Items where Division is "Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences" and Year is 2004

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 143.

آزمين, بهزاد and منوچهری‌پور, مهدی (2004) بررسی مقايسه‌ای اثر تزريق 2 دوز مورفين اينتراتکال بر زمان خروج لوله نای پس از جراحی پيوند عروق کرونر. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (37). pp. 649-655. ISSN 2228-7051

ابراهيمی تکامجانی, اسماعیل and تقی‌پور, محمد and فراهينی, حسین and صلواتی, مهیار and شاطرزاده يزدي, محمدجعفر (2004) بررسی مقايسه‌ای 2 روش تمرينی دويدن به جلو و دويدن به عقب روی تعادل استاتيک. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (37). pp. 677-684. ISSN 2228-7051

ابراهيمی تکامجانی, اسماعیل and صلواتی, مهیار and مختاری‌نيا, حمیدرضا and دادگو, مهدی (2004) بررسی اثر Taping روی حس عمقی افراد سالم و بيماران مبتلا به درد پاتلوفمورال. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (40). pp. 185-193. ISSN 2228-7051

اتوکش, حسن and حسينی شمس‌آبادی, رزیتا (2004) نمقايسه اثر مانيتول و آلبومين در درمان ادم بيماران مبتلا به سندرم نفروتيک مقاوم به ديورتيک‌ که به بيمارستان کودکان علی‌اصغر(ع) در سال 1380 مراجعه کرده بودند. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (41). pp. 343-349. ISSN 2228-7051

احسانی‌پور, فهیمه and نوری سميع, کیانوش and نيک‌آور, آذر (2004) پلئوسيتوزيس استريل مايع نخاع در شيرخواران مبتلا به عفونت ادراری با سن کم‌تر از 3 ماه بستری در بخش کودکان بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص) طی سال‌های 1382-1371. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (43). pp. 705-709. ISSN 2228-7051

اخلاقی, فریده and حامدی, عبدالکریم and جوادی, زهرا and حسينی‌پور, فاطمه (2004) بررسی اثرات تجويز کلسيم در سندرم پيش از قاعدگی. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (37). pp. 669-675. ISSN 2228-7051

اخلاقی, فریده and فرازمند, فرازمند (2004) گزارش 1 مورد نادر سل دهانه رحم و ولوو در بيمارستان حضرت زينب(س) مشهد. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (40). pp. 181-184. ISSN 2228-7051

اخلاقی, لامع and اورمزدی, هرمزد and فیروزرای, محسن and صدر, پدرام (2004) بررسی و مقايسه حساسيت روش‌های شيميايی رايج در تشخيص خون مخفی در مدفوع. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (41). pp. 351-358. ISSN 2228-7051

ارجمند, علیرضا and ذاکر, فرهاد and علی‌مقدم, کامران and قوام‌زاده, اردشیر and معزی, لیلی (2004) نقش ارسنيک در القای آپوپتوزيس از مسير Fas در بيماران لوسمی حاد پروميلوسيتی با جابه‌جايی کروموزومی. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (43). pp. 687-695. ISSN 2228-7051

ارجمندی رفسنجانی, خدیجه and مهرآزما, میترا and وثوق, پروانه (2004) رتيکولوهيستيوسيتوز خود محدود شونده مادرزادی (گزارش 1 مورد با ضايعه منفرد). مجله علوم پزشکی رازی, 11 (43). pp. 717-722. ISSN 2228-7051

ارجمندی رفسنجانی, خدیجه and وثوق, پروانه and صالحی, ثریا and بيانی مقدم, مرتضی (2004) تظاهرات بالينی و نتايج درمان در ايمون ترومبوسيتوپنی پورپورای شيرخواران. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (42). pp. 519-525. ISSN 2228-7051

اسکوئی‌فر, مریم and کديور, مریم (2004) بررسی 2 روش سيتولوژی سلول‌های متفلس شده در فرمالين نمونه‌های تکه‌برداری شده و هيستوپاتولوژی در تشخيص سرطان. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (39). pp. 5-11. ISSN 2228-7051

اعتماديان, مسعود and ميرزازاده, مجید and زرگر شوشتری, محمدعلی and کمالی, آرتین (2004) بررسی نتايج درمان سنگ حالب به روش سنگ‌شکنی از طريق داخل حالب(TUL) در مرکز آموزشی و درمانی شهيد هاشمی‌نژاد. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (38). pp. 817-821. ISSN 2228-7051

اعرابی مقدم, محمدیوسف and معراجی, سید محمود and صيادپور زنجانی, کیهان (2004) بررسی فراوانی درگيری قلب در 61 کودک مبتلا به بيماری کاوازاکی. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (41). pp. 361-365. ISSN 2228-7051

افخم ابراهيمی, عزيزه and نصراصفهانی, مهدی and ثقفی, نادیا (2004) انتظارات و رضايت بيماران از پزشک معالج خود. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (41). pp. 367-375. ISSN 2228-7051

افشارمقدم, نوشین and محزونی, پروین and برکتين, زهرا (2004) بررسی مقايسه‌ای سلول‌های مزوتليال راکتيو و آدنوکارسينوم متاستاتيک در رنگ‌آميزی معمول و مونوکلونال آنتی‌بادی. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (43). pp. 711-716. ISSN 2228-7051

امينی, علی (2004) گزارش يک مورد سندرم بالانتين همراه با تخمدانهای بزرگ تحريک شده. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (37). pp. 657-661. ISSN 2228-7051

انتظامی, کبری and خضرائی, میترا (2004) بررسی و تعيين ميزان سلولهای کشنده طبيعی(NK) در خون محيطی افراد سالم در گروههای سنی 18 تا 60 سال در دانشگاه علوم پزشکی ايران. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (37). pp. 687-692. ISSN 2228-7051

