Items where Subject is "WY Nursing"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Article | Thesis | Other
Number of items at this level: 74.

Article

Bahreini, Masoud and Moattari, Marzieh and Ahmadi, Fazlolah and Kaveh, Mohammad Hosein and Hayatdavoudy, Parichehr and Mirzaei, Mostafa (2011) Comparison of head nurses and practicing nurses in nurse competence assessment. Iran J Nurs Midwifery Res, 16 (3).

Vaziri, Farideh and Hoseini, Azam and Kamali, Farahnaz and Abdali, Khadijeh (2015) Comparing the Effects of Aerobic and Stretching Exercises on the Intensity of Primary Dysmenorrhea in the Students of Universities of Bushehr. Journal of Family and Reproductive Health, 9 (1).

آتش‌زاده شوريده, فروزان and افشار, اکرم and نادری, منيژه and علوی مجد, حميد (2015) همبستگی سبک رهبری سرپرستاران از ديدگاه پرستاران با تنش شغلی پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (1). pp. 72-79. ISSN 2251-9947

آخوند لطفعلی, پريناز and حسينی, محمد علی and خانکه, حميدرضا and فلاحی خشکناب, مسعود and حسين زاده, سمانه (2012) بررسی تأثير آموزش هوش هيجانی برتعارض شغلی پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (1). pp. 7-16. ISSN 2251-9947

آزادمنش, یاسین and عظیمیان, جلیل and ضیغمی, رضا and جهانی هاشمی, حسن (2013) بررسی همبستگی سبک‌های يادگيری با برخی ويژگی‌های دانشجويان پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی قزوين با استفاده از الگوی وارک. نشریه آموزش پرستاری, 2 (1). pp. 27-35. ISSN 2222-4428

آقاجری, پروانه and حسین زاده, مینا and مهدوی, نادر and هشترودی زاده, محمد and وحیدی, مریم (2015) تأثير آموزش مهارت های زندگی بر انگيزه يادگيری (درونی و بيرونی)، عزت نفس و پيشرفت تحصيلی دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 4 (2). pp. 18-27. ISSN 2222-4428

آقاخانی, نادر and شريف نيا, سید حمید and دهقانی, محمدرضا and حجتی, حميد and غنا, ساميه and حکمت افشار, ميترا and اقتدار, سامره (2013) اثربخشی مدل مشارکت پرسنل پرستاری بر کارآيی آموزش بالينی دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 2 (1). pp. 8-15. ISSN 2222-4428

آهنچيان, محمدرضا and اميری, رعنا and بخشی, محمود (2012) بررسی همبستگی هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی در پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (2). pp. 44-53. ISSN 2251-9947

آهنچیان, محمدرضا and حسنیان, زهرا مرضیه (2013) ارتباط بين سبک تفکر و سبک حل مشکل در دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 2 (3). pp. 38-48. ISSN 2222-4428

ابراهيمی, حسين and حسين زاده, راحله and زاغری تفرشی, منصوره and حسين زاده, صدف and اصغری جعفرآبادی, محمد (2013) توانمندی بالينی و روانشناختی پرستاران و همبستگی آن ها با مشخصات فردی-اجتماعی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (4). pp. 30-38. ISSN 2251-9947

ابراهيمی, حسين and صادقی, مهدی and اشرفی, رسول (2015) بررسی ارتباط ميزان توانمندی با دانش مرتبط به بيماری و شاخص‌های کنترل متابوليک در بيماران ديابتی نوع 2. نشریه آموزش پرستاری, 4 (1). pp. 23-30. ISSN 2222-4428

ابراهيمی, حسين and نويديان, علی and عامری, محمود and صادقی, مهدی (2014) فرسودگی شغلی، ابعاد و عوامل مرتبط با آن در کارکنان عملياتی فوريت‌های پزشکی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (3). pp. 16-26. ISSN 2251-9947

