Items where Year is 2000

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ت | ح | خ | د | ر | س | ش | ص | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | م | ن | ه | و | ي | پ | ک
Number of items: 100.

ا

ابراهيمی, حسینعلی and ابراهيمی نژاد, علی and مرادی, مجتبی (2000) بررسی شيوع تشنج زودرس در خونريزيهای مغزی. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (19). pp. 5-10. ISSN 2228-7051

ابراهيمی تکامجانی, اسماعیل and حافظی, راتا (2000) مقايسه تأثير زاويه‌های مختلف مفصل زانو در دو زنجيره حرکتی باز و بسته بر نسبت فعاليت الکتريکی عضلات پهن داخلی مايل(VMO ) به پهن خارجی(VL )در حيـــن انقباض ايزومتری. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (20). pp. 73-79. ISSN 2228-7051

ابراهيمی تکامجانی, اسماعیل and نوربخش, محمدرضا and بصيری, شبنم (2000) بررسی تأثير اطلاعات حسی بر کنترل تعادل در وضعيت ايستاده در سنين مختلف. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (21). pp. 171-175. ISSN 2228-7051

احتشامی افشار, امین and زحمتکش, محمدمهدی and افشار, باقر and اسديان, اسداله (2000) بررسی شکل منحنی جريان و حجم در ضايعات انسدادی کارينا و برونش. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (19). pp. 11-15. ISSN 2228-7051

احسان منش, مجتبی (2000) همه‏گير شناسی بيماريهای روانی در ايران: بازنگری برخی بررسيهای انجام شده‏. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (4). pp. 54-70. ISSN 1735-4315

احسان منش, مجتبی and کريمی کيسمی, عيسی (2000) نگاهی به تاريخچه و برخی از پژوهشهای انجام گرفته‏ در زمينه اعتياد در ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (3). pp. 62-100. ISSN 1735-4315

احمدی, علی اصغر (2000) اختلال سلوکی و ويژگيهای بالينی آن. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (4). pp. 62-70. ISSN 1735-4315

احمدی ابهری, سيد علی and محتشم, سعيد (2000) کارآزمايی بالينی مهار کننده‏های هيستامينی نوع 2: درمان تکميلی اسکيزوفرنيا. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (3). pp. 10-18. ISSN 1735-4315

اربابی, امیرهوشنگ (2000) ختنه نوزادان با پلاستی‌بل، مزايا و عوارض آن بررسی 7 ساله در زايشگاه شهيداکبرآبادی تهران 1991-1998. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (21). pp. 165-169. ISSN 2228-7051

افخم ابراهيمی, عزيزه and دانش آموز, بدری (2000) همبودی افسردگی و اختلالهای شخصيت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (3). pp. 22-30. ISSN 1735-4315

افخم ابراهيمی, عزيزه and صالحی, منصور (2000) بررسی ميزان توافق مصاحبه‏های بالينی و سازمان يافته‏ با آزمون MCMI-II در تشخيص اختلالهای شخصيت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (2,3). pp. 79-87. ISSN 1735-4315

اميدواری, سپيده and بينا, مهدی and ياسمی, محمد تقی (2000) بررسی مسير مراجعه بيماران روانی به بيمارستان امام حسين(ع)در سال 1378. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (4). pp. 4-13. ISSN 1735-4315

انواری, محمد (2000) بررسی تأثیر عوامل فرهنگی – اجتماعی در نحوه اداره امور بیمارستانها. نشریه مدیریت سلامت, 3 (6). pp. 75-93. ISSN 2008-1219

ايمانی, فرناد and متقی يگانه, شهرام (2000) بررسی مقايسه ای استفاده از آلفانتانيل و ساکسينيل کولين در کيفيت لوله گذاری داخل تراشه. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (19). pp. 16-19. ISSN 2228-7051

