Items where Division is "Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences" and Year is 2001

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 64.

Article

اتوکش, حسن and حسينی, رزیتا (2001) علل نارسايی مزمن کليه در کودکان در بيمارستانهای حضرت علی‌اصغر و لبافی‌نژاد. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (25). pp. 237-241. ISSN 2228-7051

ارجمندی رفسنجانی, خدیجه and وثوق, پروانه and کارگر, مرجان (2001) بررسی پاسخ به درمان اسپلنکتومی در بيماران مبتلا به پورپورای ترومبوسيتوپنيک مزمن ايديوپاتيک در بخش خون بيماستان حضرت علی‌اصغر(ع) طی سالهای 1378-1357. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (25). pp. 250-255. ISSN 2228-7051

امينی, علی and فکرت, محسن and وشمگير, میترا (2001) هيدروپس فتاليس: گزارش دو مورد کودک زنده. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (24). pp. 121-126. ISSN 2228-7051

انصارين, حبیب and غفارپور, غلامحسین and فلاحتی, مهربان (2001) تعيين ميزان شيوع و بررسی عوامل کچلی‌های سر و بدن در بين دانش‌آموزان مدارس ابتدائی شهرستان ورامين. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (24). pp. 128-133. ISSN 2228-7051

انصاری, شهلا and جلالی, مصطفی and سماعی, هادی (2001) پورپورای فولمينانت و ترومبوز مغزی در 3 نوزاد با کمبود هموزيگوت پروتئين C: گزارش موردی. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (25). pp. 262-264. ISSN 2228-7051

اکبری, محمد and آذری, افسانه (2001) بررسی شيوع درد گردن در بيماران مراجعه کننده به درمانگاههای فيزيوتراپی شهر تهران طی شش ماهه اول سال 1377. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (25). pp. 256-261. ISSN 2228-7051

بابکی‌فرد, فرانک and ضرابی, ویدا and مجلسی‌کوپائی, مینو (2001) ارزش تشخيصی هيستروسونوگرافی در تعيين علل خونريزيهای غيرطبيعی رحم در حوالی سنين يائسگی. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (24). pp. 136-140. ISSN 2228-7051

ترکان, فرزانه and رايگانی, سید منصور and بهرامی, محمدحسن (2001) بررسی آسيب ريشه‌های عصبی گردن و درگيری اعصاب محيطی اندام فوقانی در کشتی‌گيران حرفه‌ای ايران. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (24). pp. 142-145. ISSN 2228-7051

جلائی, بهرام (2001) نورينوم اکوستيک رديابی شده بوسيله آزمون پاسخ برانگيخته شنيداری ساقه مغز: گزارش موردی. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (23). pp. 5-12. ISSN 2228-7051

جلالی, سید علی and جلالی, سید مهدی (2001) مقايسه علائم بالينی و پيش آگهی سنگهای منفرد و متعدد کيسه صفرا. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (22). pp. 253-256. ISSN 2228-7051

حسنپور اونجی, سید حسین (2001) تومور کاذب مغزی: بررسی ده ساله بر روی کودکان بستری در مراکز درمانی مفيد و حضرت علی اصغر(ع) طی سالهای 1369 لغايت 1379. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (24). pp. 147-152. ISSN 2228-7051

حسنی, ولی اله and صالحی, رضا and ناصرنژاد, شهرام and صدری, بهزاد and انتظاری, سعیدرضا and محقق دولت‌آبادی, محمودرضا (2001) بررسی اثر ليدوکائين عضلانی بعنوان پيشدارو بر مقدار هوشبری تيوپنتال حين القاء بيهوشی. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (24). pp. 154-157. ISSN 2228-7051

حقيقی, لادن and رزاقی, زهره (2001) بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با هيرسوتيسم و الگوی قاعدگی. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (23). pp. 257-261. ISSN 2228-7051

حيدرآبادی, افشین and ابراهيمی تکامجانی, اسماعیل and فروغ, بیژن and معروفی, نادر and صلواتی, مهیار (2001) بررسی تأثير ليزر کم توان مادون قرمز بر متغيرهای الکترونروگرافيک حسی و حرکتی عصب مدين. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (22). pp. 262-266. ISSN 2228-7051

خداپناهنده, فریبا (2001) بررسی 107 کودک مبتلا به تب و تشنج در بيمارستان فيروزآبادی. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (25). pp. 269-272. ISSN 2228-7051

خسروی, نسترن and سماعی, هادی and مژدهی‌آذر, کتایون (2001) بررسی ميزان آلبومين سرم نوزادان رسيده در بيمارستان اکبرآبادی. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (23). pp. 15-17. ISSN 2228-7051

