Items where Division is "Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences" and Year is 2000

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 42.

Article

ابراهيمی, حسینعلی and ابراهيمی نژاد, علی and مرادی, مجتبی (2000) بررسی شيوع تشنج زودرس در خونريزيهای مغزی. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (19). pp. 5-10. ISSN 2228-7051

ابراهيمی تکامجانی, اسماعیل and حافظی, راتا (2000) مقايسه تأثير زاويه‌های مختلف مفصل زانو در دو زنجيره حرکتی باز و بسته بر نسبت فعاليت الکتريکی عضلات پهن داخلی مايل(VMO ) به پهن خارجی(VL )در حيـــن انقباض ايزومتری. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (20). pp. 73-79. ISSN 2228-7051

ابراهيمی تکامجانی, اسماعیل and نوربخش, محمدرضا and بصيری, شبنم (2000) بررسی تأثير اطلاعات حسی بر کنترل تعادل در وضعيت ايستاده در سنين مختلف. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (21). pp. 171-175. ISSN 2228-7051

احتشامی افشار, امین and زحمتکش, محمدمهدی and افشار, باقر and اسديان, اسداله (2000) بررسی شکل منحنی جريان و حجم در ضايعات انسدادی کارينا و برونش. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (19). pp. 11-15. ISSN 2228-7051

اربابی, امیرهوشنگ (2000) ختنه نوزادان با پلاستی‌بل، مزايا و عوارض آن بررسی 7 ساله در زايشگاه شهيداکبرآبادی تهران 1991-1998. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (21). pp. 165-169. ISSN 2228-7051

ايمانی, فرناد and متقی يگانه, شهرام (2000) بررسی مقايسه ای استفاده از آلفانتانيل و ساکسينيل کولين در کيفيت لوله گذاری داخل تراشه. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (19). pp. 16-19. ISSN 2228-7051

اکبريان, عبدالرسول and مهديزاده, ابوالفضل and ارجمندی, فاطمه and علاقه بندان, رضا (2000) پارگی آنوريسم شريان طحالی در طی حاملگی: گزارش موردی. مجله علوم پزشکی رازی, 6 (4). pp. 271-274. ISSN 2228-7051

براتی, میترا and محمد اکبری, مرضیه and شهيدزاده ماهانی, فرشته (2000) مقايسه اثرات درمانی تتراسيکلين ،کوتريموکسازول و سيپروفلوکساسين در درمان بيماری وبا دربيمارستان فيروز آبادی. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (20). pp. 81-84. ISSN 2228-7051

بهادر, حبیب اله and قاسمی, شاهین (2000) گزارش يک مورد بيماری « کی کوجی - فوجيموتو». مجله علوم پزشکی رازی, 7 (19). pp. 20-22. ISSN 2228-7051

حسنپور اونجی, سید حسین and غفرانی, محمد (2000) مروری بر عقب‌ماندگی ذهنی و بررسی اتيولوژيک آن در کودکان 15 – 4 ساله مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی درمانی کودکان مفيد در سال 76- 1375. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (21). pp. 182-188. ISSN 2228-7051

حسنی, ولی اله and ميرصمدی, میرمنصور and موذنی, زهره (2000) مقايسه تأثير تيوپنتال و پروپوفول بر فشار داخل چشمی طی القاء بيهوشی. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (21). pp. 191-194. ISSN 2228-7051

حیدری, مجید and علومی يزدی, محمدعلی and محمدی, محمود and حسينی, مصطفی and موسوی, سید حسین and امیرافشاری, اکبر (2000) بررسی 15 مورد قطع و پيوند اوليه بدون آمادگی روده جهت رفع پيچ خوردگی حاد سيگموئيد. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (19). pp. 36-39. ISSN 2228-7051

خورسندی, علی اکبر (2000) درد شانه: تجربه دو ساله در گروه جراحی شانه بيمارستان شهدای هفتم تير. مجله علوم پزشکی رازی, 6 (4). pp. 281-289. ISSN 2228-7051

