Items where Subject is "R Medicine > RT Nursing"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | V | آ | ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | م | ن | ه | و | ي | پ | چ | ک | گ | ی |
Number of items at this level: 336.

B

Bahreini, Masoud and Moattari, Marzieh and Ahmadi, Fazlolah and Kaveh, Mohammad Hosein and Hayatdavoudy, Parichehr and Mirzaei, Mostafa (2011) Comparison of head nurses and practicing nurses in nurse competence assessment. Iran J Nurs Midwifery Res, 16 (3).

V

Vaziri, Farideh and Hoseini, Azam and Kamali, Farahnaz and Abdali, Khadijeh (2015) Comparing the Effects of Aerobic and Stretching Exercises on the Intensity of Primary Dysmenorrhea in the Students of Universities of Bushehr. Journal of Family and Reproductive Health, 9 (1).

آ

آتش‌زاده شوريده, فروزان and افشار, اکرم and نادری, منيژه and علوی مجد, حميد (2015) همبستگی سبک رهبری سرپرستاران از ديدگاه پرستاران با تنش شغلی پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (1). pp. 72-79. ISSN 2251-9947

آخوند لطفعلی, پريناز and حسينی, محمد علی and خانکه, حميدرضا and فلاحی خشکناب, مسعود and حسين زاده, سمانه (2012) بررسی تأثير آموزش هوش هيجانی برتعارض شغلی پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (1). pp. 7-16. ISSN 2251-9947

آذرپور, زینب and معصوم پور, آناهیتا and روحانی, کاملیا and جام برسنگ, سارا (2015) بررسی تأثير آموزش احياء قلبی-ريوی بر آگاهی و عملکرد دانش آموزان مقطع ابتدايی. نشریه آموزش پرستاری, 4 (3). pp. 1-10. ISSN 2222-4428

آزادمنش, یاسین and عظیمیان, جلیل and ضیغمی, رضا and جهانی هاشمی, حسن (2013) بررسی همبستگی سبک‌های يادگيری با برخی ويژگی‌های دانشجويان پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی قزوين با استفاده از الگوی وارک. نشریه آموزش پرستاری, 2 (1). pp. 27-35. ISSN 2222-4428

آزادچهر, محمد جواد and رهگذر, مهدی and کريملو, مسعود and اديب حاج باقری, محسن (2014) شناسايی برخی عوامل موثر بر بقاء سالمندان مقيم سرای سالمند با استفاده از الگوي­ مفصل مخاطرات رقابتی: رويکرد بيزی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (4). pp. 46-55. ISSN 2251-9947

آقاجری, پروانه and حسین زاده, مینا and مهدوی, نادر and هشترودی زاده, محمد and وحیدی, مریم (2015) تأثير آموزش مهارت های زندگی بر انگيزه يادگيری (درونی و بيرونی)، عزت نفس و پيشرفت تحصيلی دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 4 (2). pp. 18-27. ISSN 2222-4428

آقاخانی, نادر and شريف نيا, سید حمید and دهقانی, محمدرضا and حجتی, حميد and غنا, ساميه and حکمت افشار, ميترا and اقتدار, سامره (2013) اثربخشی مدل مشارکت پرسنل پرستاری بر کارآيی آموزش بالينی دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 2 (1). pp. 8-15. ISSN 2222-4428

آهنچيان, محمدرضا and اميری, رعنا and بخشی, محمود (2012) بررسی همبستگی هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی در پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (2). pp. 44-53. ISSN 2251-9947

آهنچیان, محمدرضا and حسنیان, زهرا مرضیه (2013) ارتباط بين سبک تفکر و سبک حل مشکل در دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 2 (3). pp. 38-48. ISSN 2222-4428

ا

ابراهيمی, حسين and حسين زاده, راحله and زاغری تفرشی, منصوره and حسين زاده, صدف and اصغری جعفرآبادی, محمد (2013) توانمندی بالينی و روانشناختی پرستاران و همبستگی آن ها با مشخصات فردی-اجتماعی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (4). pp. 30-38. ISSN 2251-9947

ابراهيمی, حسين and صادقی, مهدی and اشرفی, رسول (2015) بررسی ارتباط ميزان توانمندی با دانش مرتبط به بيماری و شاخص‌های کنترل متابوليک در بيماران ديابتی نوع 2. نشریه آموزش پرستاری, 4 (1). pp. 23-30. ISSN 2222-4428

ابراهيمی, حسين and نويديان, علی and عامری, محمود and صادقی, مهدی (2014) فرسودگی شغلی، ابعاد و عوامل مرتبط با آن در کارکنان عملياتی فوريت‌های پزشکی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (3). pp. 16-26. ISSN 2251-9947

ابراهيمی, حسين and نويديان, علی and کيخا, رقيه (2014) تأثير مراقبت‌های حمايتی پرستاران بر کاهش اضطراب بيماران دريافت کننده الکتروشوک درمانی. نشریه روان پرستاری, 1 (4). pp. 13-24. ISSN 2345-2528

ابراهيمی, حسین and نيکروش, منصوره and اسکويی, سیده فاطمه and احمدی, فضل اله (2007) استرس: واکنش عمده پرستاران به بافت تصميم‌گيری اخلاقی. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (54). pp. 7-15. ISSN 2228-7051

ابراهيمی پور, حسين and وفايی نجار, علی and زمردی نيت, هادی and اماميان, حسين (2014) ارزشيابی عملکرد شبکه بهداشت شهرستان بردسکن با استفاده از الگوی بنياد اروپايی مديريت کيفيت. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (4). pp. 27-36. ISSN 2251-9947

ابراهیمی, حسین and صادقی, مهدی (2014) بررسی تاثير آموزش رژيم غذايی بر شاخص‌های آزمايشگاهی بيماران تحت درمان با همودياليز. نشریه آموزش پرستاری, 2 (4). pp. 12-22. ISSN 2222-4428

اجلی, امين and خدايی اردکانی, محمدرضا and گودرزی, مهناز and تميزی, زهرا and ديبايی, مارال (2015) ارتباط مشخصات بيماران روانی با فرار آنان از مرکز روان‌پزشکی رازی. نشریه روان پرستاری, 2 (4). pp. 59-67. ISSN 2345-2528

اجلی, امين and فلاحی خشکناب, مسعود and ديبايی, مارال (2015) بررسی وضعيت فرهنگ ايمنی بيمار در مرکز روان ‌پزشکی رازی تهران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (4). pp. 84-94. ISSN 2251-9947

احمديان, حمزه and شمسايی, فرشيد and رحيمی رهبر, معصومه (2014) ارتباط سبک دلبستگی با روابط بين فردی پرستاران. نشریه روان پرستاری, 2 (1). pp. 55-62. ISSN 2345-2528

احمدی, ابراهيم and فارسی, عليرضا and واعظ موسوی, سيد محمد کاظم (2015) تأثير تمرين بازخورد زيستی و آرام سازی عضلانی بر اضطراب حالتی - رقابتی بازيکنان فوتبال. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (3). pp. 51-59. ISSN 2251-9947

احمدی ليوانی, اعظم and حسينی, محمد علی and ولی پور خطير, محمد (2013) بررسی شکاف بين وضعيت های موجود و مطلوب مديريت کيفيت فراگيردر مراکز غيردولتی سازمان بهزيستی شهر گرگان با استفاده از منطق فازی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (1). pp. 7-16. ISSN 2251-9947

ارشدی, محمد and وليزاده, سوسن and باباپور, جليل and راحله شاملی, جليل (2013) مقايسه وضعيت دلبستگی به والدين کودکان مهدکودکی و غيرمهدکودکی شهر تبريز. نشریه روان پرستاری, 1 (1). pp. 10-18. ISSN 2345-2528

ازمل, محمد and شفیعی, ابراهیم and حسینی, فاطمه (2012) بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در عملکرد مبتنی بر شواهد : در یکی از مراکز آموزشی درمانی شهرستان بوشهر. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر. (Unpublished)

اسدزندی, مينو and شکاری فرد, محمد and عبادی, عباس and مروتی شريف آباد, محمدعلی and سالاری, محمدمهدی (2015) تاثير آموزش مديريت خشم، مبتنی بر مدل پندر بر رفتار پر خطر درگيری در سربازان. نشریه روان پرستاری, 2 (4). pp. 68-79. ISSN 2345-2528

اسدی نوقابی, احمدعلی and زندی, میترا and مهران, عباس and علويان, سيد مؤيد and حسن‌پور دهکردی, علی (2008) بررسی اثر آموزش بر بهبود کيفيت زندگی بيماران تحت درمان با پی‌دی‌فرون. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (56). pp. 21-28. ISSN 2228-7051

اسماعيلی, رقيه and حسينی, ميمنت and يغمايی, فريده (2012) بررسی فعاليت بدنی مدرسين زن دانشگاه: طراحی، اعتبار سنجی و بکار گيری ابزار ثبت زمان فعاليت بدنی بالغين. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (1). pp. 26-33. ISSN 2251-9947

اسکندرنژاد, مهتا (2013) همبستگی ادراک تصوير بدنی و ميزان فعاليت ‌بدنی در زنان و مردان با توجه به سطوح مختلف شاخص توده بدنی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (2). pp. 59-70. ISSN 2251-9947

اسکندری, منيژه and عباس زاده, عباس and برهانی, فريبا (2012) مراقبت در حال تغيير: چالش فرايند مراقبت از سلامت در جامعه روستايی ايران بر اساس تجربه مراقبين سلامت. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (2). pp. 66-74. ISSN 2251-9947

اعتمادی سنندجی, ماشاالله and قهری سرابی, علیرضا and بنکدار, حميرا and اکبرزاده باغبان, عليرضا and بنا درخشان, همایون and قاسمی, سعید (2015) مقايسه تأثير دو روش آموزش چهره به چهره و کتابچه آموزشی بر خودکارآمدی تنفسی مبتلايان به بيماری مزمن انسدادی ريه مراجعه‌کننده به بيمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی. نشریه آموزش پرستاری, 4 (1). pp. 1-7. ISSN 2222-4428

افراسیابی فر, اردشیر and نجفی دولت آبادی, شهلا and موسوی, اسدالله (2014) مقايسه تأثير سخنرانی بازخوردی و سخنرانی سنتی بر يادگيری و رضايتمندی دانشجويان در درس مراقبت‌های ويژه پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 3 (3). pp. 69-78. ISSN 2222-4428

افکند, صغری and نوروزی تبريزی, کيان and فلاحی خشکناب, مسعود and رضا سلطانی, پوريا (2012) بررسی تأثير "الگوی مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی" بر افسردگی بيماران همودياليزی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (3). pp. 7-16. ISSN 2251-9947

الهی, نسرین and الحانی, فاطمه and احمدی, فضل اله (2014) مشارکت حرفه‌ای: تبيين تجارب پرستاران در مواجهه با فاصله بين آموزش نظری و بالين. نشریه آموزش پرستاری, 3 (1). pp. 21-31. ISSN 2222-4428

امت رضا, سعيد and مشتاق عشق, زهرا and اسحاق, منوچهر and حکمت افشار, ميترا and نائينی, محمدکاظم (2014) بررسی تاثير برنامه آموزش خود مراقبتی بر اساس "الگوی خود مراقبتی اورم" بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به ميگرن. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (1). pp. 7-13. ISSN 2251-9947

امينی مريدانی, محمدرضا and طل, آذر and صادقی, رویا and محبی, بهرام and اعظم, کمال (2015) بررسی تأثير مداخله آموزشی خانواده محور بر حمايت اجتماعی درک شده سالمندان ديابتی نوع 2: کاربرد تئوری شناختی اجتماعي. نشریه آموزش پرستاری, 4 (3). pp. 30-40. ISSN 2222-4428

امینی, راضیه and جوزی, مینا and مقیمیان, مریم and خراسانی, پروانه (2013) تأثير اجرای طرح مشاوره و راهنمايی تحصيلی توسط استاد راهنما بر ميزان اضطراب دانشجويان کارشناسی پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 2 (2). pp. 1-9. ISSN 2222-4428

اناركي, آزيتا and قائدمحمدي, زهرا and استوار, افشين and خواجه ئيان, عبدالمحمد and خواجه ئيان, محمد مهدي and معتمد, نيلوفر (2013) بررسي تاثير عوامل مرتبط با باروري و مراقبتهاي دوران بارداري بر مرگ و ميير حول تولد در استان بوشهر طي سال 1389-90. دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني. (Unpublished)

انتظاری ميبدی, محمد رضا and افخمی اردکانی, ايمانه and نصيريان, منصوره (2015) اثربخشی درمان مبتنی بر "نظريه انتخاب" بر اصلاح سبک زندگی زنان مبتلابه چاقی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (2). pp. 1-6. ISSN 2251-9947

اکرامی, محمود and ياری, فهيمه and رجب زاده, سميه (2012) ميزان آمادگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای اجرای مديريت کيفيت جامع درآموزش علوم پزشکی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (4). pp. 25-31. ISSN 2251-9947

ایزدی, احمد and برخورداری, معصومه and شجاعی, زهرا and ظاهری, مهدیه (2014) يادگيری خودراهبر در سال‌های مختلف تحصيلی و ارتباط آن با اضطراب و عزت نفس در دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 2 (4). pp. 80-89. ISSN 2222-4428