انصارين, حبیب and دليری, مینا and صالحيان دردشتی, پیروز (2004) بررسی بيان پروتئين 53P در اشکال مهاجم و غيرمهاجم کارسينوم سلول بازال. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (43). pp. 697-703. ISSN 2228-7051

انصاری, شهلا and آهنچی, نوید and ساده‌دل, روزبه (2004) تعيين ميزان بقا و عوامل موثر بر آن در کودکان مبتلا به آنمی آپلاستيک اکتسابی. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (37). pp. 663-667. ISSN 2228-7051

اکبری, محمد and ابراهيمی تکامجانی, اسماعیل and صادقی, ابراهیم (2004) مقايسه اثر بريس عمل‌کردی و گچ‌گيری کوتاه ساق بر متغيرهای راه رفتن در افراد مبتلا به کشيدگی درجه 2 و 3 مجموعه ليگامانی خارجی مچ پا. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (41). pp. 377-383. ISSN 2228-7051

براتی, میترا and ستاره‌شناس, رویا and رضايی‌ سليم, مریم (2004) گزارش 1 مورد مالاريای القايی در معتاد تزريقی. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (38). pp. 823-827. ISSN 2228-7051

بهار, محمدعلی and فقيهی کاشانی, امیرحسین and حقيقت, پرویز and کبير, علی and پوراسلامی, محمد (2004) تعيين ارتباط عفونت هليکوباکتر پيلوری با بيماری‌های عروق کرونر. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (39). pp. 13-21. ISSN 2228-7051

بيداری, علی and سلطان سنجری, مصطفی and صبا, محمدعلی and احمدی, فریده (2004) بررسی آسيب‌های شبکيه به دنبال مصرف کلروکين براساس يافته‌های پريمتری در 52 بيمار مبتلا به آرتريت روماتوييد با يافته‌های فوندوسکوپی طبيعی که به بيمارستان اکرم(ص) مراجعه کرده بودند. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (41). pp. 385-391. ISSN 2228-7051

توانگر, سید محمد and سروريان, سعیده and لاريجانی, باقر and نبيونی, محسن and بندريان, فاطمه (2004) بررسی ايمونوهيستوشيمی آدنوم‌های هيپوفيز و مقايسه آن با تظاهرات بالينی در 102 نمونه بلوک پارافينی. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (42). pp. 527-533. ISSN 2228-7051

تکليف, ماه جبین and جليلوند, احمد (2004) بررسی پتانسيل نئوپلازی خال سباسه. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (40). pp. 199-205. ISSN 2228-7051

تکليف, ماه جبین and حسن‌پور, اکبر (2004) بررسی شيوع تغييرات فيبروکيستيک در نمونه‌های ماموپلاستی ارجاع شده به بخش آسيب‌شناسی بيمارستان حضرت فاطمه از سال 1373 لغايت 1381. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (38). pp. 829-833. ISSN 2228-7051

ثقه‌الاسلام, معصومه and شريعتی, تابنده and شعبانی, محمد and جامعی, بهنام الدین (2004) بررسی اثر نيتريک اکسايد روی عضله صاف حلقوی پيلور جنين موش صحرايی. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (37). pp. 693-701. ISSN 2228-7051

جلالی, سید مهدی and کردجزی, ایراندخت and جلالی, سید علی (2004) ويژگی‌های اپيدميولوژيک سرطان کولورکتال در يک دوره 20 ساله(80-1360) در افراد مراجعه کننده به بيمارستان امام خمينی تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (43). pp. 723-729. ISSN 2228-7051

جمالی, اختر and مخبرالصفا, لادن and نجومی, مرضیه (2004) بررسی تأثير خودآموزی بر آگاهی و نگرش پزشکان عمومی بخش خصوصی شهرستان کرج در مورد برنامه ملی مبارزه با سل در سال 1381. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (37). pp. 703-710. ISSN 2228-7051

جمشيدی, خدامراد and جبل‌عاملی, محمود and عامری, ابراهیم (2004) بررسی نتايج اعمال جراحی حفظ اندام در بيماران مبتلا به استئوسارکوم با درجه بدخيمی بالا. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (38). pp. 835-843. ISSN 2228-7051

حاجیان مطلق, ناصر and فرشی, سوسن and عبدالهی, عشرت and ارون‌تاج, علی and کردستانی, آزاده and احمدی يزدی, سیروس and خرمی بنارکی, آناهیتا and اسدی, علی and کيان‌پيشه, معصومه and بيات, رزاق and نرمانی, محمدرضا (2004) بررسی آگاهی و نگرش دانش‌آموزان دبيرستانی از بيماری ايدز در شهرستان ساوجبلاغ. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (41). pp. 393-399. ISSN 2228-7051

حاجی‌قاسم, محمدعلی and علوی دهکردی, سید مجیدرضا (2004) گزارش 1 مورد بيمار مبتلا به سينوويال کندروماتوزيس زانو. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (38). pp. 851-857. ISSN 2228-7051

حافظی, فرهاد and کريمی, حمید and نوحی, امیرحسین (2004) رينوپلاستی در بينی سوخته. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (38). pp. 845-849. ISSN 2228-7051

حسنی, ولی الله and فرهادی, محمد and دانشی, احمد and ناصرنژاد, شهرام and کوچک, مهران and خان‌نيارک, ابراهیم (2004) مقايسه ميزان خون‌ريزی در 2 روش بيهوشی پروپوفول ـ رمی‌فنتانيل با ايزوفلوران ـ رمی‌فنتانيل برای جراحی اندوسکوپی سينوس در بيمارستان حضرت رسول(ص) Comparison of Bleeding Extent in Propofol-Remifentanil Versus Isoflouran Remifentanil Anesthetic Procedures in Functional Endoscopy Sinus Surgery(FESS) in Rasoul-e-Akram Hospital. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (43). pp. 737-742. ISSN 2228-7051

