Items where Division is "Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences" and Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 77.

آگاه, شهرام and شيرعلی, امیر and صديق, نوشین and فرشته نژاد, سید محمد and صفريان, هادی and وزيری, امیرحسین (2008) مقايسه اثرات دايمتيکون با داروی گياهی کارمينت بر شکايات افراد مبتلا به نفخ شکم(Flatulence). مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 27-38. ISSN 2228-7051

آگاه, شهرام and فرشته‌نژاد, سید محمد and رحمتی نشاط, طاهره (2008) بررسی فراوانی سنگ‌های صفراوی در سونوگرافی کيسه صفرا و مجاری صفراوی بيماران بستری در بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص) طی سالهای 83-1379. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 7-13. ISSN 2228-7051

ابهری, رویا and مبينی, مریم and فخری, مولود (2008) بررسی اثر آتوروستاتين در يافته‌های بالينی و آزمايشگاهی آرتريت روماتوئيد. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 7-13. ISSN 2228-7051

اتوکش, حسن and حسينی, رزیتا and فرشته‌نژاد, سید محمد and فرامرزی, شمیلا and بصيری, عباس and سيم‌فروش, ناصر and چاليان, مجید and جزايری, سمیه and چاليان, حمید and شريفيان, مصطفی (2008) بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت کارکرد ديررس کليه پيوندی(DGF) بر بقای پيوند در کودکان تحت پيوند کليه. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 15-24. ISSN 2228-7051

احسانی پور, فهیمه and شبانی, مسعود (2008) تعيين سطح طبيعی لاکتات دهيدروژناز مايع نخاع در نوزادان. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 15-20. ISSN 2228-7051

احسانی‌پور, فهیمه and خسروی, نسترن and جلالی, سمانه (2008) تاثير کلاه بر هيپوکلسمی ناشی از فتوتراپی در نوزادان ايکتريک. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 25-29. ISSN 2228-7051

احسانی‌پور, فهیمه and عبدی, علی اکبر and فيصل ناجی ‌العناقره, محمد (2008) بررسی رابطه ميان تعداد تنفس و اشباع اکسيژن شريانی به روش پالس اکسی‌متری در نوزادان. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (56). pp. 7-12. ISSN 2228-7051

احسانی‌پور, فهیمه and مودبی, حسین and شايانفر, نسرین (2008) مقايسه LDH مايع مغزی ـ نخاعی در کودکان مبتلا به تب و تشنج ساده با کمپلکس. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 7-12. ISSN 2228-7051

احمدی, اشرف and نصيری‌نژاد, فریناز and پريور, کاظم (2008) اثر عصاره آبی بخشهای هوايی گياه سداب بر اسپرماتوژنز در موشهای نابالغ Balb/C. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (56). pp. 13-20. ISSN 2228-7051

اخلاقی, لامع and اورمزدی, هرمزد and احسانی‌زنوز, عبدالوهاب and تولا, مهدی and خانعليها, خدیجه and سروی, شهاب‌الدين and بيرم‌وند, ملوک (2008) بررسی سطح سرمی ايزوآنزيم آلکالين فسفاتاز روده‌ای در افراد مبتلا به ژيارديازيس. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 13-20. ISSN 2228-7051

ارجمندی رفسنجانی, خدیجه and وثوق, پروانه and بشردوست, علی and باهوش, غلامرضا and فرانوش, محمد and هدايتی اصل, امیرعباس (2008) ارزيابی ميزان بقاء و عوامل موثر بر آن در کودکان مبتلا به رابدوميوسارکوما. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 21-27. ISSN 2228-7051

اسدی نوقابی, احمدعلی and زندی, میترا and مهران, عباس and علويان, سيد مؤيد and حسن‌پور دهکردی, علی (2008) بررسی اثر آموزش بر بهبود کيفيت زندگی بيماران تحت درمان با پی‌دی‌فرون. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (56). pp. 21-28. ISSN 2228-7051

افخم‌ابراهيمی, عزیزه and قلعه‌بندی, میرفرهاد and صالحی, منصور and کافيان تفتی, علیرضا and وکيلی, یعقوب and اخلاقی فارسی, الهه (2008) بررسی پارامترهای خواب و عوامل تاثيرگذار بر کيفيت خواب بيماران سرپائی مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های منتخب بيمارستان رسول اکرم(ص). مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 31-38. ISSN 2228-7051