خلدبرين, علیرضا and رختابناک, فرانک and مولوی, بیژن (2001) گزارش يک مورد تزريق خون حجيم بدنبال عمل لامينکتومی. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (25). pp. 273-282. ISSN 2228-7051

راثی, عباس (2001) گزارش يکصد بيمار مبتلا به پيتريازيس ورسيکالر. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (25). pp. 288-292. ISSN 2228-7051

راوری, داریوش and محجوبی, بهار and سقطی, فرناز (2001) بررسی فراوانی توده پستانی در مبتلايان به پاپيلومای داخل مجرا در بيمارستانهای حضرت رسول اکرم (ص) و امام خمينی طی سالهای 1374- 1365. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (22). pp. 267-271. ISSN 2228-7051

رسولی, علی and ميلانيان, ایرج and مسلمی‌زاده, محمد (2001) تعيين عيار سرمی 25- هيدروکسی ويتامين 3D در زنان يائسه ايرانی و بررسی ارتباط آن با ميزان تراکم استخوان و سطح هيدروکسی پرولين اوره. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (23). pp. 18-23. ISSN 2228-7051

رضايی‌زاده, علی (2001) بررسی کيفيت پروتکلهای درمانی در پايگاههای ارتوپدی در اينترنت. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (24). pp. 158-161. ISSN 2228-7051

زحمتکش, محمدمهدی and چهرئی, صهبا and چهرئی, علی and احتشامی‌افشار, امین (2001) ملانوپتزی خودبخودی حجيم و تشکيل حفره ريوی در يک کارگر معدن: گزارش موردی. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (25). pp. 242-245. ISSN 2228-7051

سالک مقدم, علیرضا and اوسطی آشتيانی, فرزانه and فيروزآبادی, علیرضا and دانش پژه, مریم and دولتی, یحیی and علائی, پیروز (2001) بررسی فنوتيپيک زير گروههای لنفوسيتی خون محيطی بيماران مبتلا به درماتيت تماسی آلرژيک و مقايسه آن با ساير درماتيتها و افراد سالم. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (22). pp. 272-278. ISSN 2228-7051

سالک‌ مقدم, علیرضا and فروهش تهرانی, هما and انصاری, حسن and روادگر, بهرام and نورانی وطنی, اعظم and قاسمی, منیژه (2001) بررسی آلودگی ميکروبی در نمونه‌های پنير غير پاستوريزه در مقايسه با پنيرهای پاستوريزه و تاثير مقادير مختلف نمک اضافه شده به پنير بر روی باکتريهای بيماريزای آلوده کننده. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (25). pp. 293-299. ISSN 2228-7051

سرداری‌زاده, حسین and حقدوست, علی اکبر and کبير, علی (2001) پنومونی بينابينی دسکواماتيو در يک نوزاد دوازده روزه همراه با سپتی‌‌سمی استافيلوکوک اپيدرميديس: گزارش موردی. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (23). pp. 25-28. ISSN 2228-7051

سلطانی عربشاهی, سید کامران and قادری, اعظم (2001) تدوين شاخص تدريس اثربخش: ويژگيهای تدريس اثربخش از ديدگاه اساتيد و دانشجويان مرکز علوم پايه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ايران. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (22). pp. 279-287. ISSN 2228-7051

شاه‌حسينی, غلامرضا and رحمانی, عزیز and ابراهيمی تکامجانی, اسماعیل and شاطرزاده يزدي, محمدجعفر and کيهانی, محمدرضا (2001) بررسی مقايسه‌ای تاثير دويدن به جلو و عقب در برنامه تمرينی تخته تعادل بر روی تعادل استاتيک. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (24). pp. 163-167. ISSN 2228-7051

شفيعی, معصومه (2001) تأثير بيماريها بر پاسخدهی گيرنده های بتا - آدرنرژيک. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (22). pp. 288-294. ISSN 2228-7051

شيرانی, فاطمه and زارعی, عباس (2001) بررسی علائم بالينی و آزمايشگاهی آرتريت عفونی در بيماران بستری در مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص) طی سالهای 1377-1370. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (23). pp. 36-40. ISSN 2228-7051

شکرآبی, مهدی and اورمزدی, هرمزد and قمچيلی, احمد and رضوی, سید محسن (2001) مقايسه روش ايميونوفلورسنت مونوکلونال آنتی‌بادی مستقيم و رنگ‌آميزی کاينيون اسيدفاست در تشخيص آزمايشگاهی کريپتوريديوزيس. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (25). pp. 300-307. ISSN 2228-7051

