Items where Division is "Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 49.

آتشك, سیروان and عزيز بيگي, کمال and سليماني, مهدی and قادري, محمد (2014) استاديار و متخصص فيزيولوژي ورزشي، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشكده علوم انساني، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامي، مهاباد، ايران. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (118). pp. 22-31. ISSN 2228-7051

آرامش, محمدرضا and ملکيان, آرش and دهدشتیان, مسعود and شاهوری, آزیتا and منجزی, لیلا (2014) تعيين ميزان و علل مرگ و مير نوزادان بستری در بخش مراقبت های ويژه نوزادان بيمارستان امام خمينی(ره) اهواز در سال 1390. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (120). pp. 36-43. ISSN 2228-7051

اراضی, حمید and دمیرچی, ارسلان and اسدي, عباس (2014) عنوان مکرر: پاسخ حاد هورمونی به فعاليت مقاومتی در مردان جوان و ميانسال مقايسه پاسخ حاد هورمونی متعاقب فعاليت مقاومتی با شدت متوسط در مردان جوان و ميانسال. مجله علوم پزشکی ایران, 21 (118). pp. 64-72. ISSN 2228-7051

اشرفي نيا, فرزانه and جاناني, لیلا and خواجه كاظمي, راضیه and دستورپور, مریم (2014) بررسی ارتباط ترس از ايدز با آگاهی و نگرش زنان سنين باروری نسبت به ايدز. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (117). pp. 76-84. ISSN 2228-7051

افشار خاص, لادن and توسلی, آزیتا and شامل, شیرین (2014) بررسی مقايسه‌ای سطح سرمی منيزيم در کودکان مبتلا به تب و تشنج و کودکان تبدار بدون تشنج. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (121). pp. 73-77. ISSN 2228-7051

امینی, بتول and كشميري, فاطمه and سلطاني عربشاهي, کامران and شیرازی, ماندانا (2014) چارچوب شايستگی های اساسی مهارت های ارتباطی در همکاری بين حرفه ای. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (118). pp. 32-40. ISSN 2228-7051

بيک زاده, بابک and دليرژ, نوروز and حبيبيان, رضا (2014) مقايسه روش های مختلف جداسازی مونوسيت ها با روش جداسازی آن ها در Magnetic Activated Cell Sorting. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (117). pp. 21-29. ISSN 2228-7051

ترتيبيان, بختیار and يعقوب نژاد, فخرالدین and عبدالله زاده, ناصح (2014) مقايسه شاخص‌های تنفسی و کيفيت خواب در مردان فعال و غير فعال جوان: ارتباط شاخص‌های تنفسی با کيفيت خواب. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (117). pp. 30-39. ISSN 2228-7051

ترتیبیان, بختیار and بقایی, بهروز (2014) اثر دو ماه سبک زندگی کم تحرک بر بيان ژنی شاخص های موثر در اضافه وزن و سلامت عروق در مردان 40- 55 سال. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (119). pp. 25-33. ISSN 2228-7051

تقدسی نژاد, فخرالدین and بهنوش, بهنام and عکاظی, آرش and مرعشی, سید مهدی and محسنی, کورش and صادقیان, مهران (2014) بررسی بيماران مبتلا به شوک در زمينه مسموميت‌ها ارجاع شده به بيمارستان بهارلو از تير ماه 1390 تا پايان خرداد 1391. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (119). pp. 49-59. ISSN 2228-7051

حاجیلو, بهروز and سپهریان, مصطفی and اسماعیلی, حامد and عنبریان, مهرداد (2014) اثر خستگی موضعی عضلات چهار‌سر‌رانی بر تغييرات مرکز فشار و توزيع فشار کف‌پايی در مرحله ايستايی راه‌رفتن. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (121). pp. 1-8. ISSN 2228-7051

حسن نسب, بهمن and بنی هاشم, نادیا and خوشبخت, افشین and شیرخانی, زیبا (2014) مقايسه بررسی اثربخشی اندانسترون و مپردين در پيشگيری از لرز پس از بيهوشی عمومی. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (121). pp. 46-51. ISSN 2228-7051

