Items where Year is 1995

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: آ | ا | ب | ج | ح | د | ر | ز | س | ش | ض | ع | غ | ف | ق | م | ن | ه | ي | ک
Number of items: 43.

آ

آمالی, شهره and مهريار, امير هوشنگ and بوالهری, جعفر (1995) مقايسه جرأت‌آموزی و جرأت‌آموزی توأم با بازسازی شناختی در کاهش اضطراب اجتماعی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 1 (4). pp. 18-29. ISSN 1735-4315

ا

احمدی, جمشيد (1995) ميزان افسردگی در دانشجويان پزشکی (اهواز – 1371). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 1 (4). pp. 6-12. ISSN 1735-4315

اصفهانی, محمد مهدی (1995) بهره گيری از برخی رهنمودهای اسلامی در پيشگيری، و رويارويی با پيامدهای استرس. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 1 (4). pp. 13-17. ISSN 1735-4315

الهی, اصغر and رمضانی, منصوره (1995) بررسی حالات روانی در بيماران دياليزی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 1 (4). pp. 40-47. ISSN 1735-4315

الهی, اصغر and مولوی, پرويز (1995) بررسی 5 مورد سندرم نورولپتيک بدخيم در مرکز آموزشی درمانی شهيد نواب صفوی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (1,2). pp. 64-74. ISSN 1735-4315

امینی, صفرعلی and حقیقی, لادن (1995) گزارش يک مورد هماتوم خودبخودی عضله رکتوس در حاملگی. مجله علوم پزشکی رازی, 2 (3). pp. 97-101. ISSN 2228-7051

ب

باقری يزدی, سيد عباس and بوالهری, جعفر and پيروی, حميد (1995) بررسی وضعيت سلامت روانی دانشجويان ورودی سال تحصيلی 74-73. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 1 (4). pp. 30-39. ISSN 1735-4315

بوالهری, جعفر and محيط, احمد (1995) بررسی ادغام بهداشت روانی در مراقبت‌های بهداشتی اوليه هشتگرد (72-1380). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (1,2). pp. 16-24. ISSN 1735-4315

ج

جلالی, سید علی (1995) عوارض پس از ماستکتومی. مجله علوم پزشکی رازی, 2 (3). pp. 102-115. ISSN 2228-7051

ح

حاجی ترخانی, امیرحسن (1995) نشريات پزشکی ايران. مجله علوم پزشکی رازی, 2 (1). pp. 11-21. ISSN 2228-7051

حریری, مهرانگیز and اسلامی, آذر (1995) استراتژی ارزشيابی مجموعه نشريات ادواری به منظور ادامه يا لغو اشتراک. مجله علوم پزشکی رازی, 2 (1). pp. 22-29. ISSN 2228-7051

حقیقی, لادن (1995) روشهای نوين جراحی جنين. مجله علوم پزشکی رازی, 2 (3). pp. 116-121. ISSN 2228-7051

د

داويديان, هاراطون (1995) تحليلی از روانپزشکی ايران در آغاز تمدن اسلامی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (1,2). pp. 7-15. ISSN 1735-4315

ر

رودپیما, شهلا (1995) عفونت های حاد تنفسی در کودکان. مجله علوم پزشکی رازی, 2 (1). pp. 30-37. ISSN 2228-7051

ز

زرکندی, جعفر and مظهری, سید ضیاءالدین (1995) شيوع نقايص مادرزادی کانال عصبی در 30142 نوزاد متولد شده در مرکز آموزشی درمانی شهيد اکبرآبادی. مجله علوم پزشکی رازی, 1 (4). pp. 215-221. ISSN 2228-7051

س

سجادی, سید جمال الدین and ملکی, مجید and شمس زاده, علی (1995) درد قفسه صدری در حاملين گلدان ( سندرم سجادی - ملکی). مجله علوم پزشکی رازی, 2 (1). pp. 38-43. ISSN 2228-7051

ش

شادلويی, فلورا (1995) فراتحليلی از کارايی درمانی مداخلات غيردارويی دردرمان بيخوابی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (1,2). pp. 82-90. ISSN 1735-4315

شکوهی, حمید and فرقانی‌زاده, جعفر and ابهری, رویا and شکیبی, محمدرضا (1995) انواع بيماريهای روماتيسمی در بين مراجعه کنندگان به بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص). مجله علوم پزشکی رازی, 2 (1). pp. 44-52. ISSN 2228-7051

ض

ضرابی, اصلان (1995) رويکردی متفاوت به روانپزشکی : ديدگاه پروفسورگری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (1,2). pp. 25-40. ISSN 1735-4315

ع

عزیزی, رسول (1995) سرطان پستان در دوران حاملگی و شيردان. مجله علوم پزشکی رازی, 1 (4). pp. 222-225. ISSN 2228-7051

عطائی‌پور, یوسف and اریس, ساسان and قربانی, قدرت اله and قدس, احد (1995) شيوع نفروپاتی IgA در بيماران مبتلا به گلومرولونفريت اوليه. مجله علوم پزشکی رازی, 2 (3). pp. 122-126. ISSN 2228-7051

عمید, محمدحسین (1995) پونکسيون مايع نخاعی در کودکان مبتلا به تب و تشنج مراجعه کننده به بيمارستان کودکان مفيد طی يکسال. مجله علوم پزشکی رازی, 2 (3). pp. 177-181. ISSN 2228-7051