حسنی, ولی اله and فراهينی, حسین and حسينی گوهری, لادن and ناصرنژاد, شهرام and امين سبحانی, حسین (2004) مقايسه اثر پروپوفول و تيوپنتال بر سطح نوراپی‌نفرين قبل و بعد از لارنگوسکوپی در حين بيهوشی. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (37). pp. 713-718. ISSN 2228-7051

حسنی مهربان, افسون and حسينی, فاطمه (2004) بررسی قدرت دست در سالمندان مقيم خانه‌های سالمندان شهر تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (39). pp. 23-29. ISSN 2228-7051

حقيقی, لادن and اکبريان, عبدالرسول and مشايخی, مهری (2004) بررسی اثر ايزوسوربيد دی‌نيترات در پيش‌گيری از زايمان زودرس. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (42). pp. 535-541. ISSN 2228-7051

حقيقی, لادن and همت, ماندانا (2004) مقايسه اثر شياف پروستاگلاندين و قرص ايزوسوربيد دی‌نيترات داخل واژن بر ديلاتاسيون سرويکس در 3 ماهه اول بارداری. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (43). pp. 731-735. ISSN 2228-7051

حق‌ازلی, مهرداد and شهراد بجستانی, هادی and کبير, علی and شوشتری‌زاده, تینا (2004) مقايسه سطح سرمی ويتامين B12 و علائم و نشانه‌های عصبی در بيماران ديابتی خوب کنترل شده با بيماران ديابتی بد کنترل شده. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (38). pp. 859-866. ISSN 2228-7051

خانی, صغری and خليليان, عليرضا (2004) پيش‌گويی زايمان زودرس توسط اندازه‌گيری ميزان H.C.G-β در ترشحات سرويکوواژينال. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (43). pp. 749-756. ISSN 2228-7051

خداپناهنده, فریبا (2004) صرع در کودکان مبتلا به فلج مغزی. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (43). pp. 743-748. ISSN 2228-7051

خرمی‌نژاد, سامان and زادانفرخ, هوشنگ and شکوهی, جلال (2004) تعيين ميزان هم‌خوانی آندوسکوپی تشخيصی و توموگرافی کامپيوتری در تشخيص بيماری‌ها و ناهنجاری‌های بينی و سينوس‌های صورت و تعيين فراوانی اين ناهنجاری‌ها. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (38). pp. 877-883. ISSN 2228-7051

خوانين‌زاده, مرتضی and مدرس انشايي, لیلا (2004) تعيين ارتباط وضعيت قندخون ناشتا در بيماران مبتلا به ديابت شيرين با بروز عوارض حين و بعد از عمل جراحی کله سيستکتومی. مجله علوم پزشکی ایران, 11 (41). pp. 401-409. ISSN 2228-7051

خورسندی, علی اکبر and نخعی امرودی, مرتضی (2004) بررسی نتايج درمانی شکستگيهای 3 و 4 قطعه‌ای قسمت فوقانی استخوان بازو به روش بخيه‌زدن قطعات به يکديگر. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (37). ISSN 2228-7051

دانشپور, مریم السادات and هدايتی, مهدی and آذری, فرشته and قاسمی, فرشته and عزيزی, فریدون (2004) ارتباط فراوانی الل 2B در ژن CETP، با ميزان HDL-C در جمعيت تهرانی. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (43). pp. 757-763. ISSN 2228-7051

دانش‌کجوری, مهوش and حسينی, فاطمه (2004) بررسی عوامل خطرزای مرگ داخل رحمی جنين در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ايران(تهران، سال‌های 1376 تا 1380). مجله علوم پزشکی رازی, 11 (42). pp. 543-549. ISSN 2228-7051

درخشان, علی and حسينی‌الهاشمی, قمر and فلاح‌زاده, محمدحسین and بردستانی, غلامرضا (2004) تأثير سن شروع سندرم نفروتيک حساس به استروييد بر پيش‌آگهی آن در کودکان. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (39). pp. 31-37. ISSN 2228-7051

ذاکر, فرهاد (2004) بررسی اثرات ضد تومور و تمايزی آلکالوييدهای هارمين و هارمالين روی سلول‌های لوسميک درمان شده با ATRA و G-CSF. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (38). pp. 869-875. ISSN 2228-7051

راجی, پروین and ابراهيمی تکامجانی, اسماعیل and فروغ, بیژن and لاجوردی, لاله and آزاد, اکرم (2004) بررسی ارتباط نتايج آزمون مونوفيلامنت‌های سمز ـ وين‌شتاين و مطالعات هدايت عصبی در زنان مبتلا به سندرم تونل کارپ. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (40). pp. 213-220. ISSN 2228-7051

رشيدفرخی, فرین and اسدی, علیرضا and معاضد, وحید (2004) بررسی رابطه ميزان روی سرم و نوروپاتی محيطی در بيماران همودياليزی مزمن. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (39). pp. 39-47. ISSN 2228-7051

زحمت‌کش, محمدمهدی and احتشامی‌افشار, امین and ظريفی, مهران and موسوی, معصومه and گل‌دربر, دینا (2004) بررسی شکايت‌های ريوی و تست‌های عمل‌کرد ريوی در آتش‌نشان‌های تهران در سال 1379 و مقايسه آن با گروه شاهد. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (42). pp. 551-557. ISSN 2228-7051

زندی, میترا and علويان, سيد مؤيد and معماريان, ربابه and کاظم‌نژاد, انوشیروان (2004) بررسی تأثير برنامه خود مراقبتی بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به سيروز کبدی که به مرکز هپاتيت تهران در سال 1381 مراجعه کرده بودند. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (41). pp. 411-420. ISSN 2228-7051