شکری, فاضل and مسيبی, قاسم and رفيعی, محمد (2001) ارتباط پروتئينهای فاز حاد با ايزوتيپهای فاکتورروماتوئيد در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (23). pp. 30-34. ISSN 2228-7051

صفائيان, رضا and شائقی, شهناز (2001) عوارض بعد از عمل در بيماران سرپايی اطفال. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (23). pp. 42-47. ISSN 2228-7051

صفائيان, رضا and موثقی, غلام رضا (2001) مقايسه ميزان بروز عارضه تهوع و استفراغ در دو روش بيحسی اپی‌دورال و بيهوشی عمومی پس از عمل هيسترکتومی شکمی. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (25). pp. 308-311. ISSN 2228-7051

عزيزی, رسول and عليزادگان, شهریار (2001) انسداد کاذب روده يا سندرم 0gilvie. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (21). pp. 196-199. ISSN 2228-7051

عزيزی, فریبرز and حيدريان, کیکاووس (2001) مقايسه نتايج درمان جراحی و غير جراحی شکستگيهای طبق تيبيا همراه با جابجايی. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (24). pp. 169-173. ISSN 2228-7051

غفوری, مهیار (2001) انسداد روده ناشی از هسته‌های آلو در بيمار مبتلا به انتريت رژيونال: گزارش موردی. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (24). pp. 175-178. ISSN 2228-7051

غفوری, مهیار (2001) گزارش يک مورد بيمار مبتلا به لنفانژيوم روده باريک. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (23). pp. 49-51. ISSN 2228-7051

غفوری, مهیار and آذرگشب, اذن الله (2001) بررسی ارزش تشخيصی سی تی اسکن در افتراق هماتوم ساب دورال و هماتوم اپيدورال. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (22). pp. 295-299. ISSN 2228-7051

فروغ, بیژن and نوری, حسن (2001) بررسی مقايسه‌ايRecruitment Interval عضله واستوس مدياليس در افراد سالم و بيماران مبتلا به درد پاتلوفمورال قبل و بعد از تقويت اختصاصی عضله. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (25). pp. 312-315. ISSN 2228-7051

فقيهی, ابوالفضل and صادقی, یوسف and شاهوردی, عبدالحسين and کاظمی‌آشتيانی, سعید (2001) اندازه‌گيری زاويه‌ انتهای فوقانی استخوان ران و مقايسه آن در مبتلايان به دررفتگی مادرزادی مفصل ران. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (24). pp. 179-185. ISSN 2228-7051

فيروزرای, محسن and صداقت کابلی, محمدرضا and حقيقی, لادن (2001) فراوانی کمبود آنزيم گلوکز 6 - فسفات‌دهيدروژناز در نوزادان مبتلا به هيپربيلی‌روبينمی. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (23). pp. 52-55. ISSN 2228-7051

قاسمی, شاهین and قيصری, فرشاد and اسحاقیان, ابوالفضل and چهرئی, علی (2001) تعيين عوامل موثر بر پاسخ به درمان دارويی آبسه ريوی:مطالعه مورد شاهدی. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (23). pp. 57-61. ISSN 2228-7051

قرائيان, محمدعلی and مشک گو, مجید and رشاد, عباس and صارمی, علی and اسدی لاری, محسن (2001) گزارش يک مورد کارسينوم مدولاری تيروئيد و کارسينوم مجرايی پستان بطور همزمان. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (25). pp. 316-318. ISSN 2228-7051

محجوبی, بهار and راوری, داریوش and وفائی, محمد and شکوهی, حمید and آذرخش, نیما (2001) معرفی روش جديد جراحی هموروئيدهای وسيع و دورتادور (چهار فلاپ). مجله علوم پزشکی رازی, 8 (24). pp. 200-205. ISSN 2228-7051

محمدی, ماه منیر and کياور, مجید and ضرابی, خلیل (2001) آنوريسم سيفليسی آئورت: گزارش موردی. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (22). pp. 305-309. ISSN 2228-7051

مدنی, سید عباس (2001) بازسازی رباط متقاطع قدامی زانو با استفاده از رباطهای هام استرينگ و ثابت کننده پيچ و واشر خاردار. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (24). pp. 207-212. ISSN 2228-7051

مشايخی, منیژه and عظیمی, رضوان‌السادات and صادقيان, بیتا (2001) بررسی فراوانی علل زمينه‌ساز کتواسيدوز ديابتی، عوارض و مرگ و مير ناشی از آن در نوجوانان و بزرگسالان. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (23). pp. 63-69. ISSN 2228-7051