اقباليان, فاطمه and رنجبر سیستانی, میترا (2008) مقايسه سرولوژی سرخجه در دو گروه از خانم‌های داوطلب ازدواج مراجعه کننده به مرکز بهداشت، قبل و پس از انجام واکسيناسيون سرخک، سرخجه در شهرستان همدان. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 21-26. ISSN 2228-7051

اورمزدی, هرمزد and اخلاقی, لامع and رزمجو, الهام and بيرم‌وند, ملوک and سروی, شهاب‌الدين and تولا, مهدی (2008) بررسی ايمونوگلوبولين‌هايIgG ، IgAتوتال و IgG2در افراد بالغ آلوده به بلاستوسيستيس هومينيس. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 49-54. ISSN 2228-7051

ايزدی, فرزاد and ملکی دلارستاقی, مجتبی and پوستی, سید بهزاد and زنگنه کاظمی, آزاده and مير, پریسا (2008) بررسي دوازده ساله فراواني علل و عوارض تراكئوستومي اطفال در بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص). مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 55-62. ISSN 2228-7051

ايزدی, فرزاد and پوستی, بهزاد and نوری, حمیدرضا and حسن نيا, فاطمه (2008) گزارش يک مورد کارسينوئيد تيپيک حنجره. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 47-50. ISSN 2228-7051

اکبری, محمد and بيات, محمد (2008) بررسی اثر کشش مکانيکی در کاهش علائم استئوآرتريت خفيف تا متوسط گردن. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 29-40. ISSN 2228-7051

بزرگمهر, محمود and مؤذنی, سید محمد and نيکو, شهره and زرنانی, امیرحسن (2008) بررسی تأثير سرم موش حامله بر روی سلولهای دندريتيک در القاء تحريک لنفوسيت‌های T و توليد سيتوکين‌های IL-10 و IFN-γ Dendritic Cells and Antigen Specific T Cell Responses: Effect of Pregnant Mouse Serum. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 41-52. ISSN 2228-7051

بهنام, هیرید and فرهت, فائزه (2008) گزارش يک مورد لنفوم غير هوچکين با تظاهر اوليه لق‌شدگی دندان. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 63-67. ISSN 2228-7051

جعفربگلو, عصمت and ضيايی, سعیده and فقيه‌زاده, سقراط (2008) بررسی مقايسه‌ای مشکلات گوارشی مکمل آهن و پلاسبو در زنان باردار با هموگلوبين بيش از 2/13 گرم بر دسی‌ليتر. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 91-96. ISSN 2228-7051

جعفری, زهرا and احمدی, پریچهر and عشايری, حسن and متصدی زرندی, مسعود (2008) يافته‌های پاسخ برانگيخته پايدار شنوايی در بزرگسالان مبتلا به نوروپاتی/ناهمزمانی شنوايی. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 97-108. ISSN 2228-7051

حاج صادقی, شکوفه and افشاريان, شیلا and فرشته نژاد, سید محمد and مقدسی, مهدی (2008) بررسی غلظت سرمی تروپونين I در بيماران مبتلا به تشنج غيرعارضه‌دار صرعی سالم از نظر قلبی. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 51-58. ISSN 2228-7051

حسنی, ولی الله and فدائی‌زاده, لیدا and مرادی‌مقدم،, امید and نجومی, مرضیه and چرچی, پروین (2008) بررسی تاثير داروی هوشبر پروپوفول بر تغييرات سطح چربی خون در مقايسه با ايزوفلوران در بيماران تحت عمل جراحی. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 53-61. ISSN 2228-7051

حسنی, ولی اله and منوچهری‌پور, مهدی and نجومی, مرضیه (2008) بررسی تأثير پاراستامول وريدی با دوزهای متفاوت بر مقدار تجويز اپيوئيد حين و پس از اعمال جراحی اندام فوقانی. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 109-115. ISSN 2228-7051

حمصی, غلامرضا and ياسين‌زاده, محمدرضا and مفيدی, مانی and عباسی, سعید and فارسی, داود and زارع, محمدامین and کيانمهر, ناهید (2008) بررسی اثر مورفين بر تشخيص آپانديسيت حاد. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 63-68. ISSN 2228-7051