زنوزی, ابراهیم and نجد مظهر, فرید (2004) گزارش 1 مورد نادر استوييد استوما در استخوان اسکافوييد. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (43). pp. 765-770. ISSN 2228-7051

ساعدی, داریوش and يکرنگ صفاکار, مجتبی and اراکی, کيقباد فريد (2004) بررسی قطر عرضی بطن سوم مغز در تصويرهای توموگرافی کامپيوتری بيماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (43). pp. 771-779. ISSN 2228-7051

سالک‌ مقدم, علیرضا and شرفی, علی اکبر and اوسطی, فرزانه and گلوسنگ, جلالی (2004) بررسی مقايسه‌ای شاخصهای سيستم ايمنی سلولی و هومورال در پرتونگاران و افراد غير پرتونگار. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (37). pp. 727-733. ISSN 2228-7051

سلطانی عربشاهی, سید کامران and عجمی, آزیتا and سيابانی, ثریا (2004) بررسی چگونگی آموزش مهارت‌های برقراری ارتباط پزشک و بيمار از ديدگاه فراگيران پزشکی(کارآموز-کارورز) و اساتيد در دانشگاه علوم پزشکی ايران و کرمانشاه. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (41). pp. 423-431. ISSN 2228-7051

سلطانی عربشاهی, سید کامران and عجمی, آزیتا and سيابانی, ثریا (2004) بررسی چگونگی يادگيری مهارت‌های ارتباطی پزشک ـ بيمار در دانشگاه علوم پزشکی ايران و کرمانشاه: از ديدگاه کارآموزان و کارورزان و اساتيد. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (40). pp. 223-229. ISSN 2228-7051

سلطانی عربشاهی, سید کامران and عجمی, آزیتا and سيابانی, ثریا (2004) بررسی تأثير کارگاه آموزشی مهارت‌های تدريس بر کيفيت تدريس دستياران. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (39). pp. 49-57. ISSN 2228-7051

سلطان‌سنجری, مصطفی and هاشمی, مسیح (2004) گزارش 1 مورد تزريق ناخواسته فرمالين در ناحيه پلک و رتروبولبار. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (42). pp. 559-563. ISSN 2228-7051

سيرتی, فریدون and يادگاری, کیوان (2004) بررسی رابطه بين شاخص توموری 2-Her و قدرت تهاجمی سرطان پستان(متاستاز به غدد لنفاوی زير بغل) در بيماران ماستکتومی شده در انستيتو کانسر طی سال‌های 82-1380. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (43). pp. 781-787. ISSN 2228-7051

شاه‌حسينی, غلامرضا and مدنی, سید عباس and ابراهيمی, اسماعیل and نگهبان سيوکی, حسین and شاطرزاده يزدي, محمدجعفر (2004) بررسی حس عمقی در مفصل زانوی بيماران مبتلا به استئوآرتريت اوليه زانو. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (38). pp. 895-902. ISSN 2228-7051

شاه‌حسينی, غلامرضا and نگهبان سيوکی, حسین and مدنی, سید عباس and ابراهيمی تکامجانی, اسماعیل and شاطرزاده يزدي, محمدجعفر (2004) مقايسه اثر 2 روش درمانی رايج و جديد روی شاخصهای درمانی در بيماران مبتلا به استئوآرتريت اوليه زانو. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (37). pp. 735-741. ISSN 2228-7051

شايانفر, نسرین and جليلوند, احمد (2004) ليستريوزيس(معرفی 2 مورد از بيمارستان حضرت رسول اکرم). مجله علوم پزشکی رازی, 11 (42). pp. 565-570. ISSN 2228-7051

شفيعی, معصومه and نوبخت, ملیحه and فتاحی, مریم and کهنه‌شهری, لیلا and محموديان, مسعود (2004) ارزيابی فعاليت آنزيم نيتريک اکسيد سنتتاز در سلول‌های آندوتليال آئورت موش‌های صحرايی سالم و ديابتی به روش هيستوشيميايی NADPH ديافورزيز. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (39). pp. 69-75. ISSN 2228-7051

شفيعی, معصومه and همايونفر, همایون and ايزدپناه, اسماعیل and محموديان, مسعود (2004) بررسی اثرات عروقی تجويز مزمن 2 داروی سولفونيل اوره از نسل اول(کلرپروپاميد) و نسل دوم(گلی‌بن‌کلاميد) بر عمل‌کرد آئورت سينه‌ای موش صحرايی سالم. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (38). pp. 885-893. ISSN 2228-7051

شهبازی, شهربانو and بحری‌ نجفی, رحیم and موسوی, سید علی اصغر (2004) بررسی اثر قطره سوفنتانيل داخل بينی به عنوان پيش داروی بيهوشی در کاهش اضطراب کودکان در جراحی‌های سرپايی. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (38). pp. 905-911. ISSN 2228-7051

شهراد بجستانی, هادی and معتبر, امیررضا (2004) بررسی عوامل مستعد کننده ايجاد زخم پای ديابتی و پيامدهای آن در بيماران مبتلا به سندرم پای ديابتی بستری در مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص) تهران طی سال‌های 1380-1375. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (39). pp. 77-83. ISSN 2228-7051

شوشتری‌زاده, سینا and مهرآزما, میترا and حاجی عليلوسامی, سام and کبير, علی (2004) تعيين ارزش تشخيصی بيوپسی سوزنی و آسپيراسيون در ضايعات استخوان و بافت نرم. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (41). pp. 433-439. ISSN 2228-7051

شيدفر, فرزاد and کشاورز, سید علی and عامری, احمد and ميری, رضا and جلالی, محمود (2004) تاثيـر مصـرف ويتاميـن C بــر سطــح سرمــی ليپوپروتئيــن‌ها، آپو B، آپو A-I و مالون دی‌آلدييد سرم و بررسی تداخل آن با مس در افراد هيپرليپيدميک. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (39). pp. 59-67. ISSN 2228-7051