ایمانی, الهام and رسولی, مريم and زاغری تفرشی, منصوره (2014) مروری بر سبک‌های يادگيری تجربی در آموزش پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 3 (3). pp. 23-33. ISSN 2222-4428

ب

بابائی, جواد and جباری بيرامی, حسين (2014) موانع مشارکت اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان آذربايجان شرقی در نظام بهداشت و درمان: يک مطالعه کيفی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (3). pp. 78-89. ISSN 2251-9947

بابايی, نصيب and رحمانی, آزاد and محجل اقدم, عليرضا and زمانزاده, وحيد and داداش زاده, عباس and آزاده, مرضيه (2014) خشونت محل کار عليه پرستاران از ديدگاه بيماران. نشریه روان پرستاری, 2 (1). pp. 43-54. ISSN 2345-2528

باديه پيمای جهرمی, زهره and کشاورزی, ساره and جهان بین, ایران (2014) بررسی روايی و پايايی نسخه فارسی پرسشنامه خودپنداری حرفه‌ای پرستاران (NSCQ). نشریه آموزش پرستاری, 2 (4). pp. 63-71. ISSN 2222-4428

باقری, حسين and يغمايی, فريده and اشک تراب, طاهره and زابری, فريد (2014) بررسی ويژگی‌های روانسنجی پرسشنامه نگرانی‌های مرتبط با بيماری در بيماران مبتلا به نارسايی قلبی. نشریه روان پرستاری, 2 (1). pp. 23-33. ISSN 2345-2528

بامداد, مريم and فلاحی خشکناب, مسعود and دالوندی, اصغر and خدايی اردکانی, محمدرضا (2013) تأثير مراقبت معنوی بر سلامت معنوی وابستگان به آمفتامين. نشریه روان پرستاری, 1 (3). pp. 10-18. ISSN 2345-2528

بحريني, مسعود and معطري, مرضيه and كاوه, محمد حسين and احمدي, فض لاله (2011) مقايسه صلاحيت بالينی پرستاران شاغل در بيمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شيراز و بوشهر: يک خودآزمايی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 10 (2). pp. 101-110.

بحرینی, مسعود and بیژنی, مصطفی and رحمتی, هاشم and شهامت, شهره (1390) تاثير برنامه آموزشی چند رسانه ای بر ميزان بروز مواجهه با اجسام تيز و آلوده در کارکنان پرستاری‎. نشريه پرستاري ايران, 24 (64). pp. 69-77. ISSN 2008-5923

بحرینی, مسعود and شهامت, شهره and معطری, مرضیه and اکابریان, شرافت and شریفی, شریف and یزدانخواه فرد, محمدرضا (2012) تکامل مهارت ‌هاي بازانديشي پرستاران پس از به‌ کارگيري پورت فوليو: يک مطالعه کيفي. دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر, 12 (2). pp. 120-130.

بحرینی, مسعود and معطری, مرضیه and کاوه, محمد حسین and احمدی, فضل اله (1389) مقايسه صلاحيت باليني پرستاران شاغل در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شيراز و بوشهر: يك خودآزمايي‎. مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي, 10 (2). pp. 101-110. ISSN 1608-9359

بخشی ارجنکی, بتول and شريفی, طيبه and قاسمی پيربلوطی, محمد (2015) بررسی رابطه بهزيستی روان شناختی با نگرش دينی، عزت‌نفس و سرسختی روان شناختی با استفاده از مدل‌ سازی معادلات ساختاری در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی شهرکرد. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (3). pp. 60-69. ISSN 2251-9947

برزنجه عطری, شیرین and عبداللهی, حسين and ارشدی, محمد and اصغری جعفرآبادی, محمد (2015) تأثير مداخله آموزشی بر نگرش و رفتار مراقبتی مراقبين خانوادگی کودکان کم‌توان ذهنی. نشریه آموزش پرستاری, 3 (4). pp. 1-10. ISSN 2222-4428

برهانی, فريبا and عباس زاده, عباس and کهن, سيمين (2012) بررسی همبستگی خودکارآمدی مقابله با حوادث غيرمترقبه با ويژگی های جمعيت شناسی در پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (1). pp. 17-25. ISSN 2251-9947

بلورچی, فريبا and عبدالرحيمی, محبوبه and يغمايی, فريده and اکبرزاده باغبان, عليرضا (2015) عوامل مرتبط با ايجاد زخم فشاری در بيماران بستری در بخش ارتوپدی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (2). pp. 27-33. ISSN 2251-9947

بلياد, محمدرضا and ناهيدپور, فرزانه and آزادی, شهدخت and يادگاری, هاجر (2014) نقش خانواده ‌اصلی در تمايز خود و تعارضات ‌زناشويی. نشریه روان پرستاری, 2 (2). pp. 81-91. ISSN 2345-2528

بیرامی, منصور and موحدی, یزدان and عبهری, اصغر (2014) مقايسه مؤلفه هاي روان شناختي كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در پرستاران شیفت ثابت و متغیر. نشریه آموزش پرستاری, 3 (3). pp. 50-58. ISSN 2222-4428

ت

تقوی لاريجانی, ترانه and رضایت, فاطمه and سید فاطمی, نعیمه and مهران, عباس (2013) تأثير برنامه آموزشی رفتار قاطعانه بر سطح قاطعيت دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 1 (2). pp. 42-52. ISSN 2222-4428

تقوی لاريجانی, ترانه and مردانی حموله, مرجان and رضائی, نسرین and قدیریان, فتانه and رشیدی, اعظم (2014) رابطه قاطعيت و تفکر انتقادی در دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 3 (1). pp. 32-40. ISSN 2222-4428

تورانی, سوگند and احمدی, بتول and کرمی, عطيه (2014) همبستگی تعارض پرستاران و هوش هيجانی سرپرستاران بخش اورژانس در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ايران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (3). pp. 37-46. ISSN 2251-9947

تورانی, سوگند and حسینی, فاطمه and ازمل, محمد and کلهر, روح الله (1390) همبستگي سطح تعارض پرستاران بيمارستان هاي عمومي استان بوشهر با کاربرد سبک هاي مذاکره توسط سرپرستاران (1386)‎. مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين, 15 (2). pp. 63-69. ISSN 1561-3666

ث

ثناگو, اکرم and نيکروش, منصوره and دباغی, فاطمه (2006) بررسی مفهوم تعهد سازمانی از ديدگاه اعضای هيات علمی پرستاری و مامايی. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (52). pp. 83-92. ISSN 2228-7051

ج

جانی قربان, مژگان and اله داديان, مریم and حقانی, فریبا (2013) شبيه‌سازی راهکاری برای ارتقای آموزش بالينی. نشریه آموزش پرستاری, 2 (1). pp. 55-65. ISSN 2222-4428

جديد ميلانی, مريم and اشک تراب, طاهره and عابد سعيدی, ژيلا and علوی مجد, حميد (2012) تاثير گروه همتايان بر ارتقاء وضعيت سلامت جسمی بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس:آزمون نظريه خود-تعالی ريد. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (1). pp. 34-45. ISSN 2251-9947

جعفرمنش, هادی and ردجبران, مهدی and وکيليان, کتايون and رضايی, کورش and زند, سليمان and تاجيک, رضا (2014) بررسی سطح اضطراب و افسردگی در والدين کودکان مبتلا به بيماری‌های مزمن. نشریه روان پرستاری, 1 (4). pp. 45-53. ISSN 2345-2528

جلالوندی, مهناز and شاه طهماسبی, اسماعيل and شمس الهی, سارا (2013) بررسی کارايی نسبی مديريت کلان بهداشت روستايی در طول برنامه سوم و سال های ابتدايی برنامه چهارم توسعه. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (2). pp. 40-50. ISSN 2251-9947

جهان پور, فائزه and زارعی, احمدرضا and روانی پور, مریم and رزازان, نجمه and حسینی, سمیه (2014) بررسی مشکلات آموزش بالينی در بخش اطفال از ديدگاه دانشجويان و دانش‌آموختگان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. نشریه آموزش پرستاری, 2 (4). pp. 72-79. ISSN 2222-4428

جهان پور, فائزه and صديقي, زهرا and عضدي, پرويز (2013) بررسي، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در زمينه قوانين و مقررات حرفه اي. مديريت پرستاري, 1 (4). pp. 54-60.

جهان پور, فائزه and عضدی, پرویز and شریف, فرخنده (2010) درک دانشجویان پرستاری از تصمیم گیری بالینی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر. (Unpublished)

جهانفر, مريم and يغمايی, فريده and علوی مجد, حميد and افخمی, محمد and خاوری, زهره (2014) بررسی نگرش بيماران مبتلا به ديابت نوع دو در زمينه رفتارهای پيشگيری کننده از عوارض بيماری. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (2). pp. 43-53. ISSN 2251-9947

جوربنيان, عبدالحکيم and مکارم, اصغر and حسينی, محمدعلی and بخشی, عنايت اله (2014) همبستگی بين تعهد سازمانی با رفتارشهروندی سازمانی در کارکنان ستاد سازمان بهزيستی شهر تهران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (4). pp. 17-26. ISSN 2251-9947

جويباری, ليلا and حق دوست اسکویی, سیده فاطمه and احمدی, فضل اله (2005) پرستار آسودگی بخش: تجربه و ديدگاه بيماران بستری. مجله علوم پزشکی رازی, 12 (45). pp. 59-68. ISSN 2228-7051

ح

حاج رضایی, بهار and روشنی علی‌بنه‌سی, حسن and شاهعلی زاده, محمد and زینالی, مریم and بدلی, مهدی (2015) بررسی اثربخشی يادگيری تلفيقی بر مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 4 (1). pp. 49-59. ISSN 2222-4428

حاجی‌ کاظمی, افتخار السادات and محمدی, رخشنده and حسينی, فاطمه (2006) بررسی تاثير مشاوره قبل از ازدواج بر آگاهی دخترانStudy on the Effect of Premarital Health Counseling on Girls’ Awareness. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (52). pp. 93-100. ISSN 2228-7051

حاجی‌ کاظمی, افتخار السادات and نيک‌‌ پور, صغری and حقانی, حمید (2003) فراوانی علل قطع آمپول دپومدروکسی پروژسترون استات در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ايران. مجله علوم پزشکی رازی, 9 (31). pp. 515-520. ISSN 2228-7051

حريری, غلامرضا and يغمايی, فريده and زاغری تفرشی, منصوره and شاکری, نزهت (2012) بررسی برخی عوامل مرتبط با تمايل به ترک خدمت در پرستاران شاغل در بيمارستان های آموزشی تابع دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (3). pp. 17-27. ISSN 2251-9947

حسينی, محمدعلی and عظيم زاده, الهه (2013) همبستگی خودکارآمدی و راهبردهای مديريت تعارض در پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (4). pp. 16-23. ISSN 2251-9947

حسينی, ميمنت and اسمعيلی, رقيه and خاوری, زهره and يغمايی, فريده (2014) عوامل مرتبط با بکارگيری رايانه بر اساس " الگوی پذيرش فناوری". فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (3). pp. 69-77. ISSN 2251-9947

حسينی, ميمنت and اشک تراب, طاهره and تقديسی, محمدحسين (2013) شيوه زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشجويان پرستاری: مرور نظام مند. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (1). pp. 66-79. ISSN 2251-9947

حسينی, ميمنت and بيات, رويا and يغمايی, فريده and حسين زاد, صفيه and نصيری, نويده (2012) بررسی ميزان همبستگی ابعاد عملکرد خانواده و خود پنداره نوجوانان پسر سيگاری شهر زنجان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (4). pp. 61-68. ISSN 2251-9947

حسينی, ميمنت and خاوری, زهره and يغمايی, فريده and علوی مجد, حميد and جهانفر, مريم and حيدری, پوران (2014) بررسی همبستگی نگرش، خودکارآمدی، هنجار ذهنی با تمايل به انجام فعاليت بدنی در دانشجويان دختر. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (1). pp. 52-61. ISSN 2251-9947

حسينی نوده, زهرا and حسينی, ميمنت and يغمايی, فريده and علوی مجد, حميد and جباری, موسی (2012) بررسی همبستگی ويژگی های جمعيت شناسی و نگرش ايمنی به کار کارگران زن کارخانه های مواد غذايی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (3). pp. 64-72. ISSN 2251-9947

حسین رضایی, حکیمه and نوحی, عصمت and طاهر هريکنديی, سیده صغری (2015) تأثير آموزش بر دانش، نگرش و عملکرد از ديدگاه پرستاران بخش‌های مراقبت ويژه تروما در زمينه کاربرد مهارکننده‌های فيزيکی. نشریه آموزش پرستاری, 4 (1). pp. 31-38. ISSN 2222-4428

حشمتی نبوی, فاطمه and معماريان, ربابه and ونکی, زهره (2012) تاثير اجرای الگوی نظارت بالينی بر پيامدهای آموزش به بيمار. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (3). pp. 28-36. ISSN 2251-9947

حنيفی, نسرين and احمدی, فضل اله and معماريان, ربابه and خانی, محمد (2005) مقايسه تاثير روش‌های آرام‌سازی بنسون و پيش‌دارو بر فشار خون سيستوليک، دياستوليک، بطن چپ و آئورت در بيماران تحت آنژيوگرافی عروق کرونر. مجله علوم پزشکی رازی, 12 (46). pp. 287-294. ISSN 2228-7051

