Items where Division is "Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 76.

احمدی, رحیم and بلباسی, مائده and مافی, مهیار (2012) تاثير استرس بی حرکتی و عصاره آبی آلوئه ورا برسطوح سرمی SGOT و SGPT در موشهای صحرايی نر. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (102). pp. 47-52. ISSN 2228-7051

احمدی, رحیم and عبداللهی, الهه (2012) بررسی اثر عصاره گياه مريم گلی بر سطح سرمی آنزيم های آلکالين فسفاتاز و کراتين کيناز در موش های صحرايی نر. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (97). pp. 20-25. ISSN 2228-7051

احمدی, رحیم and عسگری, وحید (2012) بررسی اثرات حاصل از کاهش سطح هورمون های استراديول و پروژسترون بر آستانه درد حرارتی در موش های صحرايی ماده. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (100). pp. 25-31. ISSN 2228-7051

احمدی, رحیم and عسگری, وحید and عابدی, غلامرضا (2012) بررسی مقايسه ای اثرات دود سيگار و قليان بر تغييرات هورمون های TSH، T3 و T4 در موش های صحرايی نر. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (102). pp. 12-17. ISSN 2228-7051

احمدی, رحیم and هداوند میرزایی, زهرا and مافی, مهیار (2012) بررسی اثر عصاره گياه مريم گلی بر سطح سرمی آنتی ژن رويانی سرطان زا در موش های صحرايی نر. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (100). pp. 37-42. ISSN 2228-7051

ارشاد, ندا and کهريزی, صدیقه and پرنيانپور, محمد and آذغانی, محمودرضا and کاظم نژاد, انوشیروان (2012) بررسی پايداری وضعيتی حين حفظ بار ديناميکی در بيماران مبتلا به کمردرد غير اختصاصی. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (98). pp. 28-36. ISSN 2228-7051

اسلاميان, غزاله and صادقی, محمدرضا and رشيدخانی, بهرام and پهلوان, سمیه and اميرجنّتی, ناصر and حکمت دوست, آزیتا (2012) اثرات تجويز توأمِ مکمل اسيد دُکوزاهگزانوئيک و ويتامين E بر فراسنج‌های اسپرم مردان آستِنواسپرم: کارآزمايی بالينی تصادفی سه سوکور کنترل دار. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (96). pp. 34-44. ISSN 2228-7051

اميري, محمد and راعي, مهدی and چمن, رضا and نصيري, عیسی (2012) پزشك خانواده: رضايتمندي متقابل پزشكان و اعضاي تيم سلامت. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (92). pp. 23-30. ISSN 2228-7051

ايمانی, محمود and رضائی پور, محمود and محمدی, مهدی and شيری, مهدی and نوروزی فر, میثم and محمودی, نسرین (2012) ارتباط سطوح بيلی روبين و منيزيم تام سرم نوزادان مبتلا به زردی قبل و بعد از فوتوتراپی. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (100). pp. 54-61. ISSN 2228-7051

ايمانی, مهدی and صالحی, مسعود and حسینی, آغافاطمه (2012) پيش‌بينی سری زمانی تعداد معلوليت‌های مربوط به حوادث ناشی از کار برای بيمه شدگان تأمين اجتماعی بين سال‌های 1379 تا 1389 در ايران با استفاده از روش تحليل باکس جنکينز. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (100). pp. 12-21. ISSN 2228-7051

بدخش, محمدحسین and حجيجو, زینه and موسوی کانی, کاوه (2012) بررسی ارتباط ميزان بروز هماچوری ايديوپاتيک دوران بارداری و ميزان بروز پره کلامپسی در زنان باردار نولی پار. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (93). pp. 27-32. ISSN 2228-7051

برزگری فيروزآبادی, فاطمه and ميرحسينی, محبوبه (2012) تاثير عصاره گياه گلپر بر روی تغييرات بافتی بيضه و ميزان هورمون تستوسترون در موش. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (100). pp. 18-24. ISSN 2228-7051

برهانی, خاطره and علی آبادی, فرانک and عليزاده, مهدی and اميری, نسرین and محمودی قرايی, جواد (2012) عملکرد کودکان مبتلا به اختلال بيش فعالی/نقص توجه در يک آزمون توجهی بينايی. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (100). pp. 12-17. ISSN 2228-7051