اکبريان, عبدالرسول and مهديزاده, ابوالفضل and ارجمندی, فاطمه and علاقه بندان, رضا (2000) پارگی آنوريسم شريان طحالی در طی حاملگی: گزارش موردی. مجله علوم پزشکی رازی, 6 (4). pp. 271-274. ISSN 2228-7051

ب

بخشانی, نور محمد and بوالهری, جعفر and بيان‏زاده, سيد اکبر (2000) ارتقاء بهداشت روانی جامعه‏نگر. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (3). pp. 53-62. ISSN 1735-4315

براتی, میترا and محمد اکبری, مرضیه and شهيدزاده ماهانی, فرشته (2000) مقايسه اثرات درمانی تتراسيکلين ،کوتريموکسازول و سيپروفلوکساسين در درمان بيماری وبا دربيمارستان فيروز آبادی. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (20). pp. 81-84. ISSN 2228-7051

بهادر, حبیب اله and قاسمی, شاهین (2000) گزارش يک مورد بيماری « کی کوجی - فوجيموتو». مجله علوم پزشکی رازی, 7 (19). pp. 20-22. ISSN 2228-7051

بهرامی, هادی (2000) بررسی ترس‏های مرضی در دانش‏آموزان تهرانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (1). pp. 25-35. ISSN 1735-4315

بوالهری, جعفر and احسان منش, مجتبی and کريمی کيسمی, عيسی (2000) بررسی رابطه عوامل تنش‏زا،ميزان توکل به خدا و نشانگان استرس در دانشجويان پزشکی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (1). pp. 20-25. ISSN 1735-4315

ت

تاتاری, فايزه and سودی, سودابه (2000) بررسی اختلال هذيانی در بيماران بستری در بيمارستان فارابی کرمانشاه. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (2,3). pp. 4-9. ISSN 1735-4315

توکلی, محمد علی and بقولی, حسين and قامت بلند, حميد رضا and بوالهری, جعفر and بيرشک, بهروز (2000) هنجاريابی فرم زمينه‏يابی مقياس رفتار انطباقی واينلند در ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (4). pp. 27-37. ISSN 1735-4315

ح

حاتم, ناهید (2000) سنجش کارآیی بیمارستانهای عمومی سازمان تأمین اجتماعی کشور با روش تجزیه و تحلیل فراگیر اطلاعات DEA. نشریه مدیریت سلامت, 3 (7). pp. 6-19. ISSN 2008-1219

حاجوی, اباذر and تورانی, سوگند and حسینی, فاطمه and معتقدمند, آزاده (2000) بررسی میزان کارایی آموزشهای دانشگاهی رشته مدارک پزشکی از دید فارغ التحصیلان مدارک پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی (1378). نشریه مدیریت سلامت, 3 (7). pp. 25-32. ISSN 2008-1219

حسنپور اونجی, سید حسین and غفرانی, محمد (2000) مروری بر عقب‌ماندگی ذهنی و بررسی اتيولوژيک آن در کودکان 15 – 4 ساله مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی درمانی کودکان مفيد در سال 76- 1375. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (21). pp. 182-188. ISSN 2228-7051

حسنی, ولی اله and ميرصمدی, میرمنصور and موذنی, زهره (2000) مقايسه تأثير تيوپنتال و پروپوفول بر فشار داخل چشمی طی القاء بيهوشی. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (21). pp. 191-194. ISSN 2228-7051

حق‏شناس, حسن and فراشبندی, حسن (2000) ساخت و هنجاريابی آزمون خواندن کلمات به عنوان مقياس هوش کلامی(مهک). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (1). pp. 45-52. ISSN 1735-4315

حيدری پهلويان, احمد and فرزادسير, کامران and اقباليان, معصومه (2000) بررسی عوامل روانی،اجتماعی و آموزشی مؤثر بر عملکرد تحصيلي‏ دانش‏آموزان شاهد استان همدان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (1). pp. 60-68. ISSN 1735-4315