درخشان, جهانگیر (2000) گواتر تخمدانی همراه با نشانگان شبه مگز: گزارش موردی. مجله علوم پزشکی رازی, 6 (4). pp. 290-296. ISSN 2228-7051

راثی, عباس (2000) گزارش 200 مورد مبتلا به زونا. مجله علوم پزشکی رازی, 6 (4). pp. 297-301. ISSN 2228-7051

سلطانی عربشاهی, سید کامران and فروهش تهرانی, هما and عربی, سيد مهدی محمود (2000) آنتروکوک های مقاوم به وانکومايسين در بيماران بستری. مجله علوم پزشکی رازی, 6 (4). pp. 302-309. ISSN 2228-7051

شاه محمدی, اکبر and رجائی, شاهرخ (2000) گزارش يک مورد درمان هيپرتانسيون عروق کليــوی ناشی از تنگی شريان کليــــوی به روشPTRA. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (20). pp. 96-99. ISSN 2228-7051

شريعتی, تابنده and کوچمشگی, حلال (2000) تاثير داروی فنتولامين در کاهش صدمه ناشی از داروی ضد سرطان 5-فلورواوراسيل بر روده باريک خرموش. مجله علوم پزشکی رازی, 6 (4). pp. 310-314. ISSN 2228-7051

صادقی پور رودسری, حمیدرضا and دینی, لطف اله and سپهری, حوری (2000) بررسی اثر کلروکين بر سيکل استروس و هورمونهای محرک فوليکولی و جسم زرد در موشهای صحرائی ماده. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (20). pp. 100-103. ISSN 2228-7051

طلاچيان, الهام and نخعی, شهربانو (2000) بيماری کاوازاکی: گزارش يک مورد با هيدروپس کيسه صفرا و کلستاز. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (20). pp. 104-107. ISSN 2228-7051

عاملی, حسین and درویشی, کتایون and کريمی نژاد, رکسانا (2000) سندرم ايکس شکننده و گزارش 3 مورد (بررسی سيتوژنيک و ملکولی). مجله علوم پزشکی رازی, 7 (20). pp. 115-120. ISSN 2228-7051

فتاحی, مریم and نوبخت, ملیحه and محموديان, مسعود (2000) بررسی اثرات تراتوژن عصاره گياه گلرنــــگ بر روی تکامـــــل سيستم عصبی مرکزی موش سوری. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (20). pp. 138-143. ISSN 2228-7051

فرهادی, محمد and طباطبائی, آذردخت and شمشيری, احمدرضا and ملکی, افسانه and مسجديان جزی, فرامرز and بوجاری نصرآبادی, محمدرضا and دانش, پریوش (2000) مطالعه مقايسه ای انواع باکتريهای بيماريزا ( هوازی ، بی هوازی) و قارچها در بيماران مبتلا به التهاب عفونی گوش ميانی و سينوس. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (19). pp. 44-49. ISSN 2228-7051

فروغ, بیژن (2000) همراهی سندرم تونل کارپ با راديکولوپاتی گردنی ( سندرم دابل کراش). مجله علوم پزشکی رازی, 7 (19). pp. 40-43. ISSN 2228-7051

فروغ, بیژن and سوهانی, منصور and عشايری, حسن and معروفی, نادر and آزرادگان, فيروز (2000) تاثير تحريک نقاط طب سوزنی با ليزر کم توان در درمان التهاب مزمن اپی کونديل خارجی آرنج. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (21). pp. 201-205. ISSN 2228-7051

فيروزرای, محسن and سلوکی‌زاده, نوشین and دانش‌دوست, لیلا and غفاری, مهدی (2000) ميزان آسکوربيک اسيد (ويتامين C) در پلاسما و لکوسيت‌های تک هسته‌ای بيماران مبتلا به ديابت مليتوس تيپ دو. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (21). pp. 207-211. ISSN 2228-7051

قاسمی, شاهین and چهرئی, علی and صادقی, سلیمان and ابراهيمی, علی (2000) تعيين ارزش تشخيصی رنگ‌آميزی گيمسا و تست اوره‌آز سريع در هليکوباکتر پيلوری. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (20). pp. 122-125. ISSN 2228-7051

