌رفيع, معصومه (2007) نتایج انتقال هوایی در مصدومین در استان اصفهان. نشریه جراحی ایران, 15 (2). pp. 71-77. ISSN 1735-4099

مـوسوي‌ناييني, سيدمرتضي and مفيد, بهرام and ميرزائي, حميدرضا and بنگش, محمدنعيـم (2007) بررسی گیرنده‌های استروژن و پروژسترون در کارسینوم سلول سنگفرشی مری و ارتباط آن با بقاء بیماران. نشریه جراحی ایران, 15 (2). pp. 98-104. ISSN 1735-4099

منافي, علي and احمدي‌مقـدم, محمد and ميرفخـرايي, علي‌محمد (2007) بازسازی پستان بعد از ماستکتـومی: تجمل یا ضرورت؟. نشریه جراحی ایران, 15 (2). pp. 78-83. ISSN 1735-4099

مهـربان, داراب and موسوي, ميتـرا and صمدزاده, سعيد and صالحي, مسعود (2007) ارزیابی آگاهی معلمین مدارس ابتدایی از اختلال عملکرد ادراری محصلین مقطع دبستان در شهرستان ارومیه. نشریه جراحی ایران, 15 (2). pp. 105-116. ISSN 1735-4099

موسوي, ساقي (2007) تأثیر طب فشاری بر میزان اضطراب بیماران قبل از انجام عمل ”آمپوتاسیون“ در مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت. نشریه جراحی ایران, 15 (1). pp. 102-108. ISSN 1735-4099

ميـرمالك, سيدعباس and الهام‌كني, فاطمه (2007) سرطـان پستان مـردان. نشریه جراحی ایران, 15 (1). pp. 20-37. ISSN 1735-4099

ميـرمالك, سيدعباس and پرورش, لیلا and تهراني, شقايق and حسيني, پوريا and رضائيان, پانته آ and سعيديان, مريم and طهماسب يراد, مروا and غلامرضانژاد, علي and كلانتري, مهدي and كني, الهام and مرعشي, اميرتيمور and ميرمطلبي, اميد and ناظميان, علي (2007) پژوهش در جراحی: منتخبی از چشم اندازهای تاریخی تکامل علم جراحی. نشریه جراحی ایران, 15 (3). pp. 116-129. ISSN 1735-4099

ميـرمالك, سيدعباس and پرورش, لیلا and تهراني, شقايق and حسيني, پوريا and رضائيان, پانته آ and سعیدیان, مریم and طهماسبي راد, مروا and غلامرضانژاد, علي and كلانتري, مهدي and كني, الهام and مرعشی, اميرتيمور and ميرمطلبی, اميد and ناظميان, علي (2007) پژوهش در جراحی: نشریات همواره نمایشگر دنیای واقعی نیستند. نشریه جراحی ایران, 15 (1). pp. 145-153. ISSN 1735-4099

ميـرمالك, سيدعباس and پرورش, لیلا and تهراني, شقايق and حسيني, پوریا and رضائيان, پانته آ and سعيديان, مریم and طهماسبي راد, مروا and غلامرضانژاد, علي and كلانتري, مهدي and كني, الهام and مرعشي, اميرتيمور and ميرمطلبي, اميد and ناظميان, علي (2007) پژوهش در جراحی: رویارویی با کاغذ سفید پیش از شروع نگارش. نشریه جراحی ایران, 15 (2). pp. 138-144. ISSN 1735-4099

ناظرانی, شهـرام and معتبر, امیـررضا (2007) مطالعة مقطعی 205 مصدوم اندام فوقانی ناشی از سوانح صنعتی. نشریه جراحی ایران, 15 (3). pp. 86-91. ISSN 1735-4099 (In Press)

نحـوي, هدايت‌اله and خورگامي, ژامك (2007) بررسی مشکلات تشخیصی مالروتاسیون در 11 بیمار با تظاهرات مزمن. نشریه جراحی ایران, 15 (3). pp. 97-104. ISSN 1735-4099

نعیمی, محمد and سیدی, محمد and قزوینی, کیـارش and باقـری, محمـود and افضل‌آقایی, منـور (2007) بررسی نقش هلیکو باکتر پیلوری در رینوسینوزیت مزمن. نشریه جراحی ایران, 15 (1). pp. 88-94. ISSN 1735-4099

نوريان, سيدابراهيم and قريشي, مهـرداد and گوهريان, وحيد and صحت, سياوش (2007) بررسی تأثیر مایع آمنیوتیک در جلوگیری از چسبندگی داخل شکمی پس از لاپاراتومی در موش صحرائی. نشریه جراحی ایران, 15 (1). pp. 38-43. ISSN 1735-4099

ياري, حسن and رحماني, محمدرضا and بنگش, محمدنعيـم and فلاح‌نژاد, مجتبي and سجـادي, سيدرسول (2007) مقایسة گلیسین 5/1% و آب استریل به عنوان محلول شستشو در عمل جراحی رزکسیون پروستات از طریق مجرای پیشابراهی. نشریه جراحی ایران, 15 (3). pp. 70-77. ISSN 1735-4099

پناهي, فـرزاد and موسوي‌نائيني, سيدمـرتضي and عـزيزآبادي‌فراهاني, مهدي and آثاري, شروين (2007) مأموریت‌های آمبولانس 115 به دنبال تروما برای اطفال در تهران. نشریه جراحی ایران, 15 (1). pp. 60-68. ISSN 1735-4099

This list was generated on Wed Oct 4 23:16:36 2023 IRST.