بقايی, بهروز and ترتيبيان, بختیار and برادران, بهزاد (2012) بررسی ارتباط آنتی اکسيدان تام با آنزيم کراتين فسفوکيناز و پراکسيد هيدروژن در دختران ورزشکار؛ تحت تاثير تمرينات شديد ورزشی. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (95). pp. 35-43. ISSN 2228-7051

بقايی, بهروز and ترتيبيان, بختیار and علی پرستی, محمدرضا and برادران, بهزاد and الماسی, شهره (2012) بيان ژنی آنزيم Cu/Zn Superoxide Dismutaseسلول‌های لنفوسيتی، تغييرات آنتی اکسيدان تام و شاخص‌های استرس اکسيداتيو تحت تاثير تمرين شديد بدنی در مردان جوان ورزشکار. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (95). pp. 1-9. ISSN 2228-7051

ترتيبيان, بختیار and بقايی, بهروز and عطار زاده حسينی, سید رضا (2012) اثر هشت هفته تمرين ورزشی شدت متوسط بر بيان ژنی آنزيم مبدل آنژيوتانسين و فعاليت آنژيوتانسين-2 در مردان ميانسال. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (102). pp. 53-64. ISSN 2228-7051

حسنی, ولی الله and فيض, سید حمیدرضا and رحيم‌زاده, پوپک and شريفيان, مهشید (2012) لوله گذاری به روش فيبراپتيک. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (97). pp. 17-28. ISSN 2228-7051

حسينی, سید ابراهیم and مجتهدی, شیما and کردی, محمدرضا and شب خيز, فاطمه and فلاح عمران, سیمین (2012) بررسی اثرات دويدن اجباری کوتاه مدت و سبک بر سطوح پروتئينی BDNF و گيرنده‌ی تيروزين کيناز B در هيپوکمپ موش‌های صحرايی نر بالغ. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (101). pp. 61-67. ISSN 2228-7051

خوشنويسان, علیرضا and سيستانی اله ابادی, نرگس and عبداله زاده, سینا (2012) ونتريکولوستومی اندوسکوپيک بطن سوم در سندرم دندی واکر: گزارش يک مورد و مرور مقالات. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (95). pp. 52-56. ISSN 2228-7051

خيروری, ثریا and علی زاده, محمد (2012) تغييرات وابسته به سن برخی نروتروفين های مغز و فعاليت لوکوموتور در يک مدل حيوانی. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (101). pp. 23-30. ISSN 2228-7051

دامن پاک, وحید and قاسمی, محمدصادق and نصيری, نادر and دوستدار, عسگر (2012) تغييرات برآمدگی سطح خلفی قرنيه پس از جراحی فتورفرکتيوکراتکتومی. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (97). pp. 38-44. ISSN 2228-7051

درويش دماوندی, ریحانه and اقتصادی, شهریار and شيدفر, فرزاد and حيدری, ایرج and رحيمی فروشانی, عباس (2012) اثر مصرف فندق بر قند خون ناشتا، ظرفيت تام آنتی اکسيدانی، hs-CRP و فعاليت پاراکسوناز-1 سرمی در افراد مبتلا به ديابت نوع 2. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (101). pp. 40-50. ISSN 2228-7051

دهداری, طاهره and جعفری, علی رضا and جوينی, حمید (2012) بررسی ديدگاه‌های دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد عوامل موثر بر مصرف قليان. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (95). pp. 17-24. ISSN 2228-7051

رهبر, محمد and جبل عاملی, محمود and رمضان شيرازی, مهدی and اقبالی, فرشید and مصدری, زهرا (2012) بررسی تظاهرات بالينی و علائم راديولوژيک سندرم لارسن. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (98). pp. 45-51. ISSN 2228-7051

رهگذر, مهدی and چراغی, لیلا and بخشی, عنایت اله and کريملو, مسعود and فدايی, فرید and بيگلريان, اکبر (2012) کاربرد مدل پيشامدهای بازگشتی در تعيين عوامل خطر بازگشت بيماری اسکيزوفرنيا. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (100). pp. 7-11. ISSN 2228-7051

رکن, امیررضا and عابدی, فاطمه (2012) مقايسه شاخص‌های سلامتی لثه در افراد دريافت کننده ايمپلنت‌های دندانی سيگاری و غيرسيگاری. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (98). pp. 19-27. ISSN 2228-7051

سالاری لک, لاله and نجاتی, وحید (2012) اثر ملاتونين بر شاخص‌های چاقی و تغييرات متابوليک ناشی از رژيم غذايی با فروکتوز بالا در موش صحرايی نر. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (102). pp. 38-46. ISSN 2228-7051