قنبربيگی طاهری, مسعود and موسوی, عبداله and کیهانی, محمدرضا (2000) نتايج بررسی کيفيت شنوايی دانش آموزان دبستانی اروميه. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (20). pp. 109-114. ISSN 2228-7051

مشايخی, منیژه and محمدعلی‌بيگی, رضا (2000) بررسی فراوانی ديابت در بستگان بيماران ديابتی. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (21). pp. 213-218. ISSN 2228-7051

منفرد, علی and قربانی, قدرت اله and نژادگشتی, حسین and قدس, احد (2000) نفريت انترستيسيل ناشی از آنتی‌بادی ضد غشاء پايه توبول: گزارش يک مورد نادر. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (21). pp. 224-227. ISSN 2228-7051

مهديزاده, ابوالفضل and اکبریان, عبدالرسول and قاسمی, افسانه and ارجمند تیموری, فاطمه (2000) مقايسه اثر ليدوکايين و سالين در بی‌حسی سرويکس بر شدت درد بيماران طی کورتاژ. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (21). pp. 220-222. ISSN 2228-7051

ميرصمدی, میرمنصور (2000) بررسی اثر قطره هوماتروپين 2% بر روی توپوگرافی قرنيه. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (20). pp. 134-137. ISSN 2228-7051

ناروئی نژاد, مینو (2000) تشخيص و تخليه دو مورد آبسه پری رنال با استفاده از سونوگرافی. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (19). pp. 50-51. ISSN 2228-7051

نخعی, شهربانو (2000) آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی کودکان: تجربه شش ماهه در بيمارستان کودکان علی اصغر (ع). مجله علوم پزشکی رازی, 6 (4). pp. 315-318. ISSN 2228-7051

نوروزی, مسعود and اعلمی هرندی, بهادر (2000) والگوس استئوتومی برای درمان جوش نخوردن شکستگی گردن استخوان ران. مجله علوم پزشکی رازی, 6 (4). pp. 319-325. ISSN 2228-7051

واحدی, علی (2000) بررسی تست‌های عملکرد تيروييد در يکصد بيمار مبتلا به فيبريلاسيون دهليزی ). مجله علوم پزشکی رازی, 7 (21). pp. 228-230. ISSN 2228-7051

پورمقيم, هادی and بدخش, محمدحسین and مهرانیان, آزیتا (2000) لوپوس نوزادان بررسی دراز مدت نتايج آن در نوزادان و مادران فاقد علامت. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (20). pp. 86-94. ISSN 2228-7051

پورمقيم, هادی and رضائی, مریم (2000) اثر درمانی آلپروستاديل بر زخم انگشتان در مبتلايان به اسکلرودرمی: گزارش موردی از يک درمان جديد. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (21). pp. 177-180. ISSN 2228-7051

پورکلباسی, حسین and حاج احمدی پور, مژگان and مصطفائی, پریسا (2000) معيارهای جديد برای تشخيص سريع سکته حاد قلبی در حضور بلوک شاخه ای چپ. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (19). pp. 23-29. ISSN 2228-7051

پيروز, طاهره and فارسی, شهلا and فروهش تهرانی, هما (2000) استقرار استرپتوکوک گروه B در زنان حامله در هنگام زايمان. مجله علوم پزشکی رازی, 6 (4). pp. 275-280. ISSN 2228-7051

پیروز, طاهره and آناهید, مجید and شکرآبی, مهدی and حسينی, فاطمه (2000) بررسی سرواپيدميولوژيک آلودگی هليکوباکترپيلوری در يک جمعيت به ظاهر سالم 10 تا 25 ساله در شهر تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (19). pp. 30-35. ISSN 2228-7051

کبيرانارکی, حسین and فیروزرای, محسن and حسينی‌گوهری, لادن (2000) وضعيت ليپيدها و ليپوپروتئين‌های پلاسمای خون بيماران مبتلا به ديابت مليتوس تيپ دو. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (20). pp. 127-132. ISSN 2228-7051

This list was generated on Wed Oct 4 12:56:38 2023 IRST.