حیدری, مجید and علومی يزدی, محمدعلی and محمدی, محمود and حسينی, مصطفی and موسوی, سید حسین and امیرافشاری, اکبر (2000) بررسی 15 مورد قطع و پيوند اوليه بدون آمادگی روده جهت رفع پيچ خوردگی حاد سيگموئيد. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (19). pp. 36-39. ISSN 2228-7051

خ

خداياری فرد, محمد and غباری بناب, باقر and شکوهی يکتا, محسن (2000) گستره پژوهش‏های روان‏شناختی در حوزه دين. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (4). pp. 45-54. ISSN 1735-4315

خورسندی, علی اکبر (2000) درد شانه: تجربه دو ساله در گروه جراحی شانه بيمارستان شهدای هفتم تير. مجله علوم پزشکی رازی, 6 (4). pp. 281-289. ISSN 2228-7051

د

داداش زاده, حسين and بوالهری, جعفر and بيان زاده, سيد اکبر and ارفعی, افسر (2000) بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای اجتماعی،دارو درمانی و ترکيب اين‏ دو روش درمانی در زنان مبتلا به افسردگی اساسی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (3). pp. 37-47. ISSN 1735-4315

داعي‏پور, پروين and بيان زاده, سيد اکبر (2000) راهبردهای کنار آمدن در نوجوانان شهر تهران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (4). pp. 17-27. ISSN 1735-4315

درخشان, جهانگیر (2000) گواتر تخمدانی همراه با نشانگان شبه مگز: گزارش موردی. مجله علوم پزشکی رازی, 6 (4). pp. 290-296. ISSN 2228-7051

دريجانی, نبی ا. . . and ميرسپاسی, غلامرضا and صنعتی, محمد and نوروزيان, مريم (2000) بررسی نرم نشانه‏های عصبی در بيماران مبتلا به‏ اسکيزوفرنيای پارانوئيد و غير پارانوئيد. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (2,3). pp. 9-16. ISSN 1735-4315

ر

رئيسی, پوران and کبريايی, علی (2000) رضايت شغلی بهورزان خانه‏های بهداشت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (4). pp. 51-62. ISSN 1735-4315

رئیسی, پوران (2000) تأثیر استرس بر عملکرد و بهره وری مدیران بیمارستان ها و مترونهای پرستاری. نشریه مدیریت سلامت, 3 (6). pp. 176-191. ISSN 2008-1219

راثی, عباس (2000) گزارش 200 مورد مبتلا به زونا. مجله علوم پزشکی رازی, 6 (4). pp. 297-301. ISSN 2228-7051

رمضانی, طاهره (2000) ميزان افسردگی و نياز به مشاوره در زنان مبتلا به سرطان پستان‏ در مراکز شيمی درمانی شهر کرمان‏. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (4). pp. 70-80. ISSN 1735-4315

س

سعيد الذاکرين, منصوره and شفيعی, فروغ and حيدرنيا, عليرضا and کاظم نژاد, انوشيروان (2000) رفتارهای مقابله‏ای والدين: بررسی روشهای درمان دارويی و آموزشي‏ در شب ادراری کودکان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (3). pp. 47-53. ISSN 1735-4315

سلطانی عربشاهی, سید کامران and فروهش تهرانی, هما and عربی, سيد مهدی محمود (2000) آنتروکوک های مقاوم به وانکومايسين در بيماران بستری. مجله علوم پزشکی رازی, 6 (4). pp. 302-309. ISSN 2228-7051

سلمانزاده, حسین (2000) عوامل موثر بر کارآیی بیمارستان ها از دیدگاه مدیران مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران. نشریه مدیریت سلامت, 3 (7). pp. 1-5. ISSN 2008-1219

سموعی, راحله and ابراهيمی, امرا. . and موسوی, سيد غفور and حسن‏زاده, اکبر and رفيعی, سعيد (2000) الگوی مقابله با استرس در معتادين خود معرف:مرکز اعتياد اصفهان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (2,3). pp. 63-70. ISSN 1735-4315