ابراهيمی, حسين and نويديان, علی and کيخا, رقيه (2014) تأثير مراقبت‌های حمايتی پرستاران بر کاهش اضطراب بيماران دريافت کننده الکتروشوک درمانی. نشریه روان پرستاری, 1 (4). pp. 13-24. ISSN 2345-2528

ابراهيمی, حسین and نيکروش, منصوره and اسکويی, سیده فاطمه and احمدی, فضل اله (2007) استرس: واکنش عمده پرستاران به بافت تصميم‌گيری اخلاقی. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (54). pp. 7-15. ISSN 2228-7051

ابراهیمی, حسین and صادقی, مهدی (2014) بررسی تاثير آموزش رژيم غذايی بر شاخص‌های آزمايشگاهی بيماران تحت درمان با همودياليز. نشریه آموزش پرستاری, 2 (4). pp. 12-22. ISSN 2222-4428

احمديان, حمزه and شمسايی, فرشيد and رحيمی رهبر, معصومه (2014) ارتباط سبک دلبستگی با روابط بين فردی پرستاران. نشریه روان پرستاری, 2 (1). pp. 55-62. ISSN 2345-2528

اعتمادی سنندجی, ماشاالله and قهری سرابی, علیرضا and بنکدار, حميرا and اکبرزاده باغبان, عليرضا and بنا درخشان, همایون and قاسمی, سعید (2015) مقايسه تأثير دو روش آموزش چهره به چهره و کتابچه آموزشی بر خودکارآمدی تنفسی مبتلايان به بيماری مزمن انسدادی ريه مراجعه‌کننده به بيمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی. نشریه آموزش پرستاری, 4 (1). pp. 1-7. ISSN 2222-4428

افراسیابی فر, اردشیر and نجفی دولت آبادی, شهلا and موسوی, اسدالله (2014) مقايسه تأثير سخنرانی بازخوردی و سخنرانی سنتی بر يادگيری و رضايتمندی دانشجويان در درس مراقبت‌های ويژه پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 3 (3). pp. 69-78. ISSN 2222-4428

الهی, نسرین and الحانی, فاطمه and احمدی, فضل اله (2014) مشارکت حرفه‌ای: تبيين تجارب پرستاران در مواجهه با فاصله بين آموزش نظری و بالين. نشریه آموزش پرستاری, 3 (1). pp. 21-31. ISSN 2222-4428

امینی, راضیه and جوزی, مینا and مقیمیان, مریم and خراسانی, پروانه (2013) تأثير اجرای طرح مشاوره و راهنمايی تحصيلی توسط استاد راهنما بر ميزان اضطراب دانشجويان کارشناسی پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 2 (2). pp. 1-9. ISSN 2222-4428

اکبری زاده, فاطمه and باقری, فریبرز and حاتمی, حمیدرضا and حاجیوندی, عبدالله (2012) ارتباط بین هوش معنوی، سخت رویی و سلامت عمومی در بین پرستاران. بهبود, 15 (6). pp. 466-472.

ایزدی, احمد and برخورداری, معصومه and شجاعی, زهرا and ظاهری, مهدیه (2014) يادگيری خودراهبر در سال‌های مختلف تحصيلی و ارتباط آن با اضطراب و عزت نفس در دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 2 (4). pp. 80-89. ISSN 2222-4428

ایمانی, الهام and رسولی, مريم and زاغری تفرشی, منصوره (2014) مروری بر سبک‌های يادگيری تجربی در آموزش پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 3 (3). pp. 23-33. ISSN 2222-4428

بابايی, نصيب and رحمانی, آزاد and محجل اقدم, عليرضا and زمانزاده, وحيد and داداش زاده, عباس and آزاده, مرضيه (2014) خشونت محل کار عليه پرستاران از ديدگاه بيماران. نشریه روان پرستاری, 2 (1). pp. 43-54. ISSN 2345-2528

باديه پيمای جهرمی, زهره and کشاورزی, ساره and جهان بین, ایران (2014) بررسی روايی و پايايی نسخه فارسی پرسشنامه خودپنداری حرفه‌ای پرستاران (NSCQ). نشریه آموزش پرستاری, 2 (4). pp. 63-71. ISSN 2222-4428

بحريني, مسعود and معطري, مرضيه and كاوه, محمد حسين and احمدي, فض لاله (2011) مقايسه صلاحيت بالينی پرستاران شاغل در بيمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شيراز و بوشهر: يک خودآزمايی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 10 (2). pp. 101-110.