غ

غباری بناب, باقر (1995) باورهای مذهبی و اثرات آنها در بهداشت روان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 1 (4). pp. 48-54. ISSN 1735-4315

غفوری, علی and اشتاين برگ, ماکنس (1995) رويکردهای يادگيری دانشجويان ايرانی در دانشگاه نيوساس ويلز استراليا. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (1,2). pp. 55-59. ISSN 1735-4315

ف

فتحی, مهدی and لطیفی, نوراحمد and کریمی, علیرضا (1995) بازسازی يک مرحله ای لاله گوش همراه با تمپانوپلاستی در بيماران مبتلا به ميکروشيا. مجله علوم پزشکی رازی, 1 (4). pp. 232-238. ISSN 2228-7051

فرقانی‌زاده, جعفر and ابهری, رویا and شکیبی, محمدرضا and صمدی, فریده and پیروزیان, محمد and توکلی بزاز, سعداله (1995) ميزان شيوع بيماريهای روماتيسمی در منطقه فشم. مجله علوم پزشکی رازی, 2 (3). pp. 182-191. ISSN 2228-7051

فرهادی, محمد and مشرفی, مینو (1995) جراحی آندوسکوپيک سينوسهای پارانازال روشی نوين در درمان بيماريهای بينی و سينوس ها، گزارش 200 مورد. مجله علوم پزشکی رازی, 2 (3). pp. 127-138. ISSN 2228-7051

فشارکی, محمد and حسینی, فاطمه (1995) تعيين حجم نمونه در تحقيقات پزشکی. مجله علوم پزشکی رازی, 1 (4). pp. 226-231. ISSN 2228-7051

ق

قريشی زاده, سيد محمد علی (1995) اختلالات روانپزشکی در بيماران مصروع. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (1,2). pp. 60-63. ISSN 1735-4315

م

محقق, حوريه and بيرشک, بهروز (1995) بررسی نگرش دانشجويان پزشکی نسبت به بخش‌های روانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (1,2). pp. 48-54. ISSN 1735-4315

مدقق, باقر سعید (1995) معرفی اولين مورد استئوبلاستوما در دنيا با گرفتاری سه بدنه مهره مجاور به همراه پاراپلژی اسپاستيک کامل و اسکوليوز. مجله علوم پزشکی رازی, 2 (2). pp. 139-144. ISSN 2228-7051

مظهری, سید ضیاءالدین (1995) بررسی اثر فاکتورهای مختلف در سير بالينی و تظاهرات بيماری فنيل کتون اوری در بيماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهيد اکبرآبادی. مجله علوم پزشکی رازی, 2 (3). pp. 192-199. ISSN 2228-7051

ملک پور, مختار (1995) بررسی رابطه سن کم مادر و ميزان هوش در فرزند. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (1,2). pp. 76-81. ISSN 1735-4315

ملکوتی, سيد کاظم and نوروزی, فاطمه and تدین, شهین (1995) ارتباط تيپ شخصيتی A و B با موفقيت تحصيلی. مجله علوم پزشکی رازی, 2 (2). pp. 145-150. ISSN 2228-7051

ملکوتی, کاظم and نوروزی, مهناز (1995) پيگيری و بهداشت روانی در بيماران روانی مزمن. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (1,2). pp. 41-47. ISSN 1735-4315

مهدیزاده, ابوالفضل and اکبریان, عبدالرسول (1995) نقش سايتوکينها در توليد مثل. مجله علوم پزشکی رازی, 1 (4). pp. 248-255. ISSN 2228-7051

ميرصمدی, میرمنصور and مدرس زاده, سید مهدی (1995) فراوانی کوری رنگ مادرزادی در دانش آموزان مدارس راهنمائی تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 1 (4). pp. 256-260.

ن

نیلفروشان, محمدعلی and هاشمی, شهلا and شکوهی, حمید (1995) ارزيابی ميزان تأثير واکسيناسيون B.C.G در دوره نوزادی. مجله علوم پزشکی رازی, 2 (3). pp. 200-206. ISSN 2228-7051

ه

هنربخش, عباس and اعتمادی, مسعود and ملک احمدی, بیژن (1995) تعيين سن جنين با اندازه گيری استخوان اسکاپولا در جنين های 13 تا 35 هفته و مقايسه آن با B.P.D. مجله علوم پزشکی رازی, 2 (1). pp. 67-76. ISSN 2228-7051

هنربخش, عباس and ایروانی, بهرام (1995) بررسی اختلالات مادرزادی بوسيله سونوگرافی معده جنين. مجله علوم پزشکی رازی, 2 (3). pp. 207-210. ISSN 2228-7051

ي

يعقوبی, نوراله and نصر اصفهانی, مهدی and شاه محمدی, داوود (1995) بررسی‌همه‌گيرشناسی اختلالات روانی در مناطق شهری و روستايی شهرستان صومعه سرا (گيلان – 1374). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 1 (4). pp. 55-60. ISSN 1735-4315

ک

کافی, سيد موسی and موسوی, سيد محمد علی (1995) روانشناسی بهداشت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (1,2). pp. 72-75. ISSN 1735-4315

کیهانی, زرین تاج and صفرنواده, مریم (1995) تغذيه با شيرمادر و ابتلا به سپسيس دوره نوزادی. مجله علوم پزشکی رازی, 1 (4). pp. 239-247. ISSN 2228-7051

This list was generated on Mon Mar 27 20:14:45 2023 IRDT.