سونگ گو, پارک (2000) از هم گسستگی جامعه اطلاعاتی: موانع موجود بر سر راه دستیابی جهانی به بزرگراه‌های اطلاعاتی در. نشریه مدیریت سلامت, 2 (5). pp. 32-46. ISSN 2008-1219

ش

شاه محمدی, اکبر and رجائی, شاهرخ (2000) گزارش يک مورد درمان هيپرتانسيون عروق کليــوی ناشی از تنگی شريان کليــــوی به روشPTRA. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (20). pp. 96-99. ISSN 2228-7051

شريعتی, تابنده and کوچمشگی, حلال (2000) تاثير داروی فنتولامين در کاهش صدمه ناشی از داروی ضد سرطان 5-فلورواوراسيل بر روده باريک خرموش. مجله علوم پزشکی رازی, 6 (4). pp. 310-314. ISSN 2228-7051

شریفانی, معین الدین and طبیبی, سید جمال الدین (2000) مطالعه تطبیقی سیستم اورژانس در چند کشور انتخابی و ارائه الگویی مناسب برای ایران. نشریه مدیریت سلامت, 3 (6). pp. 145-175. ISSN 2008-1219

ص

صادقی, خير ا. . and صابری, سيد مهدی and عصاره, مرضيه (2000) همه‏گيرشناسی بيماريهای روانی در جمعيت شهری کرمانشاه. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (2,3). pp. 16-26. ISSN 1735-4315

صادقی پور رودسری, حمیدرضا and دینی, لطف اله and سپهری, حوری (2000) بررسی اثر کلروکين بر سيکل استروس و هورمونهای محرک فوليکولی و جسم زرد در موشهای صحرائی ماده. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (20). pp. 100-103. ISSN 2228-7051

صيادی, احمد رضا and ناظر, محمد and خالقی, عزت ا. . (2000) اختلال در تصوير ذهنی از بدن در نقاشی آدمک بيماران مبتلا به‏ اسکيزوفرنيا و افراد عادی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (2,3). pp. 26-32. ISSN 1735-4315

ط

طبیبی, سید جمال الدین (2000) تحلیل و ارزیابی عملکرد بخش بهداشت و درمان از دیدگاه بهره وری طی دو برنامه توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران. نشریه مدیریت سلامت, 2 (5). pp. 1-33. ISSN 2008-1219

طلاچيان, الهام and نخعی, شهربانو (2000) بيماری کاوازاکی: گزارش يک مورد با هيدروپس کيسه صفرا و کلستاز. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (20). pp. 104-107. ISSN 2228-7051

طوفانی, حميد and بهدانی, فاطمه (2000) گزارش يک مورد آگرانولوسيتوز بدنبال مصرف کلوزاپين. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (3). pp. 18-22. ISSN 1735-4315

طوفانی, حميد and موسوی, سيد عباس (2000) بررسی چگونگی وضعيت‏های مختلف کره ماه و اقدام به خودکشي‏ به طريقه مسموميت دارويی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (4). pp. 32-38. ISSN 1735-4315

ظ

ظهور, علیرضا and روزبهانی, ویدا (2000) تعیین وضعیت شغلی فارغ التحصیلان مدارک پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی (1378). نشریه مدیریت سلامت, 3 (7). pp. 20-24. ISSN 2008-1219

ع

عاملی, حسین and درویشی, کتایون and کريمی نژاد, رکسانا (2000) سندرم ايکس شکننده و گزارش 3 مورد (بررسی سيتوژنيک و ملکولی). مجله علوم پزشکی رازی, 7 (20). pp. 115-120. ISSN 2228-7051

عباسی, انسيه and قاسم زاده, حبيب ا. . . and عشايری, حسن (2000) بررسی ارتباط ميان توانايی کلامی و توانايی رياضی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (4). pp. 43-51. ISSN 1735-4315