حيدری, محمد and شهبازی, سارا and دريس, فاطمه (2013) تاثير آموزش مهارت حل مسئله بر تصميم گيری دانشجويان فوريت های پزشکی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (2). pp. 25-31. ISSN 2251-9947

حکمت پو, داود and محمدی زيدی, عیسی and احمدی, فضل اله and عارفی, سید حسین and رفيعی, محمد (2010) تأثير بکارگيری مدل مراقبتی. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (75). pp. 33-50. ISSN 2228-7051

حکیم, اشرف السادات (2013) مؤلفه‌های تأثيرگذار بر ميزان رضايتمندی دانشجويان پرستاری از رشته تحصيلی. نشریه آموزش پرستاری, 2 (2). pp. 10-20. ISSN 2222-4428

حیدری, محمدرضا and انوشه, منيره and آزادارمکی, تقی and محمدی, عيسی (2013) بررسی بستر و زمينه آموزش مراقبت فرهنگی در ايران. نشریه آموزش پرستاری, 1 (2). pp. 1-8. ISSN 2222-4428

خ

خانکه, حميدرضا and علی نيا, شاهرخ and معصومی, غلامرضا and خراسانی زواره, داوود and رنجبر, مريم and داددوست, ليلا and حسينی, محمد علی and فلاحی خشکناب, مسعود and کاسترون, مارت (2013) خدمات پيش بيمارستانی با تاکيد بر حوادث ترافيکی: مروری بر کشور های توسعه يافته و در حال توسعه. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (2). pp. 71-79. ISSN 2251-9947

خانی, لطفعلی and غفاری, مظفر (2013) بررسی ارتباط سرمايه اجتماعی ميان گروهی و هوش فرهنگی با نگرش پرستاران نسبت به آموزش بيماران. نشریه آموزش پرستاری, 2 (3). pp. 58-67. ISSN 2222-4428

خاوشی, نعیمه and طل, آذر and شجاعی زاده, داود and شمشيری, احمدرضا (2015) تأثير مداخله آموزشی بر سبک زندگی سالمندان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اسلامشهر: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی. نشریه آموزش پرستاری, 3 (4). pp. 19-28. ISSN 2222-4428

خدابخشی کولايی, آناهيتا and بساطی مطلق, طيبه and تاجيک اسماعيلی, عزيزالله and تقوايی, داوود and رحمتی زاده, معصومه (2014) طرحواره های ناسازگار اوليه و نگرش صميمانه در مردان متاهل پيمان شکن و غير پيمان شکن. نشریه روان پرستاری, 2 (3). pp. 12-23. ISSN 2345-2528

خدابخشی کولايی, آناهيتا and رستاک, حميد and منصور, لادن and رشيدخانی, بهرام (2015) رابطه بين الگوهای غذايی با تصوير بدنی و اضطراب در نوجوانان. نشریه روان پرستاری, 2 (4). pp. 12-25. ISSN 2345-2528

خدابخشی کولايی, اناهيتا and باصری صالحی, نيلوفر and روشن, رسول and فلسفی نژاد, محمدرضا (2014) مقايسه طرح واره‏ های شناختی ناسازگار، باورهای غير منطقی و مهارت‏های ارتباطی در نوجوانان پرورشگاهی و غير پرورشگاهی. نشریه روان پرستاری, 2 (1). pp. 1-12. ISSN 2345-2528

خدابخشی کولايی, اناهيتا and مهرارا, مراد and نويديان, علی and مصلی نژاد, ليلی (2014) اثربخشی آموزش گروهی مهارت های جرأت ورزی بر فاکتورهای مرتبط با بهداشت روانی دانش آموزان. نشریه روان پرستاری, 1 (4). pp. 74-85. ISSN 2345-2528

خراسانی, پروانه and رسولی, مريم‌ and زاغری تفرشی, منصوره and پرويزی, سرور and نصراصفهانی, محمود (2014) طراحی و ارزشيابی "فرم ثبت آموزش ‌بيمار" برای ثبت ساختارمند فرآيند آموزش ‌بيمار. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (4). pp. 1-16. ISSN 2251-9947

خضری, رقیه and روانی پور, مریم and واحد پرست, حکیمه and معتمد, نیلوفر (2014) بررسی تاثیر الگوی خود مدیریتی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر.

خطیبان, مهناز and سنگستانی, گیتا and عشوندی, خدایار (2014) تجربه دانشجويان مامايی از آموزش به روش ايفای نقش در کارآموزی: پژوهش کيفی. نشریه آموزش پرستاری, 3 (1). pp. 61-70. ISSN 2222-4428

خوش ن‍ژاد فيروز, نفيسه and فرجی خياوی, فرزاد and زاهد ن‍ژاد, شهلا and حقيقی زاده, محمدحسين (2015) همبستگی رهبری تحول آفرين با عدالت سازمانی از ديدگاه کارکنان درمانگاه های توانبخشی بيمارستان های شهر اهواز. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (4). pp. 64-74. ISSN 2251-9947

خوشاب, هادی and سبزواری, سکينه and غلامحسينی نژاد, نجمه and رضايی, محمد علی (2013) مقايسه ديدگاه پزشکان، پرستاران و بيماران در زمينه عوامل مرتبط با اختلال خواب بيماران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (2). pp. 16-24. ISSN 2251-9947

د

دالوند, سحر and بخشی, عنايت اله and کريملو, مسعود and عادلی, مهين and نيک سيما, سيد حسن (2015) استفاده از مدل متغير پنهان در تعيين اثر همزمان عوامل مؤثر بر قند خون و کلسترول در بيماران قلبی شهر خرم آباد. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (1). pp. 9-20. ISSN 2251-9947

درويش پور کاخکی, علی and عابد سعيدی, ژيلا and عباس زاده, عباس (2014) ميزان مشارکت اجتماعی، موانع و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر تهران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (4). pp. 65-73. ISSN 2251-9947

دشتی, الهه and رسولی, مريم and خانعلی مجن, ليلا and پورحسين قلی, اسماء and شيرين آبادی فراهانی, اعظم (2014) همبستگی آمادگی ترخيص با بستری مجدد نوزادان نارس در بخش های مراقبت ويژه نوزادان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (4). pp. 37-45. ISSN 2251-9947

دهقانی, علی and اردوبادی, نگار and شمسی زاده, مرتضی and پروينيان نسب, علی محمد and طالبی, ميترا (2014) بررسی ديدگاه بيماران درباره ميزان رعايت معيارهای اخلاق حرفه‌ای در عملکرد پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 3 (2). pp. 76-84. ISSN 2222-4428

دهقانی, علی and محمد خان کرمانشاهی, سيما and معماريان, ربابه and حجتی, حميد and شمسی زاده, مرتضی (2013) بررسی تأثير آموزش همتا محور بر ميزان افسردگی بيماران مبتلا به بيماری مولتيپل اسکلروزيس. نشریه روان پرستاری, 1 (1). pp. 63-71. ISSN 2345-2528

دهقانی, محمد and حیوی حقیقی, محمدحسین and طیاری, نرگس and خرمی, فرید (2015) همبستگی رفتار سازمانی پرستاران و کيفيت مستندات آن‌ها. نشریه آموزش پرستاری, 3 (4). pp. 68-80. ISSN 2222-4428

دهقانی فيروز ابادی, محمد محسن and مکارم, اصغر and حسينی, محمد علی and کواری, سيد حبيب‌الله (2015) همبستگی هوش اخلاقی و تعهد سازمانی کارکنان مراکز توان‌بخشی سازمان بهزيستی شهر يزد. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (2). pp. 40-42. ISSN 2251-9947

ذ

ذوالفقاری, میترا and سوخک, فاطمه and اسدی نوقابی, احمدعلی and حقانی, حمید (2013) تأثير مداخله شناختی- رفتاری بر تبعيت از رژيم غذايی و محدوديت مصرف مايعات در بيماران همودياليزی. نشریه آموزش پرستاری, 2 (3). pp. 9-17. ISSN 2222-4428

ر

رئوفی کلاچايه, سيده سوسن and يغمايی, فريده and مهاجری, سحر and ندرلو, معصومه and ناصريان, جواد (2015) ادراک بيماران مبتلا به سکته قلبی از عوامل تأثيرگذار بر کيفيت زندگی: يک مطالعه کيفی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (4). pp. 95-103. ISSN 2251-9947

رادمهر, مریم and اشک تراب, طاهره and نیسی, لیلا (2013) تأثير اجرای برنامه آموزشی بر ارتقای سلامت بيماران وسواس جبری: بر پايه الگوی پندر. نشریه آموزش پرستاری, 2 (2). pp. 56-63. ISSN 2222-4428

راشدی, وحيد and فروغان, مهشيد and حسينی, محمد علی (2012) بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان بهزيستی استان تهران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (2). pp. 15-22. ISSN 2251-9947

رجبی, راحله and سبزواری, سکينه and برهانی, فريبا and حقدوست, علی اکبر and بازرگان, نسرين (2013) تاثير الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کيفيت زندگی کودکان سن مدرسه مبتلا به آسم. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (4). pp. 7-15. ISSN 2251-9947

رجبی پور, الهام and مداح, سادات سيد باقر and فلاحی خشکناب, مسعود and زارعی, فرشاد and انارکی, فخرالسادات (2014) تاثير "مصاحبه انگيزشی گروهی" بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به سرطان روده دارای استومی دائمی. نشریه روان پرستاری, 2 (3). pp. 58-68. ISSN 2345-2528

رحيمی, ابوالفضل and احمدی, فضل اله and آخوند, محمدرضا (2006) بررسی شيوع دردهای ستون فقرات در پرستاران شاغل در بيمارستان‌های شهر همدان، پاييز 1383. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (51). pp. 105-114. ISSN 2228-7051

رحيمی, ابوالفضل and احمدی, فضل اله and غلياف, محمود (2006) بررسی تاثير مدل مراقبت پيگير بر کيفيت زندگی بيماران همودياليزی. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (52). pp. 123-134. ISSN 2228-7051

رحيمی, عيلرضا and دالبند, محسن and شمسائی, فرشيد and ضرابيان, محمدکاظم (2013) بررسی فراوانی اختلال بدريختی بدن و اختلالات روانی توام با آن در داوطلبان جراحی زيبايی. نشریه روان پرستاری, 1 (2). pp. 70-78. ISSN 2345-2528

رزازان, نجمه and روانی پور, مریم and غریبی, طیبه and معتمد, نیلوفر (2014) بررسی تاثیر الگوی خود مدیریتی بر کیفیت زندگی نوجوانان وجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر.

رزازان, نجمه and روانی پور, مریم and غریبی, طیبه and معتمد, نیلوفر and زارعی, احمدرضا (2014) بررسی تأثير الگوی توانمندسازی خودمديريتی بر کيفيت زندگی نوجوانان و جوانان مبتلا به تالاسمی ماژور. نشریه آموزش پرستاری, 3 (2). pp. 48-59. ISSN 2222-4428

رسولی, الهه سيد and رحمانی, آزاد and زمان زاده, وحيد and اشرفی, علی and نيکانفر, عليرضا and حيدرزاده, حميد (2014) ارتباط خودکارآمدی با درک پيش‌آگهی بيماری در مبتلايان به سرطان. نشریه روان پرستاری, 2 (2). pp. 33-45. ISSN 2345-2528

رسولی, محسن and بهراميان, جاسم and زهراکار, کيانوش (2014) تاثير اميد درمانی گروهی بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به مولتيپل اسکروزيس. نشریه روان پرستاری, 1 (4). pp. 54-65. ISSN 2345-2528

رضائی, روح اله and جمشيدی, نسترن (2015) بررسی رفتار ايمنی در مقابل عوامل زيان آور محيط کار در شهرستان زنجان. نشریه جراحی ایران, 4 (4). pp. 14-21. ISSN 1735-4099

رضائی, شادی and ربيع راد, نارملا and تميزی, زهرا and فلاحی خشکناب, مسعود and محمد نژاد, اسمعيل and محمودی, محمود (2012) بررسی ميزان بروز مواجهه های شغلی با وسايل تيز و برنده درکارکنان درمانی شاغل در بخشهای اورژانس بيمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سالهای 89-1386. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (3). pp. 46-54. ISSN 2251-9947

رضايی راد, مصطفی and دعايی, حبيب اله (2012) بررسی رابطه راهبردهای منابع انسانی با حمايت سازمانی درک شده و تعهد سازمانی پرستاران: ارائه الگو. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (2). pp. 35-43. ISSN 2251-9947

رفاهی, سيد علی اکبر and شمسی, افضل and عبادی, عباس and سعيد, ياسر and مرادی, علی (2012) مقايسه سبک زندگی افراد نظامی و غير نظامی مبتلا به پرفشاری خون. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (4). pp. 43-50. ISSN 2251-9947

رفيعی, فروغ and اسکويی, سیده فاطمه and نيکروش, منصوره (2007) عوامل موثر در پاسخ پرستاران به فرسودگی شغلی. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (53). pp. 83-94. ISSN 2228-7051

رمضانخانی, علی and محفوظ پور, سعاد and دانش کهن, عباس and دانش, گلسا (2015) مقايسه همبستگی بين مديريت دانش و فرهنگ سازمانی در بيمارستان های منتخب دولتی و خصوصی شيراز. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (4). pp. 32-41. ISSN 2251-9947

رمضانی, منیر and احمدی, فضل اله and کرمانشاهی, سیما (2005) بررسی تاثير برنامه مراقبتی طراحی شده بر وضعيت بالينی شيرخواران مبتلا به پنومونی در مرکز طبی کودکان شهر تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 12 (45). pp. 69-78. ISSN 2228-7051

رنجبر, فرحدخت and رهبری, شهروز and محتشمی, جميله and نصيری اسکويی, نويد (2014) بررسی همبستگی بين فرآيندهای خانواده و عزت نفس بيماران افسرده. نشریه روان پرستاری, 1 (4). pp. 66-73. ISSN 2345-2528

روانی پور, مریم and افشار, لیلا and عازمیان, آزاده and زهره, ونکی (2014) معیارهای حرفه‌ای شدن در پرستاری: تجارب مدرسین پرستاری. فصلنامه مراقبت مبتني بر شواهد, 4 (1). pp. 17-40.