خداپناهنده, فریبا and وحيدهرندی, ناهید and اسماعيلی جزن آبادی, فاطمه (2008) بررسی الگوی فصلی و ريتم شبانه‌روزی تب و تشنج در کودکان بستری شده در بخش اطفال بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص). مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 59-66. ISSN 2228-7051

خوانين زاده, مرتضی and يداله زاده, مهدی and قلی پور, فاطمه (2008) مقايسه بين عوارض اعمال جراحی عروق با و بدون اندازه‌گيری aPTT و خنثی‌سازی هپارين با پروتامين. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 67-72. ISSN 2228-7051

ذاکر, فرهاد and محمدزاده, محمد and آقائی پور, مهناز and رستگار لاری, قاسم (2008) بررسی جهش‌های اگزون‌های 8 و 17 ژن C-KIT در مبتلايان به لوسمی ميلوئيدی حاد در ايران. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 73-80. ISSN 2228-7051

رنجبر سیستانی, میترا and محمد عليزاده, امیرهوشنگ and جعفری, محمد and فتحعلی, لیلا and يداله زاده, مهدی and کريمی, بابک and فضليان, محمد and مانی, خسرومانی (2008) بررسی عوامل مرتبط با شدت فيبروز کبد در بيماران مبتلا به هپاتيت‌های مزمن B و C. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 81-90. ISSN 2228-7051

روحانی, محمد and سينا, فرزاد and زمانی, بابک and اکبريان‌نيا, سید محمدعلی (2008) مقايسه سرعت جريان خون شريان مغزی ميانی در زنان حامله پره اکلامپتيک و زنان حامله نرمال با استفاده از داپلرترانس کرانيال. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 117-122. ISSN 2228-7051

روستازاده ميانده, اباذر and فيروزرای, محسن and شعبانی, محمد (2008) تغيير فعاليت گلوتاتيون پراکسيداز گلبول قرمز و ميزان آنتی‌اکسيدان تام پلاسما در اثر عصاره Securigera Securidaca در موشهای صحرايی ديابتی. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 91-98. ISSN 2228-7051

روغنی, مهرداد and بلوچ‌نژاد مجرد, توراندخت and طاهری, ثمانه (2008) اثر مصرف خوراکی بخش هوائی گياه قره‌قاط سياه بر يادگيری و حافظه. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 69-76. ISSN 2228-7051

زمان, بهروز and حسنی, ولی‌الله and عليميان, مهرزاد and سهرابی, پدرام and رادمهر, محمد (2008) بررسی اثر دگزامتازون وريدی در پيشگيری از بروز لرز پس از بيهوشی عمومی در بيماران تحت عمل آرتروسکوپی زانو. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 123-129. ISSN 2228-7051

ساعدی, داریوش and صالحی, منا and نژادگشتی, حسین (2008) گزارش يک مورد آنژيوپلاستی و Stent گذاری موفق در درمان تنگی. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 77-82. ISSN 2228-7051

سهم‌الدينی, محمدعلی and خادمی, سعید and مجيدی, فهیمه (2008) مقايسه اثر مپريدين و ترامادول در درمان لرز پس از بيهوشی عمومی در عمل جراحی انتخابی سزارين. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 83-90. ISSN 2228-7051

سهيلی‌آزاد, علی اکبر and گلستان, بنفشه and جهان‌بخش, صغرا (2008) بررسی ارتباط عوامل خطر استئوپورز و استئوپنی در زنان مراجعه کننده به بخش سنجش تراکم استخوان بيمارستان بهارلو. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 91-99. ISSN 2228-7051

سينا, فرزاد and روحانی, محمد and زمانی, بابک and اکبريان‌نيا, سید محمدعلی and سريری, الهه (2008) وازوموتور راکتيويتی مغز(Cerebrovascular Reactivity) در حاملگی نرمال و پره‌اکلامپسی. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 131-136. ISSN 2228-7051

شاهپوريان, فرنگیس and کيانی, کیاندخت and صديقيان, هایده and حسينی, سیده فاطمه (2008) تأثير زايمان در آب بر درد مرحله فعال زايمان. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 101-111. ISSN 2228-7051