عبداللهيان, ابراهيم and زهروی, طاهره and موسوی, زهره (2000) مقايسه نتايج تست TRH در بيماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسي‏ با ساير بيماران روانپزشکی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (4). pp. 23-32. ISSN 1735-4315

عبدالهيان, ابراهيم and نوزادی, محسن and سر گلزاری, محمد رضا (2000) بررسی بار اقتصادی اختلالهای افسردگی برای بيمار و جامعه. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (1). pp. 4-20. ISSN 1735-4315

علاقبندراد, جواد and مومنی, فرزاد (2000) ارتباط اختلال بيش فعالی همراه با نقص توجه با اختلال يادگيري‏ در پسران 12-7 ساله. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (2,3). pp. 32-37. ISSN 1735-4315

عکاشه, گودرز (2000) بررسی سلامت روانی دانشجويان ورودی سال 1375 دانشگاه علوم پزشکی کاشان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (4). pp. 11-17. ISSN 1735-4315

غ

غرايی, بنفشه and مهريار, امير هوشنگ and مهرابی, فريدون (2000) سبک اسناد در بيماران مبتلا به همبودی اضطراب و افسردگی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (4). pp. 37-43. ISSN 1735-4315

ف

فتاحی, مریم and نوبخت, ملیحه and محموديان, مسعود (2000) بررسی اثرات تراتوژن عصاره گياه گلرنــــگ بر روی تکامـــــل سيستم عصبی مرکزی موش سوری. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (20). pp. 138-143. ISSN 2228-7051

فرهادی, محمد and طباطبائی, آذردخت and شمشيری, احمدرضا and ملکی, افسانه and مسجديان جزی, فرامرز and بوجاری نصرآبادی, محمدرضا and دانش, پریوش (2000) مطالعه مقايسه ای انواع باکتريهای بيماريزا ( هوازی ، بی هوازی) و قارچها در بيماران مبتلا به التهاب عفونی گوش ميانی و سينوس. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (19). pp. 44-49. ISSN 2228-7051

فروغ, بیژن (2000) همراهی سندرم تونل کارپ با راديکولوپاتی گردنی ( سندرم دابل کراش). مجله علوم پزشکی رازی, 7 (19). pp. 40-43. ISSN 2228-7051

فروغ, بیژن and سوهانی, منصور and عشايری, حسن and معروفی, نادر and آزرادگان, فيروز (2000) تاثير تحريک نقاط طب سوزنی با ليزر کم توان در درمان التهاب مزمن اپی کونديل خارجی آرنج. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (21). pp. 201-205. ISSN 2228-7051

فشارکی, محمد and حسینی, فاطمه and محمودزاده ثاقب, زهرا and حاجوی, اباذر (2000) بررسی میزان صحت کدگذاری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز. نشریه مدیریت سلامت, 2 (5). pp. 47-65. ISSN 2008-1219

فيروزرای, محسن and سلوکی‌زاده, نوشین and دانش‌دوست, لیلا and غفاری, مهدی (2000) ميزان آسکوربيک اسيد (ويتامين C) در پلاسما و لکوسيت‌های تک هسته‌ای بيماران مبتلا به ديابت مليتوس تيپ دو. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (21). pp. 207-211. ISSN 2228-7051

ق

قاسمی, شاهین and چهرئی, علی and صادقی, سلیمان and ابراهيمی, علی (2000) تعيين ارزش تشخيصی رنگ‌آميزی گيمسا و تست اوره‌آز سريع در هليکوباکتر پيلوری. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (20). pp. 122-125. ISSN 2228-7051

قنبربيگی طاهری, مسعود and موسوی, عبداله and کیهانی, محمدرضا (2000) نتايج بررسی کيفيت شنوايی دانش آموزان دبستانی اروميه. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (20). pp. 109-114. ISSN 2228-7051