روانی پور, مریم and تقی زادگان زاده, محبوبه and جهان پور, فائزه and معتمد, نیلوفر and حسینی, سمیه (2013) بررسی موانع آموزش به بیماران سالمند از دیدگاه پرستاران و بیماران سالمند بستری در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1392. دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درماانی بوشهر. (Unpublished)

روانی پور, مریم and خواجه, سهراب and سلیمانی, فروغ and دهقان آزاد, نجمه and یوسفی, یاسر (2010) مفهوم کارتیمی از دید دانشجویان پرستاری. دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی بوشهر. (Unpublished)

روحانی, زهرا and منصوريان, محمد رضا and اميری, مصطفی and متقی, محمود رضا (2014) کاربرد مديريت کيفيت فراگير و همبستگی آن با اثر بخشی مديريت تربيت بدنی در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (1). pp. 43-51. ISSN 2251-9947

روحانی, مرتضی and رجايی, عليرضا and کيميايی, سيد علی and ملک زاده, جواد and بهنام وشانی, حميدرضا (2013) تأثير آموزش شناختی-رفتاری دينی بر احساس نا اميدی، بی ارزشی و نارضايتی از زندگی در پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (3). pp. 45-55. ISSN 2251-9947

روحی, مريم and هروی کريموی, مجيده and يوسفی, هما and صالحی, کمال and حبيب زاده, سعيد and شجاعی, محدثه (2012) بررسی شيوع و تداوم مشکلات سلامتی مادران بعد از زايمان و همبستگی آن با تعداد زايمان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (4). pp. 51-60. ISSN 2251-9947

رياحی, ليلا and محمدی, فاطمه and گنج خانلو, اسدالله (2013) مقايسه فاصله-عملکرد تخت در بيمارستان های دارای نظام مديريت کيفيت و بيمارستان های فاقد آن در استان زنجان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (1). pp. 59-65. ISSN 2251-9947

ز

زابلی, روح اله and مالمون, زينب and سيد جوادی, مريم and سيدين, سيد حسام (2014) توسعه الگوی مفهومی عوامل اجتماعی تعيين کننده نابرابری در سلامت: يک مطالعه کيفی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (4). pp. 74-88. ISSN 2251-9947

زارع, احمدرضا and جهان پور, فائزه and الحانی, فاطمه and استوار, افشین (2014) بررسی تأثیر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور به روش آموزش چندرسانه ای (مالتی مدیا) بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به آسم. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر.

زارع دلاور, سپيده and بخشی, عنايت‌اله and سليمانی, فرين and بيگلريان, اکبر (2014) شناسايی اثرات متقابل عوامل خطر فلج مغزی کودکان با روش کاهش ابعاد چند عاملی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (1). pp. 35-42. ISSN 2251-9947

زارعی, زهرا and بزازيان, سعيده (2015) رابطه فشار روانی و سندرم پيش از قاعدگی با کيفيت زندگی در دختران دانشجو. نشریه روان پرستاری, 2 (4). pp. 49-58. ISSN 2345-2528

زارعی, شکوفه and شریف, فرخنده and علوی شوشتری, علی and وثوقی, مهرداد (2015) تأثير آموزش مديريت استرس بر سلامت روان مادران دارای کودک مبتلا به اختلال بيش فعالی نقص توجه. نشریه آموزش پرستاری, 3 (4). pp. 58-67. ISSN 2222-4428

زارعی محمودآبادی, علی and زرین, مجید (1998) گزارش يک مورد آسپرژيلوزيس سيستم ادراری در بيمار با پيوند کليه. مجله علوم پزشکی رازی, 5 (1). pp. 15-17. ISSN 2228-7051

زربخش بحری, محمد رضا and راشدی, وحيد and خادمی, محمد جواد (2013) احساس تنهايی و اعتياد به اينترنت در دانشجويان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (1). pp. 32-38. ISSN 2251-9947

زندی, میترا and علويان, سيد مؤيد and معماريان, ربابه and کاظم‌نژاد, انوشیروان (2004) بررسی تأثير برنامه خود مراقبتی بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به سيروز کبدی که به مرکز هپاتيت تهران در سال 1381 مراجعه کرده بودند. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (41). pp. 411-420. ISSN 2228-7051

س

سجادی هزاوه, محبوبه and خسروی, شراره (2014) تبيين تجارب پرستاران تازه کار در کسب آمادگی حرفه‌ای: مطالعه‌ای با رويکرد تحليل محتوا. نشریه آموزش پرستاری, 3 (2). pp. 1-11. ISSN 2222-4428

سدری, نادیا and اسدی نوقابی, احمدعلی and ذوالفقاری, میترا and حقانی, حمید and توان, اصغر (2014) مقايسه ی تأثير دو روش پيام کوتاه (تعاملی و غير تعاملی) بر تبعيت از رژيم درمانی ضد انعقاد در بيماران با دريچه مصنوعی قلب. نشریه آموزش پرستاری, 2 (4). pp. 1-11. ISSN 2222-4428

سراج, فاطمه and نورانی, شهلا and شاکری, محمد تقی (2014) همبستگی بين سختی گذر به والد شدن و رضايت زناشويی و مقايسه آن در زنان با اولين و دومين فرزند. نشریه روان پرستاری, 2 (3). pp. 1-11. ISSN 2345-2528

سرحدی, مهديه and نويديان, علی and فصيحی هرندی, طيبه and انصاری مقدم, عليرضا (2013) مقايسه کيفيت رابطه زناشويی همسران بيماران مبتلا به سکته قلبی و همسران افراد سالم. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (1). pp. 39-48. ISSN 2251-9947

سعيدی طاهری, زهرا and اسدزندی, مينو and عبادی, عباس (2013) تأثير مراقبت معنوی مبتنی بر مدل قلب سليم بر تجربه معنوی بيماران مبتلا به بيماری عروق کرونر. نشریه روان پرستاری, 1 (3). pp. 45-53. ISSN 2345-2528

سلطانين, رويا and صالح زاده, کريم (2015) بررسی رضايت از وضعيت بهداشتی و ايمنی استخرهای شنای شهر تبريز. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (2). pp. 48-56. ISSN 2251-9947

سليمی, محمد and حسنی, افسانه and رعدآبادی, مهدی and طاهری ميرقائد, مسعود and حسينی, سيد هادی and بختياری, محمد (2013) همبستگی بين رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن با مشارکت شغلی در کارکنان دو بيمارستان خصوصی و دولتی شهر تهران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (4). pp. 50-56. ISSN 2251-9947

سمیاری, حسن and هروی کريموی, مجيده and نصیری, ملیحه and عربی, فاطمه (2015) بررسی ميزان هوش معنوی دانشجويان دندانپزشکی، تهران ۱۳۹3-۱۳۹2. نشریه آموزش پرستاری, 3 (4). pp. 48-57. ISSN 2222-4428

سيد فاطمی, نعيمه and خوشنوای فومنی, فاطمه and بهبهانی, نسرين and حسينی, فاطمه (2013) ارتباط مهارت حل مسئله با مصرف قرص اکستاسی در نوجوانان. نشریه روان پرستاری, 1 (1). pp. 19-27. ISSN 2345-2528

سيد نعمت الله روشن, فاطمه السادات and الحانی, فاطمه (2014) تبيين مشکلات ارتقاء سبک زندگی سالم پرستاران و ارائه راهکار. مجله علوم پزشکی رازی, 21 (121). pp. 36-45. ISSN 2228-7051

سيد نعمت اله روشن, فاطمه السادات and ناوی پور, حسن and الحانی, فاطمه (2014) تأثير الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کيفيت زندگی مادران دارای نوجوان مبتلا به کم خونی فقرآهن. نشریه آموزش پرستاری, 3 (2). pp. 27-40. ISSN 2222-4428

سيدين, سيد حسام and عباسی دولت آبادی, v and سورانی, محمد and نقدی, سيران and رجبی فرد مزرعه نو, فاطمه (2014) ارزيابی آسيب پذيری بيمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقابل زلزله. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (2). pp. 65-71. ISSN 2251-9947

سيف هاشمی, مرجان and رسولی, مريم and درويش پور کاخکی, علی and شاکری, نزهت and بنکدار, حميرا and جعفری منش, هادی (2015) حسابرسی موازين جراحی ايمن در اتاق عمل‌های بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (1). pp. 51-59. ISSN 2251-9947

سپهوندی, محمدعلی and موحدی, یزدان and عزیزی, امیر and لشنی, آرزو and محمدزادگان, رضا (2014) بررسی رابطه بين ابعاد سرمايه اجتماعی با فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بيمارستان‌های دانشگاهی شهر خرم‌آباد. نشریه آموزش پرستاری, 3 (1). pp. 41-50. ISSN 2222-4428

ش

شاهجوئی, سمیرا and جلال‌منش, شمس الملوک and ابراهیمی, ابراهیم (2014) ارتباط گرايش به تفکر انتقادی و مهارت‌های ارتباطی ميان فردی در دانشجويان پرستاری دانشگاه آزاد تهران پزشکی. نشریه آموزش پرستاری, 3 (3). pp. 1-13. ISSN 2222-4428

شاهپوريان, فرهنگیس and ملااحمدی, لیلا and فيضی, زهره and حسينی, فاطمه (2006) مقايسه کفايت اسميرهای تهيه شده با دو وسيله سرويکس براش و اسپاچولااير اصلاح شده. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (51). pp. 139-148. ISSN 2228-7051

شاکرمی, محمد and داورنيا, رضا and زهراکار, کيانوش and گوهری, شيوا (2014) تاثير آموزش جنسی بر صميميت جنسی زنان متاهل. نشریه روان پرستاری, 2 (1). pp. 34-42. ISSN 2345-2528

شاکری, خسرو and فلاحی خشکناب, مسعود and خانکه, حميد رضا and حسينی, محمد علی and حسين زاده, سمانه and حقی منيع, نادر (2012) ارزشيابی مهارت های بالينی کارکنان فوريت های پزشکی مرکز اورژانس شهر تهران در مواجهه با تروما. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (4). pp. 16-24. ISSN 2251-9947

شجاعی, اسما and نحرير, بتول and نادري, نسيم and زارعیان, آرمین (2013) بررسی تأثير آموزش به بيمار و پيگيری تلفنی توسط پرستار بر ميزان اميدواری بيماران نارسايی قلبی. نشریه آموزش پرستاری, 2 (1). pp. 16-26. ISSN 2222-4428

شريعتی, عليرضا and آسايش, حميد and نصيری, حسين and تاج بخش, رامين and حسام, مسلم and ملايی, عين اله and عبدالهی, علی اکبر and روحی, قنبر and نيک سيئر, مهرنوش (2012) مقايسه کفايت دياليز در بيماران مراجعه کننده به بخش های همودياليز استان گلستان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (3). pp. 55-63. ISSN 2251-9947

شریفی فرد, فاطمه and نوروزی تبريزی, کيان and حسینی, محمدعلی and آسایش, حمید and نوروزی, مهدی (2014) عوامل مرتبط با فرسودگی تحصيلی در دانشجويان پرستاری و پيراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1392. نشریه آموزش پرستاری, 3 (3). pp. 59-68. ISSN 2222-4428

شفيعی, نعمت الله and شمسی, افضل and قادری, مصعب (2013) بررسی همبستگی مصرف مواد مخدر، الکل، سيگار و داروهای اعصاب و روان با پيشرفت تحصيلی در دانشجويان بم. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (1). pp. 49-58. ISSN 2251-9947

شمسی, افضل and پيله ورزاده, مطهره and عبادی, عباس (2012) بررسی عوامل خطرزای بيماری های قلبی عروقی در سالمندان مقيم خانه های سالمندان تهران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (4). pp. 32-42. ISSN 2251-9947

شمسی خانی, سهيلا and فرمهينی فراهانی, مولود and شمسی خانی, سيمين and سبحانی, مرضيه (2014) بررسی تأثير آموزش مهارت حل مسأله بر ميزان افسردگی دانشجويان پرستاری. نشریه روان پرستاری, 2 (1). pp. 63-71. ISSN 2345-2528

شهسواری اصفهانی, سارا and حسينی, محمد علی and فلاحی خشکناب, مسعود and پيروی, حميد and خانکه, حميدرضا (2015) تبيين پيامدهای خلاقيت در پرستاران بالينی: يک مطالعه کيفی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (1). pp. 59-71. ISSN 2251-9947