صادق‌پور طبائی, علی and عمرانی, غلامرضا and غلامپور دهکی, مازیار and ملاصادقی, غلامعلی (2004) آنژيوسارکوم دهليز راست(گزارش 1 مورد). مجله علوم پزشکی رازی, 11 (39). pp. 85-90. ISSN 2228-7051

صالحيان دردشتی, پیروز and امينی, الهام (2004) بررسی تظاهر 2-bcl در انواع مهاجم و غيرمهاجم بازال سل کارسينوما. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (40). pp. 239-245. ISSN 2228-7051

صديق معروفی, شهنام and شرفی, علی اکبر and بهنام, مهشید and حقانی, حمید (2004) بررسی تراکم گاز بيهوشی نايتروس اکسايد(O2N) در هوای اتاق‌های عمل جراحی و ريکاوری. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (40). pp. 231-237. ISSN 2228-7051

طالبی‌طاهر, مهشید and اکبری, معصومه and رضايی, مهدی and عشايری, ندا and عمرانی, زهرا and قادريان, هما and قلی‌پور, فاطمه and محمدزاده, محبوبه (2004) تعيين ميانگين تيتر Anti-HBS ايجاد شده در کارکنان بهداشتی دريافت کننده واکسن هپاتيت B در بيمارستان فيروزگر شهر تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (43). pp. 789-795. ISSN 2228-7051

طالع, محمد and کاشانيان, مریم and دهقانی‌زاده, اعظم (2004) تعيين اثر ميزوپروستول خوراکی برای درمان سقط ناقص خودبه‌خودی در 3 ماهه اول بارداری. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (41). pp. 441-447. ISSN 2228-7051

طاهريان, عباسعلی and وفايی, عباسعلی and رشيدی‌پور, علی and ميلادی گرجی, حسین and جراحی, مرتضی (2004) ارزيابی نقش دگزامتازون در کاهش درد حاد و مزمن و مقايسه آن با استرس در مدل تست فرمالين در موش سوری. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (39). pp. 91-96. ISSN 2228-7051

ظهور, علیرضا and افلاطونيان, محمدرضا (2004) فراوانی اقدام به خودکشی در مراجعه کنندگان به بخش اورژانس شهر جيرفت در سال 1380. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (38). pp. 913-919. ISSN 2228-7051

ظهور, علیرضا and پيری, زکیه (2004) نگرش پزشکان و پرستاران بخش مراقبت‌های ويژه بيمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ايران نسبت به اهدای عضو در مرگ مغزی سال 1382. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (39). pp. 97-105. ISSN 2228-7051

عبدی, عزت اله and رسولی, حسین (2004) برگشت کامل عمل‌کرد کليه پيوندی 2 ماه پس از برداشتن استنت اورتر(گزارش 1 مورد). مجله علوم پزشکی رازی, 11 (42). pp. 571-576. ISSN 2228-7051

عبدی, عزت اله and رسولی, حسین and خسروانی, پری (2004) بررسی دياليز صفاقی سرپايی دايم به عنوان روشی جهت درمان جای‌گزينی نارسايی مزمن کليوی(گزارش 37 مورد در مرکز پزشکی شهيد هاشمی‌نژاد). مجله علوم پزشکی رازی, 11 (43). pp. 797-805. ISSN 2228-7051

عبدی, علی اکبر and مهرور, عظیم and انصاری, شهلا (2004) گزارش 1 مورد گرانولوسيتيک سارکومای(کلروما) چشمی. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (41). pp. 449-452. ISSN 2228-7051

عزيزی, رسول and اسلامی, شهین (2004) مقايسه اثر درمانی مقادير 25 و 50 واحدی سم بوتولينوم در شقاق مزمن مقعدی. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (38). pp. 927-931. ISSN 2228-7051

عسگری, مژگان and اميدی, عباسعلی and صادقيان, محمدهادی and هاشميان, حمیدرضا (2004) ارزيابی ارزش تشخيصی روش AgNOR در افتراق ضايعات خوش‌خيم از بدخيم در سيتولوژی ادرار. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (39). pp. 107-113. ISSN 2228-7051

عقدايی, ناهید and فراست‌کيش, رسول and حيدرپور, عوض and ملاصادقی, غلامعلی (2004) مقايسه ميزان نياز به اينوتروپ در بيماران تحت عمل پيوند عروق کرونر با 2 داروی بيهوشی‌دهنده متفاوت. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (39). pp. 115-121. ISSN 2228-7051

علاءالدينی, فرشید and فاطمی, رزیتا and رنجبران جهرمی, هومن and اصغری, الهام and اسکندری, شروین and اردلان, علی and حسين‌پور, احمدرضا and توکلی, حمیدرضا and فيض‌زاده, علی (2004) ميزان تمايل پزشکان ايرانی برای کار در مناطق محروم و عوامل مربوط به آن در سال 1380. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (40). pp. 247-255. ISSN 2228-7051

عيوض‌ضيايی, مجید and ابوالقاسميان, منصور (2004) معرفی يک تکنيک جديد در درمان ناپايداری مفصل کتفی ـ سينه‌ای، در بيماران مبتلا به ديستروفی عضلانی صورتی ـ کتفی ـ بازويی. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (37). pp. 743-749. ISSN 2228-7051

عيوض‌ضيايی, مجید and شرفی, فرشاد (2004) بالی شدن ارادی يا خود خواسته اسکاپولا. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (38). pp. 921-926. ISSN 2228-7051

فتحی نجفی, طاهره and جبارزاده گنجه, سپیده and مجاهدی رضائيان, سیما and مظلوم, سید رضا (2004) بررسی برخی عوامل خطر ابتلا به سرطان پستان در سنين باروری در زنان شهر مشهد، سال‌های 82-1381. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (42). pp. 577-585. ISSN 2228-7051