شجاع مرادی, محمدحسن and علوی, احسان and ضرابی, بهمن and پيله وری, زهرا and کاويانی, احمد (2008) ارزيابی بيماران انتقال يافته با سرويس امداد هوايی تهران: ضرورت استفاده از معيار مناسب برای ترياژ مصدومان. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 99-106. ISSN 2228-7051

شريعت زاده, هومن and جعفری کردلر, داود and طاهری, حمید and نجدمظهر, فرید (2008) گزارش يک مورد نادر آسيب بسته تاندون‌های فلکسور عمقی. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 107-112. ISSN 2228-7051

شيدفر, فرزاد and منتظر, مهدی and عزيزی, حمیدرضا and درويشيان, مریم and جهانگيری, نسرین (2008) بررسی ارتباط زمان شروع تغذيه تکميلی بر رشد جسمانی کودکان زير 2 سال در غرب تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 121-131. ISSN 2228-7051

شکرآبی, مهدی and بهار, بابک and به‌بين, مریم and عطری, مرتضی and فلک, رضا and ايمانی, محسن and دانش, پریوش (2008) بررسی مقادير سرمی اينترفرون گاما، اينترلوکين 12 و درصد سلولهای ايمنی CD8، CD4 و NK در زنان مبتلا به سرطان پستان متاستاتيک، غيرمتاستاتيک و افراد سالم. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 113-120. ISSN 2228-7051

صادقی‌پور, علیرضا and ابوالحسنی, مریم and ناصری‌پور, مسعود (2008) بررسی ارتباط ميزان تراکم عروقی و فاکتور رشد عروقی(VEGF) با تهاجم موضعی رتينوبلاستوما در بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، 85-1379. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 133-141. ISSN 2228-7051

عبدالهی فخيم, شهین and بادبرين, داوود and گلجانيان تبريزی, علی (2008) بررسی علل تأخير تشخيصی بيماران دچار آسپيراسيون جسم خارجی راه هوايی. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 119-124. ISSN 2228-7051

عليشيری, غلامحسین and امينی, محسن and احمدزاد اصل, مسعود and قربانی, غلامعلی and جعفری, امیرمسعود and سليم‌زاده, احمد (2008) بررسی شيوع آنتی‌بادی هليکوباکتر پيلوری در بيماران استئوآرتريت و افراد سالم مراجعه کننده به بيمارستان بقيه‌ا...(عج) تهران در سال 1385. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 137-143. ISSN 2228-7051

غروی, محمدجواد and اورمزدی, هرمزد and قره‌گزلو, بهناز and روئين‌تن, الهام سادات (2008) مقايسه حساسيت و ويژگی روشهای تشخيصی توکسوپلاسموز براساس سنجش. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 143-149. ISSN 2228-7051

فارسی, داود and مفيدی, مانی and کيانمهر, ناهید and عباسی, سعید and زارع, محمدامین and شاکر, حسین and رضائی, مهدی and عشايری, ندا (2008) بررسی نقش اکوکارديوگرافی بر بالين بيمار در پيش‌بينی سرانجام يکماهه بيماران مبتلا به آنژين قلبی ناپايدار با ريسک پايين. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 125-130. ISSN 2228-7051

فيروزرای, محسن and شريفی, علی محمد and نجفی, محمد and حسينی گوهری, لادن (2008) فعاليت آنزيم مبدل آنژيوتانسين، ميزان ليپيدها و آپوليپوپروتئين‌ها در بيماران مبتلا به گرفتگی عروق کرونر. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 151-156. ISSN 2228-7051

قائم, هاله and جعفری, پیمان and مصلحی, شاندیز (2008) مقايسه سطح آگاهی از خودآزمايی پستان در دانشجويان دختر دانشگاه‌های علوم و علوم پزشکی شيراز. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 145-153. ISSN 2228-7051

محبی, علیرضا and عرفان, آرتمیس and نجومی, مرضیه (2008) بررسی حجم و سطح مقطع بينی در جمعيت بالغين نرمال ايرانی توسط. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 165-171. ISSN 2228-7051

محبی, علیرضا and محبی, صالح (2008) نقش جراحی آندوسکوپيک بينی و سينوس در درمان سردردهای ناشی از نقاط تماس داخل بينی. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 155-162. ISSN 2228-7051