شيخ ابو مسعودی, روح اله and مقیمیان, مسعود and هاشمی, مریم السادات and کاشانی, فهیمه and کریمی, طیبه and آتشی, وجیهه and سالاروند, شهین (2015) مقايسه تأثير ارزشيابی عملی ساختار يافته عينی(OSCE) با نظارت مستقيم و غير مستقيم براضطراب امتحان دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 4 (3). pp. 1-8. ISSN 2222-4428

شيخی, محمدرضا and فلاحی خشکناب, مسعود and محمدی, فرحناز and اسکويی, سيده فاطمه (2015) برآيند اجرای برنامه نردبان شغلی در پرستاری: مرور نظامند. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (3). pp. 23-33. ISSN 2251-9947

شيرين آبادی فراهانی, اعظم and رسولی, مريم and يغمايی, فريده and علوی مجد, حميد (2015) شاخص های انتخاب ابزار مناسب برای انجام پژوهش در علوم سلامت: معرفی فهرست COSMIN. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (4). pp. 1-13. ISSN 2251-9947

شیرازی, مریم and الحانی, فاطمه and اکبری, لیلا and سميعی سينی, فاطمه and بابایی, محمود and حیدری, فاطمه (2013) بررسی وضعيت آموزش بالينی از ديدگاه دانشجويان کارشناسی پرستاری و ارايه راهکارهای کاربردی مبتنی بر مشکلات. نشریه آموزش پرستاری, 2 (2). pp. 30-38. ISSN 2222-4428

ص

صادقيان, حميده and خدايی اردکانی, محمدرضا and اسکندری, حسين and تميزی, زهرا and خدايی, عليرضا (2013) بررسی علايم اختلال وسواس فکری- عملی در مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی شهر تهران. نشریه روان پرستاری, 1 (2). pp. 21-29. ISSN 2345-2528

صادقی, مهدی and پدرام رازی, شادان and نيکبخت نصرآبادی, عليرضا and ابراهیمی, حسین and کاظم نژاد, انوشیروان (2013) مقايسه تأثير آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی و مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر دانش و کنترل متابوليکی بيماران مبتلا به ديابت نوع دو. نشریه آموزش پرستاری, 2 (3). pp. 18-27. ISSN 2222-4428

صادقی, هاجر and سعيدی, مريم and راهزانی, کبری and اسفندياری, عاطفه (2015) حمايت اجتماعی و اضطراب مرگ در بيماران همودياليز. نشریه روان پرستاری, 2 (4). pp. 36-48. ISSN 2345-2528

صالح زاده, کريم and فتحی رضائی, زهرا and زمانی ثانی, سيد حجت (2014) مقايسه مزايا و موانع فعاليت بدنی در گروه‌های سنی مختلف استان آذربايجان شرقی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (1). pp. 62-73. ISSN 2251-9947

صباحی بيدگلی, محمد and شهری, سميه and کبريايی, علی and سيدی, سيد حميد رضا and سرافراز, زهرا (2012) بررسی وضعيت ايمنی بيماران در مراکز درمانی شهرستان کاشان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (1). pp. 62-72. ISSN 2251-9947

صراحتی, سارا and حسين پناه, فرهاد and بيگلريان, اکبر and برزين, مريم and خشی, عنايت اله ب (2013) عوامل مرتبط با چاقی در خانواده‏ های ساکن شهر تهران: يک مطالعه مقطعی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (2). pp. 51-58. ISSN 2251-9947

صفايی, مريم and شکری, اميد (2014) سنجش استرس در بيماران سرطانی: روايی عاملی مقياس استرس ادراک شده در ايران. نشریه روان پرستاری, 2 (1). pp. 13-22. ISSN 2345-2528

صیدی, جمال and الحانی, فاطمه and انوشه, منيره (2013) آسيب‌شناسی درس اصول و فلسفه تعليم و تربيت در برنامه درسی دکتری آموزش پرستاری: مطالعه کيفی. نشریه آموزش پرستاری, 2 (1). pp. 36-48. ISSN 2222-4428

ض

ضیغمی, رضا and سعادت جو, علیرضا and خراسانی, پروانه and افشانی, شهلا and گنجه‌ای, شیده and جعفریان, هانیه and صالحی, ندا and امینی, مریم (2014) تدوين پيش‌نويس سند ملی کاهش گسست تئوری و عمل در پرستاری ايران. نشریه آموزش پرستاری, 3 (2). pp. 68-75.

ط

طااهری خرامه, زهرا and آسايش, حميد and زمانيان, هادی and شعوری بيدگلی, عليرضا and مير قيصری, اعظم السادات and شريفی فرد, فاطمه (2013) سلامت معنوی و راهبردهای مقابله‌ی مذهبی در بيماران همودياليزی. نشریه روان پرستاری, 1 (1). pp. 48-54. ISSN 2345-2528

طاهری, نوراله and حجتی, حميد and کمانگر, سالار and موسوی, سيد ضياء الدين and قربانی, ساسان and فرهادی, سکينه and حجتی, هانيه and چراغيان, بهمن (2013) بررسی سبک های دفاعی به کار گرفته شده در موقعيت های تنش زا توسط پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (4). pp. 57-64. ISSN 2251-9947

طبرقی, مرجان and فروغان, مهشيد and حسينی, محمد علی and فرضی, مرجان (2013) مقايسه ميزان تنش شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارمندان دارای معلوليت جسمی حرکتی و فاقد آن در مراکز بهزيستی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (3). pp. 56-65. ISSN 2251-9947

طبيبی, سيدجمال الدين and فرهنگی, علی اکبر and نصيری پور, اميراشکان and برادران کاظم زاده, رضا and ابراهيمی, پروين (2014) بررسی عوامل مرتبط با پذيرش سيستم اطلاعات بيمارستانی بر اساس "چارچوب ارزش های رقابتی". فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (1). pp. 14-26. ISSN 2251-9947

طل, آذر and اعظم, کمال and اسمعيل شهميرزادی, سیما and شجاعی زاده, داود and محبی, بهرام and اصفياء, ابوالقاسم and رضاخانی, حامد (2012) بررسی ارتباط بين توانمندی به منظور کنترل ديابت با اتخاذ رفتارهای خود مديريتی و عوامل موثر بر آن در بيماران ديابتی نوع 2. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (98). pp. 11-18. ISSN 2228-7051

طل, آذر and مجلسی, فرشته and رحیمی, عباس and محبی, بهرام (2013) بررسی موانع آگاهی و باورها در زندگی با ديابت نوع 2 و عوامل مرتبط با آن. نشریه آموزش پرستاری, 1 (2). pp. 21-28. ISSN 2222-4428

طل, آذر and مجلسی, فرشته and شجاعی زاده, داود and اسماعيلی شهميرزادی, سیما and محمودی, محمود and مرادیان, منور (2013) تأثير مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر تداوم رفتار شيردهی. نشریه آموزش پرستاری, 2 (2). pp. 39-47. ISSN 2222-4428

طل, آذر and پردل شهری, محمود and اسماعيلی شهميرزادی, سیما and محبی, بهرام and جوادی نیا, سید علیرضا (2013) بررسی تأثير مداخله آموزشی ترکيبی بر ميزان اضطراب بيماران کانديد جراحی ارتوپدی. نشریه آموزش پرستاری, 2 (3). pp. 1-8. ISSN 2222-4428

طولابی, طاهره and شيخيان, علی and گله دار, نسرین and عنبری, خاطره and محمدی, عيسی and مجیدی مهر, مجید (2015) تعيين نياز‌های آموزشی اعضای هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تکنيک دلفی. نشریه آموزش پرستاری, 4 (2). pp. 28-37. ISSN 2222-4428

ظ

ظفر رمضانيان, زهرا and الحانی, فاطمه and انوشه, منيره (2014) تاثير الگوی توانمند سازی خانواده محور بر کيفيت زندگی مادران دارای دختر زير 6 سال مبتلا به عفونت ادراری. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (3). pp. 7-15. ISSN 2251-9947

ظهور, علیرضا and پيله‌ور‌زاده, مطهره (2003) بررسی سرعت خدمات رسانی در بخش اورژانس بيمارستان باهنر کرمان در سال 1379. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (35). pp. 413-419. ISSN 2228-7051

ع

عاقبتی, ناهید and محمدی, عيسی and احمدی, فضل اله (2015) تجارب مربيان و دانشجويان از اجرای برنامه درسی کارشناسی ارشد ويژه پرستاری: يک مطالعه کيفی. نشریه آموزش پرستاری, 4 (2). pp. 48-60. ISSN 2222-4428

عباسی, علی and شمسی زاده, مرتضی and اسايش, حميد and رحمانی, حسين and حسينی, سيدعابدين and طالبی, ميترا (2013) ارتباط فشار مراقبتی با روش های مقابله ای مراقبين خانوادگی بيماران سرطانی. نشریه روان پرستاری, 1 (3). pp. 62-71. ISSN 2345-2528

عبدی, علیرضا and اسدی, پروانه and محمدیاری, تورج and میری, جواد (2015) بررسی ارتباط بين سبک تصميم گيری عمومی و صلاحيت بالينی در پرستاران شاغل در بيمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1393. نشریه آموزش پرستاری, 4 (3). pp. 19-29. ISSN 2222-4428

عرب, زهرا and پيری, ليلا and ارسلانی, نرگس and طباطبايی قمشه, فرهاد and بيگلريان, اکبر (2015) بررسی همبستگی بارکاری وتوان کاری با تنش شغلی درکارکنان پرستاری. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (1). pp. 21-30. ISSN 2251-9947

عزيزی, مريم and خمسه, فريال and رحيمی, ابوالفضل and براتی, محمد (2013) بررسی ارتباط عزت نفس با افسردگی در دانشجويان پرستاری يکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی منتخب تهران. نشریه روان پرستاری, 1 (1). pp. 28-34. ISSN 2345-2528

عزیزی, امیر and اسماعیلی, سودابه and پیدا, نگین (2015) بررسی همبستگی اعتیاد به اینترنت با ابعاد شخصیتی هگزاکو در دان شآموزان دبیرستانی. نشریه آموزش پرستاری, 4 (2). pp. 68-77. ISSN 2222-4428

عطار زاده بهبهانی, سيد عبدالصمد and يغمايی, فريده and اختردانش, نيما and علوی مجد, حميد (2015) طراحی و روان‌سنجی "فهرست وارسی بررسی کيفيت ثبت گزارش پرستاری". فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (2). pp. 34-39. ISSN 2251-9947

عطارزاده بهبهانی, سيد عبدالصمد and يغمايی, فريده and اختر دانش, نيما and علوی مجد, حميد (2012) طراحی و روان سنجی "مقياس رضايتمندی پرستار از گزارش نويسی". فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (2). pp. 54-65. ISSN 2251-9947

عليزاده, زينب and اشک تراب, طاهره and نيک روان مفرد, ملاحت and زايری, فريد (2014) همبستگی حمايت اجتماعی درک شده و رفتارهای خودمراقبتی در بيماران مبتلا به نارسايی قلبی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (1). pp. 27-34. ISSN 2251-9947

عليزاده, سميه and محسنی, محبت and خانجانی, نرگس and مومن آبادی, ويکتوريا (2014) همبستگی بين مشارکت اجتماعی زنان با کيفيت زندگی آنان در شهر کرمان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (2). pp. 34-42. ISSN 2251-9947

عليزاده, عزيزه and عليزاده, عيسی and محمدی, ابوالفضل (2013) اثربخشی آموزش فردی مهارت‌های رفتاردرمانی ديالکتيک در بهبود علايم افسردگی و افکار خودکشی. نشریه روان پرستاری, 1 (2). pp. 61-69. ISSN 2345-2528

علی اکبری, فاطمه and آيين, فرشته and بهرامی, مسعود (2014) ارزيابی صلاحيت پرستاران فوريت ها جهت ارائه مراقبت در موقعيت های بحرانی با استفاده از آزمون بالينی ساختارمند عينی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (3). pp. 47-57. ISSN 2251-9947

علی نژاد مفرد, سمانه and فوادالدينی, محسن and سعادت جو, عليرضا (2015) تأثير عصاره گياه آلوئه ورا بر چربی خون در بيماران پيش ديابتيک: يک کارآزمايی بالينی تصادفی شده دو سو کور. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (4). pp. 53-63. ISSN 2251-9947

عنايتی, ترانه and ضامنی, فرشيده and نصيرپوردروئی, نگار (2013) بررسی کيفيت خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بر اساس الگوی سروکوآل. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (2). pp. 32-39. ISSN 2251-9947

غ

غرسی منشادی, مهدی and شهيدی صادقی, نيوشا and دهقان, مريم السادات (2015) بررسی همبستگی تعلق و اعتماد سازمانی با ويژگی‌های حيطه عملکرد پرستاران در بيمارستان‌های شهر تهران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (2). pp. 16-26. ISSN 2251-9947

غلامی, سحر and روانی پور, مریم and جهانپور, فائزه and هاشمی, مریم and حسینی, سمیه (2012) «سنجش میزان آگاهی پرستاران پیرامون نحوه‌ی انتقال خبر بد در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در سال 1391. دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی بوشهر. (Unpublished)

غلامی, محمد and فلاحی خشکناب, مسعود and سيد باقر مداح, سادات and احمدی, فضل اله and خانکه, حميدرضا and نادري, نسيم (2014) نيازهای اطلاعاتی بيماران قلبی عروقی طی فرآيند جستجوی اطلاعات سلامت: يک مطالعه کيفی. نشریه آموزش پرستاری, 2 (4). pp. 33-49. ISSN 2222-4428

غلامی باروقی, سحر and یزدانخواه فرد, محمدرضا and بحرینی, مسعود and میرزایی, کامران (2014) بررسی رویکردهای یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال تحصیلی 1392-1391. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر.