فراهينی, حسین and فتحی, تیمور (2004) گزارش يک مورد سندرم آلبرايت. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (37). pp. 751-756. ISSN 2228-7051

فرجی, لیلا and اکبری, مهدی and موسوی, عبداله and خجسته, امید (2004) ارزيابی وضعيت شنوايی در شيرخواران و کودکان مبتلا به مننژيت در بيمارستان کودکان مفيد به کمک آزمون پاسخ‌های برانگيخته شنوايی ساقه مغز. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (39). pp. 123-131. ISSN 2228-7051

فرهادی, محمد and دانشی, احمد and طباطبايی, آذردخت and ستوده, مسعود and سالک مقدم, علیرضا and شمشيری, احمدرضا (2004) شمارش 3CD، 4CD و 8CD و نسبت 8CD/4CD در مخاط سينوس و ميزان IgE سرم افراد بالغ مبتلا به سينوزيت مزمن تحت عمل جراحی. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (42). pp. 587-595. ISSN 2228-7051

فروغ, بیژن (2004) گزارش 1 مورد فشردگی عصب مدين توسط خار. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (40). pp. 263-268. ISSN 2228-7051

فروهش تهرانی, هما and شمسی شهرآبادی, محمود and مرادی, مژگان and طالبی, ملیحه and عبدالرسولی, علیرضا and آل‌بويه, محمود (2004) گزارش 1 مورد عفونت ادراری ناشی از کرينه باکتريوم اورآليتيکوم. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (40). pp. 257-262. ISSN 2228-7051

فقيهی کاشانی, امیرحسین and بيطرفان, سعید and زنگنه کاظمی, آزاده and کبير, علی (2004) تعيين ارتباط سنگ کيسه صفرا با بيماری ديابت. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (42). pp. 597-603. ISSN 2228-7051

فيروزرای, محسن and نوربخش, میترا and رزاقی‌آذر, مریم and باستانی, عبدالحسین (2004) افزايش آسيب‌پذيری ليپيدهای غشای گويچه‌های قرمز و استرس اکسيداتيو در بيماران مبتلا به ديابت مليتوس تيپ يک. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (42). pp. 611-621. ISSN 2228-7051

فکرت, محسن and کاشانيان, مریم and جهان‌پور, ژاله (2004) بررسی عوامل خطر در زنان مبتلا به ديابت حاملگی. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (43). pp. 815-820. ISSN 2228-7051

فکرت, محسن and کاشانيان, مریم and صابری, زهرا (2004) بررسی عوامل موثر در عدم مراجعه منظم زنان باردار جهت مراقبت‌های دوران بارداری. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (42). pp. 605-610. ISSN 2228-7051

فکور, فرزانه and فلاحتی, مهربان and زينی, فریده and موسوی نسب, نورالدین (2004) بررسی کانديدوريا در بيماران ديابتی شهر زنجان در سال 1380. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (41). pp. 453-461. ISSN 2228-7051

قاسمی, شاهین and گلناری, پدرام and هاشم‌نژاد, مریم and شاهقلی, نوشین and کريمی, پریسا (2004) تعيين عوامل مؤثر بر اثربخشی واکسن هپاتيت ب در بيمارانی که همودياليز می‌شوند. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (37). pp. 753-763. ISSN 2228-7051

قوجق, دردی (2004) ارائه يک روش جديد برای اندازه‌گيری فعاليت آنزيم 3-بتا-هيدروکسی استروييد دهيدروژناز. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (37). pp. 765-769. ISSN 2228-7051

لاريجانی, باقر and طباطبايی, عذرا and سلطانی, اکبر and طاهری, اقبال and پژوهی, محمد and باستان‌حق, محمدحسن and محمودی, محمود and بندريان, فاطمه and محمدزاده, نصرت اله (2004) مقايسه اثربخشی دسموپرسين خوراکی با شکل اسپری آن در درمان ديابت بی‌مزه مرکزی. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (40). pp. 289-297. ISSN 2228-7051

محبی, حسنعلی and مهرورز, شعبان and توليت, سید محسن and کبير, علی (2004) آپاندکتومی منفی و عوامل در ارتباط با آن در بين 1211 مورد آپاندکتومی. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (41). pp. 473-481. ISSN 2228-7051

مدقق, باقر سعید and رستگار, خداکرم and بحرآبادی, مهرداد (2004) نخستين مورد کيست آنوريسمال استخوانی مهره‌های اول، دوم و سوم گردنی در يک دختر 15 ساله. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (37). pp. 783-788. ISSN 2228-7051

مرتضوی, سید معظم and آنی, محسن and مصری‌پور, منوچهر (2004) اثر دپولاريزاسيون و عدم حضور يون کلسيم بر توزيع مس و روی در 5 ناحيه مغز موش صحرايی نر. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (43). pp. 847-853. ISSN 2228-7051

مشک‌ گو, مجید and رحيميان, شهرام (2004) مقايسه اثر سفازولين با سفازولين همراه با مترونيدازول در پيش‌گيری از عفونت زخم و آبسه‌های داخل شکمی بعد از اعمال جراحی آپاندکتومی در آپانديسيت بدون عارضه. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (42). pp. 637-643. ISSN 2228-7051

مظاهريزدی, ملیحه and لطفی, یونس and ملايری, سعید and جعفری, زهرا (2004) تدوين آزمونی برای تعيين سطح مهارت شنوايی(کشف تا درک) افراد مبتلا به کم‌شنوايی ملايم تا عميق(5 تا 20 سال) مجتمع باغچه‌بان شماره 18 کرج ـ تهران سال 1381. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (38). pp. 943-949. ISSN 2228-7051