سهيلی پور, سعید and سهيلی پور, فهیمه and دانش, زهرا and دانش, حمیده (2012) بررسی علل و انواع کم شنوايی در کودکان 15-5 ساله مبتلا به کاهش شنوايی در شهر اصفهان. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (98). pp. 37-44. ISSN 2228-7051

شعربافچی زاده, نسرین and اعظمی, سعیدرضا and باستانی, پیوند (2012) چالش ها و فرصت های فراروی عرضه برون مرزی خدمات سلامت در نظام سلامت جمهوری اسلامی ايران: رويکرد کيفی. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (100). pp. 1-11. ISSN 2228-7051

شمس, صدیقه and حقی آشتيانی, محمدتقی and محسنی, آمنه and ايرانی, حشمت and مرادی, زلیخا and طباطبايی, مریم السادات and نيک منش, بهرام (2012) ميزان و علل خطاهای بعد از آزمايش درآزمايشگاه مرکز طبی کودکان. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (96). pp. 12-19. ISSN 2228-7051

شيخ آزادی, اردشیر and صابری, سید مهدی and قربانی, مظاهر and کريمی, محمدرضا and پاشا ميثمی, علی and مرعشی, سید مهدی (2012) بررسی شيوع علايم روانی تقليد شده در متمارضين ارجاع شده به مرکز روانپزشکی قانونی تهران در سال1389. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (100). pp. 64-70. ISSN 2228-7051

صالحی, مسعود and وزيری نسب, حبیبه and خوشگام, معصومه and رفعتی, نسرین (2012) به‏ کارگيری مدل جمعي‏ تعميم‏ يافته در تعيين نوع ارتباط عوامل خطر رتينوپاتی در بيماران ديابتی شهر تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (97). pp. 1-9. ISSN 2228-7051

صديق, روح الله and شريعت, سید وحید and غرايی, بنفشه and آذرنيک, سمیه (2012) بررسی ارتباط ميزان افسردگی و مهارت در شطرنج اعضای دارای درجه بين المللی بازی در فدراسيون شطرنج جمهوری اسلامی ايران در سال 1389. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (100). pp. 29-36. ISSN 2228-7051

طباطبايی, سید عباس and هاشمی, سید مظفر and احمدی نژاد, مجتبی and الماسی, وحید and بحرانی فرد, عبدالخالق and سليمانی, صبا (2012) متاستازهای ريوی ناشی از سارکومای استيوژنيک و سارکومای بافت نرم اندام در بيماران بستری در بيمارستان الزهرا(س) اصفهان از سال 74 تا 87. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (93). pp. 15-19. ISSN 2228-7051

طل, آذر and اعظم, کمال and اسمعيل شهميرزادی, سیما and شجاعی زاده, داود and محبی, بهرام and اصفياء, ابوالقاسم and رضاخانی, حامد (2012) بررسی ارتباط بين توانمندی به منظور کنترل ديابت با اتخاذ رفتارهای خود مديريتی و عوامل موثر بر آن در بيماران ديابتی نوع 2. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (98). pp. 11-18. ISSN 2228-7051

عالی دائی, نسیم and زرين, سحر and عيشی, علی and رحيمی‌راد, محمدحسین (2012) بررسی ارتباط تعداد پلاکت و حجم متوسط پلاکتی با ترومبوآمبولی ريوی. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (94). pp. 20-26. ISSN 2228-7051

عبداله زاده, مسعود and قاسمی, عباس and صالحی, روح اله and طاهری, محمد (2012) بررسی امکان استفاده از چشمه های نوترونی راديوايزوتوپی در نوترون درمانی با بور. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (97). pp. 45-53. ISSN 2228-7051

عرشی, صبا and زند آور, هومن and اورمزدی, هرمزد and اخلاقی, لامع and رزمجو, الهام and حديقی, رامتین and معمار, احمدرضا (2012) ارتباط توکسوکاريازيس با نشانگان رينيت آلرژيک در مراجعين به درمانگاه تخصصی آسم و آلرژی بيمارستان رسول اکرم (ص)، تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (102). pp. 65-70. ISSN 2228-7051

عليزاده قويدل, علیرضا and بشاورد, سیما and بخشنده آبکنار, هومن and پيغمبری, محمدمهدی (2012) ميزان بروز وعوامل زمينه ساز زخم های فشاری بعداز اعمال جراحی قلب باز. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (102). pp. 18-29. ISSN 2228-7051