مدنی, عباس and چشم خاوری, علی and عليزاده, یونس and شريفی, داوود (2008) بررسی اثر طول و مدت زمان باقی ماندن تاندون در تونل استخوانی بر روی قدرت چسبندگی تاندون به استخوان، يک مطالعه بيومکانيکی بر روی خرگوش. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 173-180. ISSN 2228-7051

مرادی, صدیقه and غفارپور, غلامحسین (2008) اختلالات عملکرد تيروئيد و آنتی‌بادی‌های ضد تيروئيد در مبتلايان به ويتيليگو در ايران. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 163-168. ISSN 2228-7051

مظفری, نورامیر and فروهش تهرانی, هما and طواف لنگرودی, زهره and عبدالهی, عباس (2008) بررسی مقاومت دارويی ناشی از بتالاکتاماز وسيع الطيف (Extended Spectrum ß Lactamases=ESBLs) در اشريشيا کلی با مقاومت چندگانه دارويی در بيماران بستری. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 39-46. ISSN 2228-7051

مظفری, نورامیر and قاضی, فریده and مصطفی‌زاده, امراله and مصطفائی, علی and رجب‌نيا, رمضان (2008) بررسی خصوصيات پاسخ شوک حرارتی در بروسلاملی‌تنسيس و واکنش پروتئين شوک حرارتی با سرم افراد بيمار و کنترل. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 39-48. ISSN 2228-7051

معتمد, محمدرضا and اکبری, معصومه and حبيبی, امیرحسن and فرشته‌نژاد, سید محمد and ستاره‌شناس, رویا (2008) تعيين ميانگين سرعت جريان خون شريان مغزی ميانی در افراد ديابتيک. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 181-190. ISSN 2228-7051

معينی عليشاه, فاطمه and حسينی گوهری, لادن and شمسيان, بی بی شهین and مستعان, لیلا (2008) جداسازی زنجيره‌های گلوبين به روش کروماتوگرافی تعويض يونی در تشخيص هموگلوبينوپاتی‌ها. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 157-164. ISSN 2228-7051

مهرآزما, میترا and هومن, نکیسا and يوسفی, شکراله and اتوکش, حسن (2008) مشخصات هيستوپاتولوژيک سندرم هموليتيک يورميک کودکان و ارتباط آن با پيش‌آگهی نزديک بيماری. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 191-197. ISSN 2228-7051

موسوی, طاهره and سالک مقدم, علیرضا and فلک, رضا and صادقيپور, علیرضا and حجازی, مهدی (2008) مطالعه نقش اليگونوکلئوتيدهای حاوی سيتوزين ـ گوانين در توليد اينترفرون گاما و ايمونوگلوبولين ـ ای در پاسخ به آلرژن کنوپوديوم آلبوم در مدل موشی آسم. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 165-172. ISSN 2228-7051

نجومی, مرضیه and عنبری, خاطره (2008) مقايسه کيفيت زندگی بيماران مبتلا به ايدز و HIV مثبت با افراد سالم. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 169-176. ISSN 2228-7051

نخعی, بهزاد and عالم رجبی, مهدی and موحد, مهدی and فرشته نژاد, سید محمد (2008) گزارش يک مورد کيست کاذب هموراژيک غده آدرنال. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 173-180. ISSN 2228-7051

نشاسته‌ريز, علی and بيشه‌سری, نورالدين and خويی, سميده (2008) بررسی ميزان صدمات سيتوژنتيکی ناشی از پرتوهای يونيزان طی زمان‌های مختلف انکوباسيون سلول‌ها با Iudr در مدل کشت اسفروييد از سلول‌های گليوما به روش کامت. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 177-186. ISSN 2228-7051

نوبخت, ملیحه and شفيعی, معصومه and طباطبايی, پروانه and رستگار, طیبه (2008) بررسی اثر تاموکسيفن بر روی فعاليت آنزيم نيتريک اکسيد سينتاز(NOS) در تکامل هيپوکامپ موش صحرايی. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 181-190. ISSN 2228-7051

نوربخش, ثمیله and فرهادی, محمد and طباطبايی, آذردخت and محمدپور مير, علی (2008) بررسی فراوانی عفونت کلاميديا پنومونيه در نسج آدنوئيد کودکان آدنوئيدکتومی شده در مجتمع حضرت رسول اکرم(ص) تهران، 85-1384. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 199-207. ISSN 2228-7051