حسين آبادی, صدیقه and برخورداری, عبداله and راعی, مهدی and حميدی بگه جان, پیمان and راعی بندپی, طاهره and روحانی, حسین and رحمانی فرد, احسان and محمديان, مجتبی (2014) ارزيابی وضعيت سلامتی پرسنل شاغل: يک مطالعه مقطعی در شرکت سيمان شاهرود. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (120). pp. 44-52. ISSN 2228-7051

حسين زاده شيرذيلی, مریم and پاسبخش, پریچهر and عميدی, فردین and افسر طلا, زهره and سبحانی, عليقلی (2014) تاثير رتينوئيک اسيد در تمايز سلّول های بنیادی مزانشیمال بافت چربی به سلول های زایا‎. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (117). pp. 10-20. ISSN 2228-7051

خزير, زهرا and دهداري, طاهره and محمودي, محمود (2014) بررسی نگرش دانشجويان دختر علوم پزشکی نسبت به انجام جراحی زيبايی و رابطه آن با تصور از بدن. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (117). pp. 1-9. ISSN 2228-7051

خسروی, نسترن (2014) پيشگيری از آنتروکوليت نکروزان. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (121). pp. 67-72. ISSN 2228-7051

رحيملوي مرجاني, زاهده and حاتمي, حمیرا and علي همتي, علی رضا (2014) بررسی نقش سيستم نيتريک اکسايد در حافظه فضايی موش های مدل تجربی مالتيپل اسکلروزيس. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (117). pp. 49-58. ISSN 2228-7051

رودباری, مسعود and صالحی, مسعود (2014) به‌کارگيری رگرسيون پواسنی و رگرسيون دوجمله‌ای منفی با انباشتگی صفر برای مدل سازی داده‌های آموزشی. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (119). pp. 18-24. ISSN 2228-7051

شجاع الدین, سید صدرالدین and امیری, حسین and براتی, امیرحسین (2014) تاثير شش هفته تمرينات مقاومتی با کش بر ميزان درد مفصل و دامنه حرکتی مردان ورزشکار مبتلا به سندروم گيرافتادگی شانه. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (119). pp. 34-41. ISSN 2228-7051

صادقي فر, جمیل and سيدين, سید حسام and انجم شعاع, مینا and رجبي واسوكلايي, قاسم and موسوی, سید میثم and آرمون, بهرام (2014) تعيين درجه‌ توسعه يافتگی شهرستان های استان بوشهر از نظر شاخص های بهداشتی درمانی با استفاده از روش تاکسونومی عددی. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (118). pp. 81-91. ISSN 2228-7051

صلحي, مهناز and عباسي, حمید and هزاوه اي, محمدمهدی and روشنايي, قدرت اله (2014) بررسی تاثير مداخله آموزشی بر توانمند سازی دانش آموزان در پيشگيری از مصرف سيگار. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (118). pp. 52-63. ISSN 2228-7051

صلحی, مهناز and رضازاده, افسانه and اعظم, کمال (2014) کاربرد تئوری رفتار برنامه ريزی شده در پيش بينی مسئوليت در قبال سلامتی، سلامت معنوی و روابط بين فردی در دانش آموزان دختر سال دوم دبيرستان های تبريز. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (121). pp. 9-17. ISSN 2228-7051

صيقلي, فریبا and فلاحي, محدثه and فراهاني, زهرا (2014) عوامل موثر بر تاثير گذاری کارگاه ترويج تغذيه با شير مادر بر دانش، نگرش و عملکرد شرکت کنندگان. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (118). pp. 92-101. ISSN 2228-7051

ضيائي, منصور and ايزدپناه, سونیا and شرفي, کیومرث and برزگر شنگل, اکبر and ايزدي لاي بيدي, مرضیه (2014) شيوع و ريسک‌فاکتورهای اختلالات اسکلتی-عضلانی در رانندگان تاکسی درون‌شهری و بيرون‌شهري؛ شهر انديشه سال 1390. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (118). pp. 41-50. ISSN 2228-7051

عربلو, طاهره and آريائيان, ناهید and ولي زاده, مجید and حسینی, فاطمه and جلالي, محمود (2014) تاثير مصرف مکمل زنجبيل بر برخی از عوامل خطر بيماری های قلبی- عروقی در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (118). pp. 1-2. ISSN 2228-7051