غنا, ساميه and مهستی جويباری, ليلا and شريف نيا, سيد حميد and حکمت افشار, ميترا and ثناگو, اکرم and چهره گشا, مريم (2013) بررسی همبستگی هوش معنوی با برخی از عوامل جمعيت شناسی و آموزشی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی گلستان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (1). pp. 17-23. ISSN 2251-9947

ف

فتوکيان, زهرا and محمدی شاهبلاغی, فرحناز and فلاحی خشکناب, مسعود (2013) تحليلی برمداخلات توانمندسازی در سالمندان مبتلا به بيماری مزمن: مطالعه مروری. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (4). pp. 65-76. ISSN 2251-9947

فرجی, ابوالفضل and خانکه, حميدرضا and حسينی, محمدعلی and عبدی, کيانوش and رضاسلطانی, پوريا (2013) بررسی تأثير آموزش به روش شبيه سازی شده بر ميزان آمادگی پرستاران در انجام ترياژ حوادث. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (4). pp. 24-29. ISSN 2251-9947

فرجی, جمشيد and فلاحی خشکناب, مسعود and خانکه, حميدرضا (2013) تأثير شعردرمانی گروهی بر افسردگی سالمندان مقيم در سرای سالمندان شهر اراک. نشریه روان پرستاری, 1 (1). pp. 55-62. ISSN 2345-2528

فلاحی خشکناب, مسعود (2012) سرمقاله. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (1). p. 3. ISSN 2251-9947

فلاحی خشکناب, مسعود and تميزی, زهرا and غضنفری, ناهيد (2013) معرفی خانم نجمه اهرمیان پور -بعنوان استعداد درخشان و قبولی رشته پورست در آزمون دستیاری94. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (3). pp. 7-16. ISSN 2251-9947

فلاحی خشکناب, مسعود and علی حسن زاده, پريسا and نوروزی, کيان (2013) تأثير تخليه هيجانی با نوشتن بر افسردگی بيماران مبتلا به مولتيپل‌اسکلروزيس. نشریه روان پرستاری, 1 (2). pp. 11-20. ISSN 2345-2528

فولادوندی, معصومه and عزيززاده فروزی, منصوره and اسدآبادی, آذر and فولادوندی, غلامرضا and لشکری, طاهره and ملکيان, ليلا (2014) تاثير آموزش مديريت تنش بر بهبود کيفيت زندگی بيماران مبتلا به ديابت نوع2. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (2). pp. 16-24. ISSN 2251-9947

فيض اله زاده, حسين and حسنی, پرخيده (2012) چالش ها و فرصت های اشتغال فارغ التحصيلان دکتری تخصصی پرستاری در بالين. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (1). pp. 74-84. ISSN 2251-9947

فيضی, آرام and محمدی, رخشنده and نيکروش, منصوره (2006) ديدگاه بيماران در مورد عوامل موثر بر جلب اعتماد بيمار نسبت به پرستار. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (52). pp. 177-187. ISSN 2228-7051

ق

قائدی حیدری, فاطمه and پهلوان زاده, سعید and مقصودی, جهانگیر and قضاوی, زهرا (2014) تأثير برنامه آموزش خانواده بر ميزان افسردگی، اضطراب و استرس مراقبين خانوادگی سالمندان مبتلا به دمانس. نشریه آموزش پرستاری, 3 (1). pp. 12-20. ISSN 2222-4428

قاسمی, سیده فاطمه and حسنوند, شیرین and ولی زاده, فاطمه (2014) بررسی فراوانی افت تحصيلی و عوامل مؤثر بر آن از ديدگاه دانشجويان دانشکده پرستاری و مامايی خرم‌آباد. نشریه آموزش پرستاری, 3 (1). pp. 71-79. ISSN 2222-4428

قانعی قشلاق, رضا and فلاحی خشکناب, مسعود (2015) آسيب نيدل استيک، فرهنگ سکوت: يک مرور نظام‌مند. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (1). pp. 31-50. ISSN 2251-9947

قانعی قشلاق, رضا and وليئی, سينا and رضايی, مهدی and رضايی, کزال (2013) رابطه ويژگی های شخصيتی و استرس شغلی در پرستاران. نشریه روان پرستاری, 1 (3). pp. 27-34. ISSN 2345-2528

قدوسی, منصوره and حيدری, محمد and شريفی نيستانک, ناهيد دخت and شهبازی, سارا (2013) بررسی همبستگی حمايت اجتماعی درک شده با برخی عوامل جمعيت شناسی در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (1). pp. 24-31. ISSN 2251-9947

قربان زاده, بهروز and لطفی, مريم (2015) تأثير تمرين حرکات موزون بر کارکرد اجرايی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذير. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (4). pp. 22-31. ISSN 2251-9947

قربانی, فاطمه and رهکارفرشی, ماهنی and ولیزاده, لیلا (2015) مقايسه برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری کودکان ايران و آمريکا. نشریه آموزش پرستاری, 4 (3). pp. 41-47. ISSN 2222-4428

قربانی مقدم, زینب (2013) تعیین دانش ،نگرش و عملكرد پرستاران در مديريت درد بعد از عمل جراحي در بخشهای جراحی بیمارستان شهدا خلیج فارس بوشهر. دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر. (Unpublished)

قضاوی, زهرا and طالقانی, فريبا and کشانی, فاطمه and کشانی, فروز (2015) تأثير مداخلات روان شناختی بر سلامت روان دانشجويان. نشریه روان پرستاری, 2 (4). pp. 26-35. ISSN 2345-2528

قنبرپناه, ايمان and فلاحی خشکناب, مسعود and مداح, سادات and محمدی, فرحناز and خدايی, محمدرضا (2014) بررسی تأثير خاطره گويی گروهی بر توانايی های شناختی سالمندان دچار نارسايی شناختی خفيف. نشریه روان پرستاری, 1 (4). pp. 1-12. ISSN 2345-2528

م

متوسلیان, منیره and نصیریانی, خدیجه (2014) مقايسه تأثير به‌کارگيری لوح فشرده و نمايش عملی بر مهارت اندازه‌گيری علايم حياتی در دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 3 (2). pp. 41-47. ISSN 2222-4428

مجلی, محمد and مهرام, بهروز (2013) بررسی ميزان دستيابی دانشجويان پرستاری دانشکده پرستاری و مامايی مشهد به اهداف برنامه درس اصول و مهارت های پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 1 (2). pp. 36-41. ISSN 2222-4428

محتشمی, جميله and صلصالی, مهوش and پازارگادی, مهرنوش and منوچهری, هومان and علوی مجد, حميد (2014) طراحی و روان سنجی فهرست وارسی شايستگی بالينی دانشجويان پرستاری بهداشت روانی. نشریه روان پرستاری, 2 (3). pp. 46-57. ISSN 2345-2528

محتشمی, جميله and يغمايی, فريده and جعفری, آسيه and علوی مجد, حميد and دخت احمدی, آرمين (2014) بررسی عوامل مرتبط با مقابله با خشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکزپزشکی قانونی شهر تهران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (2). pp. 54-64. ISSN 2251-9947

محمدی, افسانه and ونکی, زهره and معماريان, ربابه and محمدی, اشرف (2013) تاثير بکارگيری برنامه طراحی شده مبتنی بر "نظريه انتظار" توسط سرپرستاران بر رضايت شغلی پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (3). pp. 24-35. ISSN 2251-9947

محمدی, الهام and بنا درخشان, همایون and برهانی, فريبا and حسین آبادی فراهانی, محمدجواد (2015) عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت در میان دانشجویان پرستاری: یک مطالعه توصیفی- مقطعی. نشریه آموزش پرستاری, 4 (2). pp. 60-67. ISSN 2222-4428

محمدی‌ريزی, شهلا and بهرامی, مسعود and مرادی, فاطمه (2015) مقايسه تأثير آموزش الکترونيک و پمفلت بر آگاهی زنان از بهداشت دوران پس از زايمان. نشریه آموزش پرستاری, 3 (4). pp. 29-36. ISSN 2222-4428

محمود عليلو, مجيد and اسبقی پور, مهری and نريمانی, محمد and آقامحمدزاده, ناصر (2014) رابطه بين ويژگی های شخصيتی با رفتارهای خودمراقبتی و پيامد درمان در بيماران ديابتی. نشریه روان پرستاری, 2 (3). pp. 77-85. ISSN 2345-2528

محمودی, اعظم and علوی, موسی (2015) تجارب بيماران مبتلا به ديابت و تيم سلامت از کنترل ديابت: يک مطالعه کيفی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (3). pp. 70-80. ISSN 2251-9947

مختاری, ليلا and خرمی مارکانی, عبدالله and حبيب پور, زينب (2014) همبستگی باورهای بهداشتی و رفتارهای تشخيص زودرس سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خوی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (4). pp. 56-64. ISSN 2251-9947

مدبر, راحله and ابراهيمی, حسين and کاظمی, عبدالحسن and فلاحی خشکناب, مسعود (2014) بررسی ارتباط افکار خودکشی با ويژگی های روانی – اجتماعی در بيماران افسرده. نشریه روان پرستاری, 2 (2). pp. 1-12. ISSN 2345-2528

مددخانی, زهرا and نيکوگفتار, منصوره and کرامتکار, مريم (2014) هوش هيجانی و گرايش به تفکر انتقادی در پرستاران بر حسب ويژگی های جمعيت شناختی. نشریه روان پرستاری, 2 (3). pp. 24-36. ISSN 2345-2528

مراديان, سيد طيب and عبادی, عباس and سعيد, ياسر and آسيابی, مجتبی (2013) اضطراب و افسردگی بيمارستانی در بيماران مبتلا به بيماری عروق کرونر. نشریه روان پرستاری, 1 (2). pp. 54-61. ISSN 2345-2528

مرادی, محمد and ضيغمی, رضا and محمدی, سعيد and ساريچلو, محمدابراهيم (2013) وضعيت روانی زوج های مراجعه کننده به کلاسهای آموزشی پيش از ازدواج. نشریه روان پرستاری, 1 (3). pp. 19-26. ISSN 2345-2528

مروتی شريف آباد, محمدعلی and بهمنی, افشین and احمدیان, فرزانه and وطن خواه, مسعود and غریب, علیرضا (2015) بررسی اثربخشی بسيج اطلاع‌رسانی پيشگيری از بيماری وبا در دانش‌آموزان شهرستان مرزی سروآباد سال 1392. نشریه آموزش پرستاری, 3 (4). pp. 11-18. ISSN 2222-4428

مروجی, مهتاب and يغمايی, فريده and باقری, حسين (2015) شأن بيماران مبتلا به نارسايی قلبی در مراجعين به بيمارستان های زنجان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (4). pp. 75-83. ISSN 2251-9947

مطهری, مرضيه and مظلوم, سيد رضا and اصغری پور, نگار and مقصودی پور زيد آبادی, شاهرخ (2015) بررسی تأثير آموزش مهارت جرأت ورزی بر سبک مديريت تعارضات بين فردی پرستاران در محيط کار. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (4). pp. 42-52. ISSN 2251-9947

معافیان, فاطمه and نوحی, عصمت and عباس زاده, عباس (2014) تأثير آموزش الکترونيکی تلفيقی بر يادگيری و خودکارآمدی دانشجويان پرستاری در درس مراقبت‌های ويژه قلبی عروقی. نشریه آموزش پرستاری, 3 (3). pp. 42-49. ISSN 2222-4428

مقدم, محمد بهنام and مرادی, محمد and ضيغمی, رضا and جوادی, حميدرضا and عليپور حيدری, محمود (2013) تأثير حساسيت‌زدايی حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب بيماران مبتلا به سکته قلبی. نشریه روان پرستاری, 1 (1). pp. 1-9. ISSN 2345-2528

ممی‌يانلو, هایده and طل, آذر and خطیبی, نرجس خاتون and احمدی کومله, صنم and محبی, بهرام (2014) بررسی تأثير تکنيک آموزش در گروه‌های کوچک بر ميزان آگاهی و سواد بهداشتی بيماران مبتلا به نارسايی قلبی. نشریه آموزش پرستاری, 3 (3). pp. 34-41. ISSN 2222-4428

منجذبی, فاطمه and دالوندی, اصغر and عبادی, عباس and خانکه, حميد رضا and رهگذر, مهدی and ریشتر, یورک (2015) ويژگی‌های روان‌سنجی ابزارهای ارزيابی فعاليت‌های روزانه زندگی در بيماران مبتلابه بيماری‌های مزمن انسدادی ريه: مرور نظام‌مند. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (2). pp. 57-76. ISSN 2251-9947

منصورقناعي, رویا and اسماعيل پور بندبنی, محمد and مصفای خمامی, هما (2014) ويژگی‌های استاد بالينی مؤثر: نظرات دانشجويان پرستاری و مامايی سال‌های آخر. نشریه آموزش پرستاری, 3 (2). pp. 60-67. ISSN 2222-4428