ملاصادقی, غلامعلی and فراست کيش, رسول and عقدائی, ناهید (2001) آيا با مخلوط چند داروی هوشبر وريدی می توان به پايداری هموديناميک در جراحی پيوند رگهای قلبی دست يافت؟. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (22). pp. 310-315. ISSN 2228-7051

ملکی, فیروز (2001) حاملگی خارج رحمی: بررسی پنج ساله در بيمارستان شهيد اکبرآبادی (1376- 1372). مجله علوم پزشکی رازی, 7 (22). pp. 323-327. ISSN 2228-7051

ملکی, محمدصادق and خرمی نژاد, سامان (2001) فلج مادرزادی عصب صورتی: گزارش دو مورد در يک خانواده. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (22). pp. 316-322. ISSN 2228-7051

ملک‌پور, سیروس and بهتاش, حمید (2001) بررسی شکستگيهای جوش نخورده تيبيا با استفاده از کونچر بعد از ريم کردن کانال داخل استخوان. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (23). pp. 71-74. ISSN 2228-7051

موسوی بفروئی, سید فتح اله and ايزدی, فرزاد and احمدی, سعید (2001) معرفی يک مورد کيست مجرايی حنجره در يک شيرخوار 10 ماهه. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (25). pp. 265-268. ISSN 2228-7051

موسوی بفروئی, سید فتح اله and فرهادی, محمد and دانشی, احمد and محمدی, شباهنگ (2001) درمان آترزی کوان به روش جراحی آندوسکوپی. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (22). pp. 328-330. ISSN 2228-7051

ميرزاجانی, علی (2001) بررسی مقايسه‌ای دو روش CAM و اکلوژن در درمان آمبليوپی آنيزومتروپيک. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (25). pp. 319-326. ISSN 2228-7051

نادريان, مهرداد and الهی, همایون and ياريگرروش, محمد (2001) بررسی ارتباط شب ادراری کودکان و هيپرتروفی آدنوتانسيل. مجله عوم پزشکی رازی, 7 (22). pp. 331-334. ISSN 2228-7051

نصراصفهانی, مهدی and حميدی, آرام (2001) تاثير بروموکرپتين بر علائم منفی اسکيزوفرنيا: يک مطالعه دوسوکور. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (25). pp. 327-333. ISSN 2228-7051

نظيفی, احمد (2001) بررسی تاثير امپرازول و سيپروفلوکساسين در درمان زخم اثنی‌عشر و ريشه‌کنی هليکوباکترپيلوری. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (25). pp. 334-338. ISSN 2228-7051

نعمت‌بخش, مهدی and رجبی, پروین and ثمريان, سید حسین and صباحی, عبدالرضا and شيردوانی, سهیلا and مرادی, ایمان (2001) اثر سرب برنفوذپذيری آندوتليال آئورت. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (23). pp. 76-82. ISSN 2228-7051

نيک‌اقبالی, امين‌اله and ميرصمدی, میرمنصور and مدرس‌زاده, سید مهدی and هاشمی, مسیح (2001) بررسی عوامل موثر در جداشدگی شبکيه پس از ليزر درمانی پيشگيرانه ضايعات شبکيه. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (23). pp. 84-90. ISSN 2228-7051

نيک‌اقبالی, امین اله and ميرصمدی, میرمنصور and اخوان مجد, حسین and خيرخواه, احمد (2001) بررسی فلورميکروبی ملتحمه در بيماران مراجعه‌کننده به بخش چشم بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران طی سالهای 1379-1378. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (25). pp. 339-343. ISSN 2228-7051

وکيلی, مسعود and ياوريان, مجید (2001) بررسی تاثير هيدروکسی اوره بر ميزان توليد هموگلوبين جنينی و فراوانی حملات دردناک در کم‌خونی سلول داسی شکل. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (23). pp. 92-97. ISSN 2228-7051

کديور, مریم and نورائی, فرزاد (2001) بررسی کارآيی روش رنگ‌آميزی کلوئيد نقره در تشخيص آدنوکارسينوم، هيپرپلازی و بافت طبيعی آندومتر از يکديگر. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (24). pp. 187-192. ISSN 2228-7051

کديور, مریم and نورائی, فرزاد and صيادپور, دلارام (2001) همراهی غيرمعمول تومور برنر دوطرفه با آدنوکارسينوم کولون گزارش يک مورد. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (22). pp. 300-304. ISSN 2228-7051

گنجويان, محمدصالح and عامری, ابراهیم and قيم‌ حسنخانی, ابراهیم (2001) بررسی عوارض جراحی پوليواسکوليوز. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (24). pp. 194-198. ISSN 2228-7051

This list was generated on Sat Sep 30 22:35:15 2023 IRST.