نيکمرام, محمدرضا (2008) بررسی اثر مهار گيرنده رايانيدينی(RYR) بر فعاليت پيس‌ميکری. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 209-216. ISSN 2228-7051

هاشم‌دباغيان, فتانه and گوشه‌گير, سيد اشرف‌الدين and سيادتی, سید محمد (2008) بررسی فراوانی مراکز حجامت و مشخصات افراد مراجعه کننده به اين مراکز در شهر تهران درسال 1385. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 199-206. ISSN 2228-7051

هومن, نکیسا and اتوکش, حسن and مدنی, عباس and اصفهانی, سید طاهر and شريفيان, مصطفی and محكم, معصومه and مهدوی, علی and عطايی, نعمت اله and محسنی, پروین and قلی‌خانی, فاطمه and لطيف, الهه (2008) بررسی اپيدميولوژيک کودکان تحت دياليز صفاقی مزمن در سه بيمارستان کودکان حضرت علی اصغر(ع)، مفيد و مرکز طبی از سال 1372 لغايت 1383. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 207-214. ISSN 2228-7051

هومن, نکیسا and نصيری, سید جواد and علی‌پور, پروین and مهرآزما, میترا and طلاچيان, الهام and محلوجی, خدیجه and اتوکش, حسن and حسينی شمس‌آبادی, رزیتا and فيصل ناجی‌العناقره, محمد (2008) معرفی يک مورد آبسه پانکراس در کودک تحت دياليز صفاقی مزمن. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 217-222. ISSN 2228-7051

واثق‌نيا, اشرف and ابراهيمی تکامجانی, اسماعیل and صراف‌زاده, جواد (2008) مقايسه تاثير ارتفاع پاشنه بر روی شاخص‌های حفظ تعادل. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 187-198. ISSN 2228-7051

پناهی, فرزاد and خاتمی, مسعود and عزيزآبادی فراهانی, مهدی and خدامی ويشته, حمیدرضا and آثاری, شروین (2008) شاخص‌های زمانی ارايه خدمات اورژانس پيش‌بيمارستانی برای کودکان در تهران؛ 1385. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 69-80. ISSN 2228-7051

پورمتعبد, علی and محرابی‌نسب, انتظار and ثريا, فائزه and مرادی, سحر and حقيقی‌زاد, هایده and طهماسيان, مسعود (2008) اثر وابستگی به مرفين بر يادگيری و حافظه فضايی موش صحرايی نر. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 81-90. ISSN 2228-7051

کاشانيان, مریم and علی محمدی, راضیه and برادران عطار مقدم, حمیدرضا (2008) بررسی بعضی از ريسک فاکتورها برای بروز پره‌اکلامپسی. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 131-136. ISSN 2228-7051

گل گيری, فاطمه and خواجويی نيا, شعله (2008) بررسی شيوع پروتئينوری در مبتلايان به ديابت نوع 2 مراجعه کننده به انستيتو غدد درون‌ريز و متابوليسم در فاصله سالهای 85-1383. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 137-144. ISSN 2228-7051

گل‌محمدی, میترا and آقاخانلو, محمدعلی (2008) مقايسه آتراکوريوم، ليدوکايين هر يک به تنهايی و همراه با يکديگر در پيشگيری از ميالژی بعد از اعمال جراحی ناشی از ساکسنيل کولين. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 157-164. ISSN 2228-7051

گنجويان, محمدصالح and بهتاش, حمید and فرشته نژاد, سید محمد and صالحی صدقيانی, علی اصغر and عامری, ابراهیم (2008) بررسی اندازه زاويه کمری ـ خاجی در مراجعه کنندگان به درمانگاه ارتوپدی بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص) شهر تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 145-150. ISSN 2228-7051

گيتی, محمدرضا and متقی, آرش and باشتی شيراز, کاوه (2008) گزارش يک مورد ناهنجاری بسيار نادر دوتايی‌بودن اولنا(دست آينه‌ای). مجله علوم پزشکی رازی, 15 (59). pp. 151-156. ISSN 2228-7051

This list was generated on Sat Sep 30 18:29:22 2023 IRST.