بحرینی, مسعود and بیژنی, مصطفی and رحمتی, هاشم and شهامت, شهره (1390) تاثير برنامه آموزشی چند رسانه ای بر ميزان بروز مواجهه با اجسام تيز و آلوده در کارکنان پرستاری‎. نشريه پرستاري ايران, 24 (64). pp. 69-77. ISSN 2008-5923

بحرینی, مسعود and شهامت, شهره and معطری, مرضیه and اکابریان, شرافت and شریفی, شریف and یزدانخواه فرد, محمدرضا (2012) تکامل مهارت ‌هاي بازانديشي پرستاران پس از به‌ کارگيري پورت فوليو: يک مطالعه کيفي. دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر, 12 (2). pp. 120-130.

بحرینی, مسعود and معطری, مرضیه and کاوه, محمد حسین and احمدی, فضل اله (1389) مقايسه صلاحيت باليني پرستاران شاغل در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شيراز و بوشهر: يك خودآزمايي‎. مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي, 10 (2). pp. 101-110. ISSN 1608-9359

برهانی, فريبا and عباس زاده, عباس and کهن, سيمين (2012) بررسی همبستگی خودکارآمدی مقابله با حوادث غيرمترقبه با ويژگی های جمعيت شناسی در پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (1). pp. 17-25. ISSN 2251-9947

بلورچی, فريبا and عبدالرحيمی, محبوبه and يغمايی, فريده and اکبرزاده باغبان, عليرضا (2015) عوامل مرتبط با ايجاد زخم فشاری در بيماران بستری در بخش ارتوپدی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (2). pp. 27-33. ISSN 2251-9947

بیرامی, منصور and موحدی, یزدان and عبهری, اصغر (2014) مقايسه مؤلفه هاي روان شناختي كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در پرستاران شیفت ثابت و متغیر. نشریه آموزش پرستاری, 3 (3). pp. 50-58. ISSN 2222-4428

تقوی لاريجانی, ترانه and رضایت, فاطمه and سید فاطمی, نعیمه and مهران, عباس (2013) تأثير برنامه آموزشی رفتار قاطعانه بر سطح قاطعيت دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 1 (2). pp. 42-52. ISSN 2222-4428

تقوی لاريجانی, ترانه and مردانی حموله, مرجان and رضائی, نسرین and قدیریان, فتانه and رشیدی, اعظم (2014) رابطه قاطعيت و تفکر انتقادی در دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 3 (1). pp. 32-40. ISSN 2222-4428

تورانی, سوگند and احمدی, بتول and کرمی, عطيه (2014) همبستگی تعارض پرستاران و هوش هيجانی سرپرستاران بخش اورژانس در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ايران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (3). pp. 37-46. ISSN 2251-9947

تورانی, سوگند and حسینی, فاطمه and ازمل, محمد and کلهر, روح الله (1390) همبستگي سطح تعارض پرستاران بيمارستان هاي عمومي استان بوشهر با کاربرد سبک هاي مذاکره توسط سرپرستاران (1386)‎. مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين, 15 (2). pp. 63-69. ISSN 1561-3666

ثناگو, اکرم and نيکروش, منصوره and دباغی, فاطمه (2006) بررسی مفهوم تعهد سازمانی از ديدگاه اعضای هيات علمی پرستاری و مامايی. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (52). pp. 83-92. ISSN 2228-7051