ملاحسينی کهنوجي, رضا and بهرامی, اسحاق and تهامی, سید احمد and پوراغنيائی, علیرضا (2004) تومورنورواکتودرمال اوليه اينترااسپاينال(گزارش 1 مورد نادر). مجله علوم پزشکی رازی, 11 (43). pp. 841-846. ISSN 2228-7051

ملايری, سعید and جعفری, زهرا (2004) تعيين توزيع فراوانی کم شنوايی در خانه‌های سالمندان استان تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (40). pp. 299-306. ISSN 2228-7051

ملکان‌راد, الهه and ممتازمنش, نادر (2004) بررسی اثر تجويز روی خوراکی به مدت 14 روز در کودکان 12 تا 36 ماهه مبتلا به اسهال حاد و اختلال رشد در کلينيک‌های سرپايی. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (42). pp. 645-652. ISSN 2228-7051

مهرآزما, میترا and يوسفی, شکراله (2004) بررسی تغييرات آسيب‌شناسی پانکراس در هيپوگليسمی ناشی از افزايش انسولين در دوران نوزادی. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (39). pp. 143-149. ISSN 2228-7051

مهرور, عظیم and عبدی, علی اکبر and عادلی, بهرام (2004) گزارش 1 مورد ابتلای سرطان سلول سنگ‌فرشی در کودک 5 ساله همراه با کاهش رشد. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (42). pp. 653-658. ISSN 2228-7051

موسوی, سید علی جواد and عليزاده اصل, آذین and نجاتی‌فر, فاطمه (2004) بررسی شيوع اختلالات الکتروليتی در بيماران مبتلا به آسم مزمن. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (40). pp. 207-212. ISSN 2228-7051

ميرميران, پروین and آزادبخت, لیلا and اسماعيل‌زاده, احمد and سهراب, گلبن and عزيزی, فریدون (2004) تعيين شاخصهای پيش‌بينی کننده عوامل خطر بيماريهای قلبی عروقی در افراد بزرگسال تهرانی. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (37). pp. 789-797. ISSN 2228-7051

ناصرنژاد, شهرام and حسنی, ولی اله and فراهينی, حسین and حسينی گوهری, لادن and فانی, مهدی and محقق دولت‌آبادی, محمودرضا and رحيم‌زاده, پوپک (2004) مقايسه اثرات ايزوفلوران ـ پروپوفول و ايزوفلوران ـ تيوپنتال بر سطح نوراپی‌نفرين پلاسما به دنبال تحريک دردناک در عمق بيهوشی يکسان. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (38). pp. 957-961. ISSN 2228-7051

نجاری, فارس and افشار, مهشید (2004) گزارشی از مسموميت‌های منجر به مرگ که به پزشکی قانونی کشور در سال 1380 ارجاع شده بودند. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (40). pp. 309-316. ISSN 2228-7051

نخعی, شهربانو and طلاچيان, الهام (2004) شيوع و ويژگيهای درگيری کبد در بيماران تالاسمی مبتلا به هپاتيت C در بيمارستان کودکان حضرت علی‌اصغر(ع). مجله علوم پزشکی رازی, 10 (37). pp. 799-805. ISSN 2228-7051

نوبهار, منیر and وفايی, عباسعلی and دواچی, فرناز (2004) بررسی اثرات تجويز آهن(خوراکی، تزريقی) و اريتروپويتين بر سطح هماتوکريت و درصد اشباع ترانسفرين در بيماران همودياليزی. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (39). pp. 151-158. ISSN 2228-7051

نوربخش, ثمیله and تنکابنی, حسن and اسقايی, مریم and حسينی, فاطمه and واحد, لیلی and طباطبايی, آذردخت (2004) بررسی فراوانی عفونت هرپس ويروس در کودکان مبتلا به مننگوآنسفاليت آسپتيک که در بخش کودکان بيمارستان‌های رسول اکرم(ص) و مفيد بستری بودند. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (42). pp. 659-665. ISSN 2228-7051

نوربخش, ثمیله and جواهرتراش, ناصر and ريماز, شهناز and رضايی, مهدی and طباطبايی, آذردخت (2004) مقايسه درصد فراوانی عفونت کلاميديايی(IgM&IgG) در کودکان زير 14 سال مبتلا و غيرمبتلا به پنومونی بستری شده در بخش کودکان. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (43). pp. 855-860. ISSN 2228-7051

نورمحمدی, عیسی and شريف‌زاده, فاطمه and بدخش, محمدحسین and اکبريان, عبدالرسول and معاونی, آناهیتا and نوری, سوسن (2004) تعيين غلظت سرمی عنصر کم مقدار روی در 3 ماهه سوم بارداری. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (38). pp. 951-956. ISSN 2228-7051

نوروزی, مسعود and ستارزاده, فرید (2004) تعويض مفصل هيپ در بيماران مبتلا به شکستگی گردن فمور پس از عدم موفقيت درمان اوليه آن. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (42). pp. 667-673. ISSN 2228-7051

نيک‌ پور, صغری and تبريزيان, لیلا and مسرور رودسری, دریادخت and حقانی, حمید (2004) بررسی عوامل مستعدکننده عفونت‌های ادراری در زنان متاهلی که به بيمارستان‌های انتخاب شده در شهر تهران، سال 1381 مراجعه کرده بودند. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (41). pp. 489-497. ISSN 2228-7051

نژادگشتی, حسین and ساوج, شکوفه and مهدوی, محمدرضا and الهی, فاضل (2004) گزارش 1 مورد نفريت ارثی نادر(سندرم Fechtner). مجله علوم پزشکی رازی, 11 (41). pp. 383-388. ISSN 2228-7051

