Items where Subject is "R Medicine > RJ Pediatrics > RJ101 Child Health. Child health services"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: م | ن | ه | پ | گ
Number of items at this level: 22.

م

محلوجی, خديجه (2002) بررسی بيماران بستری به علت پنومونی در بيمارستان حضرت علی‌اصغر(ع) در مدت 3 سال. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (27). pp. 615-621. ISSN 2228-7051

ملکان‌راد, الهه and ممتازمنش, نادر (2002) بررسی عوارض قلبی در بيماران مبتلا به تالاسمی ماژور در کاشان در سالهای 1378 لغايت 1379. مجله علوم پزشکی رازی, 27 (8). pp. 623-631. ISSN 2228-7051

ملکان‌راد, الهه and ممتازمنش, نادر (2004) بررسی اثر تجويز روی خوراکی به مدت 14 روز در کودکان 12 تا 36 ماهه مبتلا به اسهال حاد و اختلال رشد در کلينيک‌های سرپايی. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (42). pp. 645-652. ISSN 2228-7051

مهرور, عظیم and عبدی, علی اکبر and عادلی, بهرام (2004) گزارش 1 مورد ابتلای سرطان سلول سنگ‌فرشی در کودک 5 ساله همراه با کاهش رشد. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (42). pp. 653-658. ISSN 2228-7051

مهرور, عظیم and وثوق, پروانه and مهرور, نرجس and آذرکيوان, آزیتا and ارجمندی رفسنجانی, خدیجه and انصاری, شهلا and نيکفرجام, حسن (2007) پاسخ ايمنی به واکسن هپاتيت B در بيماران مبتلا به لوسمی لنفوبلاستيک حاد در فاز نگهدارنده شيمی درمانی در بيمارستان حضرت علی اصغر(ع). مجله علوم پزشکی رازی, 14 (56). pp. 173-180. ISSN 2228-7051

ميرشميرانی, علیرضا and عميد, محمدحسین (1997) بررسی جراحی پرولاپس رکتوم طی سالهای 1373- 1368 در مرکز کودکان مفيد. مجله علوم پزشکی رازی, 4 (1). pp. 57-61. ISSN 2228-7051

ن

ناطقيان, علیرضا and پروين, محمود and روحانی, پانته‌آ and تبريزی, مهرناز (2009) بررسی شيوع عفونت ادراری حاد با اشريشياکلی مقاوم به جنتامايسين و سفترياکسون و عوامل خطرساز آن در کودکان بستری در بيمارستان حضرت علی‌اصغر(ع). مجله علوم پزشکی رازی, 16 (66). pp. 13-26. ISSN 2228-7051

نخستين‌داوری, پریدخت and اعرابی‌مقدم, محمدیوسف and رجائی, شاهرخ and ترابی‌نژاد, محمدحسین (2003) گزارش 3 بيمار مبتلا به تونل آئورت به بطن چپ. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (34). pp. 303-307. ISSN 2228-7051

نخعی, شهربانو (2000) آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی کودکان: تجربه شش ماهه در بيمارستان کودکان علی اصغر (ع). مجله علوم پزشکی رازی, 6 (4). pp. 315-318. ISSN 2228-7051

نوربخش, ثمیله and تنکابنی, حسن and اسقايی, مریم and حسينی, فاطمه and واحد, لیلی and طباطبايی, آذردخت (2004) بررسی فراوانی عفونت هرپس ويروس در کودکان مبتلا به مننگوآنسفاليت آسپتيک که در بخش کودکان بيمارستان‌های رسول اکرم(ص) و مفيد بستری بودند. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (42). pp. 659-665. ISSN 2228-7051

نوربخش, ثمیله and شناسا, سوزان and رفيع‌نژاد, منصوره (2002) بررسی ميزان کلنيزاسيون پنوموکوکهای مقاوم به پنی‌سيلين در کودکان مقيم در مهدکودکها طی سالهای 1376-1375. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (26). pp. 472-478. ISSN 2228-7051