جانی قربان, مژگان and اله داديان, مریم and حقانی, فریبا (2013) شبيه‌سازی راهکاری برای ارتقای آموزش بالينی. نشریه آموزش پرستاری, 2 (1). pp. 55-65. ISSN 2222-4428

جديد ميلانی, مريم and اشک تراب, طاهره and عابد سعيدی, ژيلا and علوی مجد, حميد (2012) تاثير گروه همتايان بر ارتقاء وضعيت سلامت جسمی بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس:آزمون نظريه خود-تعالی ريد. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (1). pp. 34-45. ISSN 2251-9947

جعفرمنش, هادی and ردجبران, مهدی and وکيليان, کتايون and رضايی, کورش and زند, سليمان and تاجيک, رضا (2014) بررسی سطح اضطراب و افسردگی در والدين کودکان مبتلا به بيماری‌های مزمن. نشریه روان پرستاری, 1 (4). pp. 45-53. ISSN 2345-2528

جهان پور, فائزه and زارعی, احمدرضا and روانی پور, مریم and رزازان, نجمه and حسینی, سمیه (2014) بررسی مشکلات آموزش بالينی در بخش اطفال از ديدگاه دانشجويان و دانش‌آموختگان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. نشریه آموزش پرستاری, 2 (4). pp. 72-79. ISSN 2222-4428

جهان پور, فائزه and صديقي, زهرا and عضدي, پرويز (2013) بررسي، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در زمينه قوانين و مقررات حرفه اي. مديريت پرستاري, 1 (4). pp. 54-60.

جويباری, ليلا and حق دوست اسکویی, سیده فاطمه and احمدی, فضل اله (2005) پرستار آسودگی بخش: تجربه و ديدگاه بيماران بستری. مجله علوم پزشکی رازی, 12 (45). pp. 59-68. ISSN 2228-7051

حاج رضایی, بهار and روشنی علی‌بنه‌سی, حسن and شاهعلی زاده, محمد and زینالی, مریم and بدلی, مهدی (2015) بررسی اثربخشی يادگيری تلفيقی بر مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجويان پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 4 (1). pp. 49-59. ISSN 2222-4428

حريری, غلامرضا and يغمايی, فريده and زاغری تفرشی, منصوره and شاکری, نزهت (2012) بررسی برخی عوامل مرتبط با تمايل به ترک خدمت در پرستاران شاغل در بيمارستان های آموزشی تابع دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (3). pp. 17-27. ISSN 2251-9947

حسينی, محمدعلی and عظيم زاده, الهه (2013) همبستگی خودکارآمدی و راهبردهای مديريت تعارض در پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (4). pp. 16-23. ISSN 2251-9947

حسينی, ميمنت and اشک تراب, طاهره and تقديسی, محمدحسين (2013) شيوه زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشجويان پرستاری: مرور نظام مند. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (1). pp. 66-79. ISSN 2251-9947

حسین رضایی, حکیمه and نوحی, عصمت and طاهر هريکنديی, سیده صغری (2015) تأثير آموزش بر دانش، نگرش و عملکرد از ديدگاه پرستاران بخش‌های مراقبت ويژه تروما در زمينه کاربرد مهارکننده‌های فيزيکی. نشریه آموزش پرستاری, 4 (1). pp. 31-38. ISSN 2222-4428

حشمتی نبوی, فاطمه and معماريان, ربابه and ونکی, زهره (2012) تاثير اجرای الگوی نظارت بالينی بر پيامدهای آموزش به بيمار. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (3). pp. 28-36. ISSN 2251-9947

حنيفی, نسرين and احمدی, فضل اله and معماريان, ربابه and خانی, محمد (2005) مقايسه تاثير روش‌های آرام‌سازی بنسون و پيش‌دارو بر فشار خون سيستوليک، دياستوليک، بطن چپ و آئورت در بيماران تحت آنژيوگرافی عروق کرونر. مجله علوم پزشکی رازی, 12 (46). pp. 287-294. ISSN 2228-7051