هاديان جزی, محمدرضا and ساجدی, فیروزه and صانعی, یلدا (2004) فراوانی سوختگی‌های الکتريکی، شيميايی و حرارتی در کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به بيمارستان سوانح و سوختگی شهيد مطهری تهران در سال 1381. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (43). pp. 861-866. ISSN 2228-7051

هاشمی, سید مرتضی and حق ازلی, مهرداد and باقری, محمد and کبير, علی (2004) بررسی ارتباط پاتولوژيک وآناتوميک سرطان‌های اوليه معده. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (40). pp. 319-326. ISSN 2228-7051

هاشمی, فروغ and دولتی, ماندانا (2004) گزارش 1 مورد شوانوما با تظاهر توده زبانی. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (41). pp. 499-504. ISSN 2228-7051

هاشمی, فروغ and مولانايی, سعادت and نجاتی, محمدرضا (2004) معرفی 1 مورد ليوميوسارکوم اوليه لوله فالوپ. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (40). pp. 333-338. ISSN 2228-7051

هورمزدی, مهشید and حسن‌پور, اکبر (2004) گزارش 1 مورد نادر از هيدروپس فتاليس غيرايميون به دليل تراتوم نارس در مدياستن در اتوپسی جنين. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (38). pp. 963-966. ISSN 2228-7051

هورمزدی, مهشید and دولتی, ماندانا (2004) پاراگانگليوم بدخيم(گزارش 1 مورد). مجله علوم پزشکی رازی, 11 (41). pp. 505-508. ISSN 2228-7051

هورمزدی, مهشید and زارع ميرزايی, علی (2004) کارسينوم سلول استوانه‌ای تيروئيد: گزارش 1 مورد. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (39). pp. 159-164. ISSN 2228-7051

هورمزدی, مهشید and زارع‌ميرزايی, علی (2004) آدنوم سيرنگوماتوز نوک پستان: گزارش 1 مورد. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (40). pp. 327-332. ISSN 2228-7051

هوشيار, ابراهیم and محمد حسن, زهیر and سالک مقدم‌, علیرضا and شاکر, زهرا and ابتکار, معصومه (2004) بررسی اثر گازهای شيميايی(به طور عمده موستارد) روی نوتروفيل‌های مصدومان شيميايی 10 سال پس از مصدوميت طی جنگ تحميلی. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (39). pp. 165-171. ISSN 2228-7051

يزدان‌پرست, سید امیر (2004) تمايز استرين‌های چندگانه ترايکوفايتون روبروم در بيماران مبتلا به اونيکومايکوزيس با استفاده از روش مولکولی واکنش زنجيره‌ای پليمراز(P.C.R). مجله علوم پزشکی رازی, 11 (43). pp. 867-875. ISSN 2228-7051

پوستی, سید بهزاد and دانشی, احمد and جوادی, مرتضی and ايزدی, فرزاد and موسوی بفروئی, سید فتح اله and رضائی, شهرام and صدقی, مهسا (2004) کيست و فيستول برانکيال دو طرفه نوع دوم(گزارش 1 مورد). مجله علوم پزشکی رازی, 11 (40). pp. 195-198. ISSN 2228-7051

کاشانيان, مریم and اکبريان, عبدالرسول and شعبان‌دوست, شهلا (2004) بررسی اثرات 1 نوبت سقط خودبه‌خودی بر سرانجام بارداری بعدی. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (41). pp. 463-471. ISSN 2228-7051

کاشانيان, مریم and رايکا, مهری (2004) بررسی اثر تجويز کلسيم مکمل روی کاهش ميزان فشار خون ناشی از حاملگی. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (42). pp. 623-627. ISSN 2228-7051

کاشانيان, مریم and مشکی سميعی, میترا (2004) بررسی اثر استريپ کردن پرده‌های جنينی در طول مدت حاملگی و القای زايمان و عوارض آن. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (40). ISSN 2228-7051

کاشانيان, مریم and کرمی, اکرم پروین (2004) مقايسه ميزان موفقيت فراکشنال اينداکشن همراه با تزريق اکستراآمنيوتيک نرمال‌سالين و کشش روی گردن رحم توسط سوند فولی برای ختم حاملگی‌های 3 ماهه دوم. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (39). pp. 133-141. ISSN 2228-7051

کجباف‌زاده, عبدالمحمد and الماس‌گنج, فرناز and داودی, فرنوش and مرادی لاکه, مازیار (2004) بررسی ارتباط بين علائم دستگاه ادراری تحتانی و فلومتری ادرار در خانم‌ها. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (40). pp. 277-386. ISSN 2228-7051

کديور, مریم and صيادپور, دلارام (2004) بررسی مقايسه‌ای صحت تشخيصی 2 روش سيتولوژی و برش انجمادی حين عمل جراحی در بيمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ايران از تيرماه 1380 تا دی ماه 1381. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (38). pp. 933-940. ISSN 2228-7051

کرمی, محمد and ابراهيم‌زاده, محمدعلی and يوسفی, پرمون and خانی, کبری (2004) بررسی علل و عوامل مسموميت‌های دارويی در بيمارستان‌های بوعلی و نيمه‌شعبان ساری در سال‌های 81-1379. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (42). pp. 629-635. ISSN 2228-7051

کيهانی, میهن دخت and فيروزرای, محسن and قرانلر, جمیله and نخجوانی, منوچهر (2004) ميزان اتوآنتی‌بادی ضد گلوتاميک اسيد در بيماران ديابتی نوع دو و وابستگان درجه اول آنها. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (37). pp. 771-780. ISSN 2228-7051

گودرزی, محمدرضا and بدخش, محمدحسین and مسينايی‌نژاد, نصرت اله and عباس‌زاده, محمد (2004) تعيين شيوع پرفشاری خون در افراد بالای 18 سال شهر زابل. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (43). pp. 821-827. ISSN 2228-7051

This list was generated on Mon Sep 25 02:34:45 2023 IRST.