منصوريان, مرتضی and قربانی, مصطفی and شفيعيان, ناهيد and آسايش, حميد and رحيم زاده برزکی, هادی and شفيعيان, زينب and عارفی راد, طاهره and مقصودلو, درسا (2012) ارتباط سبک زندگی با پرفشاری خون در جمعيت روستايی شهرستان گرگان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (2). pp. 23-28. ISSN 2251-9947

منچری, حميده and حيدری, محمد and قدوسی بروجنی, منصوره (2013) ارتباط مشکلات روانی- اجتماعی با درک از حمايت اجتماعی در خانواده های معتادين. نشریه روان پرستاری, 1 (3). pp. 1-9. ISSN 2345-2528

مهدوی, بهروز and فلاحی خشکناب, مسعود and محمدی, فرحناز and حسينی, محمدعلی (2015) تأثير مراقبت معنوی گروهی بر کيفيت زندگی مراقبين خانگی سالمندان مبتلا به آلزايمر. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (3). pp. 34-42. ISSN 2251-9947

مهدوی, فرزانه and جهان پور, فائزه and عضدی, پرویز (2014) بررسی ماندگاری و اثر بخشی آموزش ضمن خدمت گزارش نویسی بر دانش ، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر. (Unpublished)

مهدی زاده, سيد موسی and حيدری, عباس (2014) سهم پرستاری ايران در توليدات علمی يک دهه اخير (2012-2003) در پايگاه استنادی علم سنجی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (2). pp. 25-33. ISSN 2251-9947

مهرآفرید, معصومه and خاکپور, مسعود and جاجرمی, محمود and عليزاده موسوی, ابراهیم (2015) تأثير آموزش مثبت‌انديشی بر سخت‌رويی، تاب‌آوری و فرسودگی شغلی زنان پرستار. نشریه آموزش پرستاری, 4 (1). pp. 72-83. ISSN 2222-4428

مهرابی, طيبه and گرجی, سميه and ذوالفقاری, بهزاد (2015) بررسی اثر مصرف خوراکی پودر کاکائو بر فرسودگی شغلی. نشریه روان پرستاری, 2 (4). pp. 1-11. ISSN 2345-2528

مهرام, بهروز and نامدار, حسين and وحیدی, مریم and مجلی, محمد and حسينی شهيدی, لاله (2013) ميزان دستيابی دانشجويان مقطع کارشناسی پرستاری به اهداف آموزشی از ديدگاه دانشجويان و سرپرستاران بخش‌ها. نشریه آموزش پرستاری, 1 (2). pp. 29-35. ISSN 2222-4428

مهربانی, محمد and حسينی, محمد علی and نوروزی تبريزی, کيان and کريملو, مسعود (2012) بررسی مقايسه تاثير پانسمان عسل با پانسمان هيدروکلوئيد بر ترميم زخم فشاری بيماران بستری در بخش های ويژه. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (3). pp. 37-45. ISSN 2251-9947

موسوی, سيد ميثم and سيدين, سيد حسام and آرين خصال, آيدين and صادقی فر, جميل and آرمون, بهرام and صفری, يحيی and جويانی, ياسر (2013) سطح بندی شهرستان های استان کرمانشاه در بهره‌مندی از شاخص های ساختاری سلامت با استفاده از الگوی اسکالوگرام. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (2). pp. 7-15. ISSN 2251-9947

موقری, محمدرضا and نيکبخت نصرآبادی, عليرضا and مهران, عباس and بازقلعه, ميلاد and رحيمی, شهرام (2014) نگرش والدين نسبت به اختلال روانی فرزند. نشریه روان پرستاری, 2 (2). pp. 46-56. ISSN 2345-2528

مومن آبادی, ويکتوريا and ايرانپور, عابدين and خانجانی, نرگس and محسنی, محبت (2015) تأثير مداخله آموزشی مبتنی بر "الگوی بزنف" بر قصد رفتار قليان کشيدن دانشجويان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی کرمان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (3). pp. 12-22. ISSN 2251-9947

ن

ناصحی, اسراء and عباس زاده, عباس and برهانی, فريبا and عرب, منصور and ثمره فکری, میترا and جعفری, مجتبی (2013) بررسی تأثير دو مدل آموزشی مبتنی بر رعايت و توانمندسازی بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به آسم. نشریه آموزش پرستاری, 2 (1). pp. 1-7. ISSN 2222-4428

نجفی, سید سعید and حقگو, مهران and کاوه, محمد حسین and منصوری, پریسا (2013) مقايسه يادگيری تفسير الکتروکارديوگرام با دو روش وب کوئيست و سخنرانی در دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 1 (2). pp. 62-72. ISSN 2222-4428

نجفی, فرشته and فلاحی خشکناب, مسعود and دالوندی, اصغر and احمدی, فضل اله and رهگذر, مهدی (2014) خشونت محل کار عليه پرستاران در ايران: مرور نظام مند. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (2). pp. 72-85. ISSN 2251-9947

نحریر, بتول and رژه, ناهید and عبادی, عباس (2013) آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد. نشریه آموزش پرستاری, 2 (1). pp. 49-54. ISSN 2222-4428

ندرلو, معصومه and يغمايی, فريده (2014) کيفيت زندگی کاری معلمان شاغل در مدارس استثنايی. نشریه روان پرستاری, 2 (2). pp. 57-66. ISSN 2345-2528

نصيری, محمد تقی and حيدری, محمد and شهبازی, سارا and انصاری, اسماعيل (2013) همبستگی استراتژی های منابع انسانی براساس الگوی آلن يلسی با عملکرد سازمانی کارکنان بيمارستان آيت الله کاشانی شهرکرد. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (3). pp. 36-44. ISSN 2251-9947

نصيری پور, امير اشکان and سعيد زاده, زهرا سادات and صباحی بيدگلی, محمد (2012) همبستگی مهارت های ارتباطی پرستاران با کيفيت خدمات بستری در بيمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (1). pp. 45-54. ISSN 2251-9947

نصيری پور, اميراشکان and متقی, منيکا and نوابی, نرگس (2014) عملکرد نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده از ديدگاه پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال های 90-1385. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (3). pp. 58-68. ISSN 2251-9947

نظری, نسيم and رياحی, ليلا and بيگلريان, اکبر (2015) همبستگی سکوت سازمانی و مديريت دانش در بيمارستان فيروزگر تهران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (3). pp. 43-50. ISSN 2251-9947

نمازی, آسیه and عليزاده, شیوا and کوچک زاده طالمی, سبحانه (2015) سلامت عمومی در دانشجويان پرستاری و مامايی و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلی. نشریه آموزش پرستاری, 4 (3). pp. 11-18. ISSN 2222-4428

نوبهار, منير (2014) تجارب يادگيری بالينی پرستاران تازه‌ وارد در بخش مراقبت ويژه قلب. نشریه آموزش پرستاری, 3 (2). pp. 12-26. ISSN 2222-4428

نوبهار, منير and احمدی, فضل اله and الحانی, فاطمه and فلاحی خشکناب, مسعود (2013) سازگاری با بازنشستگی: يک مطالعه مروری. نشریه روان پرستاری, 1 (2). pp. 38-53. ISSN 2345-2528

نوبهار, منير and احمدی, فضل اله and الحانی, فاطمه and فلاحی خشکناب, مسعود (2012) تجربه پرستاران بازنشسته از بازنشستگی: يک مطالعه کيفی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (4). pp. 69-80. ISSN 2251-9947

نوروزی, طاهره and رسولی, مريم and خانعلی مجن, ليلا and خدا کريم, سهيلا and ترابی, فائزه (2015) بررسی عوامل مرتبط با کنترل عفونت بيمارستانی در پرستاران بخش ‌ها و مراقبت ويژه نوزادان بر اساس "الگوی اعتقاد بهداشتی". فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (3). pp. 1-11. ISSN 2251-9947

نوروزی نيا, روح انگيز and آقابراری, مريم and کهن, محمود and کريمی, مهرداد (2013) بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و همبستگی آن با ميزان اضطراب و برخی مشخصات جمعيت شناسی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی البرز. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (4). pp. 39-49. ISSN 2251-9947

نوری, آزاده and حسينی, محمد علی and دالوندی, اصغر (2014) تأثير اجرای روش ساماندهی محيط‌کار (5S) بر بهره وری کارکنان پرستاری اتاق عمل بيمارستان های منتخب شهر اصفهان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (3). pp. 27-36. ISSN 2251-9947

نوری‌تاجر, مریم and دباغی, فاطمه and محمدی, رخشنده and حقانی, حمید (2002) بررسی وضعيت نگهداری و هزينه مراقبت از تجهيزات پزشکی بيمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی ايران در سال (2000-2001). مجله علوم پزشکی رازی, 9 (30). pp. 445-454. ISSN 2228-7051

نويديان, علی and صابر, سامان and رضوانی امين, مهدی and کيانيان, تکتم (2014) همبستگی کيفيت زندگی کاری و رضايت شغلی در پرستاران شاغل در بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (2). pp. 7-15. ISSN 2251-9947

نويديان, علی and صابر, سامان and کيانيان, تکتم (2015) همبستگی رضايت شغلی و بهره‌وری در پرستاران شاغل در بيمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (1). pp. 1-8. ISSN 2251-9947

نيلفروشان, پريبسا and نويديان, علی and عابدی, احمد (2013) بررسی ويژگی‌های روان‌سنجی مقياس نگرش به ازدواج. نشریه روان پرستاری, 1 (1). pp. 35-47. ISSN 2345-2528

نيک پيما, نسرين and اشک تراب, طاهره (2012) ديدگاه پرستاران درباره عوامل تأثيرگذار بر ايفای نقش های حرفه ای. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (3). pp. 73-84. ISSN 2251-9947

نيک پيما, نسرين and ايزدی, احمد (2012) بررسی منابع دانش مورد استفاده توسط پرستاران در بالين. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (1). pp. 55-61. ISSN 2251-9947

نيک پيما, نسرين and عابدسعيدی, ژيلا and آذرگشب, اذن اله and علوی مجد, حميد (2014) ارزشيابی عملکرد پرستاران در ايران: يک مطالعه مروری. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (1). pp. 74-83. ISSN 2251-9947

نيکپور, صغری and جواهری, ایمان and يادآورنيکروش, منصوره and جمشيدی, روح انگیز (2006) بررسی مشکلات روابط جنسی زناشويی ناشی از زايمان در زنان نخست‌زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منطقه غرب تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (50). pp. 189-196. ISSN 2228-7051

نيکپور, صغری and حاجی‌ کاظمی, افتخار السادات and حقانی, حمید (2005) بررسی نوع و مدت فعاليت‌های فيزيکی زنان شاغل در حيطه‌های شغلی و اوقات فراغت در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی ايران در سال 1382. مجله علوم پزشکی رازی, 12 (46). pp. 381-392. ISSN 2228-7051

نيکپور, صغری and رحيمی‌ها, فهیمه and حقانی, حمید (2006) مقايسه وضعيت فعاليت‌های ورزشی زنان و مردان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی ايران، سال 1383. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (52). pp. 205-216. ISSN 2228-7051

نگارنده, رضا and اسکويی, سیده فاطمه and احمدی, فضل اله and نيکروش, منصوره (2005) عوامل بازدارنده و تسهيل کننده حمايت از بيمار در تجربيات پرستاران. مجله علوم پزشکی رازی, 12 (47). pp. 175-186. ISSN 2228-7051

ه

هاشم لو, ليلا and صفرعليزاده, فاطمه and باقريه, فرزانه and متعارفی, حسين (2014) بررسی شيوع اختلال وسواسی- جبری دانشجويان دانشگاه های شهرستان خوی 1391. نشریه روان پرستاری, 2 (2). pp. 13-21. ISSN 2345-2528

هاشمی, تورج and پيمان نيا, بهرام (2014) رابطه‌ تيپ شخصيتی (D)و استرس ادراک ‌شده با رفتارهای بهداشتی در زنان مبتلا به بيماری سرطان سينه. نشریه روان پرستاری, 1 (4). pp. 36-44. ISSN 2345-2528

هدایت, زینب and شيخی آهنگر کلايی, جواد (2013) طراحی دستگاه ماساژور تقويت‌کننده انقباضات مثانه و کاهش دهنده حجم باقيمانده ادرار. نشریه آموزش پرستاری, 2 (1). pp. 66-70. ISSN 2222-4428

همتی, زینب and حقانی, فریبا and کیانی, داود (2015) تجارب دانشجويان پرستاری از تدريس اساتيد در دروس تئوری: يک مطالعه کيفی. نشریه آموزش پرستاری, 4 (1). pp. 39-48. ISSN 2222-4428

همتی اسمعيلی, مليحه and حشمتی نبوی, فاطمه and ريحانی, حميدرضا and مظلوم, سيدرضا and تسعيری, سيد عليرضا and ابراهيمی, محسن and عبداللهی, حوا (2015) تاثير اجرای برنامه آموزشی پيشگيری از خشونت محل کار بر نگرش پرستاران نسبت به مديريت خشونت و پرخاشگری بيمار و خانواده آن‌ها. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (1). pp. 80-87. ISSN 2251-9947