حيدری, محمد and شهبازی, سارا and دريس, فاطمه (2013) تاثير آموزش مهارت حل مسئله بر تصميم گيری دانشجويان فوريت های پزشکی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (2). pp. 25-31. ISSN 2251-9947

حکمت پو, داود and محمدی زيدی, عیسی and احمدی, فضل اله and عارفی, سید حسین and رفيعی, محمد (2010) تأثير بکارگيری مدل مراقبتی. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (75). pp. 33-50. ISSN 2228-7051

حکیم, اشرف السادات (2013) مؤلفه‌های تأثيرگذار بر ميزان رضايتمندی دانشجويان پرستاری از رشته تحصيلی. نشریه آموزش پرستاری, 2 (2). pp. 10-20. ISSN 2222-4428

حیدری, محمدرضا and انوشه, منيره and آزادارمکی, تقی and محمدی, عيسی (2013) بررسی بستر و زمينه آموزش مراقبت فرهنگی در ايران. نشریه آموزش پرستاری, 1 (2). pp. 1-8. ISSN 2222-4428

خانکه, حميدرضا and علی نيا, شاهرخ and معصومی, غلامرضا and خراسانی زواره, داوود and رنجبر, مريم and داددوست, ليلا and حسينی, محمد علی and فلاحی خشکناب, مسعود and کاسترون, مارت (2013) خدمات پيش بيمارستانی با تاکيد بر حوادث ترافيکی: مروری بر کشور های توسعه يافته و در حال توسعه. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (2). pp. 71-79. ISSN 2251-9947

خانی, لطفعلی and غفاری, مظفر (2013) بررسی ارتباط سرمايه اجتماعی ميان گروهی و هوش فرهنگی با نگرش پرستاران نسبت به آموزش بيماران. نشریه آموزش پرستاری, 2 (3). pp. 58-67. ISSN 2222-4428

خراسانی, پروانه and رسولی, مريم‌ and زاغری تفرشی, منصوره and پرويزی, سرور and نصراصفهانی, محمود (2014) طراحی و ارزشيابی "فرم ثبت آموزش ‌بيمار" برای ثبت ساختارمند فرآيند آموزش ‌بيمار. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (4). pp. 1-16. ISSN 2251-9947

خوشاب, هادی and سبزواری, سکينه and غلامحسينی نژاد, نجمه and رضايی, محمد علی (2013) مقايسه ديدگاه پزشکان، پرستاران و بيماران در زمينه عوامل مرتبط با اختلال خواب بيماران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (2). pp. 16-24. ISSN 2251-9947

دهقانی, علی and اردوبادی, نگار and شمسی زاده, مرتضی and پروينيان نسب, علی محمد and طالبی, ميترا (2014) بررسی ديدگاه بيماران درباره ميزان رعايت معيارهای اخلاق حرفه‌ای در عملکرد پرستاری. نشریه آموزش پرستاری, 3 (2). pp. 76-84. ISSN 2222-4428

دهقانی, علی and محمد خان کرمانشاهی, سيما and معماريان, ربابه and حجتی, حميد and شمسی زاده, مرتضی (2013) بررسی تأثير آموزش همتا محور بر ميزان افسردگی بيماران مبتلا به بيماری مولتيپل اسکلروزيس. نشریه روان پرستاری, 1 (1). pp. 63-71. ISSN 2345-2528

دهقانی, محمد and حیوی حقیقی, محمدحسین and طیاری, نرگس and خرمی, فرید (2015) همبستگی رفتار سازمانی پرستاران و کيفيت مستندات آن‌ها. نشریه آموزش پرستاری, 3 (4). pp. 68-80. ISSN 2222-4428