نوربخش, ثمیله and طالبی طاهر, مهشید and طباطبايی, آذردخت and يگانه, مهدی (2012) تعيين سطح استرم -1 در مايع مفصلی جهت تشخيص آرتريت سپتيک کودکان. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (92). pp. 1-7. ISSN 2228-7051

نوربخش, ثمیله and فرهادی, محمد and طباطبايی, آذردخت (2005) بررسی مقايسه‌ای سرولوژی اريون در کودکان مبتلا به کاهش شنوايی حسی عصبی و کودکان غيرمبتلا Comparative Study of Mumps Serology in SNHL Children and Unaffected Ones. مجله علوم پزشکی رازی, 12 (48). pp. 155-164. ISSN 2228-7051

نوربخش, ثمیله and فرهادی, محمد and طباطبايی, آذردخت and محمدپور مير, علی (2008) بررسی فراوانی عفونت کلاميديا پنومونيه در نسج آدنوئيد کودکان آدنوئيدکتومی شده در مجتمع حضرت رسول اکرم(ص) تهران، 85-1384. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 199-207. ISSN 2228-7051

نيلفروشان, محمدعلی and عزالدين زنجانی, ناهید and سعدونديان, سوسن and ملک افضلی, حسین (1998) بررسی اثرات تغذيه با شيرمادر و هم اتاقی مادر و نوزاد بر ميزان عفونت نوزادی در مرکز آموزشی درمانی فيروزگر - تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 5 (1). pp. 59-65. ISSN 2228-7051

ه

هومن, نکیسا and اتوکش, حسن and مدنی, عباس and اصفهانی, سید طاهر and شريفيان, مصطفی and محكم, معصومه and مهدوی, علی and عطايی, نعمت اله and محسنی, پروین and قلی‌خانی, فاطمه and لطيف, الهه (2008) بررسی اپيدميولوژيک کودکان تحت دياليز صفاقی مزمن در سه بيمارستان کودکان حضرت علی اصغر(ع)، مفيد و مرکز طبی از سال 1372 لغايت 1383. مجله علوم پزشکی رازی, 15 (58). pp. 207-214. ISSN 2228-7051

هومن, نکیسا and ارجمندی رفسنجانی, خدیجه and وثوق, پروانه (2007) بررسی عملکرد لوله نزديک کليه در کودکان تحت شيمی درمانی در بيمارستان. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (55). pp. 197-205. ISSN 2228-7051

پ

پورآرين, شهناز and وفافر, ارمغان and زارع, زهرا (2002) بررسی ميزان بروز تولد نوزاد نارس، عوارض و سرانجام آنها در بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شيراز در سال 1999. مجله علوم پزشکی رازی, 9 (28). pp. 19-25. ISSN 2228-7051

پورستار بجه مير, کریم and پورستار بجه مير, آرش (2012) هيپرکاپنی و هيپوکسمی اختياری در نوزادان. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (100). pp. 44-53. ISSN 2228-7051

پولادفر, غلامرضا and ملاح زاده, عبدالرسول (2005) بررسی شيوع ناهنجاريهای مادرزادی خفيف و وارياسيونهای طبيعی در نوزادان بندر بوشهر. دوماه نامه طب جنوب, 8 (1). pp. 43-52. ISSN 4374-1735

گ

گودرزی, مهرداد and ابراهیم سلطانی, علیرضا and صدرالسادات, سید حسین and رحیم زاده, پوپک and ضيايي فرد, محسن (2013) تأثير القاء استنشاقی با هالوتان به روش تک تنفسی بر روی فاصله QT در اطفال. فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد, 3 (4). pp. 242-247. ISSN 3324-2322

گوهری, محمودرضا and صالحی, مسعود and زايری, فرید and مقدمی‌فر, زینب and خلدی, ناهید and وهابی, نسیم (2012) به کارگيری مدل اثرات تصادفی در تعيين عوامل موثر بر اختلال رشد کودکان زير 2سال مراجعه کننده به مراکز بهداشت شرق تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (99). pp. 32-39. ISSN 2228-7051

This list was generated on Fri Jul 21 22:30:41 2017 IRDT.