همتی مسلک پاک, معصومه and حبيب زاده, حسين and خليل زاده, حميده (2012) بررسی عملکرد مديران و پرستاران در مراقبت ايمن از بيماران از ديدگاه پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (2). pp. 7-14. ISSN 2251-9947

همتی مسلک پاک, معصومه and حبیب زاده, حسین (2013) تبيين تجارب دانشجويان پرستاری در زمينه مشکلات آموزش دروس نظری پرستاری با روش شناسی کيفی. نشریه آموزش پرستاری, 1 (2). pp. 9-20. ISSN 2222-4428

همتی مسلک پاک, معصومه and موسوی, مطهره and شيخی, سيامک (2013) تأثير خاطره گويی بر عزت نفس سالمندان ساکن در خانه های سالمندان اروميه. نشریه روان پرستاری, 1 (2). pp. 30-37. ISSN 2345-2528

و

واحديان عظيمی, امیر and الحانی, فاطمه and گوهری مقدم, کیوان and مدنی, سید جلال and نادری, علی and حاجی اسماعيلی, محمدرضا (2015) تأثير الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به انفارکتوس قلبی: يک مطالعه کارآزمايی بالينی. نشریه آموزش پرستاری, 4 (1). pp. 8-22. ISSN 2222-4428

وارسته مقدم, يوسف and صادق فرد, مجيد and محمدی, سيد حسين and آهن جان, پدرام (2013) عوامل تنش زا و روش های سازگاری در پرستاران بخش های روانپزشکی. نشریه روان پرستاری, 1 (3). pp. 54-61. ISSN 2345-2528

واعظ‌فر, سيد سعيد and آزادی, محمد مهدی and اکبری بلوطبنگان, افضل and رحيمی, معصومه (2014) نقش سبک‌های مقابلهای و خودکارآمدی دراسترس شغلی پرستاران شاغل در بيمارستان. نشریه روان پرستاری, 2 (2). pp. 22-32. ISSN 2345-2528

وجدانی, محمدعلی and حارث آبادی, مهدی and پروينيان نسب, علی محمد and قربانی, متین and جلالی, سیده زهرا (2013) ارزيابی رضايت دانشجويان پرستاری از بسته آموزشی اصول تغذيه با شير مادر: آموزش مبتنی بر رايانه. نشریه آموزش پرستاری, 2 (2). pp. 48-55. ISSN 2222-4428

وحيدی, رضاقلی and کفاشی, شهناز and نريمانی, محمد رضا and صادقی فر, جميل and رعدآبادی, مهدی and نظری, اصلان and حيدری, مجيد (2013) همبستگی بين ميزان دانش و رضايت بيماران از رابطه پزشک- بيمار. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (3). pp. 66-73. ISSN 2251-9947

ورعی, شکوه and چراغی, محمدعلی and سیدفاطمی, نعیمه and طالبی, ميترا and بحرانی, ناصر and دهقانی, علی and شمسی زاده, مرتضی (2013) تأثير آموزش همتا بر اضطراب بيماران کانديد عمل جراحی پيوند عروق کرونر؛ يک مطالعه کارآزمايی بالينی. نشریه آموزش پرستاری, 2 (3). pp. 28-37. ISSN 2222-4428

ورعی, شکوه and کشاورز, صالح and نيکبخت نصرآبادی, عليرضا and شمسی زاده, مرتضی and کاظم نژاد, انوشيروان (2013) بررسی تاثير تور آشناسازی با رويه آنژيوگرافی براضطراب و رضايتمندی بيماران کانديد آنژيوگرافی عروق کرونر. نشریه روان پرستاری, 1 (2). pp. 1-10. ISSN 2345-2528

وروانی فراهانی, پوران and حکمت پو, داود and امینی, هیمن (2013) تعيين امتياز کمی آسيب های شغلی موجود و عوامل زمينه ساز آنها در بين پرستاران شاغل در بيمارستان های آموزشی شهر اراک. نشریه آموزش پرستاری, 1 (2). pp. 53-61. ISSN 2222-4428

وزیریان, زهرا and جهانپور, فائزه and روانی پور, مریم and صدیقی, زهرا and حسینی, سمیه (2013) بررسی وضعیت ثبت اطلاعات در گزارش پرستاری پرونده بیماران اورژانس بیمارستانهای آموزشی شهر بوشهر. دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی بوشهر. (Unpublished)

ي

يکتاطلب, شهرزاد and انصارفرد, فاطمه (2014) تعيين ارتباط بين سلامت روانی و کيفيت زندگی در بيماران مبتلا به آسم. نشریه روان پرستاری, 2 (1). pp. 72-81. ISSN 2345-2528

پ

پارياد, عزت and حسين زاده, طوبی and کاظم نژاد ليلی, احسان and جوادی, نازيلا (2014) پيش بينی کننده های اضطراب و افسردگی بيماران پس از عمل جراحی پيوند عروق کرونر در هنگام ترخيص. نشریه روان پرستاری, 2 (2). pp. 67-80. ISSN 2345-2528

پازکیان, مرضیه and شبان, مرضیه and ذاکری مقدم, معصومه and مهران, عباس and سنگلجی, بهرام (2013) بررسی تأثير آموزش ورزش‌های هوازی بر ميزان خستگی بيماران مولتيپل اسکلروزيس. نشریه آموزش پرستاری, 2 (2). pp. 64-73. ISSN 2222-4428

پرونيان نسب, علی محمد and روستا, سارا and وجدانی, محمدعلی and دهقانی, علی and کشتکار, زهرا and ابشرشری, نرجس and کشفی, حنان and شمسی زاده, مرتضی (2014) بررسی تأثير مدل مراقبت مشارکتی بر افسردگی نوجوانان مبتلا به بتا تالاسمی ماژور. نشریه روان پرستاری, 1 (4). pp. 25-36. ISSN 2345-2528

پروين, ندا and رفيعی وردنجانی, ليلا and نيک فرجام, مسعود and محمدی, عبدالله and محمودی, احمد and دريس, فاطمه (2014) تاثير فعاليت کشاورزی بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به اسکيزوفرنی مزمن. نشریه روان پرستاری, 2 (3). pp. 69-76. ISSN 2345-2528

پشندی, شادی and خوشاب, هادی and رفیعی, حسین and عباس زاده, عباس and برهانی, فريبا (2015) بررسی عوامل تسهيل‌کننده و بازدارنده شرکت مشمولين در برنامه‌های آموزش مداوم جامعه پزشکی. نشریه آموزش پرستاری, 3 (4). pp. 37-47. ISSN 2222-4428

پودينه مقدم, مهدیه and جهانتيغ حقيقی, مریم and شهدادی, حسین and سراوانی, سلیمان and شجاعی شاد, فهیمه (2015) تأثير آموزش مبتنی بر شواهد بر تفکرانتقادی دانشجويان پرستاری زابل 1392-1393. نشریه آموزش پرستاری, 4 (2). pp. 9-17. ISSN 2222-4428

پورشعبان, مهسا and پارسا يکتا, زهره and غلام نژاد, محمد and پیروی, حمید (2014) بررسی تاثير آموزش تغذيه بر ميزان تبعيت از رژيم غذايی در بيماران مزمن کليه غير دياليزی. نشریه آموزش پرستاری, 2 (4). pp. 23-32. ISSN 2222-4428

پیرزادی, حجت and فتحی آشتيانی, علی and شکوهی يکتا, محسن (2015) اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری گروهی بر شاخص‌های فيزيولوژيکی استرس و مهارت‌های ارتباطی کارکنان بيمارستان. نشریه آموزش پرستاری, 4 (1). pp. 60-71. ISSN 2222-4428

چ

چتروز, مصطفی and مرادی, محمد and ساريچلو, محمد ابراهيم and عليپور, محمود (2015) تاثير روش حساسيت زدايی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب درد پانسمان بيماران سوختگی. نشریه روان پرستاری, 2 (4). pp. 80-88. ISSN 2345-2528

چراغی, فاطمه and مرتضوی, سیده زهره and شمسایی, فرشید and مقیم بیگی, عباس (2014) بررسی تأثير آموزش بر مديريت قندخون کودکان مبتلا به ديابت. نشریه آموزش پرستاری, 3 (1). pp. 1-11. ISSN 2222-4428

ک

کاشانی نیا, زهرا and رسولی, مريم and حسینی, محمدعلی and کاشف قربان پور, رضا (2013) طراحی و روان‌سنجی مقياس ارزشيابی تدريس. نشریه آموزش پرستاری, 2 (2). pp. 21-29. ISSN 2222-4428

کامرانی, فرهاد and قائمی پور, فائزه and نيکروان, ملاحت and علوی مجد, حميد (2013) شيوع خطای ترياژ و پيامدهای ترياژ سبک در بيماران مراجعه کننده به بخش اورژانس. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (3). pp. 17-23. ISSN 2251-9947

کاوسی, علی and معماریان, ربابه and ونکی, زهره and پروينيان نسب, علی محمد (2013) بررسی برنامه‌های بازآموزی در بيمارستان‌های آموزشی- درمانی شهر گرگان از ديدگاه پرستاران. نشریه آموزش پرستاری, 2 (3). pp. 49-57. ISSN 2222-4428

کريمی مونقی, حسین and خراشادی زاده, فاطمه (2015) مقايسه تطبيقی نحوه اجرای استراتژی دانشجو محوری در برنامه درسی کارشناسی پرستاری کشورهای امريکا، کانادا و استراليا و ارائه راهکارهای پيشنهادی در برنامه درسی پرستاری ايران. نشریه آموزش پرستاری, 4 (2). pp. 38-47. ISSN 2222-4428

کفعمی, فاطمه and موسوی, سيدقاسم and محسن پور, محدثه and قنبری, وحيد (2012) بررسی همبستگی تفويض اختيار و رضايت شغلی پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (2). pp. 29-34. ISSN 2251-9947

کلانتری, سهيلا and حکمت افشار, ميترا and جويباری, ليلا and ثناگو, اکرم and محمدی, رسول (2012) بررسی رفتارهای محيط کاری و همبستگی آن با مشخصات جمعيت شناسی از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستانهای آموزشی شهر گرگان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (4). pp. 7-15. ISSN 2251-9947

کلانتری, سهيلا and غنا, ساميه and ثناگو, اکرم and جويباری, ليلا (2013) آموزش بلوغ و مسائل جنسی به دختران: تجارب مادران گرگانی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (3). pp. 74-90. ISSN 2251-9947

کلروزی, فاطمه and پيشگويی, امير حسين and طاهريان, اسما (2015) بررسی رفتارهای ارتقا دهنده سلامت پرستاران شاغل در بيمارستان های منتخب نظامی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (2). pp. 7-15. ISSN 2251-9947

کیانی, تیلم and فلاحی خشکناب, مسعود and دالوندی, اصغر and حسینی, محمدعلی and نوروزی تبريزی, کيان (2014) بررسی وضعيت اعتياد به اينترنت و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال1392. نشریه آموزش پرستاری, 2 (4). pp. 50-62. ISSN 2222-4428

کیانیان, تکتم and زارع, مسعود and ایلدرآبادی, اسحاق and کریمی مونقی, حسین and صابر, سامان (2014) بررسی توانمندی آموزشی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی در آموزش مددجويان و مراجعين. نشریه آموزش پرستاری, 3 (1). pp. 51-60. ISSN 2222-4428

گ

گشمرد, رقیه and کمالی, فرحناز and افراسیابی, صدیقه and باقرزاده, راضیه (2009) بررسی آگاهی و نگرش مدیران پرستاری و مامایی در مورد اصول مدیریت و ارتباط آن با گذراندن این درس در دوره کارشناسی ـ زمستان 1388. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر. (Unpublished)

گل پرور, محسن and جعفری, مريم and جواديان, زهرا (2013) پيش‌بينی سرمايه روان‌شناختی از طريق مولفه‌های معنويت در پرستاران. نشریه روان پرستاری, 1 (3). pp. 35-44. ISSN 2345-2528

ی

یزدانخواه فرد, محمدرضا and غلامی, سحر and بحرینی, مسعود and میرزایی, کامران (2014) رويکردهای يادگيری دانشجويان پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال تحصيلی 1392-1391. نشریه آموزش پرستاری, 3 (3). pp. 14-22. ISSN 2222-4428

یزدانخواه فرد, محمدرضا and کمالی, فرحناز and شریفی, شریف and معتمد, نیلوفر and حاجی نژاد, فاطمه (2008) تعيين اولويت‌های پژوهشی پرستاری از ديدگاه پرستاران شاغل. دوماه نامه طب جنوب, 10 (2). pp. 182-189. ISSN 4374-1735

یعقوبیان, فاطمه and کجباف, محمدباقر and قمرانی, امیر (2013) اثربخشی آموزش گروهی مؤلفه‌های شناخت و عمل به وظايف دينی بر ارتقاء شادی. نشریه آموزش پرستاری, 2 (3). pp. 68-77. ISSN 2222-4428

‏رضايی, امير موسی and مؤمني‏ قلعه‏ قاسمی, طاهره and موسي‏ رضايی, نسرين and معينی, مهين and خدايی, مهناز (2014) بررسی افسردگی و ارتباط آن با متغيرهای جمعيت‏ شناختی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی. نشریه روان پرستاری, 2 (3). pp. 37-45. ISSN 2345-2528

This list was generated on Thu Oct 19 01:22:05 2017 IRST.