رجبی پور, الهام and مداح, سادات سيد باقر and فلاحی خشکناب, مسعود and زارعی, فرشاد and انارکی, فخرالسادات (2014) تاثير "مصاحبه انگيزشی گروهی" بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به سرطان روده دارای استومی دائمی. نشریه روان پرستاری, 2 (3). pp. 58-68. ISSN 2345-2528

رحيمی, ابوالفضل and احمدی, فضل اله and آخوند, محمدرضا (2006) بررسی شيوع دردهای ستون فقرات در پرستاران شاغل در بيمارستان‌های شهر همدان، پاييز 1383. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (51). pp. 105-114. ISSN 2228-7051

رحيمی, ابوالفضل and احمدی, فضل اله and غلياف, محمود (2006) بررسی تاثير مدل مراقبت پيگير بر کيفيت زندگی بيماران همودياليزی. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (52). pp. 123-134. ISSN 2228-7051

رحيمی, عيلرضا and دالبند, محسن and شمسائی, فرشيد and ضرابيان, محمدکاظم (2013) بررسی فراوانی اختلال بدريختی بدن و اختلالات روانی توام با آن در داوطلبان جراحی زيبايی. نشریه روان پرستاری, 1 (2). pp. 70-78. ISSN 2345-2528

رزازان, نجمه and روانی پور, مریم and غریبی, طیبه and معتمد, نیلوفر and زارعی, احمدرضا (2014) بررسی تأثير الگوی توانمندسازی خودمديريتی بر کيفيت زندگی نوجوانان و جوانان مبتلا به تالاسمی ماژور. نشریه آموزش پرستاری, 3 (2). pp. 48-59. ISSN 2222-4428

رسولی, الهه سيد and رحمانی, آزاد and زمان زاده, وحيد and اشرفی, علی and نيکانفر, عليرضا and حيدرزاده, حميد (2014) ارتباط خودکارآمدی با درک پيش‌آگهی بيماری در مبتلايان به سرطان. نشریه روان پرستاری, 2 (2). pp. 33-45. ISSN 2345-2528

رسولی, محسن and بهراميان, جاسم and زهراکار, کيانوش (2014) تاثير اميد درمانی گروهی بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به مولتيپل اسکروزيس. نشریه روان پرستاری, 1 (4). pp. 54-65. ISSN 2345-2528

رضائی, شادی and ربيع راد, نارملا and تميزی, زهرا and فلاحی خشکناب, مسعود and محمد نژاد, اسمعيل and محمودی, محمود (2012) بررسی ميزان بروز مواجهه های شغلی با وسايل تيز و برنده درکارکنان درمانی شاغل در بخشهای اورژانس بيمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سالهای 89-1386. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (3). pp. 46-54. ISSN 2251-9947

رضايی راد, مصطفی and دعايی, حبيب اله (2012) بررسی رابطه راهبردهای منابع انسانی با حمايت سازمانی درک شده و تعهد سازمانی پرستاران: ارائه الگو. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (2). pp. 35-43. ISSN 2251-9947

رفاهی, سيد علی اکبر and شمسی, افضل and عبادی, عباس and سعيد, ياسر and مرادی, علی (2012) مقايسه سبک زندگی افراد نظامی و غير نظامی مبتلا به پرفشاری خون. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 1 (4). pp. 43-50. ISSN 2251-9947

Thesis

رزازان, نجمه and روانی پور, مریم and غریبی, طیبه and معتمد, نیلوفر (2014) بررسی تاثیر الگوی خود مدیریتی بر کیفیت زندگی نوجوانان وجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر.

Other

ازمل, محمد and شفیعی, ابراهیم and حسینی, فاطمه (2012) بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در عملکرد مبتنی بر شواهد : در یکی از مراکز آموزشی درمانی شهرستان بوشهر. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر. (Unpublished)

جهان پور, فائزه and عضدی, پرویز and شریف, فرخنده (2010) درک دانشجویان پرستاری از تصمیم گیری بالینی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر. (Unpublished)

This list was generated on Wed Jun 20 04:23:23 2018 IRDT.