علی آبادی, فرانک and عسکری کچوسنگی, ریحانه (2012) بررسی مقايسه‌ای رفتار های حرکتی نوزادان دارای وزن تولد کم با نوزادان با وزن طبيعی. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (101). pp. 8-14. ISSN 2228-7051

عمادی, مریم and رمضانی تهرانی, فهیمه and يغمايی, پریچهر and شيخ الاسلامی, سارا and هدايتی, مهدی (2012) بررسی سطح سرمی آديپونکتين و ارتباط آن با مقاومت به انسولين و چاقی در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کيستيک. مجله علوم پزشکی ایران, 19 (101). pp. 1-7. ISSN 2228-7051

فام, بیتا and دانشپور, مریم السادات and صالحی, مرضیه and هدايتی, مهدی and عزيزی, فریدون (2012) چند شکلی‌های ژن پراکسيداز تيروييد و ميزان آنتی بادی ضدآن در جمعيت بزرگسالان تهرانی. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (95). pp. 10-16. ISSN 2228-7051

فرامرزی, آزیتا and سيفی, بهجت and سوهانی, مهسا and صادقی پور رودسری, حمیدرضا (2012) اثر وازکتومی دو طرفه بر ميزان تعادل اکسيدان آنتی اکسيدان و پراکسيداسيون ليپيد سرم در موش صحرايی. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (91). pp. 1-6. ISSN 2228-7051

فلاحتی, مهربان and فاتح, روح الله and شريفی نيا, سمیه and کنعانی, علی and معمار, احمدرضا and هاشم دباغيان, فتانه (2012) اثرات ضد کانديدائی عصاره های موسير بر عوامل کانديديازيس مزمن. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (100). pp. 22-28. ISSN 2228-7051

قاسمی, زینب and فلاحتی, مهربان and صدری, محمد and فره يار, شیرین and نامی, صنم and نوذری, شیما and احمدی, فرزانه and غفارپور, غلامحسین (2012) گزارش 34 مورد قارچ ساپروفيت جدا شده از ناخن های ديستروفيک افراد مراجعه کننده به آزمايشگاه قارچ شناسی بيمارستان رازی در سال (90-1389). مجله علوم پزشکی رازی, 18 (92). pp. 8-14. ISSN 2228-7051

قاسمی, زینب and فلاحتی, مهربان and فره يار, شیرین and نامی, صنم and نوزری, شیما and احمدی, فرزانه and غفارپور, غلامحسین (2012) بررسی فراوانی اونيکومايکوزيس ناشی از قارچ های مخمری در ناخن های ديستروفيک بيماران مراجعه کننده به بيمارستان رازی 90-1389. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (96). pp. 26-33. ISSN 2228-7051

قجرزاده, مهسا and عديلی اقدم, فاطمه (2012) سبک يادگيری دستياران رشته های مختلف پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (94). pp. 27-32. ISSN 2228-7051

قويدل, نوشین and صمدی, مریم and خرمن بيز, امیرحسین and اسدی, علی and فيضی, علیرضا and احمدی, رقیه and عابدينی, مجتبی and حسینی, فاطمه (2012) بررسی شيوع مصرف مواد (سيگار، مواد مخدر، ا لکل، مواد روانگردان) و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان سوم دبيرستان شهرستان نظر آباد، ازبهمن 86 لغايت تير87. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (97). pp. 29-37. ISSN 2228-7051

لطفعلی, انیسه and فلاحتی, مهربان and فرومدی, علیرضا and امامی, سعید (2012) ارزيابی فعاليت ضد قارچی مشتقات جديد ايميدازول با استفاده از روش رنگ سنجی. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (97). pp. 10-16. ISSN 2228-7051

محمديان هفشجانی, عبدالله and برادران عطار مقدم, حمیدرضا and صراف زادگان, نضال and بخشی هفشجانی, فاطمه الله and حسينی, شیدخت and اسدی لاری, محسن and رمضانی, آرش and اويس قرن, شهرام and محمديان, مهدی and زرفشانی, سونیا and صادقی, معصومه (2012) بررسی ميزان بقای کوتاه مدت بيماران مبتلا به انفارکتوس قلبی حاد و اختلاف آن بين دو جنس در شهرهای اصفهان و نجف آباد در طی سالهای 1378 تا 1387. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (95). pp. 25-34. ISSN 2228-7051