م

محمد خانی, پروانه and دلاور, علی and محمدی, محمد رضا (2000) کيفيت زندگی و الدين کودکان آزار ديده. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (2,3). pp. 37-48. ISSN 1735-4315

محمدی, مسعود (2000) اساس عصب- زيست‏شناختی دلبستگی اجتماعی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (4). pp. 70-0. ISSN 1735-4315

محمدی نژاد, قربانعلی (2000) مطالعه تطبیقی نظام های پرداخت بهای خدمات بیمارستانی توسط سازمانهای بیمه گر در چندکشور منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران. نشریه مدیریت سلامت, 3 (6). pp. 94-144. ISSN 2008-1219

مشايخی, منیژه and محمدعلی‌بيگی, رضا (2000) بررسی فراوانی ديابت در بستگان بيماران ديابتی. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (21). pp. 213-218. ISSN 2228-7051

ملکوتی, کاظم and مهرابی, فريدون and بوالهری, جعفر and دادفر, محبوبه (2000) تاثير اختلالهای شخصيت بر نتيجهء درمان دارويی بيماران‏ وسواسی-جبری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (4). pp. 13-23. ISSN 1735-4315

منفرد, علی and قربانی, قدرت اله and نژادگشتی, حسین and قدس, احد (2000) نفريت انترستيسيل ناشی از آنتی‌بادی ضد غشاء پايه توبول: گزارش يک مورد نادر. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (21). pp. 224-227. ISSN 2228-7051

مهاجر, مرتضی (2000) مصرف توأم داروها در روانپزشکی: مانيای حاد. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (1). pp. 1-4. ISSN 1735-4315

مهديزاده, ابوالفضل and اکبریان, عبدالرسول and قاسمی, افسانه and ارجمند تیموری, فاطمه (2000) مقايسه اثر ليدوکايين و سالين در بی‌حسی سرويکس بر شدت درد بيماران طی کورتاژ. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (21). pp. 220-222. ISSN 2228-7051

موسوی, اشرف السادات (2000) عملکرد نظام خانواده و بهداشت روانی اعضای خانواده. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (2,3). pp. 87-100. ISSN 1735-4315

موسوی, فاطمه and شاه محمدی, داود and کفاشی, احمد (2000) بررسی همه‏گيرشناسی خودکشی در مناطق روستايی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (4). pp. 4-11. ISSN 1735-4315

موسوی نسب, سيد مسعود and طوبايی, شعله (2000) بررسی نشانگان پيش از قاعدگی در گروهی از زنان در شهر شيراز. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (3). pp. 4-10. ISSN 1735-4315

ميرصمدی, میرمنصور (2000) بررسی اثر قطره هوماتروپين 2% بر روی توپوگرافی قرنيه. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (20). pp. 134-137. ISSN 2228-7051

ن

ناروئی نژاد, مینو (2000) تشخيص و تخليه دو مورد آبسه پری رنال با استفاده از سونوگرافی. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (19). pp. 50-51. ISSN 2228-7051

نخعی, شهربانو (2000) آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی کودکان: تجربه شش ماهه در بيمارستان کودکان علی اصغر (ع). مجله علوم پزشکی رازی, 6 (4). pp. 315-318. ISSN 2228-7051

نظيری, قاسم and بيرشک, بهروز and محمديان, مهرداد (2000) شيوه فرزند پروری کمال‏گرا و ويژگيهای کمال‏گرايانه پدران و مادران: عامل زمينه ساز اختلال وسواسی-اجباری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (3). pp. 30-37. ISSN 1735-4315

نوروزی, مسعود and اعلمی هرندی, بهادر (2000) والگوس استئوتومی برای درمان جوش نخوردن شکستگی گردن استخوان ران. مجله علوم پزشکی رازی, 6 (4). pp. 319-325. ISSN 2228-7051