علي بخشي, رضا and خالقي, سمیه and اكرمي پور, رضا and بيدكي, سید کاظم (2014) بررسی مولکولی جهش های غير حذفی ژن های آلفاگلوبين بيماران آلفا تالاسمی دراستان کرمانشاه. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (118). pp. 13-21. ISSN 2228-7051

عليزاده اطاقور, حمیدرضا and حسينی, مصطفی and تيزمغز, عدنان and شبستانی پور, غزال and جمالی حاجيانی, احسان (2014) گزارش يک مورد انسداد مکانيکی روده به دنبال آپانديسيت گانگرنه. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (121). pp. 63-66. ISSN 2228-7051

فرزانگی, پروین and امان زاده, ابراهیم (2014) اثر تمرين هوازی بر ميزان اندوتلين1، پروتئين واکنشی C‏ و نيتريک اکسيد پلاسما در زنان يائسه با فشار خون بالا. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (120). pp. 27-36. ISSN 2228-7051

فلاح محمدی, ضیاء and آقاسی, محمد and احمدی کردآسيابی, مرجان (2014) اثرات محافظتی عصاره گل گياه ازگيل ژاپنی بر سطوح MANF ساقه مغز در برابر سم 6- هيدروکسی دوپامين در رت. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (120). pp. 61-68. ISSN 2228-7051

متاجی امیررود, مریم and تقدیسی, محمدحسین and شیدفر, فرزاد and گوهري, محمودرضا (2014) بررسی ارتباط حمايت اجتماعی درک شده و انجام رفتارهای غذايی پيشگيری‌کننده از چاقی در زنان شهر اروميه در سال 1391. مجله علوم پزشکی ایران, 21 (119). pp. 1-11. ISSN 2228-7051

محبی, سیامک and آزادبخت, لیلا and فیضی, آوات and حضوری, محمد and شریفی راد, غلامرضا (2014) اثرات برنامه آموزشی مبتنی بر ارتقاء خودکارآمدی درک شده بر کنترل عوامل خطر ساز سندرم متابوليک. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (120). pp. 9-18. ISSN 2228-7043

محمدنژاد, احمد and کجباف زاده, عبدالمحمد and محسنی, محمدجواد and محمدنژاد, صمد and عقابیان, محمدعلی and تیرگري, فرخ and واسعی, محمد and حدادي, مهناز and ریسمانچی, ساناز and امانپور, سعید (2014) ايجاد مدل زنوگرافت بومی تومور ويلمز در ايران و کاربردهای آن در توسعه مطالعات پيش بالينی. مجله علوم پزشکی ایران, 21 (119). pp. 60-68. ISSN 2228-7051

مرعشی, سید مهدی and صابونی, فرح and ضیایی, وحید and نصري نصرآبادي, زینب (2014) گزارش يک مورد تب حاد روماتيسمی با علايم اوليه التهاب چند مفصلی. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (120). pp. 76-82. ISSN 2228-7051

مرعشی, سید مهدی and مجیدی, محمد and صادقیان, مهران and نصري نصرآبادي, زینب (2014) نکته‌ای در خصوص مسموميت فسفيد آلومينوم و درمان با ديگوکسين. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (120). pp. 83-84. ISSN 2228-7051

منصوري, طاهره and دهداري, طاهره and سید فاطمی, نعیمه and گوهري, محمدرضا and برخورداري, مهرداد (2014) بررسی تاثير آموزش مهارت‌های ارتباطی بر استرس درک شده مراقبين سالمندان مبتلا به آلزايمر مراجعه کننده به انجمن آلزايمر ايران در سال 1391. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (121). pp. 52-62. ISSN 2228-7051

منصوریان, مرتضی and صلحی, مهناز and ادب, زهره and لطیفی, مرضیه (2014) رابطه وابستگی به تلفن همراه با احساس تنهايی و حمايت اجتماعی در دانشجويان. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (77). pp. 1-8. ISSN 2228-7043

ناظميان, فاطمه and جواد موسوي, غزال and نقيبي, مسیح and هاشمي, اسحاق and مهربان, سعیده (2014) بررسی مقايسه ای سطح سرمی آديپونکتين قبل و بعد از پيوند کليه. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (117). pp. 59-65. ISSN 2228-7051