محمدی, سمیه and مختاری نيا, حمیدرضا and طباطبايی قمشه, فرهاد and نجات بخش, رضا (2012) بررسی فاکتورهای ارگونوميک مرتبط با کوله پشتی دانش‌آموزان مقطع ابتدايی تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (102). pp. 1-11. ISSN 2228-7051

محمدی, شهلا and قرائتی, محمدرضا and زکی خان-النگ, کبری and رجايی, رسا (2012) مقايسه بروز پروتئين p53 در گروه پرتوکاران با گروه شاهد. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (91). pp. 36-43. ISSN 2228-7051

مختاری نيا, حمیدرضا and کهريزی, صدیقه and پرنيان پور, محمد and سنجری, محمدعلی (2012) بررسی تکرارپذيری پارامترهای هماهنگی و ثبات الگوی حرکت در حين حرکات تکراری خم و راست شدن تنه در افراد سالم و بيماران کمردردی. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (94). pp. 10-19. ISSN 2228-7051

مدرس زاده, مهدی and صعودی, رضا and حتم خانی, شیما (2012) مروری بر درمان‌های دارويی ادم سيستوئيد ماکولای سودوفيکيک. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (96). pp. 45-56. ISSN 2228-7051

مراديان سرخکلايی, منور and افتخار اردبيلی, حسن and نجات, سحرناز and ساعی پور, نرگس (2012) سرمايه اجتماعی دانشجويان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (102). pp. 30-37. ISSN 2228-7051

مريدی, مریم and ضيائی, سعیده and کاظم نژاد, انوشیروان and عفتی, میثم (2012) بررسی ارتباط غلظت آلاينده های استنشاقی دی اکسيدگوگرد و دی اکسيدنيتروژن و سقط جنين. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (98). pp. 1-10. ISSN 2228-7051

مسیبی, زیبا and موحديان, امیرحسین and صفری, احمد and اکبری, حسین (2012) بررسی نتايج پالس اکسی‌متری دست و پا در تشخيص زودهنگام بيماری‌های قلبی مادرزادی سيانوتيک در نوزادان متولد شده در بيمارستان شبيه خوانی کاشان در 6 ماهه اول سال 1385. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (101). pp. 15-22. ISSN 2228-7051

مصطفويان, زهرا and گوهردهی, فرزاد and شاکريان, ساره and نجومی, مرضیه and کيايی, عباس and غلامی پور, آرش and رضوانی, محمد (2012) کيفيت زندگی در بيماران مبتلا به پارکينسون: ارزيابی با استفاده از ابزار اختصاصی سنجش کيفيت زندگی پارکينسون (PDQ-39). مجله علوم پزشکی رازی, 19 (94). pp. 33-39. ISSN 2228-7051

ملا حسينی, رضا and خواجو, اشکان and شريفيان, زینب and مطيعی, مير ابوالفضل (2012) ارزيابی ارزش نمره توکوهاشی(Tokuhashi) در تعيين بقای بيماران دچار متاستاز به ستون فقرات. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (93). pp. 1-7. ISSN 2228-7051

منصوريان, مرتضی and صلحی, مهناز and دهداری, طاهره and تقديسی, محمدحسین and زمانی الويجه, فرشته and قربانی, مصطفی and رحيم زاده بزرکی, هادی and شفيعيان, زینب (2012) تبيين دلايل استفاده از سرنگ مشترک در معتادان تزريقی شهر اهواز:يک تحقيق کيفی. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (101). pp. 31-39. ISSN 2228-7051

مهاجری, داریوش and موسوی, غفور and رضايی, علی and عليمحمدی, آرمین (2012) تاثير سيمواستاتين بر التيام نقص تجربی استخوان متراکم فمور در موش صحرايی. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (91). pp. 27-35. ISSN 2228-7051

مهدوی ظفرقندی, رضا and عباسيون, رضا and شکيبا, بهنام (2012) استفاده از اتوگرافت تونيکا آلبوژينه کرورا اجسام غاری جهت درمان بيماری پيرونی: نتايج پيگيری يک ساله. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (101). pp. 51-60. ISSN 2228-7051

ميدانی, محسن and ميرزاده, فرنوش and صادقی, علیرضا (2012) گزارش يک مورد نادر بيمار مبتلا به بروسلوز با تظاهر ترومبوز وريد عمقی اندام تحتانی. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (94). pp. 40-43. ISSN 2228-7051