ه

هاشم‏زاده, ايرج and اورنگی, مريم and بهره‏دار, محمد جعفر (2000) استرس شغلی و رابطه آن با سلامت روان در کارکنان بيمارستانهای شهر شيراز. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (2,3). pp. 55-63. ISSN 1735-4315

و

واحدی, علی (2000) بررسی تست‌های عملکرد تيروييد در يکصد بيمار مبتلا به فيبريلاسيون دهليزی ). مجله علوم پزشکی رازی, 7 (21). pp. 228-230. ISSN 2228-7051

ويسی, مختار and عاطف وحيد, محمد کاظم and رضايی, منصور (2000) تأثير استرس شغلی بر خشنودی شغلی و سلامت روان: اثر تعديل کننده‏ سرسختی و حمايت اجتماعی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (2,3). pp. 70-79. ISSN 1735-4315

ي

يزداندوست, رخساره and رضوان طلب, هادی and پيروی, حسين (2000) بررسی نگرشهای ناسالم،افسردگی و شدت بيماری کرونو قلب در بيماران بستری در CCU. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (4). pp. 38-45. ISSN 1735-4315

يعقوبی, حميد (2000) بررسی نقش عوامل انسانی در بروز تصادفات رانندگی در ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (1). pp. 52-60. ISSN 1735-4315

يوسفی, فايق and عرفانی, نصرا. . and خير آبادی, غلامرضا and قانعی, حسين (2000) بررسی شيوع اختلالهای سلوک و نافرمانی در دانش‏آموزان راهنمايی استان کردستان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (2,3). pp. 48-55. ISSN 1735-4315

پ

پورمقيم, هادی and بدخش, محمدحسین and مهرانیان, آزیتا (2000) لوپوس نوزادان بررسی دراز مدت نتايج آن در نوزادان و مادران فاقد علامت. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (20). pp. 86-94. ISSN 2228-7051

پورمقيم, هادی and رضائی, مریم (2000) اثر درمانی آلپروستاديل بر زخم انگشتان در مبتلايان به اسکلرودرمی: گزارش موردی از يک درمان جديد. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (21). pp. 177-180. ISSN 2228-7051

پورکلباسی, حسین and حاج احمدی پور, مژگان and مصطفائی, پریسا (2000) معيارهای جديد برای تشخيص سريع سکته حاد قلبی در حضور بلوک شاخه ای چپ. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (19). pp. 23-29. ISSN 2228-7051

پيروز, طاهره and فارسی, شهلا and فروهش تهرانی, هما (2000) استقرار استرپتوکوک گروه B در زنان حامله در هنگام زايمان. مجله علوم پزشکی رازی, 6 (4). pp. 275-280. ISSN 2228-7051

پیروز, طاهره and آناهید, مجید and شکرآبی, مهدی and حسينی, فاطمه (2000) بررسی سرواپيدميولوژيک آلودگی هليکوباکترپيلوری در يک جمعيت به ظاهر سالم 10 تا 25 ساله در شهر تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (19). pp. 30-35. ISSN 2228-7051

ک

کاويانی, حسين (2000) کاربرد فيلم در القای هيجانهای خوشايند و ناخوشايند و تغيير بازتاب از جا پريدن. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (1). pp. 35-45. ISSN 1735-4315

کبيرانارکی, حسین and فیروزرای, محسن and حسينی‌گوهری, لادن (2000) وضعيت ليپيدها و ليپوپروتئين‌های پلاسمای خون بيماران مبتلا به ديابت مليتوس تيپ دو. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (20). pp. 127-132. ISSN 2228-7051

کبیرزاده, آذر and نعمتی, مریم and لنگری زاده, مصطفی (2000) بررسی وضعیت بایگانی، بازیابی و ارائه عکسبرداری های پزشکی رادیوگرافی‌ها) به متقاضیان آنها در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر تهران در سال 1376. نشریه مدیریت سلامت, 2 (5). pp. 67-74. ISSN 2008-1219

This list was generated on Mon Mar 27 20:24:55 2023 IRDT.