نجاتمند, نعمت اله and رمضانی, علیرضا and براتی, امیرحسین (2014) تاثير مصرف کوتاه مدت مکمل CoQ10 بر نشانگرهای حاصل از کوفتگی عضلانی تاخيری. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (119). pp. 77-85. ISSN 2228-7051

نجاتی, وحید and شیری, اسماعیل and فرقانی, سمانه (2014) بررسی تاثير برنامه توانبخشی هيجانی مبتنی بر رايانه بر درک حالات هيجانی در کودکان پيش دبستانی. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (120). pp. 19-26. ISSN 2228-7051

وسدی, الهام and برزگر, حامد and برجیان فرد, محبوبه (2014) تأثير مصرف مکمل امگا ۳ و غذای پرچرب بر مقادير عامل نوروتروفيک مشتق از مغز (BDNF) در هيپوکمپ رت‌های نر بالغ. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (119). pp. 42-48. ISSN 2228-7051

يداللهي, آزیتا and ميرزازاده, عظیم and فتي, لادن (2014) پيش بينی موفقيت تحصيلی بر اساس هوش هيجانی و مولفه های جمعيت شناختی. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (118). pp. 73-80. ISSN 2228-7051

يداله پور, نوا and تجلي, شیرین and شاطرزاده يزدي, محمدجعفر and مجدي نسب, نسترن and مهرآور, محمد (2014) بررسی هماهنگی های وضعيتی پيش بينانه هنگام اعمال اغتشاش ارادی در زنان مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (117). pp. 66-75. ISSN 2228-7051

پرورش, سعیده and آهنگرداودي, محمد and دبیري, شهریار and دهقانی, اعظم (2014) سنجش سطح ادراری اينترلوکين 8 به عنوان يک روش غير تهاجمی جهت غربالگری ريفلاکس وزيکويورترال در بيماران بعد از بهبود پيلونفريت حاد. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (120). pp. 69-75. ISSN 2228-7051

پرورش, سعیده and آهنگرداودي, محمد and دبیري, شهریار and دهقانی, اعظم (2014) سنجش سطح ادراری اينترلوکين 8 به عنوان يک روش غير تهاجمی جهت غربالگری ريفلاکس وزيکويورترال در بيماران بعد از بهبود پيلونفريت حاد. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (119). pp. 86-92. ISSN 2228-7051

کاشف, مجید and سنه, افسانه and ثریا اکبرآباد, سمیه (2014) مقايسه تأثير مفناميک اسيد و تمرينات ورزشی بر تسکين ديسمنوره اوليه دختران غير ورزشکار. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (119). pp. 12-17. ISSN 2228-7051

کهرام فر, علی and برادران کاظم زاده, رضا and کهرام فر, زهره (2014) بکارگيری مدل زنجيره ارزش پورتر در حوزه سلامت برای بيماران ديابت شيرين: مطالعه موردی بيمارستان شهيد بهشتی همدان. مجله علوم پزشکی ایران, 21 (121). pp. 18-29. ISSN 2228-7051

گائينی, عباسعلی and صمدی, علی and خالصی, مریم (2014) شاخص توده چربی بدن (FMI) در مقايسه با شاخص توده وزن بدن (BMI) در تعيين چاقی کودکان پيش‌دبستانی. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (120). pp. 53-60. ISSN 2228-7051

گائينی, عباسعلی and چمنی, اکبر and کردی, محمدرضا and مشهدی ابوالقاسم, آزیتا (2014) تاثير بازی در زمين های کوچک برو نوتروفیل های فوتبالیست های جوان IL-18. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (117). pp. 40-48. ISSN 2228-7051

یزدانی, رستم and هاشمی باجگانی, سید مهدی and ثمره فکری, میترا and حسن آقائی, ترلان and غلامرضاپور, محمدرضا and ملائی, حمیدرضا (2014) آيا شيوع کلونيزاسيون با پنوموسيستيس جيرووسی در مبتلايان به بيماری انسدادی مزمن ريوی با شرايط اکولوژيک و اقليمی ارتباط دارد؟. مجله علوم پزشکی رازی, 12 (121). pp. 30-35. ISSN 2228-7051

This list was generated on Wed Oct 4 22:47:35 2023 IRST.