نوذری, شیما and حيدری کهن, فریبا and اشرفی خوزانی, مهتاب and احمدی, فرزانه and قاسمی, زینب and نامی, صنم and فلاحتی, مهربان (2012) مقايسه اثر ضد قارچی فلوکونازول به تنهايی و همراه با ذرات نانونقره بر روی کانديداهای مولد ولوواژينيت مزمن کانديديايی. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (93). pp. 8-14. ISSN 2228-7051

نوربخش, ثمیله and طالبی طاهر, مهشید and طباطبايی, آذردخت and يگانه, مهدی (2012) تعيين سطح استرم -1 در مايع مفصلی جهت تشخيص آرتريت سپتيک کودکان. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (92). pp. 1-7. ISSN 2228-7051

هاشمی, فاطمه and يغمائی, پریچهر and سعادتی, نغمه and حقيقی پوده, سپیده and رمضانی تهرانی, فهیمه and هدايتی, مهدی (2012) ارتباط سطح سرمی آديپسين با سندرم تخمدان پلی کيستيک (PCOS). مجله علوم پزشکی رازی, 19 (99). pp. 1-6. ISSN 2228-7051

وحدت, منصوره and کاشانيان, مریم and سريری, الهه and مهدی نيا رودسری, مهرنوش (2012) بررسی ارزش اندازه‌گيری نسبت کلسيم به کراتينين ادرار جهت پيش بينی پره اکلامپسی. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (91). pp. 15-19. ISSN 228-7051

يوسفی, احمد and گيلوری, عباس and شهميرزادی, طیبه and همّت, مرتضی and کشاورز, مریم (2012) بررسی توليدات علمی پژوهشگران ايرانی در حوزه ايمنی‌شناسی در پايگاه اطلاعاتی ISI. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (96). pp. 1-11. ISSN 2228-7051

پارسا يکتا, زهره and ابراهيمی, میثم and حسينی, سید مصطفی and نيکبخت نصرآبادی, علیرضا and صديقی, صنمبر and صالحی سورمقی, محمدحسین (2012) استمداد از گياهان دارويی به عنوان راهکاری برای تخفيف استفراغ مرحله حاد ناشی از شيمی درمانی. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (93). pp. 33-39. ISSN 2228-7051

پورستار بجه مير, کریم and پورستار بجه مير, آرش (2012) هيپرکاپنی و هيپوکسمی اختياری در نوزادان. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (100). pp. 44-53. ISSN 2228-7051

کاشانيان, مریم and برادران عطار مقدم, حمیدرضا and موسوی, سیده سمیه (2012) بررسی فراوانی عوامل خطر حاملگی نابجا و مقايسه آن در دو گروه سنی زير و بالای 20 سال. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (91). pp. 20-26. ISSN 2228-7051

کاشانيان, مریم and حجاران, مریم and قاسمی, افسانه and خاتمی, الهه سادات (2012) بررسی ارزش اندازه گيری حجم متوسط پلاکت سه ماهه اول و سوم بارداری در تشخيص پره اکلامپسی. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (94). pp. 1-9. ISSN 2228-7051

کديور, مریم and وفا, عاطفه and فرحزادی, آتنا and خانی, سپیده (2012) بررسی 6 ساله فراوانی اندومتريوز جدار شکم در بيماران مبتلا به اندومتريوز با تشخيص هيستوپاتولوژيک قطعی بستری در بيمارستان‌های رسول اکرم، شريعتی، و آتيه شهر تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (93). pp. 20-26. ISSN 2228-7051

کياسالاری, زهرا and خليلی, محسن and قنبريان, لیلا (2012) بررسی اثر عصاره آبی زعفران برحافظه و يادگيری موش‌های صحرايی نر ديابتی ناشی از تزريق استرپتوزوتوسين (Streptozotocin). مجله علوم پزشکی رازی, 19 (95). pp. 44-51. ISSN 2228-7051

گل آبادی, مجید and دهقان, فائزه and صفاخواه, فرناز and عطارچی, میرسعید (2012) بررسی تاثير نوبت کاری بر ميزان فشارخون در کارگران يک کارخانه لاستيک سازی. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (91). pp. 7-14. ISSN 2228-7051

گوهری, محمودرضا and صالحی, مسعود and زايری, فرید and مقدمی‌فر, زینب and خلدی, ناهید and وهابی, نسیم (2012) به کارگيری مدل اثرات تصادفی در تعيين عوامل موثر بر اختلال رشد کودکان زير 2سال مراجعه کننده به مراکز بهداشت شرق تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (99). pp. 32-39. ISSN 2228-7051

This list was generated on Fri Sep 29 13:26:42 2023 IRST.